Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku po ojcu przez syna i jego dzieci

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-12-01

Mój syn wystąpił o odrzucenie spadku po zmarłym w ubiegłym roku ojcu, a moim byłym mężu (mieliśmy rozdzielność majątkową, a następnie rozwiedliśmy się). Teraz syn musi wystąpić do sądu rodzinnego i odrzucić spadek w imieniu swoich małoletnich dzieci (2 i 3 lata). Zmarły był obciążony długiem, którego nie mógł spłacić. Komornik zabierał mu 1/3 emerytury. Żadnego majątku nie posiadał. Nie miał stałego meldunku, tylko adres do korespondencji. Sąd rodzinny, kierując się dobrem małoletnich, prawdopodobnie zażąda udowodnienia, że takiego majątku faktycznie nie było. Jakich dowodów użyć, aby przekonać sąd, że odrzucenie spadku po dziadku leży w interesie dzieci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”.

Tak więc w celu odrzucenia spadku w imieniu wnuków syn musi uzyskać zgodę sadu rodzinnego i nie może dokonać takiego odrzucenia samodzielnie przed notariuszem.

W jaki sposób przekonać sąd, aby takiej zgody udzielił? Po pierwsze, konieczne jest złożenie przez syna wniosku o powołanie tzw. kuratora dla dziecka. Kurator ma bowiem zapewnić bezstronną ochronę dziecka i jego reprezentację w postępowaniu, w którym rodzic teoretycznie, z sobie tylko znanych przyczyn może działać na jego szkodę. Kuratorem takim nie może być żaden z rodziców, ale już np. pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, przyjaciel rodziny lub inna osoba obca wskazana przez sąd. Większość sądów wzywa o wskazanie z nazwiska takiego kuratora, bowiem jest kłopot z chętnymi do pełnienia tej funkcji.

Do wniosku syn winien także załączyć odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu zgonu spadkodawcy, oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone przez rodzica – jako spadkobiercę. Jeżeli syn ma jakieś dokumenty dotyczące majątku ojca, to warto je także załączyć. Dokumentem takim może być wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożony przez innego spadkobiercę, w którym ten wskazuje składniki majątku zmarłego lub długi (jeżeli wniosek złożył wierzyciel zmarłego). Jeżeli nie było takiego dokumentu, to wystarczające dla sądu będzie zapewnienie syna.

W takim oświadczeniu składanym przed sądem syn winien wskazać, iż ojciec nie miał stałego meldunku i tułał się z miejsca na miejsce. Dodatkowo syn może oświadczyć, iż docierały do niego słuchy od znajomych, dawnych przyjaciół ojca iż ten pożycza pieniądze, zaciąga zobowiązania i kredyty. Jeżeli syn miał jakikolwiek kontakt z ojcem, to może też powiedzieć, iż w rozmowach z ojcem i w trakcie spotkań powziął wiedze o złej sytuacji finansowej ojca i jego nieodpowiedzialnym trybie życia. Jeżeli przychodzą już jakieś wezwania do zapłaty, np. pożyczek chwilówek, to jest to dowód. Syn może także powołać świadków, którzy zeznają o sytuacji finansowej ojca, ale dotychczas nie zdarzyło mi się, by sąd po oświadczeniu rodzica wymagał słuchania świadków.

Z doświadczenia wiem, iż w sytuacji gdy rodzice odrzucili spadek sądownie, to sąd rodzinny w ogóle nie ma wątpliwości w tej kwestii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odrzucenie zadłużonego spadku w Niemczech

Miesiąc temu zmarł mój brat zamieszkujący na stałe w Niemczech. Miał obywatelstwo polskie i niemieckie. Spadek po nim jest zadłużony. Brat był...

 

Czy wierzyciel może obarczyć nas kosztami spisu inwentarza?

Mój zmarły przed 5 laty ojciec pozostawił po sobie długi w bankach, nie miał żadnego majątku, z żoną miał rozdzielność majątkową. Cała...

 

Wierzytelności a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przed 4 miesiącami nagle zmarł mój mąż. Mam dwie zamężne córki i wnuka. Mąż pozostawił długi bankowe i zaległości w US. Nie posiadamy...

 

Procedura odrzucenia spadku przez dalszych krewnych

Sprawa dotyczy procedury odrzucenia spadku przez dalszych krewnych. Dowiedziałam się, że mój kuzyn zmarł i nie spłacił pożyczki w banku (bez...

 

Dziedziczenie po przyrodnim bracie

Zmarł przyrodni brat mojej teściowej. Czy teściowa dziedziczy po nim, jeżeli tak, to czy może zrzec się prawa do tego spadku bez przyjeżdżania do Polski,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »