Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeknięcie się spadku bez konieczności przyjazdu do kraju

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-03-29

Mieszkam na stałe za granicą. Przed 4 miesiącami w Polsce zmarł mój tata, który miał spore długi. Czy istnieje możliwość zrzeknięcia się spadku po tacie bez konieczności przyjazdu do kraju? Czy muszę stawić się w tej sprawie w polskim sądzie?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Dla Pana termin ten rozpoczął bieg od dnia, w którym dowiedział się Pan o śmierci ojca.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Aby zgodnie z prawem odrzucił Pan spadek, powinien Pan sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku i udać się z nim do konsulatu RP w miejscu swojego zamieszkania, w celu urzędowego potwierdzenia Pana podpisu na tym oświadczeniu. Po tym potwierdzeniu powinien Pan przesłać oświadczenie o odrzuceniu spadku do sądu spadku, a więc sądu rejonowego miejsca właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego ojca. Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (chodzi o miejsce zamieszkania a nie zameldowania), a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. W terminie 6 miesięcy od śmierci Pana ojca powinien Pan nadesłać do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku z poświadczonym przez konsula Pańskim podpisem.

Może Pan również oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzić u notariusza w kraju, w którym Pan przebywa, przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz uzyskać Apostille na takim dokumencie. Wówczas może Pan taki dokument przesłać do sądu spadku w Polsce i spadek zostanie w Pana imieniu odrzucony. Jednakże dużo prostszym i bardziej praktykowanym jest sposób pierwszy, czyli uzyskanie poświadczenia podpisu u konsula i przesłanie go do sądu w Polsce.

Jeżeli ma Pan obywatelstwo kraju, w którym Pan przebywa, to oświadczenie o odrzuceniu spadku może Pan złożyć także w formie obowiązującej w miejscu złożenia oświadczenia, tj. w formie obowiązującej według prawa państwa, w którym Pan przebywa.

Zasadnym jest odwołanie się w tej kwestii do treści art. 25 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego, zgodnie z którym „forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Jeżeli umowę zawierają osoby znajdujące się w chwili złożenia oświadczeń woli w różnych państwach, wystarczy wówczas zachowanie formy przewidzianej dla tej czynności przez prawo jednego z tych państw.”. Innymi słowy, może Pan odrzucić spadek w formie przewidzianej przez prawo państwa, w którym Pan przebywa, a następnie taki dokument przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego i przesłać do sądu spadku w Polsce. Co do szczegółów odsyłam Pana w tej sprawie do prawnika w kraju Pańskiego pobytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »