Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana terminu rozprawy w sprawie spadkowej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-19

Po śmierci taty moja mama, ja i brat złożyliśmy w sądzie wniosek o nabycie praw do spadku. W dniu dzisiejszym dostałam pismo o terminie rozprawy na 01.07 br. Niestety jest to okres wakacyjny i mam zaplanowany wyjazd z rodziną, bilety lotnicze kupiliśmy już w styczniu. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Czy mogę wnioskować o zmianę terminu, czy może lepiej powołać pełnomocnika?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Pani stawiennictwo na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku (nie o dział spadku) będzie konieczne w zależności od tego, czy między spadkobiercami istnieje spór co do dziedziczenia. Dzieje się tak często w przypadku, kiedy spadkodawca pozostawił testament, a inni spadkobiercy kwestionują jego ważność, wtedy na takim postępowaniu dobrze być.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W przeciwnym wypadku takie postępowanie to formalność i dla jego pozytywnego zakończenia nie jest konieczna Pani osobiste stawiennictwo. Wystarczy, że na sprawę stawią się Pani mama oraz Pani brat.

Zgodnie z art. 671 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.

§ 2. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;

2) o testamentach spadkodawcy.

§ 3. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie”.

„Zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę jest szczególnym środkiem dowodowym stosowanym w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Jego celem jest ustalenie, że nie ma innych spadkobierców niż ustaleni w toku postępowania spadkowego. Nie jest możliwe natomiast dokonywanie na jego podstawie ustaleń pozytywnych, czyli istnienia pokrewieństwa lub małżeństwa, a w konsekwencji dziedziczenia ustawowego przez takie osoby, gdyż w zakresie okoliczności dotyczących stanu cywilnego wyłączność dowodową mają akty stanu cywilnego” (zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 31 marca 2006 r., sygn. akt IV CSK 103/05, LEX nr 490446).

„Ponadto na podstawie zapewnienia spadkowego można ustalić istnienie lub nieistnienie testamentów spadkodawcy, nie można jednak za pomocą tego dowodu stwierdzić innych okoliczności” (postanowienie SN z dnia 21 lipca 1966 r., sygn. akt III CR 170/66, LEX nr 506).

„Zapewnienie podlega ogólnym regułom oceny dowodów, co oznacza w szczególności, że jego ewentualna sprzeczność z innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie wyłącza możliwość oparcia się na zapewnieniu jako dowodzie wskazującym brak innych spadkobierców” (por. postanowienie SN z dnia 21 listopada 1997 r., sygn. akt II CKU 15/97, LEX nr 32569, i postanowienie SN z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 163/12, LEX nr 1267159).

Redakcja omawianego przepisu oraz skutki, jakie zapewnienie spadkowe wywiera w sferze prawa karnego, wyłączają możliwość złożenia zapewnienia przez pełnomocnika. Oświadczenie takie może jednak złożyć przedstawiciel ustawowy. Z omawianego przepisu nie wynika, aby zapewnienie mieli składać wszyscy spadkobiercy, jest mowa jedynie o „zgłaszającym się spadkobiercy”.

Na spadkobiercę nie może zostać nałożony obowiązek złożenia zapewnienia. Powinien on być jednak uprzedzony o tym, że brak zapewnienia może spowodować konieczność dokonania ogłoszeń.

Zapewnienie – od strony skutków prawnych – jest zrównane z zeznaniem złożonym pod przyrzeczeniem. Obowiązkiem sędziego jest pouczenie składającego zapewnienie o tych skutkach, tj. o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej przez art. 233 § 1 Kodeksu karnego, co stanowi jednocześnie warunek odpowiedzialności karnej, stosownie do art. 233 § 3.

Tak więc nawet jeżeli Pani na rozprawie nie będzie, a sąd i tak będzie chciał od Pani odebrać zapewnienie spadkowe, to ustanowienie pełnomocnika i tak nie spowoduje, że będzie on mógł w imieniu Pani takie zapewnienie spadkowe złożyć.

Jeżeli koniecznie chce Pani być na rozprawie, to można złożyć wniosek o jej odroczenie, jednak tak naprawdę sąd ma obowiązek odroczyć taką rozprawę jedynie wtedy kiedy nie może się Pani stawić, zasłaniając się zwolnieniem od lekarza sądowego.

Jeżeli spornych kwestii nie ma, to spokojnie może się Pani na sprawę nie stawić, a sprawa i tak się zakończy, jeżeli Pani mama i brat złożą niebudzące wątpliwości zapewnienie spadkowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Intercyza z drugim mężem a spadek

 Kilka lat temu z mężem...

Spadkobierca z zaburzeniami psychicznymi

Trzy miesiąc temu zmarła mama, jej spadkobiercy to tato, ja i młodsza siostra. Rodzice dorobili się wspólnie znacznego majątku, są to nieruchomości,...

Czy mamy prawo do części własności mieszkania?

Czy mam prawo do części mieszkania własnościowego, w którym nie mieszkam i nie jestem zameldowana? W mieszkaniu mieszka moja macocha...

Przeznaczenie pieniędzy ze spadku na remont grobowca

Po zmarłej cioci został wkład mieszkaniowy, do którego mamy prawo jako spadkobiercy (wraz z innymi osobami nieznanymi z miejsca pobytu). Chcielibyśmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »