Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Związek nieformalny mamy a jej majątek

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-07-17

Moi rodzice są rozwiedzeni. Po rozwodzie ojciec przepisał na mnie połowę domu, który stanowił ich własność wspólną. Właścicielką drugiej połowy domu jest moja mama. Moja mama jest również właścicielką innej nieruchomości.  W obecnej chwili moja mama jest w związku nieformalnym. Jak wygląda kwestia dziedziczenia, gdy związek będzie dalej jako nieformalny lub zostanie zalegalizowany i dojdzie do ślubu? Co w przypadku gdy partner zostanie zameldowany w domu, a mama umrze? Co z majątkiem partnera, czy podlega on również podziałowi ?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zakładając, że Pana mama nie sporządzi testamentu (w jego treści bowiem może wskazać dowolną osobę jako swojego spadkobiercę), to po jej śmierci będzie będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
  3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający, któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych [oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć)],
  7. pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Jeżeli zatem Pana mama wstąpi w nowy związek małżeński, spadek po niej będzie dzielony na wszystkie jej dzieci, czyli zarówno z pierwszego, jak i z drugiego małżeństwa, oraz drugiego męża. Część przypadająca małżonkowi dziedziczącemu w zbiegu z dziećmi zmarłego współmałżonka nie może być mniejsza niż 1/4 spadku (może oczywiście być większa, ale nie mniejsza). Pana ojciec (mąż mamy z pierwszego małżeństwa) nic po swojej byłej żonie nie będzie dziedziczył.

Jeżeli Pana mama nie wstąpi w nowy związek małżeński, a w chwili śmierci żyć będzie w związku nieformalnym, to po jej śmierci będą dziedziczyły wyłącznie jej dzieci w częściach równych. Ani były mąż, ani obecny partner nie będą dziedziczyć po Pana mamie.

Meldunek jest jedynie czynnością administracyjno-techniczną, która potwierdza fakt przebywania danej osoby pod konkretnym adresem. Nie ma to absolutnie żadnego wpływu na kwestię praw do lokalu/domu, w którym ta osoba przebywa. Meldunek nie powoduje, że osoba ta nabywa jakiekolwiek prawo do nieruchomości, w której przebywa. Jednakże gdyby Pana mama zwarła nowy związek małżeński, to jej nowy mąż będzie miał prawo do przebywania w domu tak samo jak Pana mama. Jeżeli bowiem prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Stanowi o tym art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Majątek partnera Pana mamy podlega tym samym zasadom dziedziczenia. Czyli jego majątek będzie dzielony pomiędzy żonę (jeżeli wstąpi w związek małżeński z Pana mamą) oraz jego dzieci. Jeżeli nie zawrze związku małżeńskiego z Pana mamą, to jego majątek będą dziedziczyć wyłącznie jego dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »