Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawieszenie spłaty działu spadku na czas zebrania funduszy

Jestem właścicielem mieszkania w 50%. Druga połowa należy do moich bratanków, którzy wystąpili o sądowy dział spadku. Zaproponowali spłatę swoich udziałów, ale ja nie mam takich możliwości finansowych. Czy mogę prosić o zawieszenie działu spadku na czas zebrania funduszy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawieszenie spłaty działu spadku na czas zebrania funduszy

Brak środków na spłatę współwłaścicieli mieszkania ze spadku

Niestety brak środków na spłatę nie jest i nie może być powodem zawieszenia postępowania. Można oczywiście z bratankami zawrzeć stosowną ugodę, na mocy której oddalą dzień spłaty albo rozłożą ją na raty.

Sąd także może finalnie rozłożyć spłatę na raty, o ile zachodzą okoliczności uzasadniające rozłożenie na raty zobowiązania uczestnika postępowania, któremu w wyniku podziału majątku spadkowego przyznano prawo do nieruchomości. Zasądzona bowiem spłata może zostać, zgodnie z art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego (K.c.), rozłożona na raty (vide: uchwała SN z 21.11.1977 r., III CZP 79/77, OSNC 1978, Nr 8, poz. 132).

Sytuacje, w których dochodzi w ogóle do rozłożenia spłaty przez sąd na raty, muszą należeć jednak do wyjątkowych. Uczestnik postępowania, otrzymując w wyniku podziału nieruchomość, wyczerpującą w istocie majątek spadkowy, zobowiązany jest do dokonania spłaty w terminie zapewniającym jej realną ekonomiczną wartość.

Jeśli nieruchomość ta jest na tyle wartościową, by mogła ona stanowić istotne zabezpieczenie ewentualnego kredytu, który może zostać przeznaczony na spłatę zobowiązania, to należy rozważyć te opcję.

Jeśli bowiem stanie Pan na stanowisku, że nie ma środków na spłatę, a bratankowie nie chcą nieruchomości tylko gotówki – sąd zarządzi sprzedaż. A to, jak rozumiem, nie leży w Pana interesie.

Nie musi mieć Pan fizycznie środków na spłatę, na dzień wydania postanowienia wystarczy promesa z banku na udzielenie kredytu i dla sądu będzie to wiarygodny dowód, że jest Pan w stanie spłacić bratanków. Albo może Pani wnioskować o rozłożenie na raty przez sąd tej spłaty – choć sąd jest w takich wpadkach ostrożny i nie zawsze na to zezwala. Ostatecznie można spróbować zawrzeć ugodę z bratankami co do terminu spłaty – w taką ugodę sąd nie ingeruje.

Zobacz również: Spłata spadku przez rodzeństwo

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl