Kategoria: Testament

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapis windykacyjny w testamencie

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-10-21

Czy można przekazać w testamencie dom za pomocą zapisu windykacyjnego na rzecz kilku osób?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zapis windykacyjny rozumiany jest jako możliwość rozrządzenia przez spadkodawcę poszczególnymi przedmiotami majątkowymi na rzecz określonych osób. Najważniejszą konsekwencją skutecznego zapisu windykacyjnego jest nabycie przez zapisobiorcę własności rozdysponowanych przedmiotów w chwili śmierci testatora.

Ustanowienie zapisu windykacyjnego wymaga precyzyjnego sformułowania stosownego rozrządzenia. Z jego treści musi jednoznacznie wynikać, że wolą spadkodawcy jest, aby wskazana osoba (osoby) nabyła przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku.

Zapis windykacyjny może zostać ustanowiony przez osobę mającą zdolność testowania i tylko w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Wyłączenie dopuszczalności ustanowienia takiego zapisu w testamencie sporządzonym w innej niż notarialna formie może budzić wątpliwości. Rozrządzenie, z którego wynika, że wolą spadkodawcy jest, aby określona osoba nabyła przedmiot zapisu automatycznie z chwilą otwarcia spadku, znajdujące się w testamencie sporządzonym w innej formie, należy, co do zasady, traktować jako ustanowienie zapisu zwykłego.

Zapis windykacyjny może zostać ustanowiony na rzecz kilku osób (por. E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, tyt. III dz. III roz. II art. 9811).

Wielkość udziałów we wspólnym prawie może określić spadkodawca, a w braku takiego określenia należy stosować art. 960 Kodeksu cywilnego (K.c.), zgodnie z którym: „jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych”.

Zgodnie natomiast z art. 9811 § 2 pkt 1 K.c. przedmiotem zapisu windykacyjnego może być oznaczona co do tożsamości rzecz ruchoma lub nieruchoma, a konkretnie prawo własności takiej rzeczy.

Z powyższego wynika, że spadkodawca może w drodze zapisu windykacyjnego zapisać dom na rzecz kilku osób w odpowiednich ułamkach albo bez zaznaczenia udziału w nieruchomości (wtedy nieruchomość przypadnie spadkobiercom w częściach równych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »