Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarządzanie nieruchomością spadkową

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-10-06

Po śmierci mamy odziedziczyliśmy z rodzeństwem po 1/3 domu (nie ma podziału tego domu). Tata ma dożywotnią możliwość mieszkania w domu, obecnie mieszka ze mną (czyli córką), ale księga wieczysta nieruchomości jest obciążona i trudno dom sprzedać w tej sytuacji. Brat postanowił samodzielnie, że pusty dom będzie w sezonie grzewczym opalać i teraz żąda od nas pokrycia części kosztów. Czy ma do tego prawo, skoro nie zgodziliśmy się na to opalanie? Co możemy zrobić, by doprowadzić do podziału spadku, skoro jest wpisana służebność, a brat nie godzi się nas spłacić?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Z Pani pytania wynika, że wraz z rodzeństwem w wyniku dziedziczenia staliście się Państwo współwłaścicielami domu.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z art. 206 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

Natomiast według art. 207 Kodeksu cywilnego „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie wskazywał, iż współwłaściciel, który korzysta wyłącznie z całej nieruchomości, ma obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z pozostałymi współwłaścicielami, którzy z nieruchomości nie korzystają. Takie roszczenie jest zasadne, tym bardziej w sytuacji, w której współwłaściciele nie dokonali podziału współwłasności do używania.

Pani brat jako współwłaściciel ma prawo do współposiadania domu oraz do korzystania z niego.

Według art. 199 Kodeksu cywilnego „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

Zgodnie z art. 201 Kodeksu cywilnego „do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności”.

Przepisy prawa nie definiują, co jest zwykłym zarządem rzeczy wspólnej. Przyjmuje się, iż w granicach zwykłego zarządu mieści się bieżące gospodarowanie rzeczą, niepociągające nadzwyczajnych wydatków i nieprowadzące do zmiany przeznaczenia rzeczy.

Z powyższego wynika, że nawet do podjęcia czynności zwykłego zarządu, a taką czynnością jest z pewnością „opalanie” domu, wymagana jest zgoda większości współwłaścicieli, czyli w Państwa przypadku brat powinien uzyskać zgodę na „opalanie” przynajmniej od jeszcze jednego współwłaściciela, a już na pewno nie ma on prawa żądać od pozostałych współwłaścicieli, aby dokładali się do czegoś, na co nie wyrażają zgody. Tak naprawdę to kwestia korzystania z domu, a także ewentualnych rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami powinna być załatwiona pomiędzy współwłaścicielami. Jeżeli co do tego nie ma zgody, każdy ze współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia spornych kwestii przez sąd.

Każdy ze współwłaścicieli może też żądać zniesienia współwłasności w postępowaniu o dział spadku. Należy podkreślić, że postępowanie sądowe w tych sprawach jest z reguły kosztowne i czasochłonne, a więc lepszym rozwiązaniem będzie znalezienie kompromisu w sytuacji, w jakiej się Państwo znajdują. Oczywiście nikt nie może zmusić brata do odkupienia udziałów pozostałych współwłaścicieli, natomiast sprzedaż nieruchomości i związany z tym podział pieniędzy utrudnia ciążąca na nieruchomości służebność. Tym samym sąd będzie musiał znaleźć inne rozwiązanie sporu. W grę wchodzi np. podział fizyczny domu, ale jest to ostateczność, sąd będzie dążył przede wszystkim do porozumienia między Państwem, jeżeli się nie uda, arbitralnie zdecyduje o sposobie zniesienia współwłasności między Państwem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwrot nakładów na rzecz spadkodawcy

Miesiąc temu zmarł mój ojciec. Pozostawił testament notarialny z 2000 r., w którym powołał do całości spadku swojego wnuka (mojego bratanka)....

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Moja ciotka zapisała w testamencie część majątku mojemu bratu. Jednak po jej śmierci jej dzieci przeprowadziły postępowanie spadkowe, nie...

Zbycie udziału w spadku

Po śmierci mojej żony prawo do lokalu, w którym mieszkaliśmy wspólnie, odziedziczyło oprócz mnie jeszcze pięć osób (przeprowadzono już postępowanie...

Zeznanie spadkowe

Niedawno zmarł nasz tata. Mama zmarła rok wcześniej. Teraz odnaleźliśmy testamenty rodziców. Mama swoją połowę oszczędności zapisała mi, a tata...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »