Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie przez firmę windykacyjną zwrotu długu po zmarłym bracie

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-09-18

Mój brat umarł w 2001 r. Ostatnio jakaś firma windykacyjna zadzwoniła do nas, że zmarły ma u nich dług w wysokości 60 tys. zł i żąda zwrotu pieniędzy. Czy my, jego bracia i ojciec nadal możemy zrezygnować z dziedziczenia spadku? Brat był rozwiedziony i nie miał dzieci.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należało złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (co do zasady będzie to chwila śmierci spadkodawcy). Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W przypadku zaniedbania ww. terminu można spróbować wystąpić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (brata).

Proszę mieć na uwadze, że powyższy wniosek należy złożyć w terminie nieprzekraczającym roku od daty dowiedzenia się o długach spadkodawcy.

Podstawę prawną przedmiotowego wniosku stanowi art. 1019 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego: „Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

W Państwa przypadku należy powoływać się na błąd co do stanu majątkowego brata. Błąd musi być istotny. Błąd jest istotny, jeżeli uzasadnia on przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia danej treści. Tym samym musicie Państwo udowodnić, iż nie wiedzieliście o długach brata ani nie mieliście możliwości, by o nich się dowiedzieć, bo np. nie utrzymywaliście z nim kontaktu, sposób jego życia nie wskazywał na to, że mógł on mieć jakiekolwiek długi itp. Chodzi o to, aby sąd nie nabrał przekonania, że niezłożenie w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku było rezultatem Państwa zaniedbania i braku staranności. Ciężar dowodu ciąży na Państwu pod rygorem nieuwzględnienia wniosku. Dowodem w takiej sprawie może być wszystko, co będzie miało istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, np. dowód z dokumentu, zeznania świadków itd. Należy utrzymywać, iż nigdy żaden z wierzycieli nie dzwonił do Państwa w sprawie ewentualnych długów brata.

Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są szanse na uwzględnienie wniosku.

Warto jeszcze rozważyć, czy długi brata nie są już przedawnione. Z reguły długi bankowe przedawniają się po trzech latach od chwili ich wymagalności, chyba że jeszcze za życia brata zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu i bieg przedawnienia został przerwany. Jeśli doszło do przedawnienia, wówczas nawet jeśli wierzyciele brata próbowaliby pociągnąć Was jako spadkobierców do odpowiedzialności, to podniesiecie zarzut przedawnienia. Sąd bowiem zarzutu przedawnienia nigdy nie uwzględnia z urzędu lecz na wyraźny zarzut pozwanego.

I jeszcze jedno: jeśli sąd zatwierdziłby Państwa uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia co do spadku po bracie w terminie i jednocześnie przyjąłby Wasze oświadczenia o odrzuceniu spadku, to do dziedziczenia dojdą osoby powołane w dalszej kolejności, czyli Pana ewentualne dzieci, które w ciągu kolejnych 6 miesięcy będą mogły odrzucić spadek. Jeśli dzieci są niepełnoletnie, należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie w ich imieniu spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »