Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku dla dzieci z pierwszego małżeństwa

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-01-06

Mam dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, mój obecny partner też. Jestem jedyną właścicielką domu. Partner nie posiada znacznego majątku. Planujemy małżeństwo. Chcę zabezpieczyć moje dzieci, tak by dzieci partnera nie mogły niczego od nich dochodzić po naszej śmierci. Jak zabezpieczyć majątek dla dzieci z pierwszego małżeństwa? Czy dobrym wyjściem jest intercyza?

Żadna rozdzielność ani inne drogie rozwiązania nie będą konieczne – jeżeli zachowacie Państwo dwie zasady:

  1. Nie będziecie tworzyć dorobku wspólnego.
  2. Żadne z Was nie powinno dokonywać przysposobienia (adopcji) dzieci drugiego małżonka.
  3. Każde z Was sporządzi porządny testament, którym rozdysponuje na wypadek śmierci swój majątek według własnej woli.

Przestrzegając tych zasad, w chwili, gdy umiera jedno z Państwa, to po nim dziedziczy tylko jego własne potomstwo, ale także żyjący współmałżonek. Innym jednak problemem jest sytuacja, gdy oboje już Państwo nie będziecie żyli. Jednak – fakty są takie, że w takim przypadku najskuteczniejsze pozostaje:

  • rozdysponowanie swego majątku za życia z zastrzeżeniem dotyczącym braku jakichkolwiek spłat wyrównawczych po śmierci darczyńcy albo
  • sporządzenie testamentu bez obowiązku zapłaty zachowku z racji przysporzeń poczynionych na rzecz dziecka pominięta.

Jak natomiast spadkobranie wygląda – gdy małżonkowi zawierają umowę małżeńską (intercyza) o rozdzielności majątkowej? Rozdzielność majątkowa (ustalona w drodze umowy między małżonkami czy też przez sąd) w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie po śmierci jednego z małżonków. Rozdzielność majątkowa ma znaczenie tylko i wyłącznie za życia małżonków.

Po śmierci jednego z małżonków dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych lub na podstawie testamentu lub według kodeksu cywilnego, niezależnie od tego, czy była między Wami intercyza.

Zgodnie z § 1 art. 931 Kodeksu cywilnego „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Natomiast w myśl art. 991 § 1 uprawnienie do zachowku przysługuje jedynie zstępnym spadkodawcy (tj. dzieciom, wnukom, prawnukom), małżonkowi spadkodawcy oraz jego rodzicom. Nie ma więc tu miejsca dla dzieci współmałżonka.

Wyżej wymienione osoby są jednak uprawnione do zachowku pod warunkiem, że byłyby w danym wypadku powołane do spadku z ustawy.

Oznacza to, że ani Pani dzieci od dzieci męża nie będą mogły dochodzić zachowku, ani odwrotnie.

Tak oto wygląda sytuacja na gruncie „drugiego małżeństwa” i prawa spadkowego. Wniosek – lepiej postawić na solidne testamenty niż na umowę małżeńską, bo testamentami jesteście w stanie „zarządzić na przeszłość swym majtkiem” tak, by po śmierci dzieci nie toczyły wojen majątkowych. Natomiast umowa małżeńska niczego takiego nie gwarantuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Testament w związku partnerskim

Od kilku lat jestem w związku partnerskim . W tym czasie wspólnie zbudowaliśmy dom, który formalnie jest moją wyłączną własnością....

Pominięcie w testamencie jednego z wnuków

Moja mama zmarła w 2009 r., miała dwóch synów. Zostawiła testament napisany w 1999 r., w którym swój majątek (udziały w kamienicy)...

Testament spisany cudzą ręką

Dziadkowie zapisali dom i gospodarstwo wujkowi, który nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci. W domu mieszkały z nim od zawsze dwie ciocie...

Podważenie testamentu ze względu na alkoholizm

Czy można podważyć testament osoby uzależnionej skrajnie od alkoholu? Zmarły leczył się kilkakrotnie w szpitalu (detoks), jednak nieskutecznie....

Jak zrzec się spadku, mając obce obywatelstwo?

Mój brat był obywatelem polskim i pozostawił po sobie długi. Ja mam obywatelstwo polsko-niemieckie, a moje dzieci niemieckie. W jaki sposób mogę zrzec się...

Testament na osobę obcą, jak zwolnić ją z zachowku?

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, nie mam rodzeństwa, mojego ojca nie znam. Planuję sporządzić testament notarialny, w którym cały swój majątek...

Akta stanu cywilnego przy otwarciu testamentu

Czy składając wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz stwierdzenie nabycia spadku, musimy załączać odpisy aktów cywilnych...

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Posiadam testament napisany przez rodziców, że po ich śmierci ich mieszkanie własnościowe przejdzie na mnie. Ojciec nie żyje, a matka jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »