Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenie z dziedziczenia z powodu rozbicia małżeństwa

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-08-31

Niedawno zmarł mój ojciec. Jestem jego synem z pierwszego małżeństwa. Ojciec ożenił się ponownie i ma z tego małżeństwa córkę. Ojciec nie rozwiódł się ponownie. Czy można wyłączyć z dziedziczenia po ojcu (testamentowego lub ustawowego) jego drugą żonę, jeżeli była ona przyczyną rozpadu pierwszego małżeństwa ojca? Znalazłem publikację, w której wymienia się, iż jest to możliwe. Czy kiedykolwiek zapadło orzeczenie sądowe wyłączające żonę z dziedziczenia z tego powodu? Czy można się oprzeć na jakiejś podstawie prawnej, orzecznictwie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyłączenie z dziedziczenia z powodu rozbicia małżeństwa

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że autor załączonych do pytania „przemyśleń”, jak wynika z ich treści, powołuje się na instytucję wyłączenia małżonka od dziedziczenia, czyli instytucji uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 940, który na początek Panu przytoczę:

„§ 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

§ 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku”.

Autor tego tekstu zdaje się nie zauważać w ogóle treści pierwszego z paragrafów, który jest jednakże kluczowy. Generalną zasadą jest, że małżonek należy do kręgi spadkobierców ustawowych po zmarłym mężu i pozbawienie go tego przywileju jest absolutnie wyjątkiem. Nie można żądać wyłączenia małżonka z innej przyczyny niż ta wskazana w art. 940, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt I CKN 1345/99: „rozszerzająca wykładnia art. 940 k.c. jest niedopuszczalna”.

Rozbicie małżeństwa a dziedziczenie

Jak Pan widzi, można wyłączyć drugiego małżonka od dziedziczenia w sytuacji ,gdy w chwili otwarcia spadku (śmierci Pana taty) toczył się proces rozwodowy, ale nie zapadło jeszcze orzeczenie rozwiązujące małżeństwo, a ono zapadłoby z założenia z winy drugiej żony. Wina dotyczy jednak wyłącznie ich pożycia małżeńskiego, a nie pożycia Pana taty i mamy. To jest zupełnie niezrozumiałe twierdzenie tego, kto to napisał. Ja w żadnym razie tego nie potwierdzam.

Orzeczenie z powodu, o którym Pan pisze, nie mogłoby zapaść, bo byłoby jawnie niezgodne z treścią art. 940 Kodeksu cywilnego. Niestety ten pogląd prezentowany na załączonej stronie jest zupełnie oderwany od rzeczywistości, nie wyobrażam sobie, czym ustawodawca miałby tłumaczyć taką możliwość pozbawienia kogoś od dziedziczenia z uwagi na romans zapoczątkowany jakiś dłuższy czas temu i skutkujący następnie małżeństwem. Tak więc przykro mi, ale nie widzę podstaw do wyłączenia drugiej żony Pana taty od dziedziczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki