Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie majątku spadkowego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-12-31

Właścicielem nieruchomości, czyli domu i pola (5 ha) w dokumentach nadal jest mój dziadek, który nie żyje od 35 lat. Umarł, gdy mój ojciec miał lat 17, a babcia zmarła rok później. Dziadkowie nie sporządzili testamentu. Od tego czasu nieruchomość zamieszkuje, opłaca i użytkuje ojciec wraz z matką. Chcielibyśmy przepisać to wszystko na ojca, tylko jest jeden problem, gdyż ojciec ma 3 rodzeństwa. Cała trójka od osiągnięcia pełnoletności nie mieszka w rodzinnym domu. Czy jest możliwość przepisania wszystkiego na ojca bez konieczności informowania o tym rodzeństwa? W jaki sposób można to zrobić, aby ojciec dostał cały spadek po rodzicach bez dzielenia się z rodzeństwem? Czy możemy się ubiegać o zasiedzenie majątku spadkowego?

Z przedstawionego stanu faktycznego możemy wnioskować, iż zachodzą przesłanki do ustalenia, iż doszło do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Zasiedzenie polega na nabyciu przez osobę nieuprawnioną prawa podmiotowego z mocy samego prawa i jest konsekwencją długotrwałego faktycznego wykonywania tego prawa.

Nabycie własności w drodze zasiedzenia uzależnione zostało od spełnienia dwóch podstawowych przesłanek: władania nieruchomością jako posiadacz samoistny oraz upływu ustawowego terminu zasiedzenia (art. 172 Kodeksu cywilnego; dalej „K.c.”).

Posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, jeżeli posiadacz włada rzeczą jak właściciel (art. 336 K.c.), a więc wykonuje wszelkie uprawnienia składające się na treść prawa własności we własnym imieniu i na własny rachunek. O tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, decydują okoliczności faktyczne o charakterze przede wszystkim zewnętrznym (zachowanie się posiadacza względem przedmiotu posiadania dostrzegalne dla innych osób, np. zagospodarowanie gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem, ogrodzenie działki, wzniesienie na niej budynku, czy też płacenie podatków).

Kolejną przesłanką, której spełnienie prowadzi do zasiedzenia nieruchomości, jest upływ czasu, który w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza wynosi odpowiednio 20 i 30 lat. Decydującym momentem dla oceny, czy posiadaczowi należy przypisać dobrą czy złą wiarę, jest chwila uzyskania posiadania. Zgodnie z ugruntowanym poglądem judykatury, dobra wiara posiadacza polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu, że przysługuje mu takie prawo do władania rzeczą, jakie faktycznie wykonuje właściciel (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1971 r., I CR 302/71). Natomiast w złej wierze będzie ten, kto ma świadomość, że prawo własności danej nieruchomości mu nie przysługuje.

Stąd też zasadnym jest złożenie wniosku o zasiedzenie. Jest to pierwotny sposób nabycia własności, co oznacza, iż nabywca staje się właścicielem z wyłączeniem innych osób. Nabywa własność pierwotnie.

Należałoby więc zacząć od złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. Do tego potrzeba zeznań świadków, dokumentów dotyczących działki. Bieg zasiedzenia liczy się od dnia, gdy ojciec zaczął posiadać nieruchomość tak jak właściciel, z wyłączeniem innych osób.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie po siostrze a śmierć drugiej siostry przed przeprowadzeniem spadku

Przed dwoma miesiącami zmarła moja starsza siostra, która pozostawała w związku małżeńskim. Spadkobiercami powinni być jej mąż oraz dwójka...

Czy siostrom zmarłego należy się majątek po nim?

Zmarł wujek, ciocia pozostawała z nim w małżeństwie 35 lat. Przed zawarciem małżeństwa wujek wybudował dom, kupił działki budowlane , posiadał...

Jakie trzeba dopełnić formalności po śmierci mamy?

Jakie trzeba dopełnić formalności po śmierci mamy? Nie zostawiła testamentu. Jestem jedynym synem (mam żonę i dziecko). Mama ma jeszcze żyjącą...

Dziedziczenie po mężu gdy nie mamy dzieci

Mój mąż ze swoją siostrą posiadają wspólnie mieszkanie, które otrzymali w darowiźnie od matki. Było to jeszcze przed naszym ślubem. Teściowa żyje...

Od czego zacząć przeprowadzenie spraw spadkowych?

Zmarła moja mama, która była wdową, pozostawiła po sobie mieszkanie. Uzgodniliśmy z rodzeństwem, że mieszkanie odziedziczę ja, a rodzeństwo...

Udział w spadku dla drugiej żony

Sprawa dotyczy udziału w spadku dla drugiej żony. Jestem drugą żoną, mój mąż zmarł. Byliśmy małżeństwem 15 lat, nie mieliśmy intercyzy. Mąż...

Podważenie zrzeczenia się dziedziczenia

Mój dziadek zmarł dwa lata temu, ale przed śmiercią ze wszystkimi pozostałymi spadkobiercami podpisał umowę zrzeczenia się dziedziczenia i w tym...

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku?

Jak najprościej i najszybciej przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku? 5 miesięcy temu umarła moja żona. Nie żyje jej matka, nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »