Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykupienie ziemi zmarłej siostry i postawienie nagrobka

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-05-31

Siostra (samotna) zmarła niedawno. Nie utrzymywała kontaktu z rodziną, została pochowana na cmentarzu dla bezdomnych. Po rodzicach ja i reszta rodzeństwa mamy trochę ziemi rolnej. Chciałaby wykupić kawałek zmarłej siostry i za to postawić jej nagrobek, opłacić grób. Jak to sformalizować?

Z informacji przez Panią udzielonych wynika, że jedynymi spadkobiercami siostry jest jej rodzeństwo (względnie dzieci rodzeństwa, które zmarłoby przed siostrą). Taki bowiem porządek dziedziczenia wynika z treści art. 932 § 1, 2 i 3 Kodeksu cywilnego.

„Art. 932 § 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy”.

W tej sytuacji w momencie śmierci siostry jej udział w nieruchomości otrzymanej w spadku po ojcu przeszedł na rodzeństwo – w tym na Panią.

Obecnie wszystko zależy od postawy rodzeństwa. Możecie Państwo sprzedać nieruchomość, a z uzyskanej ceny 1/8 części (ta, która przypadłaby siostrze, gdyby żyła) przeznaczyć na zrobienie nagrobka.

Każdy z rodzeństwa – spadkobierców po siostrze może przeznaczyć kwotę odpowiadającą odziedziczonemu po niej ułamkowi z udziału siostry w nieruchomości (lub cześć z tego ułamka – w zależności od kosztów nagrobku i jego utrzymania).

Jeżeli pozostałe rodzeństwo nie byłoby chętne do partycypowania w kosztach nagrobku, może Pani sama pokryć koszt wykonania nagrobku, a następnie wyegzekwować zwrot części tej kwoty od pozostałych spadkobierców siostry.

Koszt wykonania nagrobka, jeżeli nie przekracza kwoty zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości, wliczany jest do długów spadkowych, za które odpowiadają wszyscy spadkobiercy.

Zgodnie z art. 1034 § 1 kodeksu cywilnego „do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów”.

Jeżeli zapłaciłaby Pani za wykonie nagrobka, może Pani żądać od pozostałych spadkobierców siostry zwrotu części zapłaconej kwoty proporcjonalnie do wysokości ich udziału w spadku po siostrze.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Mama zapisała dom mojej siostrze

Mieszkam z żoną i z synem w domu rodzinnym na jednym piętrze. Dom wybudowali rodzice, ale dokumenty są najprawdopodobniej tylko na mamę....

Naniesienie zmian wynikających z dziedziczenia do księgi wieczystej

Chciałam uporządkować sprawy spadkowe po zmarłym mężu, konkretnie chodzi o naniesienie zmian w zapisach księgi wieczystej mieszkania i domu....

Czy odrzucenie spadku przez córki zabezpieczy interesy mamy?

Mój tata zmarł rok temu. W skład spadku wchodzi działka z domkiem i oszczędności. Chcemy, by spadek odziedziczyła mama, dlatego ja...

Czy mam prawo ubiegać się o swoją część spadku?

Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Moja mama zmarła w 1950 r. po urodzeniu mnie. Pięć lat później ojciec ponownie się ożenił – mam dwoje...

Adopcja zagraniczna a dziedziczenie

Mój mąż ma córkę z pierwszego małżeństwa obecnie w wieku 40 lat. Mieszka ona od wielu lat w Norwegii, gdy miała 18 lat wystąpiła do...

Prawo rodzeństwa do części spadku

Zmarły brat nie miał dzieci ani żony, rodzice nie żyją. Cały majątek zapisał przed śmiercią jednemu z braci. Czy pozostałemu rodzeństwu...

Co dziedziczy druga żona po zmarłym mężu?

Mam zamiar ożenić się i podpisać intercyzę. W testamencie całość mojego majątku zapiszę córce. Co ewentualnie należy się drugiej żonie po...

Czy doszło do przywłaszczenia majątku spadkowego?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Mieliśmy ustawową wspólność majątkową, ale odrębne konta osobiste. Pozostało troje spadkobierców: ja, nasz syn...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »