Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmarły podatnik

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-10

W spadku po mamie otrzymałem niezapłacone zobowiązanie w stosunku do US dotyczące niezapłaconego podatku od sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała ona w spadku. Mama 4/5 środków pieniężnych ze sprzedaży domu miała przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe (zakup nowego mieszkania). Jednak ze względu na chorobę nie była wstanie zakupić mieszkania. Termin zapłaty podatku upływa w obecnym roku. Czy będę musiał zapłacić mamy podatek z odsetkami w US? Czy mogę pieniądze otrzymane przeze mnie w spadku, przeznaczone na cele mieszkaniowe mamy, przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe?

Spadkobiercy podatnika, co do zasady, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek), a organ podatkowy właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzeka w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności tych spadkobierców lub określa wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku. Oznacza to w uproszczeniu, że przykładowo jeśli po śmierci spadkodawcy pozostał nieuregulowany podatek, organ podatkowy właściwy ze względu na jego ostatnie miejsce zamieszkania orzeknie o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców.

W przypadku ulgi, gdy spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców (na podstawie posiadanych danych) o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Spadkobierca winien w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych informacji zawiadomić organ podatkowy o wysokości poniesionych przez spadkodawcę wydatków uprawniających do ulg oczywiście jeżeli to spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych. Następnie organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

Pan nabywa środki pieniężne w spadku, więc ich wydatkowanie na Pana cele mieszkaniowe nie jest wydatkowaniem środków ze sprzedaży nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe przez spadkodawcę. Dokładniej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na własne cele mieszkaniowe podatnika musi być wydatkowany „przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomość”. To, co Pan ewentualnie wyda, będzie dla Pana nie przychodem ze zbycia nieruchomości, a odziedziczonymi środkami pieniężnymi. Moim zdaniem więc ewentualne poczynione przez Pana wydatki nie mogą zostać uznane za uprawniające do ulgi przy rozliczeniu spadkodawcy. Analogiczne stanowisko (dla poprzednio obowiązującego stanu prawnego ale aktualne i tu) znajdziemy np. w wyroku (sygn. akt I SA/Lu 513/12) WSA w Lublinie z dnia 17 października 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Solidarna odpowiedzialność za długi

Mój dziadek zmarł w 2010 r. Nie zostawił żadnego majątku, ponieważ „rozdał” go za życia. Teraz okazało się, że dziadek miał długi...

Różnica między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku

Czy możliwe jest zrzeczenie się dziedziczenia po jednym z rodziców? Dodam, że rodzice pozostają we wspólności ustawowej.

Córka drugiego męża a odpowiedzialność za długi

W styczniu zmarła moja mama, pozostawiając po sobie długi. Razem z mężem mojej mamy składam wniosek do sądu o odrzucenie spadku. Mąż mamy...

Dziedziczenie z macochą

Niedawno zmarł mój tata i moja macocha chce założyć sprawę spadkową. Sytuację komplikuje fakt, że mam już 1/4 majątku – spadek po mamie,...

Jak zabezpieczyć udział spadkobiercy przed jego wierzycielami?

Dwa lata temu zmarła nasza mama, nie pozostawiając testamentu. Mama wraz z ojcem posiadała majątek we wspólnocie małżeńskiej. Wraz z jej...

Wezwanie z banku do zapłaty długu

Wczoraj moja żona otrzymała wezwanie z banku do zapłaty długu po swoim bracie, który zmarł dwa lata temu. Żona nie utrzymywała żadnych kontaktów...

Jak uchronić rodzinę przed długami?

Mam długi, które powoli, ale systematycznie spłacam. Wysokość wraz z odsetkami wielokrotnie przekracza moje możliwości i może tak się zdarzyć,...

Brak wiedzy o zadłużeniu osoby zmarłej

Trzy lata temu zmarł tragicznie brat mojej żony. Nie był żonaty, miał córkę. Żyje matka szwagra (za granicą). Żona dostała wezwanie do sądu jako strona...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »