Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady działu spadku

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-05-02

W jaki sposób mogę uzyskać pełne prawo do pozostawionego przez moją zmarłą matkę mieszkania? Spadkobiercą (zgodnie z postanowieniem sądu) poza mną jest też jej mąż, który zadeklarował rezygnację z praw do mieszkania. Problem tkwi w tym, że jest on obywatelem Francji, na stałe tam mieszkającym i nie wchodzi w grę jego przyjazd do Polski. Wobec tego, że wszelkie działania będą mogły przebiegać tylko w oparciu o dokumenty dotyczące tej zadeklarowanej rezygnacji, interesuje mnie co będzie potrzebne. Czy będzie miał tutaj zastosowanie dział spadku?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Działu spadku można dokonać na dwa sposoby:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

1) sądownie,

2) u notariusza.

Każdy z tych sposobów ma swoje plusy i minusy. W obu przypadkach są możliwości, aby współspadkobierca nie przyjeżdżał do Polski.

Dział spadku sądowy jest tańszy – koszt wpisu sądowego może zamknąć się w kwocie 300 zł. Notarialny jest uzależniony od wartości spadku. Może sięgać kilku tysięcy złotych.

Najpierw omówię procedurę sądową.

Legitymacja do zgłoszenia wniosku o dział spadku przysługuje każdemu spadkobiercy. Wniosek powinien spełniać wymagania zawarte w art. 511, przy czym wnioskodawca nie musi wskazywać dokładnie sposobu dokonania działu (por. uzasadnienie uchwały SN z 13 lutego 1970 r., III CZP 97/69, OSPiKA 1971, nr 9, poz. 167 z aprobującą glosą B. Dobrzańskiego). Należy także powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, chyba że takie jeszcze nie nastąpiło (art. 681), dołączyć spis inwentarza, jeśli został sporządzony (art. 637) oraz podać, jakie testamenty spadkodawca sporządził i gdzie się znajdują (art. 653).

W wypadku gdy spis inwentarza nie był sporządzony, wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku majątek (aktywa), który ma być przedmiotem podziału; jeśli wniosek nie został ograniczony do części spadku (art. 1038 § 1 zd. 2 K.c.) opis majątku powinien wyczerpywać całość masy spadkowej.

Sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (art. 924 K.c.), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu (uchwała SN z 27 września 1974 r., III CZP 58/74, OSNCP 1975, nr 6, poz. 90; podobnie w orz. SN z 16 maja 1950 r., C 72/50, OSN 1951, nr 1, poz. 12).

Podstawą ustalenia wartości poszczególnych składników majątku spadkowego są ceny rynkowe. Dla ich oszacowania nieodzowne jest skorzystanie z opinii biegłego odpowiedniej specjalności, legitymującego się także znajomością rynku (art. 278 w zw. z art. 13 § 2). Zgodnie z art. 149 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), przepisy tej ustawy w zakresie szacowania nieruchomości mają zastosowanie do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny (z wyłączeniem określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów).

Jednak, jeśli wskaże Pani wartość, a drugi spadkobierca się na to zgodzi – wystarczy, że wyśle pismo do sądu, że zgadza się z wartością, oraz że zgadza się na zaproponowany podział spadku. We wniosku wpisuje Pani jego adres we Francji, sąd doręcza mu Pani wniosek, on odpisuje na wniosek, zgadzając się z jego treścią i sąd wydaje postanowienie.

Jeśli chodzi o notarialną kwestię.

Konieczne jest pełnomocnictwo notarialne do rozporządzenia nieruchomością. Najlepiej zrobić to w takiej treści:

Ja niżej podpisany upoważniam (Panią) do rozporządzenia nieruchomością (opisać nieruchomość, położenie, KW, metraż, inne składniki spadkowe, jeśli są) poprzez:

  1. zbycie,
  2. dokonanie działu spadku,
  3. inne rozporządzenie,
    według ustalonych przez ww. warunków.

Pełnomocnictwo w takiej treści pozwoli Pani na dowolne dysponowanie nieruchomością opisaną w pełnomocnictwie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »