Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-05-06

Moja mama dostała krótko przed śmiercią (o czym nie wiedziałem) w spadku udział w mieszkaniu, było to w 1982 r. Ja, gdy osiągnąłem pełnoletność, w 1985 r. założyłem sprawę spadkową, nie wiedząc o wspomnianym dziedziczeniu. Krewni chcą obecnie sprzedać to mieszkanie. W urzędzie skarbowym poproszono mnie o załatwienie zaświadczenia o przedawnieniu. Czy jeśli teraz nastąpi zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym, to narażę się na jakieś koszty – podatki, odsetki itp.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 roku, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”, tj. w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Proszę pamiętać, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) – orzeczenie sądu z 1985 roku jedynie potwierdza nabycie z roku 1982.

Zazwyczaj odnawia się prawo do wydania decyzji na mocy art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W Pana przypadku tak jednak nie będzie, bowiem stosujemy stare brzmienie, zgodnie z którym „jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”.

Obowiązek podatkowy, który powstał w 1982 roku, odnowił się na gruncie cytowanego przepisu w roku 1985. Ze względu na upływ czasu wygasło już prawo fiskusa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia.

Nie mamy tu do czynienia z przedawnieniem podatku (zobowiązanie podatkowe nie wygasło), ten bowiem nie powstał nigdy, a mamy tu do czynienia z przedawnieniem prawa do wydania decyzji, na mocy której zobowiązanie podatkowe w ogóle powstaje.

Reasumując, podatku ani odsetek już Pan nie zapłaci, gdyż nie odnowi się już prawo do wydania decyzji ustalającej ów podatek. Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym w Pana przypadku nie przyniesie negatywnych konsekwencji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekazanie mieszkania za życia czy przyjęcie spadku po śmierci?

Mama chce przekazać mieszkanie swojemu synowi, a mojemu bratu; jest ciężko chora. Zastanawiamy się, czy lepiej dokonać tego w...

 

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Słyszałem, że odziedziczoną nieruchomość najlepiej sprzedać do 6 miesięcy od śmierci spadkodawczyni, bo wtedy nie płaci...

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany...

 

Uniknięcie płacenia podatku spadkowego

Mój ojciec zmarł w 2005 r., nie przeprowadzaliśmy sprawy spadkowej. Obecnie mama chce uzyskać odszkodowanie za zabranie części działki na ekrany...

 

Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku

Ojciec zmarł 4.04.2003 r. Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydano w marcu 2008 r. (szczegóły w załączniku). Cały majątek...

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od działu spadku

Ja, rodzeństwo i mama nabyliśmy spadek po tacie, który zmarł w 2009 r. Obecnie dokonujemy sądowego działu spadku. Mama chce przekazać nam swój...

 

Przyjęcie spadku po ojczymie matki a podatek

Mój ojczym w testamencie powołał do spadku moje dzieci. Ojczym nie przysposobił mnie, czy więc moje dzieci będą musiały zapłacić podatek od spadku,...

 

Obowiązek podatkowy spadkobiercy testamentowego, który wypłacił zapis

Dziadek zmarł w kwietniu 2013 r. Na mocy testamentu zostałam jego jedyną spadkobierczynią, odziedziczyłam mieszkanie. Równocześnie testament zawierał...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »