Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenie budynku z wyceny gospodarstwa rolnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-05-28

Czy można starać się o wyłączenie budynku (wybudowanego ok. 11 lat temu przez moich rodziców) z wyceny gospodarstwa rolnego? Rodzice są w trakcie działu spadku po zmarłym w 1997 r. dziadku. Razem mają 58/68 części spadku. Między nimi a jedną z sióstr taty nie ma zgodności i prawdopodobnie sąd nakaże wycenić gospodarstwo. Dom był finansowany tylko z ich funduszy, nie chcą, by teraz był wyceniany wraz z innymi częściami gospodarstwa, skoro to oni go budowali już długo po śmierci dziadka.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Nie da się wyłączyć budynku z wyceny – ponieważ budynek stanowi integralną część nieruchomości i razem z nią zawsze będzie przedmiotem wyceny – jako masa spadkowa po właścicielach nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Nieruchomościami, w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego, są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W świetle tej definicji rozróżnić należy nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości budynkowe (budynki i budowle wzniesione na gruncie). Rozróżnienie to odgrywa pewne znaczenie przy omawianiu problematyki przeniesienia własności nieruchomości.

Za część składową nieruchomości uważa się wszystko, co nie może być odłączone od rzeczy głównej bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem, także drzewa i krzewy, stanowią część składową tego gruntu i nie mogą być przedmiotem odrębnej własności. Cytowana zasada superficies solo cedit, wyrażona w art. 48 kodeksu cywilnego, oznacza, że własność zabudowanej nieruchomości nie może być przeniesiona na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej bez przeniesienia własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, ani też własność tych budynków nie może być odrębnym od gruntu przedmiotem takiego przeniesienia.

Można wnosić o rozliczenie nakładów z majątku odrębnego na majątek spadkowy.

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych”.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu cywilnego „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Należy domagać się zasądzenia odpowiedniej kwoty pieniężnej od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, a nie domagać się zmniejszenia wartości majątku spadkowego. Zgodnie z art. 686 Kodeksu postępowania cywilnego „w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »