Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie przez firmę windykacyjną zwrotu długu po zmarłym bracie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-09-18

Mój brat umarł w 2001 r. Ostatnio jakaś firma windykacyjna zadzwoniła do nas, że zmarły ma u nich dług w wysokości 60 tys. zł i żąda zwrotu pieniędzy. Czy my, jego bracia i ojciec nadal możemy zrezygnować z dziedziczenia spadku? Brat był rozwiedziony i nie miał dzieci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należało złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (co do zasady będzie to chwila śmierci spadkodawcy). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku.

W przypadku zaniedbania ww. terminu można spróbować wystąpić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (brata).

Proszę mieć na uwadze, że powyższy wniosek należy złożyć w terminie nieprzekraczającym roku od daty dowiedzenia się o długach spadkodawcy.

Podstawę prawną przedmiotowego wniosku stanowi art. 1019 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego: „Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

W Państwa przypadku należy powoływać się na błąd co do stanu majątkowego brata. Błąd musi być istotny. Błąd jest istotny, jeżeli uzasadnia on przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia danej treści. Tym samym musicie Państwo udowodnić, iż nie wiedzieliście o długach brata ani nie mieliście możliwości, by o nich się dowiedzieć, bo np. nie utrzymywaliście z nim kontaktu, sposób jego życia nie wskazywał na to, że mógł on mieć jakiekolwiek długi itp. Chodzi o to, aby sąd nie nabrał przekonania, że niezłożenie w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku było rezultatem Państwa zaniedbania i braku staranności. Ciężar dowodu ciąży na Państwu pod rygorem nieuwzględnienia wniosku. Dowodem w takiej sprawie może być wszystko, co będzie miało istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, np. dowód z dokumentu, zeznania świadków itd. Należy utrzymywać, iż nigdy żaden z wierzycieli nie dzwonił do Państwa w sprawie ewentualnych długów brata.

Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są szanse na uwzględnienie wniosku.

Warto jeszcze rozważyć, czy długi brata nie są już przedawnione. Z reguły długi bankowe przedawniają się po trzech latach od chwili ich wymagalności, chyba że jeszcze za życia brata zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu i bieg przedawnienia został przerwany. Jeśli doszło do przedawnienia, wówczas nawet jeśli wierzyciele brata próbowaliby pociągnąć Was jako spadkobierców do odpowiedzialności, to podniesiecie zarzut przedawnienia. Sąd bowiem zarzutu przedawnienia nigdy nie uwzględnia z urzędu lecz na wyraźny zarzut pozwanego.

I jeszcze jedno: jeśli sąd zatwierdziłby Państwa uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia co do spadku po bracie w terminie i jednocześnie przyjąłby Wasze oświadczenia o odrzuceniu spadku, to do dziedziczenia dojdą osoby powołane w dalszej kolejności, czyli Pana ewentualne dzieci, które w ciągu kolejnych 6 miesięcy będą mogły odrzucić spadek. Jeśli dzieci są niepełnoletnie, należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie w ich imieniu spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Firma windykacyjna upomniała się o dług zmarłego ojca

Dzisiaj moja córka dostała pismo z firmy windykacyjnej, że musi spłacić dług nieżyjącego ojca zaciągnięty w 2010 r. Kwota to około 5400 zł....

 

Kiedy złożyć wniosek do sądu o odrzucenie spadku?

Moja zmarła niedawno siostra pozostawiła długi. Jej dzieci złożyły przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku, o czym zostałam...

 

Nieważność oświadczenia o odrzuceniu spadku

W maju 2016 r.* dowiedziałam się o powołaniu do spadku po zmarłym w 2013 r. kuzynie mojego nieżyjącego męża. Spadek jest obciążony długiem,...

 

Czy żeby odrzucić spadek trzeba stawić się osobiście u notariusza?

Mam 15-procentowy udział w spadku po babci. Od jej śmierci nie minęło jeszcze 6 miesięcy. Jaka jest procedura odrzucenia spadku przeze mnie i przez...

 

Odrzucenie spadku w kolejności dziedziczenia

Przed 3 miesiącami zmarła moja babcia. Miała dwie córki: moją mamę i ciotkę. Czy mogę złożyć u notariusza wniosek o odrzucenie spadku po...

 

Zabezpieczenie się przed dziedziczeniem długów

Jakie są możliwości zabezpieczenia się przed dziedziczeniem długów? Jestem jednym z trzech współwłaścicieli mieszkania. Rodzice mają 2/3 udziałów,...

 

Rozliczenie roczne po zmarłej mamie

Przed miesiącem zmarła mama. Jak wygląda sprawa rozliczenia rocznego podatku? Mama miała zawsze dopłatę. Czy teraz ten obowiązek przechodzi na rodzinę tj....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »