Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie majątku wspólnego z drugim mężem

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-04-26

Mam drugiego męża, z którym zamierzamy kupić dom. Mąż ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia się umową tak, żebym nie musiała spłacać jego dzieci od razu po śmierci ich ojca, a majątek został podzielony dopiero po mojej śmierci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najlepszym wyjściem w opisanej przez Panią sytuacji będzie sporządzenie testamentów wzajemnych. Czyli Pani sporządza testament, w którym przekazuje cały swój majątek mężowi, a on robi to samo, ale na rzecz Pani. W tej sytuacji żadne z dzieci Pani męża nie nabędzie spadku przed Państwa śmiercią.

 
Jeżeli Pani umrze pierwsza, to za sprawą testamentu cały spadek przejdzie na Pani męża. Dzieci Pani męża, o ile ich Pani oficjalnie nie przysposobi, nie będą miały żadnych roszczeń do Pani spadku.

Jeżeli z kolei umrze pierwszy Pani mąż, to sam testament, w którym powoła Panią do całości spadku, nie wystarczy. Co prawda ,jego dzieci niczego nie odziedziczą, ale będą mogły domagać się od Pani zapłaty zachowku. Aby tego uniknąć, Pani mąż musi zawrzeć z nimi umowę o zrzeczeniu się przez nich dziedziczenia po nim. Zgodnie z art. 1048 Kodeksu cywilnego spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Powinien zatem Pani mąż udać się ze swoimi dziećmi do notariusza i spisać stosowne umowy. Należy mieć ze sobą dowody osobiste. Notariusz może żądać aktów urodzenia, z których będzie wynikało pokrewieństwo.

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez dzieci Pani męża nie będą dziedziczyć również ich dzieci, czyli wnuki Pani męża, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się. 

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, ile czasu upłynęło pomiędzy chwilą jej zawarcia a datą śmierci spadkodawcy.

Co ważne, zrzeczenie się dziedziczenia nie przeszkadza w tym, aby taka osoba, która dziedziczenia się zrzekła, została następnie powołana do dziedziczenia w testamencie. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje bowiem wyłącznie dziedziczenie ustawowe, a nie testamentowe. 

Zatem np. jeżeli Pani mąż umrze pierwszy i sporządzi przed śmiercią testament na Pani rzecz, to po jego śmierci Pani odziedziczy cały spadek i nie będzie musiała płacić zachowku dzieciom męża. Następnie może Pani sporządzić nowy testament, w którym odwoła Pani poprzedni testament i powoła do całości spadku dzieci męża po swojej śmierci. Tym sposobem unikniecie Państwo i dzieci Pani męża kwestii wzajemnych spłat, zachowków, a Pani i męża majątek zostanie przekazany jego dzieciom dopiero po Państwa śmierci. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zamknięcie wspólnego konta po śmierci męża i przelew pieniędzy na konto indywidualne

Mieliśmy z mężem wspólny rachunek bankowy. Mąż niedawno zmarł, więc zamknęłam ten rachunek, założyłam rachunek indywidualny...

 

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku? 5 miesięcy temu umarła moja żona. Nie żyje jej matka, nie...

 

Wykupienie części mieszkania po mamie

We wrześniu 2017 r. zmarła mama, pozostawiła do podziału 1/2 mieszkania spółdzielczego własnościowego, bez testamentu, na podstawie oświadczenia ustnego....

 

Walka o spadek z siostrą

Od śmierci mojej mamy (którą tylko ja się opiekowałam) minęło już 7 lat. Mama nie zostawiła testamentu. Mam dwie siostry – jedna chce się zrzec...

 

Majątek spadkowy dla siostrzenicy, nieuzasadnione żądania pasierba

Ciocia (siostra mojego taty) owdowiała w 2002 r. Zmarły wujek miał z pierwszego małżeństwa dwoje dzieci. Jedno z tych dzieci mieszkało do...

 

Czy trzeba zakładać sprawę spadkową, gdy jest się jedynym spadkobiercą?

Przed 3 tygodniami zmarła moja mama, z którą mieszkałam w jej mieszkaniu. Byłam jedynaczką, nie ma żadnych innych spadkobierców. Mama mimo to mama...

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - wpisywanie spadkobierców

Mam testament sporządzony notarialnie przez ciocię u notariusza, w którym powołuje mnie swoją bratanicę do dziedziczenia całego swojego majątku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »