Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpływ testamentu na podział spadku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-04-20

Spadkodawczyni w chwili śmierci była wdową, nie spisała testamentu. Po zmarłej pozostał jedynie bezdzietny syn, kawaler. Syn zmarł, również nie pozostawiając testamentu. W tej sytuacji spadkobiercami stało się rodzeństwo wdowy. Część rodzeństwa zmarła bezdzietnie, druga natomiast pozostawiła po sobie dzieci (łącznie troje). Jedno z tych dzieci, zanim umarło, sporządziło testament na rzecz syna brata. Czy sporządzony testament będzie miał wpływ na podział spadku po zmarłej wdowie?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W opisanej sprawie będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym po wdowie i testamentowym po zmarłym dziecku rodzeństwa wdowy. Krąg uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będzie bowiem uzależniony od tego, czy po zmarłym dziecku rodzeństwa wdowy uprzednio zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe, czy też nie. Jeżeli nie, wówczas krąg uczestników będą tworzyli wszyscy, którzy by dziedziczyli na mocy ustawy po zmarłym dziecku rodzeństwa. Jeżeli postępowanie spadkowe będzie przeprowadzone, wówczas osoba, która spadek nabędzie po tymże zmarłym dziecku rodzeństwa wdowy, będzie uczestnikiem postępowania i będzie wchodziła w miejsce osoby, która ją powołała do spadku.

Sporządzony testament przez zmarłe dziecko rodzeństwa wdowy będzie miał zatem wpływ na dziedziczenie po wdowie, bowiem osoba, która na jego mocy jest spadkobiercą, będzie dziedziczyła po wdowie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy zrzec się spadku po bezdomnym?

Na mocy postanowienia sądu jesteśmy wraz z kuzynem spadkobiercami siostry mojej babci (każde odziedziczyło po 1/2). Chodzi o pewną nieruchomość....

Podejrzenie podrobienia podpisu zmarłego w celu wypłaty środków z konta

W 2012 r. zmarł mój ojciec. Jestem jedynym jego spadkobiercą, co zostało stwierdzone na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dowiedziałem...

Bracia wydziedziczeni przez rodziców a spadek po bezdzietnej siostrze

Przed trzema miesiącami zmarła moja żona. Dzieci nie mieliśmy. Nie ma też żadnego testamentu oraz żadnego zapisu. Zmarła żona ma dwóch braci, którzy...

Przysposobiony brat a dziedziczenie

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił po sobie współwłasność (z mamą) własnościowego mieszkania spółdzielczego i środki na rachunku...

Sprzedaż odziedziczonego przez żonę mieszkania a udział w zysku męża

Jesteśmy małżeństwem 40 lat. Żona nabyła mieszkanie w drodze spadku po bracie i po postępowaniu spadkowym ona była jedyną spadkobierczynią. Akt...

Wprowadzenie zmian do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości

Postanowieniem sądu z 2013 r. nastąpiło nabycie spadku po rodzicach. W trakcie zbierania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości okazało się, że...

Sprzedaż mieszkania ze spadku a nieobecność jednego ze spadkobierców

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż, nie zostawił testamentu. Jest mieszkanie własnościowe, które kupiliśmy z mężem. Mamy dwoje dzieci: córkę, która...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »