Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeknięcie się spadku bez konieczności przyjazdu do kraju

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-03-29

Mieszkam na stałe za granicą. Przed 4 miesiącami w Polsce zmarł mój tata, który miał spore długi. Czy istnieje możliwość zrzeknięcia się spadku po tacie bez konieczności przyjazdu do kraju? Czy muszę stawić się w tej sprawie w polskim sądzie?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk
Bardzo rzeczowa, dokładnie opisująca postępowanie odpowiedź oraz spokój, że mogę w ramach jednej opłaty dopytać gdy czegoś nie jestem pewna.
Martyna, 37 lat, Neurologopeda
Dziękuję bardzo za pomoc. Teraz wiem na czym stoję. Porada bardzo się przydała. 
Maria

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Dla Pana termin ten rozpoczął bieg od dnia, w którym dowiedział się Pan o śmierci ojca.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Aby zgodnie z prawem odrzucił Pan spadek, powinien Pan sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku i udać się z nim do konsulatu RP w miejscu swojego zamieszkania, w celu urzędowego potwierdzenia Pana podpisu na tym oświadczeniu. Po tym potwierdzeniu powinien Pan przesłać oświadczenie o odrzuceniu spadku do sądu spadku, a więc sądu rejonowego miejsca właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego ojca. Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (chodzi o miejsce zamieszkania a nie zameldowania), a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. W terminie 6 miesięcy od śmierci Pana ojca powinien Pan nadesłać do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku z poświadczonym przez konsula Pańskim podpisem.

Może Pan również oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzić u notariusza w kraju, w którym Pan przebywa, przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz uzyskać Apostille na takim dokumencie. Wówczas może Pan taki dokument przesłać do sądu spadku w Polsce i spadek zostanie w Pana imieniu odrzucony. Jednakże dużo prostszym i bardziej praktykowanym jest sposób pierwszy, czyli uzyskanie poświadczenia podpisu u konsula i przesłanie go do sądu w Polsce.

Jeżeli ma Pan obywatelstwo kraju, w którym Pan przebywa, to oświadczenie o odrzuceniu spadku może Pan złożyć także w formie obowiązującej w miejscu złożenia oświadczenia, tj. w formie obowiązującej według prawa państwa, w którym Pan przebywa.

Zasadnym jest odwołanie się w tej kwestii do treści art. 25 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego, zgodnie z którym „forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Jeżeli umowę zawierają osoby znajdujące się w chwili złożenia oświadczeń woli w różnych państwach, wystarczy wówczas zachowanie formy przewidzianej dla tej czynności przez prawo jednego z tych państw.”. Innymi słowy, może Pan odrzucić spadek w formie przewidzianej przez prawo państwa, w którym Pan przebywa, a następnie taki dokument przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego i przesłać do sądu spadku w Polsce. Co do szczegółów odsyłam Pana w tej sprawie do prawnika w kraju Pańskiego pobytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »