Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Załatwienie sprawy spadkowej z zagranicy

Sprawa dotyczy załatwienia sprawy spadkowej z zagranicy. Trzy miesiące temu zmarł mój ojciec. Matka ma 75 lat, jest chora z objawami demencji. Mam dwie siostry i brata. Rodzice są współwłaścicielami mieszkania własnościowego. Osobnymi testamentami sporządzonymi przez notariusza w momencie wykupu na własność zapisali je siostrze, która obecnie mieszka tam i opiekuje się niezdolną do samodzielnej egzystencji matką. Ponadto ojciec posiadał konto/lokatę w banku, nie zadysponował na wypadek śmierci. Mieszkam w USA, ale to ja chciałabym przeprowadzić postępowanie spadkowe i w dalszej kolejności dział spadku, żeby matka miała zapewnione środki na opiekę i leczenie. Siostry i tak mają dużo na głowie, a brat nie zachowuje się rozsądnie. Czy mieszkanie wchodzi do spadku po ojcu, jeżeli matka żyje i istnieją testamentowe zapisy obojga rodziców na rzecz siostry? Czy testament(y) powinny być dołączone do wniosku do sądu? Czy bank wypłaca środki na podstawie postanowienia o nabyciu spadku, czy jest konieczne przeprowadzenie działu spadku? Czy przy pomocy sióstr w Polsce (USC, poczta itp.) będę w stanie złożyć wniosek do sądu i załatwić tę sprawę bez osobistej obecności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Załatwienie sprawy spadkowej z zagranicy

Sprawdzenie testamentu przed sprawą spadkową

W testamencie nie można zapisać konkretnego składnika spadku (mieszkania) konkretnej osobie. Trzeba więc sprawdzić testament. Można co prawda dokonać zapisu windykacyjnego, ale nadal trzeba sprawdzić treść testamentu. Bo sprawa może okazać się nie taka oczywista.

Skoro mieszkanie zostało zapisane jednej osobie (albo w całości powołując do spadku jedno dziecko, albo zapisem windykacyjnym), to mieszkanie wchodzi w skład spadku, ale przypadać będzie spadkobiercy testamentowemu. Jednak powinno być wliczone do masy spadkowej.

Zobacz również: Podatek od spadku z zagranicy

Wnioskodawca w sprawie spadkowej

Pani może być wnioskodawczynią w sprawie spadkowej – nie ma przeszkód. Może Pani upoważnić siostry do reprezentowania Panią w sprawie. Nie musi być Pani osobiście na posiedzeniach sądu.

Sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego może przeprowadzić postępowanie spadkowe bez obecności wszystkich spadkobierców.

Art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi m.in., że sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Zatem zainteresowanymi w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia są nie tylko spadkobiercy lub ich następcy prawni, lecz także wszystkie inne osoby mające interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy. Do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku należy przede wszystkim zaliczyć każdego spadkobiercę oraz następców prawnych spadkobiercy, nabywcę spadku lub udziału w spadku, wierzyciela spadkodawcy lub wierzyciela spadkobiercy.

W myśl art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku Sąd bada, kto jest spadkobiercą oraz w oparciu, o jaki tytuł powołania następuje dziedziczenie.

Zgodnie z treścią art. 924 Kodeksu cywilnego „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”. Natomiast w myśl przepisu art. 925 „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”. Zgodnie z art. 926 „powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, zaś dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą”.

Jeśli testamenty nie będą dołączone do wniosku, sąd wezwie posiadacza testamentu do złożenia go w sądzie. Bank wypłaca środki po dziale spadku. Dział spadku w zakresie środków finansowych może odbyć się za pomocą umowy zwykłej.

Zobacz również: Ile jest czasu na załatwienie spraw spadkowych?

Masz podobny problem prawny i potrzebujesz porady prawnej, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl