Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie spłaty działu spadku na czas zebrania funduszy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-18

Jestem właścicielem mieszkania w 50%. Druga połowa należy do moich bratanków, którzy wystąpili o sądowy dział spadku. Zaproponowali spłatę swoich udziałów, ale ja nie mam takich możliwości finansowych. Czy mogę prosić o zawieszenie działu spadku na czas zebrania funduszy?

Niestety brak środków na spłatę nie jest i nie może być powodem zawieszenia postępowania. Można oczywiście z bratankami zawrzeć stosowną ugodę, na mocy której oddalą dzień spłaty albo rozłożą ją na raty.

Sąd także może finalnie rozłożyć spłatę na raty, o ile zachodzą okoliczności uzasadniające rozłożenie na raty zobowiązania uczestnika postępowania, któremu w wyniku podziału majątku spadkowego przyznano prawo do nieruchomości. Zasądzona bowiem spłata może zostać, zgodnie z art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego (K.c.), rozłożona na raty (vide: uchwała SN z 21.11.1977 r., III CZP 79/77, OSNC 1978, Nr 8, poz. 132).

Sytuacje, w których dochodzi w ogóle do rozłożenia spłaty przez sąd na raty, muszą należeć jednak do wyjątkowych. Uczestnik postępowania, otrzymując w wyniku podziału nieruchomość, wyczerpującą w istocie majątek spadkowy, zobowiązany jest do dokonania spłaty w terminie zapewniającym jej realną ekonomiczną wartość.

Jeśli nieruchomość ta jest na tyle wartościową, by mogła ona stanowić istotne zabezpieczenie ewentualnego kredytu, który może zostać przeznaczony na spłatę zobowiązania, to należy rozważyć te opcję.

Jeśli bowiem stanie Pan na stanowisku, że nie ma środków na spłatę, a bratankowie nie chcą nieruchomości tylko gotówki – sąd zarządzi sprzedaż. A to, jak rozumiem, nie leży w Pana interesie.

Nie musi mieć Pan fizycznie środków na spłatę, na dzień wydania postanowienia wystarczy promesa z banku na udzielenie kredytu i dla sądu będzie to wiarygodny dowód, że jest Pan w stanie spłacić bratanków. Albo może Pani wnioskować o rozłożenie na raty przez sąd tej spłaty – choć sąd jest w takich wpadkach ostrożny i nie zawsze na to zezwala. Ostatecznie można spróbować zawrzeć ugodę z bratankami co do terminu spłaty – w taką ugodę sąd nie ingeruje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dział spadku bez jednego spadkobiercy

Jestem jednym z trzech spadkobierców mieszkania po zmarłym ojcu. Spadek został orzeczeniem sądu podzielony na równe części bez udziału jednego ze...

Dawno sprzedana działka a rozliczenia spadkowe

W 1998 r. teściowie w ramach darowizny przepisali notarialnie na mnie i męża działkę. Okazało się, że nie spełnia ona warunków do zabudowy...

Zrzeczenie się swojej części spadku

Mój tata zmarł pod koniec 2016 r. Aktem poświadczenia dziedziczenia ja, brat i mama odziedziczyliśmy po nim: mieszkanie (wspólność małżeńska...

Podział działki po dziadku w postępowaniu spadkowym

Zmarły dziadek posiadał działkę. Babcia, czyli jego żona, żyje i jest jeszcze 4 jego dzieci, m.in. moja mama. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe,...

Nierozwiązany od lat problem z nieruchomością ze spadku

Dwoje spadkobierców – brat i siostra, postanowieniem sądowym z 1987 r. odziedziczyło po 50% udziału w nieruchomości po zmarłych...

Żądanie spłaty odziedziczonej części domu

Mój ojciec zmarł 12 lat temu. Spadek po nim, czyli połowa domu rodzinnego, został podzielony po równo na 3 osoby: mamę, mnie i brata. Nie mieszkam...

Udział w spadku nieletniego dziecka

Współwłaściciel samochodu zmarł, jego rodzina poświadczyła u notariusz nabycie spadku. Spadek został podzielony na 4 osoby: żonę zmarłego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »