Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady działu spadku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-02

W jaki sposób mogę uzyskać pełne prawo do pozostawionego przez moją zmarłą matkę mieszkania? Spadkobiercą (zgodnie z postanowieniem sądu) poza mną jest też jej mąż, który zadeklarował rezygnację z praw do mieszkania. Problem tkwi w tym, że jest on obywatelem Francji, na stałe tam mieszkającym i nie wchodzi w grę jego przyjazd do Polski. Wobec tego, że wszelkie działania będą mogły przebiegać tylko w oparciu o dokumenty dotyczące tej zadeklarowanej rezygnacji, interesuje mnie co będzie potrzebne. Czy będzie miał tutaj zastosowanie dział spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działu spadku można dokonać na dwa sposoby:

1) sądownie,

2) u notariusza.

Każdy z tych sposobów ma swoje plusy i minusy. W obu przypadkach są możliwości, aby współspadkobierca nie przyjeżdżał do Polski.

Dział spadku sądowy jest tańszy – koszt wpisu sądowego może zamknąć się w kwocie 300 zł. Notarialny jest uzależniony od wartości spadku. Może sięgać kilku tysięcy złotych.

Najpierw omówię procedurę sądową.

Legitymacja do zgłoszenia wniosku o dział spadku przysługuje każdemu spadkobiercy. Wniosek powinien spełniać wymagania zawarte w art. 511, przy czym wnioskodawca nie musi wskazywać dokładnie sposobu dokonania działu (por. uzasadnienie uchwały SN z 13 lutego 1970 r., III CZP 97/69, OSPiKA 1971, nr 9, poz. 167 z aprobującą glosą B. Dobrzańskiego). Należy także powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, chyba że takie jeszcze nie nastąpiło (art. 681), dołączyć spis inwentarza, jeśli został sporządzony (art. 637) oraz podać, jakie testamenty spadkodawca sporządził i gdzie się znajdują (art. 653).

W wypadku gdy spis inwentarza nie był sporządzony, wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku majątek (aktywa), który ma być przedmiotem podziału; jeśli wniosek nie został ograniczony do części spadku (art. 1038 § 1 zd. 2 K.c.) opis majątku powinien wyczerpywać całość masy spadkowej.

Sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (art. 924 K.c.), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu (uchwała SN z 27 września 1974 r., III CZP 58/74, OSNCP 1975, nr 6, poz. 90; podobnie w orz. SN z 16 maja 1950 r., C 72/50, OSN 1951, nr 1, poz. 12).

Podstawą ustalenia wartości poszczególnych składników majątku spadkowego są ceny rynkowe. Dla ich oszacowania nieodzowne jest skorzystanie z opinii biegłego odpowiedniej specjalności, legitymującego się także znajomością rynku (art. 278 w zw. z art. 13 § 2). Zgodnie z art. 149 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), przepisy tej ustawy w zakresie szacowania nieruchomości mają zastosowanie do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny (z wyłączeniem określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów).

Jednak, jeśli wskaże Pani wartość, a drugi spadkobierca się na to zgodzi – wystarczy, że wyśle pismo do sądu, że zgadza się z wartością, oraz że zgadza się na zaproponowany podział spadku. We wniosku wpisuje Pani jego adres we Francji, sąd doręcza mu Pani wniosek, on odpisuje na wniosek, zgadzając się z jego treścią i sąd wydaje postanowienie.

Jeśli chodzi o notarialną kwestię.

Konieczne jest pełnomocnictwo notarialne do rozporządzenia nieruchomością. Najlepiej zrobić to w takiej treści:

Ja niżej podpisany upoważniam (Panią) do rozporządzenia nieruchomością (opisać nieruchomość, położenie, KW, metraż, inne składniki spadkowe, jeśli są) poprzez:

  1. zbycie,
  2. dokonanie działu spadku,
  3. inne rozporządzenie,
    według ustalonych przez ww. warunków.

Pełnomocnictwo w takiej treści pozwoli Pani na dowolne dysponowanie nieruchomością opisaną w pełnomocnictwie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Problematyczna sprawa mieszkania po mamie

Ja i brat odziedziczyliśmy po mamie jej mieszkanie (po połowie). Chciałabym spłacić mojego brata i zachować mieszkanie – zgodnie z wolą...

 

Trudny podział gospodarstwa rolnego po rodzicach

Rok temu przeprowadziliśmy z rodzeństwem sprawę spadkową po zmarłych rodzicach. Każde z nas dostało swoją część. Zaproponowaliśmy dwóm...

 

Rodzina nie chce podzielić majątku spadkowego, co robić?

Moja rodzina nie chce podzielić majątku spadkowego po zmarłym ojcu, co mogę zrobić, aby ich do tego zmusić? Chciałabym za swoją część kupić małe...

 

Spory o spadek

Niecałe 10 lat temu zmarła siostra mamy, która mieszkała w majątku po ich rodzicach (była właścicielką). Po jej śmierci spadkiem zajęła się...

 

Podział spadku

Miesiąc temu zmarł mąż mojej mamy, pozostawił notarialny testament, w którym powołał do całości spadku mamę. Byli małżeństwem od 2005 roku....

 

Odzyskanie i podział pieniędzy po zmarłym

Mój ojciec zmarł w 2013 r., mama w 1999 r. Po śmierci mamy nie przeprowadziliśmy postępowania spadkowego. Spadkobiercami było moje rodzeństwo...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »