Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmarły podatnik

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-10

W spadku po mamie otrzymałem niezapłacone zobowiązanie w stosunku do US dotyczące niezapłaconego podatku od sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała ona w spadku. Mama 4/5 środków pieniężnych ze sprzedaży domu miała przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe (zakup nowego mieszkania). Jednak ze względu na chorobę nie była wstanie zakupić mieszkania. Termin zapłaty podatku upływa w obecnym roku. Czy będę musiał zapłacić mamy podatek z odsetkami w US? Czy mogę pieniądze otrzymane przeze mnie w spadku, przeznaczone na cele mieszkaniowe mamy, przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobiercy podatnika, co do zasady, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy (prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek), a organ podatkowy właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzeka w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności tych spadkobierców lub określa wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku. Oznacza to w uproszczeniu, że przykładowo jeśli po śmierci spadkodawcy pozostał nieuregulowany podatek, organ podatkowy właściwy ze względu na jego ostatnie miejsce zamieszkania orzeknie o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców.

W przypadku ulgi, gdy spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców (na podstawie posiadanych danych) o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Spadkobierca winien w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych informacji zawiadomić organ podatkowy o wysokości poniesionych przez spadkodawcę wydatków uprawniających do ulg oczywiście jeżeli to spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych. Następnie organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

Pan nabywa środki pieniężne w spadku, więc ich wydatkowanie na Pana cele mieszkaniowe nie jest wydatkowaniem środków ze sprzedaży nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe przez spadkodawcę. Dokładniej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na własne cele mieszkaniowe podatnika musi być wydatkowany „przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomość”. To, co Pan ewentualnie wyda, będzie dla Pana nie przychodem ze zbycia nieruchomości, a odziedziczonymi środkami pieniężnymi. Moim zdaniem więc ewentualne poczynione przez Pana wydatki nie mogą zostać uznane za uprawniające do ulgi przy rozliczeniu spadkodawcy. Analogiczne stanowisko (dla poprzednio obowiązującego stanu prawnego ale aktualne i tu) znajdziemy np. w wyroku (sygn. akt I SA/Lu 513/12) WSA w Lublinie z dnia 17 października 2015 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »