Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłaty z konta mamy po jej śmierci

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-16

Moja mama miała indywidualne konto w jednym z banków. W chwili śmierci była mężatką, nie miała rozdzielności majątkowej. Na koncie, oprócz pieniędzy wpływających z jej emerytury, znajdowała się znaczna kwota pochodząca ze sprzedaży spadku po jej ojcu. Mama złożyła w banku dyspozycję na wypadek śmierci ,ustanawiając troje swoich dzieci, w tym mnie, jako osoby uprawnione do wypłaty z jej konta, na podstawie Prawa bankowego. Jej mąż nie został wskazany w tym zapisie. Kwota uzyskana ze sprzedaży przez moją mamę przedmiotu spadku znacznie przekracza dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w Prawie bankowym. Jaka jest kolejność wypłat? Czy w tym przypadku mąż ma pierwszeństwo wypłaty połowy kwot z konta, jako żyjący współmałżonek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie mamy do czynienia z dwoma aspektami – majątkiem wspólnym małżonków i majątkiem spadkowym.

Kwota ze sprzedaży spadku z całą pewnością stanowi majątek odrębny zmarłej mamy, a jej mąż nie ma prawa do połowy tej kwoty, tylko dlatego, że byli małżonkami i nie mieli rozdzielności majątkowej. Emerytura – już owszem – jest majątkiem wspólnym małżonków – mąż mamy ma więc prawo do połowy środków, a połowa emerytur z konta wchodzi w skład majątku spadkowego.

Jeśli chodzi o dyspozycję, to oczywiście macie prawo do wypłaty, jednak objętej limitem.

Łączna kwota wypłat nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W chwili obecnej jest to kwota około 76 000 złotych.

Mama jako posiadacz rachunku powinna wskazać wysokość sumy przeznaczonej na rzecz danej osoby. Podział nie musi być równy, a każda z uprawnionych osób może otrzymać różną kwotę. Jednak suma tych kwot nie może przekroczyć ustalonego w ustawie limitu kwotowego.

Osoba, na rzecz której ustanowiono dyspozycję, w celu wypłaty przyznanych jej pieniędzy, musi okazać w banku akt zgonu. Należy dodatkowo podkreślić, że kwoty objęte dyspozycją na wypadek śmierci nie wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym i mogą być wypłacane niezależnie od innych kwot dziedziczonych według zasad ogólnych.

Odnosząc to do Pana pytania – macie pierwszeństwo do wypłaty kwoty objętej limitem. Reszta wchodzi w skład masy spadkowej po mamie. Do kwot emerytur w 1/2 wysokości ma prawo mąż mamy. Do kwoty pozostałej ze sprzedaży spadku po wypłacie kwoty z dyspozycji – macie prawo w udziałach wynikających z prawa spadkowego.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

W zależności więc od tego, ile dzieci pozostawiła mama, udziały spadkowe w kwocie na koncie rozłożą się zgodnie z powyższym. W razie sporu co do kwot ze spadku i emerytury, warto sprawę do sądu w zakresie podziału spadku. Oczywiście po wypłacie kwoty z dyspozycji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy pieniądze pobrane z rachunku bankowego zmarłego należą do masy spadkowej?

Toczy się sprawa spadkowa po zmarłym rok temu tacie. Uprawnieni do spadku są: mama, ja oraz przyrodnia siostra (miała inną matkę). Moje pytanie dotyczy...

 

Dziedziczenie ustawowe po ciotce

Byłam opiekunem faktycznym i prawnym cioci, która zmarła przed kilkoma dniami, nie pozostawiając testamentu. Ciocia była osobą bezdzietną, samotną....

 

Stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach z rodziny

W jaki sposób po 20 latach od śmierci mamy mogę dokonać prawnego przejęcia po niej spadku? Mama była wdową, ja jestem jedynaczką. Mama wraz ze swoimi dwiema...

 

Czy dziadek po śmierci babci może mi przepisać nieruchomość?

Moja babcia zmarła miesiąc temu. Czy dziadek będzie mógł teraz przepisać mi ich wspólny dom? Dziadkowie mieli dwóch synów: mój ojciec żyje, jego brat...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »