Kategoria: Podatki

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-05-06

Moja mama dostała krótko przed śmiercią (o czym nie wiedziałem) w spadku udział w mieszkaniu, było to w 1982 r. Ja, gdy osiągnąłem pełnoletność, w 1985 r. założyłem sprawę spadkową, nie wiedząc o wspomnianym dziedziczeniu. Krewni chcą obecnie sprzedać to mieszkanie. W urzędzie skarbowym poproszono mnie o załatwienie zaświadczenia o przedawnieniu. Czy jeśli teraz nastąpi zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym, to narażę się na jakieś koszty – podatki, odsetki itp.?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 roku, stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”, tj. w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Proszę pamiętać, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) – orzeczenie sądu z 1985 roku jedynie potwierdza nabycie z roku 1982.

Zazwyczaj odnawia się prawo do wydania decyzji na mocy art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W Pana przypadku tak jednak nie będzie, bowiem stosujemy stare brzmienie, zgodnie z którym „jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”.

Obowiązek podatkowy, który powstał w 1982 roku, odnowił się na gruncie cytowanego przepisu w roku 1985. Ze względu na upływ czasu wygasło już prawo fiskusa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia.

Nie mamy tu do czynienia z przedawnieniem podatku (zobowiązanie podatkowe nie wygasło), ten bowiem nie powstał nigdy, a mamy tu do czynienia z przedawnieniem prawa do wydania decyzji, na mocy której zobowiązanie podatkowe w ogóle powstaje.

Reasumując, podatku ani odsetek już Pan nie zapłaci, gdyż nie odnowi się już prawo do wydania decyzji ustalającej ów podatek. Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym w Pana przypadku nie przyniesie negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »