Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o odrzucenie spadku złożony w terminie a ustalenie rozprawy po upływie terminu

Autor: Katarzyna Bereda

21 września złożyłam w sądzie wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniej córki. Czas miałam do 8 października, ale termin rozprawy to 28 października. Czy sąd w tej sytuacji obciąży córkę długiem spadkowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o odrzucenie spadku złożony w terminie a ustalenie rozprawy po upływie terminu

Sześć miesięcy na odrzucenie spadku

Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.

Jeżeli Pani odrzuciła spadek, to zgodnie z dalszym kręgiem spadkobierców ustawowych konieczne jest odrzucenie spadku przez Pani dziecko. Na wstępie chciałabym Panią uspokoić, gdyż ze względu na przewlekłość postępowań, a także odległe terminy sądowe, orzecznictwo oraz doktryna wypracowały pewien kompromis. Względem osoby niemającej zdolności do czynności prawnych, bieg sześciomiesięcznego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym jej przedstawiciel ustawowy dowiedział się o powołaniu tejże osoby do dziedziczenia (post. SN z 28.9.2016 r., sygn. akt III CSK 329/15)

Zawieszenie biegu terminu

Trafnie przyjął Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.11.2013 r. (sygn. akt I CSK 329/13), że złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego. Jako przyczynę przerwy biegu terminu przewidzianego w art. 1015 § 1 potraktował SN w postanowieniu z 28.5.2015 r., sygn. akt III CSK 352/14, złożenie do sądu opiekuńczego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego spadkobiercy wniosku o wydanie zezwolenia na złożenie w jego imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Jednakże przewidziany w art. 1015 termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawiciela ustanowionego w imieniu osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych nie podlega zdaniem SN wydłużeniu o czas postępowania sądowego w przedmiocie zezwolenia na dokonanie tej czynności, jeżeli istniała realna możliwość złożenia oświadczenia przed upływem tego terminu (post. SN z 13.12 2012 r., sygn. akt V CSK 18/12).

Co do zasady więc bieg 6-miesięcznego terminu został zawieszony na czas trwania postępowania sądowego w zakresie wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Wskazuję także, iż w momencie złożenia do sądu wniosku o odrzucenie spadku w imieniu dziecka bieg terminu został przerwany i nie ma znaczenia, czy sąd wyznaczy termin rozprawy za miesiąc, czy za kilka miesięcy – liczy się bowiem data wpływu Pani wniosku.

Jak wskazałam powyżej, powinna Pani co do zasady, od razu po odrzuceniu przez siebie spadku, złożyć wniosek do sądu. Jednak zmieściła się Pani w terminie, bowiem liczy się data wpływu wniosku, a nie wyznaczenia terminu rozprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl