Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeknięcie się spadku bez konieczności przyjazdu do kraju

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-03-29

Mieszkam na stałe za granicą. Przed 4 miesiącami w Polsce zmarł mój tata, który miał spore długi. Czy istnieje możliwość zrzeknięcia się spadku po tacie bez konieczności przyjazdu do kraju? Czy muszę stawić się w tej sprawie w polskim sądzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Dla Pana termin ten rozpoczął bieg od dnia, w którym dowiedział się Pan o śmierci ojca.

Aby zgodnie z prawem odrzucił Pan spadek, powinien Pan sporządzić oświadczenie o odrzuceniu spadku i udać się z nim do konsulatu RP w miejscu swojego zamieszkania, w celu urzędowego potwierdzenia Pana podpisu na tym oświadczeniu. Po tym potwierdzeniu powinien Pan przesłać oświadczenie o odrzuceniu spadku do sądu spadku, a więc sądu rejonowego miejsca właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego ojca. Zgodnie z art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (chodzi o miejsce zamieszkania a nie zameldowania), a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. W terminie 6 miesięcy od śmierci Pana ojca powinien Pan nadesłać do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku z poświadczonym przez konsula Pańskim podpisem.

Może Pan również oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzić u notariusza w kraju, w którym Pan przebywa, przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego oraz uzyskać Apostille na takim dokumencie. Wówczas może Pan taki dokument przesłać do sądu spadku w Polsce i spadek zostanie w Pana imieniu odrzucony. Jednakże dużo prostszym i bardziej praktykowanym jest sposób pierwszy, czyli uzyskanie poświadczenia podpisu u konsula i przesłanie go do sądu w Polsce.

Jeżeli ma Pan obywatelstwo kraju, w którym Pan przebywa, to oświadczenie o odrzuceniu spadku może Pan złożyć także w formie obowiązującej w miejscu złożenia oświadczenia, tj. w formie obowiązującej według prawa państwa, w którym Pan przebywa.

Zasadnym jest odwołanie się w tej kwestii do treści art. 25 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego, zgodnie z którym „forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności. Wystarczy jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Jeżeli umowę zawierają osoby znajdujące się w chwili złożenia oświadczeń woli w różnych państwach, wystarczy wówczas zachowanie formy przewidzianej dla tej czynności przez prawo jednego z tych państw.”. Innymi słowy, może Pan odrzucić spadek w formie przewidzianej przez prawo państwa, w którym Pan przebywa, a następnie taki dokument przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego i przesłać do sądu spadku w Polsce. Co do szczegółów odsyłam Pana w tej sprawie do prawnika w kraju Pańskiego pobytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Bank po latach szuka spadkobierców dłużnika, przedawnienie

W 2012 r. zmarła siostra mojej mamy, która miała niespłacony kredyt. Nawet nie wiem, w jakiej wysokości, ale raczej niewysoki, gdyż żyła...

Uniknięcie spłacania długów po zmarłym

Brat mojego męża zmarł niedawno i z tego, co wiemy, miał spore długi, wolelibyśmy uniknąć ich spłacania. Jak wygląda sprawa dziedziczenia...

Śmierć zadłużonego członka spółdzielni

Członek wspólnoty mieszkaniowej, właścicielka mieszkania, zmarł i pozostawił zadłużone mieszkanie. Próby poszukiwania spadkobierców przez wspólnotę...

Jak postępować po śmierci brata, by nie dziedziczyć długów?

Niedawno zmarł mój brat, z którym miałem sporadyczny kontakt. Organizacją i kosztami pogrzebu zajmowałem się ja. Po śmierci znalazłem umowy...

Czy muszę się zrzekać spadku po babci żony?

Kilka dni temu zmarła babcia mojej żony, pozostawiając po sobie długi, nie posiada żadnego majątku. Jej synowie zrzekli się dziedziczenia, także moja...

Dług większy niż spadek

Brat zmarł w 2014 r. Postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku jest z 2016 r. Okazało się jednak, że dług (7000 zł) jest większy niż...

Czy musimy odrzucić spadek po kuzynie?

Zmarł mój kuzyn, który posiadał długi. Nie miał ani żony, ani dzieci. Spadek został odrzucony przez jego rodziców oraz siostrę wraz z jej dziećmi....

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?

Mieszkam z żoną i naszym 3-letnim dzieckiem w Niemczech. Żona odrzuciła spadek po swoim zmarłym ojcu 8 lipca ubiegłego roku....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »