Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakwestionowanie testamentu i doprowadzenie do równego podziału spadku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-25

Mama przed śmiercią sporządziła testament u notariusza, w który wyznaczyła mnie jedynym spadkobiercą, pomijając w dziedziczeniu mojego brata. Uważam, że kierowała nią niechęć do bratowej i że jest to krzywdzące dla mojego brata i jego dzieci. Ja mam córkę. Jak mogę zakwestionować taki testament i doprowadzić do równego podziału spadku pomiędzy mnie i brata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wskazać, iż podważenie testamentu po matce będzie bardzo trudne, albowiem jak sama Pan pisze został on sporządzony przed notariuszem. Powyższe z kolei powoduje, że po pierwsze na pewno (nie spotkałem się jeszcze, by było inaczej) jest sporządzony zgodnie z wymogami formalnymi. Jedną rzecz, którą może Pan zakwestionować, to świadomość matki.

Podważając testament, musiałaby Pan za pomocą biegłego wykazać, że demencja lub inne zaburzenie występowało w chwili podpisywania testamentu, a nadto, iż wyłączyło świadomość matki. W toku sprawy konieczne byłoby dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia, czy w dniu podpisywania testamentu Pana mama miała świadomość, czy świadomość była pełna, czy też ograniczona? Opinia zostałaby sporządzona na podstawie dokumentacji medycznej Pana mamy.

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu:

„Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli" nie może być pojmowany w znaczeniu całkowitego braku świadomości. Całkowity brak świadomości, jeżeli wystąpi, charakteryzuje się zupełną niemożnością działania, a zatem problem oświadczenia czegokolwiek w ogóle nie może wchodzić w rachubę.„Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli" nie może być rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania" (wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05, LEX nr 180191; por. też wyrok SN z dnia 27 lipca 2010 r. II CSK 147/10, LEX nr 621139; tak samo w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 1976 r., III CRN 25/76, OSP 1977, z. 4, poz. 78” (B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Komentarz do art. 82 Kodeksu cywilnego).

W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie spadku przez Pana w całości i przeniesienie następnie połowy spadku po matce na rzecz brata. W tej sytuacji nie będzie Pan musiał podważać testamentu swojej matki, które wcale nie musi prowadzić do sukcesu, ale na pewno będzie kosztowne. Przyznam szczerze, że nie znam sprawy, w której osoba powołana do całości spadku chciała kwestionować testament. Nawet gdyby Pan nie chciał przekazać bratu połowy udział, brat ma prawo domagać się od Pana zachowku w wysokości połowy tego co by mu przysługiwało gdyby nie było testamentu.

W chwili obecnej jedynie od Pana zależy, czy zechce się Pan podzielić z bratem spadkiem po matce, czy też nie. Najprostszym sposobem jest przyjęcie spadku na mocy testamentu i następnie przekazanie bratu tego, co by mu się należało, gdyby nie było testamentu. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy dziedziczyć musi najbliższa rodzina?

Pozostaję z żoną we wspólnocie małżeńskiej. Posiadamy dzieci. Mój problem dotyczy domu. Czy istnieje możliwość, żeby po mojej śmierci żona...

Czy rodzina może dziedziczyć testament?

Ponieważ nie posiadam ustawowych spadkobierców, spisałam notarialnie testament na rzecz mojej sąsiadki, która mi pomaga. Ja mam 83 lata, a sąsiadka 77...

Czy testament napisany przed śmiercią jest ważny?

Mój tata zmarł 6 lat temu, przepisał wszystko na brata (mam dwóch, w tym jeden z drugiego małżeństwa taty i to właśnie on dziedziczył...

Odmowa ujawnienia testamentu przez siostrę

Tato zmarł 8 lat temu, 5 lat po jego śmierci ja i brat zostaliśmy poinformowani, że oboje rodzice spisali testament za dożywocie dla naszej siostry....

Czy spisanie testamentu rozwiązuje sprawę dziedziczenia?

Ojciec jest ciężko chory. Mama żyje, rodzice mieli nas trzech. Dwóch braci nie żyje, jednak jest 5 ich dzieci – wnucząt taty. Ojciec ma pewną sumę na...

Czy świadkowie sporządzenia testamentu muszą być obecni na jego odczytaniu?

Czy świadkowie sporządzenia testamentu muszą być obecni na jego odczytaniu w sądzie?

Testament wzajemny z żoną

Chcielibyśmy spisać testament wzajemny z żoną . Zależy nam na tym, aby po śmierci jednego z nas dziedziczyło drugie, a po śmierci...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »