Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata podatku w imieniu zmarłej matki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-10-14

Dwa lata temu moja mama dostała w spadku po swojej mamie mieszkanie i niemal od razu je sprzedała. Nie został od tego odprowadzony podatek. Trzy miesiące temu mama zmarła. W tym miesiącu wpłaciłam do US pieniądze za zaległy podatek, ale dostałam informację z US, że nie mogę zapłacić podatku w imieniu zmarłej. Co mam zrobić? Jaki PIT mam wypełnić, aby zapłacić zaległy podatek?

Zapłata podatku w imieniu zmarłej matki

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami spadkobiercy nie muszą składać żadnych deklaracji podatkowych za osobę zmarłą.

Art. 100 Ordynacji podatkowej:

„§ 1. Organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji.

§ 2. Jeżeli deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono, orzekając o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców, organ podatkowy jednocześnie ustala lub określa kwoty, o których mowa w art. 21 § 3 i 3a, art. 24 lub art. 74a.

§ 3. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia.”

Zatem zgodnie z art. 100 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa zakres odpowiedzialności spadkobierców za podatek osoby zmarłej. Termin płatności podatku przez spadkobiercę wynikający z decyzji urzędu skarbowego wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia. W konsekwencji dopiero po otrzymaniu decyzji należy wpłacić ewentualny podatek.

W konsekwencji to urząd ustala w drodze decyzji wysokość podatku oraz informuje o ewentualnych ulgach, czy też nadpłatach w podatku.

Może Pani zatem wysłać informację do urzędu skarbowego i wskazać, że mama zmarła i podatek nie został rozliczony. Na tej podstawie urząd wyda decyzję podatkową.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek po stryju i otrzymanie części spadku od drugiego spadkobiercy

Jestem jednym ze spadkobierców po zmarłym stryju, otrzymałem 1/4 spadku. Natomiast drugi stryj chce mi przekazać swoją część spadku (także 1/4). Jakie są...

Od kiedy liczony jest okres na zawiadomienie o spadku US - czy od daty śmierci, czy od podjęcia sprawy spadkowej?

W 2016 r. aktem poświadczenia dziedziczenia objęłam spadek (mieszkanie) po zmarłym w 1994 r. dziadku i babci zmarłej w 2016 r. Dziadek zostawił...

Sąd ustalił podział spadku - jakie druki złożyć do Urzędu Skarbowego?

Żona zmarła kilka miesięcy temu. Po zmarłej pozostało 3 spadkobierców (mąż i 2 córki). Sąd ustalił podział spadku w wysokości po 1/3 dla...

Podatki od odziedziczonych nieruchomości

Mieszkam w USA od 15 lat. 5 lat temu dostałam 1/3 połowy domu, domku letniskowego i hurtowni rodziców w spadku po śmierci mamy. Czy jestem teraz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »