Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego a dziedziczenie na podstawie testamentu

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-04

Czy spadkobierca, który zrzekł się dziedziczenia ustawowego (akt notarialny), nabywa prawa do spadku po spadkodawcy na podstawie testamentu?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jak wynika z opisu sprawy interesuje Pana porada dotycząca tego, czy spadkobierca ustawowy, który jeszcze za życia spadkodawcy zrzekł się dziedziczenia (czyli została spisana umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia w formie aktu notarialnego), może na podstawie testamentu dziedziczyć po nim spadek.

Co do zasady najbliżsi spadkobiercy zmarłego zostają powołani do dziedziczenia na podstawie ustawy. Spadkobierca nie musi składać w tym przedmiocie żadnego oświadczenia woli.

Kodeks cywilny przewiduje jednakże możliwość, aby pomimo więzów krwi zrezygnować z dziedziczenia ustawowego po przyszłym spadkodawcy – jeszcze za jego życia:

„Art. 1048. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.”

„Art. 1049. § 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.”

„Art. 1050. Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.”

Umowa zawierana pomiędzy przyszłym spadkodawcą a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych ma za przedmiot przyszły spadek, który przypadłby zrzekającemu się na podstawie ustawy. Kodeks cywilny przewiduje bowiem, odmiennie niż czynił to dekret o prawie spadkowym z 1946 r. w art. 10 i n., możliwość zrzeczenia się wyłącznie dziedziczenia ustawowego.

Spadkobierca ustawowy, który w umowie z przyszłym spadkodawcą zrzekł się dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu (tak uchwała SN z 15 maja 1972 r., III CZP 26/72, LexPolonica nr 296366, OSNCP 1972, nr 11, poz. 197).

Reasumując, spadkobierca ustawowy, który zrzekł się dziedziczenia po spadkodawcy, może dziedziczyć na podstawie testamentu, jeśli taki zostanie sporządzony na jego rzecz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »