Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o nabycie spadku

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-06-19

Co muszę napisać we wniosku o nabycie spadku? Zmarł mój tata i w banku odmówiono mi wypłaty lokaty bez dokumentu, że jestem spadkobiercą. Uprawnionymi są moja poważnie chora mama (którą się opiekuję wraz z synem) i dwie córki mojego nieżyjącego od wielu lat brata, z którymi nie mamy kontaktu. Czy do spadku można zaliczyć mieszkanie, które tata i mama 4 lata temu darowali notarialnie mojemu synowi, jest tam zaznaczone, że nie wchodzi ono do masy spadkowej. Czy córki mojego brata będą miały prawo w takim wypadku do zachowku?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest wydawane na wniosek, a bez odrębnego wniosku jedynie wówczas, gdy złożony został wniosek o dział spadku, a stwierdzenia nabycia spadku nie przeprowadzono wcześniej, ani nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (art. 681 K.c.). Uprawnienie do złożenia wniosku określa art. 1025 § 1 K.c., wskazując, że stwierdzenia nabycia spadku dokonuje się na wniosek osoby mającej w tym interes. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą zgłosić:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

  1. spadkobierca, spadkobierca osoby powołanej do spadku, która zmarła przed stwierdzeniem nabycia spadku, oraz osoby nabywające spadek według ogólnych reguł dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego spadek w pierwszej kolejności (postanowienie SN z 10 grudnia 1992 r., II CRN 135/92, LexisNexis nr 315495);
  2. osoby uprawnione według treści testamentu (zapisobierca czy dalszy zapisobierca), nabywca spadku lub udziału w spadku, wierzyciel spadku, dłużnik spadku, wykonawca testamentu oraz kurator spadku;
  3. współwłaściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz osoba, która pozostawała w konkubinacie ze spadkodawcą (uzasadnienie postanowienia SN z 12 stycznia 1983 r., III CRN 218/82, OSNCP 1983, nr 8, poz. 124, LexisNexis nr 301705);
  4. wierzyciel spadkobiercy (postanowienie SN z 10 maja 1966 r., II CR 205/66, OSNCP 1966, nr 12, poz. 224, LexisNexis nr 314781);
  5. strona dochodząca wydania nieruchomości – po zmarłym właścicielu (współwłaścicielu) tej nieruchomości (postanowienie SN z 28 stycznia 2009 r., IV CSK 361/2008, OSNC-ZD 2010, nr A, poz. 9, LexisNexis nr 2153559 );
  6. osoba bliska najemcy dochodząca ustalenia wstąpienia w stosunek najmu w przypadku śmierci wynajmującego (uchwała SN z 19 lutego 1981 r., III CZP 2/81, OSNCP 1981, nr 8, poz. 144, LexisNexis nr 301600).

Uczestnikami postępowania, oprócz wnioskodawcy, którego legitymacja podlega każdorazowo ocenie w świetle art. 1025 § 1 K.c. oraz okoliczności danej sprawy, są osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Nie ma znaczenia, czy w sprawie dochodzi do dziedziczenia spadku z testamentu. Z mocy omawianego przepisu spadkobiercy ustawowi biorą udział w postępowaniu także wtedy, gdy dochodzi do dziedziczenia testamentowego (zob. postanowienie SN z 20 stycznia 1978 r., III CRN 336/77, LexisNexis nr 315496). Skarb Państwa oraz gmina jako spadkobiercy konieczni uczestniczą w sprawie jedynie wówczas, gdy w okolicznościach danej sprawy może wchodzić w rachubę dziedziczenie przez te podmioty. Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ponadto wniosek powinien zawierać oznaczenie spadkodawcy i może zawierać wnioski co do sposobu dziedziczenia oraz osób dziedziczących. Ponadto wniosek musi zawierać przytoczenie okoliczności faktycznych dotyczących kręgu spadkobierców ustawowych oraz ewentualnych testamentów, a w zakresie spadków otwartych przed 14 lutego 2001 r. – także dotyczących wchodzenia w skład spadku gospodarstwa rolnego. Ponadto należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające właściwość sądu (art. 187 § 1 pkt 2), jeżeli nie wynikają one z aktu zgonu.

Do wniosku powinien zostać dołączony akt zgonu spadkodawcy (art. 1 i 4 p.a.s.c.), chyba że akt taki został dołączony przy składaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (zob. § 140 reg.sąd.). Wydaje się, że także prawomocne postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu może być uznane za dowód śmierci, ponieważ w tym przypadku akt zgonu jest jedynie potwierdzeniem okoliczności śmierci na potrzeby rejestracji zgonów w aktach stanu cywilnego (zob. art. 1 i 26 p.a.s.c.).

Oczywiście córki brata są osobami uprawnionymi do zachowku. Mieszkanie nie wchodzi w skład spadku, ale nie ma to znaczenia dla roszczeń o zachowek. Zachowek należy się spadkobiercom ustawowym pominiętym przy dziedziczeniu lub powołanych do dziedziczenia, ale przy pustym spadku. Spadek (lokatę) nabywa mama, Pani (po 1/3) i córki brata po 1/6.

W postępowaniu działowym Pani matka, skoro jej stan zdrowia na to nie pozwala, nie musi brać udziału.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »