Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zeznanie spadkowe

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2014-05-05

Niedawno zmarł nasz tata. Mama zmarła rok wcześniej. Teraz odnaleźliśmy testamenty rodziców. Mama swoją połowę oszczędności zapisała mi, a tata – mojej siostrze. Nie wiemy jednak, ile wynosił stan oszczędności rodziców w dniu ich śmierci, ale na pewno były to różne kwoty. Chcemy podzielić się pieniędzmi po połowie. Jak złożyć w tej sytuacji zeznanie spadkowe, by było zgodne z prawdą i nie spowodowało zniesienia prawa do ulgi podatkowej?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jeżeli chodzi o sposób rozwiązania kwestii określenia zakresu zgłoszenia podatkowego (zeznania spadkowego) otrzymanego spadku, różnych sytuacji z tym związanych jest bardzo wiele i nie wszystkie one dają się wprost rozwiązać na podstawie jednoznacznych przepisów, dlatego też przy ich stosowaniu nie tylko zasadnym jest, lecz wręcz koniecznym kierowanie się tzw. zdrowym rozsądkiem.

Natomiast odnośnie możliwości ubiegania się o zwolnienie od podatku od spadku, to zastosowanie w tym zakresie znajdzie przepis art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., zgodnie z którym:

„1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

Z kolei na mocy art. 95p Prawa o notariacie „na równi ze stwierdzeniem nabycia spadku należy traktować akt poświadczenia dziedziczenia”.

Jeżeli spadkobierca złoży we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym należycie wypełniony formularz SD-Z2 (zwany zeznaniem spadkowym) w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, to powinien zostać objęty wskazanym powyżej zwolnieniem od podatku od spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »