Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem z działem spadku? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o dział spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-12-04

W wyniku postępowania spadkowego w sądzie odziedziczyłam 1/3 spadku po moim dziadku. Po 1/3 udziału przypadło drugiej żonie mojego dziadka oraz mojej cioci (siostrze mojej nieżyjącej matki). Ostatnio dowiedziałam się, że druga żona dziadka umarła, a wcześniej zrzekła się swojej części na rzecz cioci. Chciałabym, żeby ciocia spłaciła mi moją część udziału w tym spadku, jednak ona odmówiła. Tłumaczyła się tym, że podniosła standard domu poprzez dokonywanie remontów (ja nigdy nie mieszkałam w tym domu). Mimo to uważam, że jakaś spłata mi się należy. Czy powinnam złożyć wniosek o dział spadku? Co jeszcze należy zrobić?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Uzyskałam wyczerpujące wyjaśnienia na temat interesującego mnie zagadnienia prawnego i wyczerpujące odpowiedzi na dodatkowe pytania.
Małgorzata, ekonomista, 50 lat
Bardzo szybka i konkretna odpowiedz, która rozwiała moje wątpliwości co do stanu prawnego. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania w razie wątpliwości dodatkowych pytań.
Janusz, 62 lata
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź na moje pytania. Sprawa nie była może zbyt skomplikowana dla prawnika ale budziła mój niepokój. Na pytanie zadane późnym wieczorem odpowiedź otrzymałam już rano następnego dnia, a potem na kolejne pytania udzielano mi prawie natychmiast trafnych odpowiedzi. 
Bogda
Porada była przygotowana bardzo szybko i napisana w sposób przystępny, językiem zrozumiałym dla osoby która nie używa języka prawniczego.
Wiesław
Szybka i profesjonalna porada. 
Paulina, architekt wnętrz, 31 lat
Bardzo wyczerpująca odpowiedź , wyjaśniona bardzo zrozumiale . W przyszłości na pewno skorzystam z tego serwisu gdyż jest bardzo dobrym rozwiązaniem kontaktu z prawnikiem bez wychodzenia z domu.
Agnieszka, 31 lat
Dzień dobry, jestem zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi na moje pytanie. 
Krystyna
Odpowiedź jest dla mnie w pełni zadawalająca.
Iwona
Bardzo wyczerpująca odpowiedź.
Magdalena
Odpowiedź na moje pytanie była szybka, konkretna i wyczerpująca. Cena za usługę przystępna. 
Maria, nauczyciel
szybka odpowiedź, nie mam uwag
Anna
Jestem bardzo zadowolona z wyczerpujących odpowiedzi. W razie potrzeby na pewno ponownie skorzystam z usług.
Anna
Dziękuję za profesjonalizm
Lidia
Szybkość .Od zadania pytania do odpowiedzi jasnej i przejrzystej upłyneło nie wiele czasu.Prawnik który udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi sporządził mi też profesjonalnie napisane pismo co myślę że ja sama tego nie potrafiła bym napisać .Dziękuję P. Markowi Gola .W przyszłości jeżeli zajdzie potrzeba na pewno skorzystam z Państwa usług.
HELENA
Odpowiedź nie w pełni dotyczyła sedna mojego pytania.
Janusz, 60 lat
Przystępna cena za usługę. Krótki czas oczekiwania na odpowiedź.
Małgorzata, Nauczyciel
wszystko ok
Jan, 53 lata, kelner
Jesteście najlepsi pozdrowiłam. Polecam wszystkim na 10 punktów skali.... Daję 10.
Marek
Rzetelna firma prawnicza. Uzyskałam odpowiedź na zadane pytanie. Zadałam dodatkowe pytania w sprawie i bez problemu uzyskałam odpowiedzi. Polecam tę firmę w przypadku problemów i wątpliwości zawiłości przepisów prawnych, bowiem opinie prawne w tej samej sprawie są różne.
Anna
Pani Marta Handzlik bardzo profesjonalnie i cierpliwie rozwiązała mój problem. Jestem jej bardzo wdzięczna. Polecam serdecznie serwis osobom, które nie mają czasu na wizytę u prawnika czyli tak jak było w moim przypadku.
Anna
szybkość usługi, osoba udzielająca porady (fachowa kadra), cena
Aldona, nauczyciel

Teresa
Polecam ja uzyskałem poradę i sprawa ruszyła. Nieraz warto dać parę złotych niż samemu dłubać i szukać rozwiązania.
 
Wojciech, elektromonter, 37 lat
Na temat i konkretnie.
Krzysztof, Inżynier, 48 lat
Udzielona porada była bardzo profesjonalna, wymagała dużego wkładu pracy i znajomości wielu przepisów prawnych. Otrzymałam odpowiedź w wyznaczonym czasie (pomimo długiego weekendu). Serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie w sprawę. Kasia
Kasia
Bardzo dokładna i wyczerpująca odpowiedź, polecam wszystkim. 
Daniel
Otrzymana opinia była precyzyjna i wyczerpująca
Jan
Opinia prawna, którą uzyskałam bardzo mi pomogła w napisaniu pisma do właściciela małego osiedla.
Barbara, finansista
Profesjonalna porada, wyczerpująca zadany temat.
Mirek, 55 lat
Rzetelna fachowa informacja, szybkie odpowiedzi.Super
Piotr, inż. elektyk

W przedstawionej przez Panią sytuacji nie pozostaje nic innego, jak założenie w sądzie sprawy o podział majątku spadkowego po Pani zmarłym dziadku. Niestety w tego typu sprawach majątkowych, gdzie rodzina nie może dojść do zgody, nie da się ich załatwić w żadnym trybie pozasądowym.

Każdy ze spadkobierców ma prawo do złożenia w sądzie wniosku o dział spadku i zniesienie współwłasności. Jak wynika z opisu sprawy, postępowanie spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej zostało przeprowadzone i Pani należy się 1/3 udziału w spadku (w tym nieruchomości, która należała do zmarłego).

We wniosku o dział spadku (który składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, czyli dziadka, a jeżeli nie można go ustalić – ze względu na położenie majątku spadkowego) należy:

  • wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • podać spis inwentarza,
  • podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują.

Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. Spis inwentarza nie jest konieczny, ponieważ wystarczy, że we wniosku o dział spadku zostanie zaznaczone, co wchodzi w skład spadku i jaka jest aktualna wartość rynkowa tych składników majątkowych. Jeśli między spadkobiercami będzie spór co do wartości majątku spadkowego, to sąd powoła biegłego rzeczoznawcę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy, należy więc dołączyć odpis z księgi wieczystej.

W postępowaniu spadkowym zarówno skład, jak i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd, który dokonuje tego na podstawie wyjaśnień uczestników postępowania. Od prawidłowego ustalenia wartości majątku spadkowego zależy obliczenie wielkości poszczególnych sched spadkowych przypadających na rzecz poszczególnych współspadkobierców.

Z punktu widzenia sposobu dokonania działu spadku, można wyróżnić:

  1. podział fizyczny spadku – podział w naturze,
  2. przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiej spłaty,
  3. podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej sumy między współspadkobiercami.

Przy zgodnym podziale w zasadzie sąd związany jest sposobem podziału podanym przez spadkobierców we wniosku. Może on od tego odstąpić jedynie wówczas, gdy występuje sprzeczność proponowanego podziału z prawem, zasadami współżycia społecznego albo też jeśli podział naruszałby w sposób rażący interesy osób uprawnionych. W braku zgodnego wniosku uczestników postępowania sąd powinien dokonać działu z uwzględnieniem składu dzielonego spadku oraz interesów poszczególnych współspadkobierców.

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o dział spadku wynosi (zgodnie z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

  • 500 zł – od wniosku o dział spadku,
  • 300 zł – jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku,
  • 1000 zł – od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
  • 600 zł – od wniosku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.

Jeżeli nie dojdzie Pani z ciotką do porozumienia co do sposobu działu spadku (sąd będzie z pewnością namawiał Panie do uzgodnienia sposobu podziału), to sąd sam zdecyduje, w jaki sposób podzielić nieruchomość. Z doświadczenia wiem, że gdy brak jest porozumienia między spadkobiercami, sąd zwykle kieruje nieruchomość na licytację i dzieli uzyskane ze sprzedaży pieniądze między nich. Jest to oczywiście mniej korzystny sposób działu niż sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku przez samych spadkobierców, ponieważ sąd wystawia nieruchomość na licytację za 3/4 wartości jej ceny rynkowej. Jeżeli nie będzie chętnego na zakup, kolejna oferta jest jeszcze niższa. Do tego dochodzą jeszcze koszty całego postępowania, które są potrącane z uzyskanej kwoty sprzedaży nieruchomości.

Zakładam, że ciotka będzie zainteresowana tym, żeby nabyć nieruchomość na wyłączną własność, a więc będzie musiała Panią spłacić.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w Pani przypadku, gdy występuje brak porozumienia między spadkobiercami co do podziału spadku, pozostaje wniesienie stosownego wniosku o dział spadku do sądu. Sąd wezwie wówczas wszystkich spadkobierców i przeprowadzi postępowanie działowe. Gdy nie będzie zgody co do sposobu podziału, sąd sam zdecyduje, jak majątek osoby zmarłej zostanie podzielony. We wniosku o dział spadku musi Pani zaproponować swój wariant podziału spadku, który będzie najbardziej dla Pani korzystny.

Oprócz tego w toku postępowania o dział spadku sąd może też orzekać o innych roszczeniach związanych z korzystaniem ze wspólnej nieruchomości, np. o zwrocie nakładów na nieruchomość i innych wydatków czy o wynagrodzeniu za korzystanie z nieruchomości.

Jeżeli z nieruchomości korzysta wyłącznie Pani ciocia, to Pani, jako współwłaścicielka, może żądać wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości ponad przysługujący ciotce udział w nieruchomości.

Oczywiście również Pani ciotka może domagać się od pozostałych spadkobierców zwrotu kosztów poniesionych przez nią, np. na opłaty za czynsz, podatki itp.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działem spadku? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak odrzucić spadek z długami?

Moja mama zmarła ponad rok temu, zaś tata – 5 tygodni temu. Wiem, że rodzice byli zadłużeni w paru bankach. Jak odrzucić spadek z długami? Czy nie jest za późno na odrzucenie spadku po mamie, skoro nie żyje ona od ponad roku?

Długi w banku a przyjęcie spadku

Kilka miesięcy temu zmarła moja siostra (wdowa). Zostawiła po sobie tylko długi w banku, żadnego majątku. Jej dzieci odrzuciły spadek. Nasi rodzice nie żyją. Teraz dziedziczę ja i nasze dwie siostry, potem nasze dzieci i wnuki – czy mam rację? Czy lepiej, żebyśmy też odrzucili spadek, czy też przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Czy takie oświadczenia muszą też złożyć nasze dzieci i wnuki?

 

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Moje dzieci odziedziczyły spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ich udziały w spadku po dziadku to 50% (drugą połowę dziedziczy ich babcia). Zmarły zostawił dług w banku w wysokości ok. 20 000 zł oraz majątek w postaci działki, samochodu i motoru. Sąd nie zarządził spisu inwentarza, więc chcemy sami wystąpić do komornika. Czy rzeczywiście tak powinniśmy postąpić?

Prawo do spadku

Niedawno zmarła moja mama, która miała drugiego męża. Do kiedy mam czas, żeby załatwić sprawy spadkowe? Nie chcę na razie zawracać tym głowy mężowi mojej mamy, ale wolałabym nie stracić prawa do spadku.

Dział spadku

Po śmierci mamy (2009 r.) nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Ojciec ożenił się ponownie. Zmarł w 2013 r. Z tego, co wiem, spadkobiercami będą: ja (córka), dzieci mojej siostry (niestety siostra nie żyje od wielu lat; miała dwóch synów) oraz macocha. Aktualnie druga żona ojca zajmuje mieszkanie, w którym moi rodzice żyli razem ok. 40 lat. Co należy mi się po ojcu (rodzicach)? Czego mogę domagać się od drugiej żony ojca? Czy mam teraz wnioskować o dział spadku? Dodam, że poza mieszkaniem są jeszcze różne rzeczy ruchome, z których obecnie korzysta macocha.

 

Co należy do długów spadkowych?

Niedawno zmarł mój ojciec, który pozostawił w spadku gospodarstwo rolne. Spadkobiercy to ja i moja siostra. Siostra chce złożyć do sądu wniosek o dział spadku, ale ja nie zgadzam się z jej propozycją (chciałbym otrzymać całe gospodarstwo i spłacić siostrę). Co mogę zrobić? Ponadto chciałbym się dowiedzieć, co należy do długów spadkowych. Czy można do nich zaliczyć nakłady mojej pracy własnej w gospodarstwie ojca i osobiste sprawowanie nad nim opieki w czasie choroby? Proszę o podanie przepisów dotyczących mojej sprawy.

Procentowy podział spadku w testamencie

Tata (który był wdowcem) zmarł dwa miesiące temu. Majątek, tj. mieszkanie własnościowe (bez księgi wieczystej) i działkę podzielił między nas (dzieci) procentowo w testamencie. Chcemy sprzedać nieruchomości i podzielić się sumą według woli taty. Czy możemy to zrobić? Jak załatwia się formalności? Kiedy zgłaszamy te fakty do urzędu skarbowego i jakie są podatki? Czy mamy sami wycenić nieruchomości, czy trzeba do tego jakiegoś urzędnika? Czy powinnam wiedzieć jeszcze o jakichś istotnych formalnościach?

Dziedziczenie mieszkania przez dzieci zmarłego

Zmarł mój ojciec, nie spisał testamentu. Dziedziczę po nim ja i siostra, ojciec był rozwiedziony. Pozostawił po sobie tylko mieszkanie. Prawdopodobnie jedna z nas zatrzyma mieszkanie i spłaci drugą. Jak to korzystnie zrobić? Czy najpierw wnieść o sądowne stwierdzenie nabycia spadku, a potem notarialnie dokonać przekazania połowy mieszkania drugiej siostrze? Chodzi też o względy podatkowe, aby nie płacić podatku. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy – z chwila stwierdzenia nabycia spadku, czy z chwilą spieniężenia mieszkania lub transakcji przekazania połowy drugiej siostrze?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »