Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek po dziadkach

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-11-14

Mam małoletnią córkę. Rozstałam się z jej ojcem jakiś czas temu. Dziadkowie dziecka, a rodzice mojego byłego konkubenta, zmarli w 2012 r. Czy córka ma prawo do zachowku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowek po dziadkach

Krąg osób uprawnionych do zachowku

Krąg osób uprawnionych do zachowku reguluje art. 991 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia”.

Kogo uwzględnia się przy obliczaniu zachowku?

Zgodnie z art. 992 K.c.: „przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni”.

Uprawnienie do zachowku oparte jest na istnieniu bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym. Dlatego ustawa zakreśla krąg uprawnionych podmiotów stosunkowo wąsko. Zgodnie z art. 991 § 1 są to jedynie zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Powstanie uprawnienia do zachowku jest przy tym uzależnione od tego, czy w konkretnym stanie faktycznym osoby te byłyby powołane do spadku z ustawy.

Jeśli rodzice mieli dzieci, to one dochodzą do dziedziczenia i prawa do zachowku, pod warunkiem że nie zostały wydziedziczone w testamencie lub nie odrzuciły spadku w ciągu 6 miesięcy od śmierci każdego ze spadkodawców.

W jakich sytuacjach wnuczka ma prawo do dziedziczenia po dziadkach?

Pani córka zostałaby powołana do spadku i ewentualnie jej należałby się zachowek w sytuacji, gdyby:

  • ojciec Pani dziecka nie dożyłby śmierci rodziców – wówczas zostałaby powołana do spadku Pani córka, która weszłaby w prawa i obowiązki zmarłego ojca, czyli dziedziczyłaby po śmierci dziadków i byłaby uprawnioną do zachowku,
  • ojciec Pani córki odrzuciłby spadek po śmierci każdego z rodziców w ciągu 6 miesięcy,
  • ojciec dziecka zostałby wydziedziczony w testamentach swoich rodziców.

Ustawodawca przewidział zamknięty katalog osób uprawnionych do zachowku. Niestety w tym kręgu nie znajdują się wnuki i prawnuki, jeżeli ich ojcowie lub matki żyli w dniu śmierci dziadków i nie zostali przez nich wydziedziczeni w testamencie lub nie odrzucili spadku. Dlatego też w przedstawionej przez Panią sytuacji córce nie będzie należał się zachowek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak uniknąć zachowku?

Mój ojciec zostawił testament, w którym powołał do spadku syna (mnie), pomijając córkę. Jak długo po przeprowadzeniu sprawy spadkowej moja...

 

Zachowek po matce

Zachowek po matce

Niedawno zmarła moja matka . Pozostawiła dom, w którym żyła przez wiele lat ze swoim partnerem (nigdy nie rozwiodła się z moim ojcem,...

Zachowek dla wnuków

Zachowek dla wnuków

Babcia zmarła niedawno, a dziadek rok temu. Dziadkowie mieli 2 synów. Obydwaj żyją. Jeden z nich ma 3 synów (w tym mnie), drugi 2 córki. Dziadkowie jednemu z...

Nieruchomość w testamencie a zachowek

Moja teściowa, która zmarła w ubiegłym roku, zapisała w testamencie nieruchomość mojej córce. Otwarcie testamentu nastąpiło na początku tego roku....

 

Jak zabezpieczyć otrzymany od rodziców dom przed zachowkiem po ich śmierci?

Moi rodzice chcą mi zapisać dom z działką; nie chcę, aby po śmierci rodziców mój brat domagał się zachowku . Co...

 

Zaliczenie darowizny do spadku

Zaliczenie darowizny do spadku

Mój ojciec jakiś czas temu wykupił swoje mieszkanie, a później przekazał mi je w darowiźnie. Część kosztów wykupu została pokryta przez mnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »