Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłaty z konta mamy po jej śmierci

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-06-16

Moja mama miała indywidualne konto w jednym z banków. W chwili śmierci była mężatką, nie miała rozdzielności majątkowej. Na koncie, oprócz pieniędzy wpływających z jej emerytury, znajdowała się znaczna kwota pochodząca ze sprzedaży spadku po jej ojcu. Mama złożyła w banku dyspozycję na wypadek śmierci ,ustanawiając troje swoich dzieci, w tym mnie, jako osoby uprawnione do wypłaty z jej konta, na podstawie Prawa bankowego. Jej mąż nie został wskazany w tym zapisie. Kwota uzyskana ze sprzedaży przez moją mamę przedmiotu spadku znacznie przekracza dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w Prawie bankowym. Jaka jest kolejność wypłat? Czy w tym przypadku mąż ma pierwszeństwo wypłaty połowy kwot z konta, jako żyjący współmałżonek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie mamy do czynienia z dwoma aspektami – majątkiem wspólnym małżonków i majątkiem spadkowym.

Kwota ze sprzedaży spadku z całą pewnością stanowi majątek odrębny zmarłej mamy, a jej mąż nie ma prawa do połowy tej kwoty, tylko dlatego, że byli małżonkami i nie mieli rozdzielności majątkowej. Emerytura – już owszem – jest majątkiem wspólnym małżonków – mąż mamy ma więc prawo do połowy środków, a połowa emerytur z konta wchodzi w skład majątku spadkowego.

Jeśli chodzi o dyspozycję, to oczywiście macie prawo do wypłaty, jednak objętej limitem.

Łączna kwota wypłat nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W chwili obecnej jest to kwota około 76 000 złotych.

Mama jako posiadacz rachunku powinna wskazać wysokość sumy przeznaczonej na rzecz danej osoby. Podział nie musi być równy, a każda z uprawnionych osób może otrzymać różną kwotę. Jednak suma tych kwot nie może przekroczyć ustalonego w ustawie limitu kwotowego.

Osoba, na rzecz której ustanowiono dyspozycję, w celu wypłaty przyznanych jej pieniędzy, musi okazać w banku akt zgonu. Należy dodatkowo podkreślić, że kwoty objęte dyspozycją na wypadek śmierci nie wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym i mogą być wypłacane niezależnie od innych kwot dziedziczonych według zasad ogólnych.

Odnosząc to do Pana pytania – macie pierwszeństwo do wypłaty kwoty objętej limitem. Reszta wchodzi w skład masy spadkowej po mamie. Do kwot emerytur w 1/2 wysokości ma prawo mąż mamy. Do kwoty pozostałej ze sprzedaży spadku po wypłacie kwoty z dyspozycji – macie prawo w udziałach wynikających z prawa spadkowego.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

W zależności więc od tego, ile dzieci pozostawiła mama, udziały spadkowe w kwocie na koncie rozłożą się zgodnie z powyższym. W razie sporu co do kwot ze spadku i emerytury, warto sprawę do sądu w zakresie podziału spadku. Oczywiście po wypłacie kwoty z dyspozycji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki