Zakwestionowanie ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy w sprawie spadkowej

• Autor: Marek Gola

Do sądowego postępowania spadkowego sporządzona została ekspertyza przez prywatnego rzeczoznawcę majątkowego w roku 2018. Rozchodzi się tu o nieruchomości rolne. Dopiero wczoraj jeden z uczestników postepowania zakwestionował tę ekspertyzę podczas rozprawy. Teraz sąd musiałby zlecić wykonanie opinii biegłemu sadowemu. Jest to zgodnie z prawem? W jakich przepisach jest to uregulowane?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Zakwestionowanie ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy w sprawie spadkowej

Ekspertyza biegłego

Istotne znaczenie w sprawie ma przepis art. 278 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru biegłego sędziemu wyznaczonemu lub sądowi wezwanemu”. Sąd oznaczy, czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie.

Ekspertyza prywatna

Przedłożona przez Pana opinia jest w zasadzie opinią prywatną i wobec jej zakwestionowania sąd musiał dopuścić dowód z opinii biegłego. Zgodnie z prezentowanym przez Sąd Najwyższy stanowiskiem w wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I ACa 1290/17, „Opinia taka stanowi jedynie dokument prywatny, z którym nie łączy się domniemanie prawdziwości zawartych w niej oświadczeń osoby, która ją podpisała”. W świetle art. 278 § 1 podważenie mocy dowodowej opinii (przykładowo poprzez zakwestionowanie wiadomości specjalnych, do których biegli się odwołują, bądź wywodzenie z takiej opinii dalszych wniosków) może zatem nastąpić wyłącznie poprzez przeprowadzenie dowodu z uzupełniającej opinii tych samych biegłych lub z opinii innego biegłego. Potrzeba powołania innego biegłego lub dalsze uzupełnienie przedstawionej opinii powinny wynikać z okoliczności sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony z dotychczasowej opinii.

Sporządzenie opinii, na którą się Pan powołuje, nastąpiło bowiem na Pana zlecenie, a nie na zlecenie sądu, brak bowiem postanowienia sądu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, powołania konkretnego biegłego i brak zakresu jej sporządzenia. Działania sądu są zatem bez najmniejszych wątpliwości działaniami zgodnymi z przepisami prawa. Wręcz gdyby sąd oparł się jedynie na takiej opinii, w przypadku jej kwestionowania dopuściłby się uchybienia przepisów prawa i tym samym naraził na uchylenie postanowienia w przypadku jego kwestionowania.

Zobacz również: Sprzedaż auta ze spadku

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl