Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zeznanie spadkowe

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2014-05-05

Niedawno zmarł nasz tata. Mama zmarła rok wcześniej. Teraz odnaleźliśmy testamenty rodziców. Mama swoją połowę oszczędności zapisała mi, a tata – mojej siostrze. Nie wiemy jednak, ile wynosił stan oszczędności rodziców w dniu ich śmierci, ale na pewno były to różne kwoty. Chcemy podzielić się pieniędzmi po połowie. Jak złożyć w tej sytuacji zeznanie spadkowe, by było zgodne z prawdą i nie spowodowało zniesienia prawa do ulgi podatkowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli chodzi o sposób rozwiązania kwestii określenia zakresu zgłoszenia podatkowego (zeznania spadkowego) otrzymanego spadku, różnych sytuacji z tym związanych jest bardzo wiele i nie wszystkie one dają się wprost rozwiązać na podstawie jednoznacznych przepisów, dlatego też przy ich stosowaniu nie tylko zasadnym jest, lecz wręcz koniecznym kierowanie się tzw. zdrowym rozsądkiem.

Natomiast odnośnie możliwości ubiegania się o zwolnienie od podatku od spadku, to zastosowanie w tym zakresie znajdzie przepis art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r., zgodnie z którym:

„1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

Z kolei na mocy art. 95p Prawa o notariacie „na równi ze stwierdzeniem nabycia spadku należy traktować akt poświadczenia dziedziczenia”.

Jeżeli spadkobierca złoży we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym należycie wypełniony formularz SD-Z2 (zwany zeznaniem spadkowym) w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, to powinien zostać objęty wskazanym powyżej zwolnieniem od podatku od spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zachowek dla przyrodniej siostry

Mój mąż ma córkę z dawnego związku. Nigdy nie interesowała się ojcem, nie wiemy, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Mąż zawsze łożył alimenty....

 

Czy środki z OFE i pieniądze po śmierci męża wchodzą w skład spadku?

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu....

 

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?

Moja matka ma sporo długów (chodzi o kredyty). Komornik zajmuje część jej wypłaty. Boję się, że wierzyciele zażądają ode mnie spłaty tych...

 

Nabycie spadku po wujku

Nabycie spadku po wujku

Mój wujek zmarł i pozostawił po sobie mieszkanie. Oprócz rodziców (czyli moich dziadków) i mnie nie ma innej rodziny. Jak rozumiem, spadkobiercami...

Uposażenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku

Mój mąż jest Włochem, mieszkamy w jego kraju. W Polsce mam wykupioną polisę ubezpieczeniową zawierającą wypłatę dla uposażonych z tytułu...

 

Spadek po babci

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną....

Stwierdzenie nabycia spadku a niegodność dziedziczenia

Mieliśmy kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne, w 2000 r. po śmierci matki gospodarstwo przejął brat – najstarszy z ośmiorga rodzeństwa. Brat...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »