Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o nabycie spadku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-06-19

Co muszę napisać we wniosku o nabycie spadku? Zmarł mój tata i w banku odmówiono mi wypłaty lokaty bez dokumentu, że jestem spadkobiercą. Uprawnionymi są moja poważnie chora mama (którą się opiekuję wraz z synem) i dwie córki mojego nieżyjącego od wielu lat brata, z którymi nie mamy kontaktu. Czy do spadku można zaliczyć mieszkanie, które tata i mama 4 lata temu darowali notarialnie mojemu synowi, jest tam zaznaczone, że nie wchodzi ono do masy spadkowej. Czy córki mojego brata będą miały prawo w takim wypadku do zachowku?

Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest wydawane na wniosek, a bez odrębnego wniosku jedynie wówczas, gdy złożony został wniosek o dział spadku, a stwierdzenia nabycia spadku nie przeprowadzono wcześniej, ani nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (art. 681 K.c.). Uprawnienie do złożenia wniosku określa art. 1025 § 1 K.c., wskazując, że stwierdzenia nabycia spadku dokonuje się na wniosek osoby mającej w tym interes. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą zgłosić:

  1. spadkobierca, spadkobierca osoby powołanej do spadku, która zmarła przed stwierdzeniem nabycia spadku, oraz osoby nabywające spadek według ogólnych reguł dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego spadek w pierwszej kolejności (postanowienie SN z 10 grudnia 1992 r., II CRN 135/92, LexisNexis nr 315495);
  2. osoby uprawnione według treści testamentu (zapisobierca czy dalszy zapisobierca), nabywca spadku lub udziału w spadku, wierzyciel spadku, dłużnik spadku, wykonawca testamentu oraz kurator spadku;
  3. współwłaściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz osoba, która pozostawała w konkubinacie ze spadkodawcą (uzasadnienie postanowienia SN z 12 stycznia 1983 r., III CRN 218/82, OSNCP 1983, nr 8, poz. 124, LexisNexis nr 301705);
  4. wierzyciel spadkobiercy (postanowienie SN z 10 maja 1966 r., II CR 205/66, OSNCP 1966, nr 12, poz. 224, LexisNexis nr 314781);
  5. strona dochodząca wydania nieruchomości – po zmarłym właścicielu (współwłaścicielu) tej nieruchomości (postanowienie SN z 28 stycznia 2009 r., IV CSK 361/2008, OSNC-ZD 2010, nr A, poz. 9, LexisNexis nr 2153559 );
  6. osoba bliska najemcy dochodząca ustalenia wstąpienia w stosunek najmu w przypadku śmierci wynajmującego (uchwała SN z 19 lutego 1981 r., III CZP 2/81, OSNCP 1981, nr 8, poz. 144, LexisNexis nr 301600).

Uczestnikami postępowania, oprócz wnioskodawcy, którego legitymacja podlega każdorazowo ocenie w świetle art. 1025 § 1 K.c. oraz okoliczności danej sprawy, są osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Nie ma znaczenia, czy w sprawie dochodzi do dziedziczenia spadku z testamentu. Z mocy omawianego przepisu spadkobiercy ustawowi biorą udział w postępowaniu także wtedy, gdy dochodzi do dziedziczenia testamentowego (zob. postanowienie SN z 20 stycznia 1978 r., III CRN 336/77, LexisNexis nr 315496). Skarb Państwa oraz gmina jako spadkobiercy konieczni uczestniczą w sprawie jedynie wówczas, gdy w okolicznościach danej sprawy może wchodzić w rachubę dziedziczenie przez te podmioty. Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ponadto wniosek powinien zawierać oznaczenie spadkodawcy i może zawierać wnioski co do sposobu dziedziczenia oraz osób dziedziczących. Ponadto wniosek musi zawierać przytoczenie okoliczności faktycznych dotyczących kręgu spadkobierców ustawowych oraz ewentualnych testamentów, a w zakresie spadków otwartych przed 14 lutego 2001 r. – także dotyczących wchodzenia w skład spadku gospodarstwa rolnego. Ponadto należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające właściwość sądu (art. 187 § 1 pkt 2), jeżeli nie wynikają one z aktu zgonu.

Do wniosku powinien zostać dołączony akt zgonu spadkodawcy (art. 1 i 4 p.a.s.c.), chyba że akt taki został dołączony przy składaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (zob. § 140 reg.sąd.). Wydaje się, że także prawomocne postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu może być uznane za dowód śmierci, ponieważ w tym przypadku akt zgonu jest jedynie potwierdzeniem okoliczności śmierci na potrzeby rejestracji zgonów w aktach stanu cywilnego (zob. art. 1 i 26 p.a.s.c.).

Oczywiście córki brata są osobami uprawnionymi do zachowku. Mieszkanie nie wchodzi w skład spadku, ale nie ma to znaczenia dla roszczeń o zachowek. Zachowek należy się spadkobiercom ustawowym pominiętym przy dziedziczeniu lub powołanych do dziedziczenia, ale przy pustym spadku. Spadek (lokatę) nabywa mama, Pani (po 1/3) i córki brata po 1/6.

W postępowaniu działowym Pani matka, skoro jej stan zdrowia na to nie pozwala, nie musi brać udziału.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy można połączyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z działem spadku?

Moi rodzice byli małżeństwem, ale mieszkali osobno. Po śmierci matki spadek odziedziczyli po niej mąż i troje dzieci (w tym – ja); uzyskaliśmy...

Kto dziedziczyłby w razie mojej śmierci?

Jestem osobą samotną, panną, nie mam dzieci. Rodzice nie żyją. Mam troje rodzeństwa, które założyło swoje rodziny. Kto dziedziczyłby w razie mojej...

Co dziedziczy druga żona po zmarłym mężu?

Mam zamiar ożenić się i podpisać intercyzę. W testamencie całość mojego majątku zapiszę córce. Co ewentualnie należy się drugiej żonie po...

Jak dziecko może przekazać udział spadkowy rodzicowi?

Jak dziecko może przekazać udział spadkowy rodzicowi? Zmarł mój tata, nie pozostawiając testamentu. Jestem jedynym ich synem i chcę, aby mama...

Jak sprawić, by działka pozostała w rodzinie?

Brat jest właścicielem nieruchomości (działki) położonej w Polsce – odziedziczył tę ziemię po mamie. Obecnie mieszka w Kanadzie. Zamierza...

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Byłam kilka lat w związku partnerskim, konkubent aktem darowizny uczynił mnie współwłaścicielem swojego samochodu. Niedawno zmarł. Wszyscy krewni...

Postępowanie rodziny po śmierci bliskiego

Mąż zmarł we wspólnocie majątkowej z drugą żoną. Zostawił pięcioro dzieci, w tym troje z pierwszego małżeństwa. Jak zatem wygląda...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »