Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zabezpieczenie przed długami teściowej i prawo do jej mieszkania komunalnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-07-18

Mieszkamy z żoną i pełnoletnią córką razem z teściową w mieszkaniu komunalnym. Teściowa bez naszej wiedzy nabrała kredytów i w tej chwili jej zadłużenie wynosi ponad 150 tys. zł. Do niedawna jeszcze pracowała i jakoś to spłacała, a obecnie pozostaje jej tylko niewielka emerytura, co raczej nie wystarczy na miesięczne raty. Jak wobec tego możemy się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością za jej długi teraz i po jej śmierci? Czy w razie egzekucji komornik ma prawo zająć nasze sprzęty? I jeszcze jedno, jeśli żona zrzeknie się spadku, czy nie straci prawa do mieszkania komunalnego po śmierci matki, która jest głównym lokatorem?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wskazać należy na możliwość zrzeczenia się spadku po teściowej przez żonę i dziecko jeszcze za życia teściowej. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Innymi słowy, by zrzec się spadku, konieczne jest, aby Pana żona z teściową udały się do notariusza celem zawarcia umowy o zrzeczenie się spadku. Skutkiem takiej umowy będzie wyłączenie ze spadku także Państwa córki, chyba że żona i teściowa postanowią inaczej.

Jeżeli nie uda się tego zrobić, z uwagi choćby na niechęć teściowej do takiej czynności, konieczne będzie złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po teściowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej śmierci. Wówczas oświadczenie o odrzuceniu spadku musi złożyć osobno Pana żona i Państwa córka. Oświadczenia te można złożyć jednego dnia przed notariuszem, najpierw żona, a później córka. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że córka nie ma jeszcze dzieci.

Odnosząc się do egzekucji z ruchomości, zasadnym jest wskazanie, że dobrze byłoby gdyby mieli Państwo potwierdzenie zakupu ruchomości. Dowodem potwierdzającym zakup przez Państwa ruchomości może być choćby potwierdzenie z rachunku bankowego zapłaty kartą za rzecz. Nie musi to być zatem imienna faktura lub rachunek, lecz dobrze byłoby gdyby były dowody na potwierdzenie, że sprzęt będący wyposażeniem mieszkania stanowi Pana i żony własność. Nadto, o ile zajmujecie Państwo osobne pomieszczenia, to radzę nie mieszać wyposażenia pomieszczeń, a także swoje prywatne rzeczy trzymać w nich. Co prawda, nikt bez powiadomienia nie może wejść do mieszkania, musi teściowa być o tym powiadomiona, aczkolwiek lepiej już teraz o ile to możliwe, odszukać dowody zakupu i dowody zapłaty. Proszę także poprosić córkę, by sprawdziła, czy ona nie ma potwierdzeń zakupu określonych przedmiotów.

W mojej ocenie zrzeczenie się spadku po teściowej nie powinno mieć wpływu na prawo do lokalu, albowiem zgodnie z art. 691 § 1 K.c. – w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Nie ma mowy o łączeniu tego prawa z dziedziczeniem. Musi być jednak spełniony inny warunek. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Proszę na wszelki wypadek sprawdzić umowę najmu, na podstawie której zamieszkują Państwo w lokalu komunalnym, czy nie zawarto w niej odmiennych zapisów (na zasadzie swobody umów) w odniesieniu do prawa do lokalu po śmierci teściowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu,...

Odpowiedzialność za długi ojca po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przed 3 laty ojciec przekazał w darowiźnie memu bratu dom. Potem go wydziedziczył, nie odwołując darowizny. Ojciec niedawno zmarł, pozostawiając po...

Długi zmarłego przekraczają wartość połowy mieszkania, co robić?

Zmarł mój mąż. Wspólnie posiadaliśmy tylko mieszkanie – to cały nasz majątek. Mąż pozostawił po sobie zadłużenie, które przekracza wartość...

Dom od rodziców a dziedziczenie długów

Przed 10 laty rodzice przepisali na mnie dom. Dom nie jest obciążony hipoteką ani żadnymi zobowiązaniami. Rok temu okazało się, że mama od 3 lat ma problemy...

Co zrobić, aby dziecko nie odziedziczyło długów po dziadku?

Mój ojciec zmarł 16 grudnia 2016 roku. Zostawił po sobie tylko długi, więc odrzuciłam spadek. Parę tygodni później dowiedziałam się, że jestem...

Dług spadkowy w parabanku a przedawnienie

W marcu 2016 r. zmarł mój syn. Miał zobowiązania w parabanku. Po jego śmierci przyszło wezwanie do zapłaty. Zadzwoniłam do nich i powiedziano mi,...

Jak nie przejąć długów zmarłego dalekiego krewnego?

Niedawno zmarł przyrodni brat mojego dziadka (mieli wspólną matkę). Okazało się, że zostawił po sobie długi; bliższa część jego rodziny odrzuciła...

Brak kontaktu z ojcem i niewiedza o długach spadkowych

W 2017 r. zostałam poinformowana, że umarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu od 20 lat. Parę dni temu (rok od zgonu ojca) daleki krewny...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »