Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot zaległego czynszu od spadkobierców lokatora

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2014-08-02

Pół roku temu zmarł lokator mojego mieszkania, który od kilku lat nie płacił czynszu. Był nałogowym alkoholikiem. Opłaty za media ponosił ośrodek pomocy. Siostra zmarłego odrzuciła po nim spadek i nie będzie dysponować tym, co po nim zostało. W mieszkaniu zamieszkała moja mama. Wczoraj dostałem tymczasem list od siostrzeńca zmarłego, który prosi o przedstawienie w ciągu 14 dni zaległości czynszowych zmarłego. Nie wiem, co o tym myśleć, zwłaszcza że rodzina nigdy się nim nie interesowała. Czy mogę domagać się zaległego czynszu od krewnych zmarłego – jak?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejsze opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej K.c.

Z treści Pana pytania wynika, że pół roku temu zmarł najemca lokalu będącego Pana własnością. Od kilku lat najemca nie płacił czynszu. Opłaty za media uiszczał ośrodek pomocy. Siostra zmarłego najemcy spadek odrzuciła. W chwili obecnej w mieszkaniu przebywa Pana letnia matka. W dniu 25 listopada 2013 r. odezwał się do Pana spadkobierca zmarłego z prośbą o przedstawienie zestawienia zaległości w opłatach.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Wyraźnie podkreślić należy, iż odrzucenie spadku przez siostrę zmarłego doprowadziło do tego, że jest onaa traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Zgodnie z przepisami w miejsce siostry zmarłego z mocy prawa wstępują jej dzieci. Innymi słowy nie doszło do uwolnienia się od odpowiedzialności, a jedynie do scedowania odpowiedzialności za długi na swoje dzieci (dzieci siostry).

Wskazuje Pan, że najemca zmarł prawie pół roku temu. W chwili obecne należałoby zatem ustalić, kiedy dzieci siostry zmarłego powzięły wiadomość o swoim powołaniu, bowiem nie wykluczam, że w ich przypadku możliwe jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Samo bowiem odrzucenie spadku przez siostrę nie powoduje, że dzieci powzięły wiadomość o swoim powołaniu do spadku.

W mojej ocenie w ich przypadku termin 6-miesięczny upłynie w najbliższym czasie lub już upłynął, gdyż trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy matka odrzuca spadek, nie powiadamiając o tym własnych dzieci. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W mojej ocenie w opisanej sytuacji dzieci siostry najemcy przyjęły spadek wprost, bowiem nie jest Pan w posiadaniu informacji, jakoby spadek odrzuciły lub przyjęły go z dobrodziejstwem inwentarza.

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

W mojej ocenie Pan jako osoba mająca interes prawy w stwierdzeniu nabycia spadku przez dzieci siostry najemcy może złożyć wniosek o stwierdzenie przez nie spadku po zmarłym najemcy. Powyższe pozwoli Panu uzyskać tytuł umożliwiający prowadzenie egzekucji.

Jednocześnie wyraźnie wskazać należy, iż czynsz jako świadczenie okresowe ulega przedawnieniu z upływem 3 lat (dla każdego z czynszu za miesiąc z osobna), a to powoduje, że może Pan dochodzić od spadkobierców zaległego czynszu za 3 lata wstecz. Wskazuje Pan, iż najemca w mieszaniu mieszał sam. Powyższe ma istotne znaczenie z prawnego punktu widzenia. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób wymienionych powyżej stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

W mojej ocenie z ostrożności odczekałbym jeszcze dwa tygodnie i wówczas odpisał wzywającemu, jakie występują zaległości za czynsz. Zasadne jest także wskazanie, co pozostało po spadkodawcy. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uwolnienie się od odpowiedzialności za długi

Co zrobić, aby w razie mojej śmierci rodzina (żona, dzieci) mogła uwolnić się od odpowiedzialności za moje długi?

 

Wniosek o nabycie praw do spadku

W listopadzie zmarł mąż mojej ciotki (siostry mamy), a kilka tygodni temu – ciotka. Wujek w testamencie wydziedziczył ich jedynego syna,...

 

Wykonanie testamentu krok po kroku

Ja i moi bliscy dziedziczymy z testamentu osoby zmarłej. Jak zrealizować krok po kroku przyjęcie spadku w tej sytuacji?

 

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku

Chciałbym się dowiedzieć, jak ja i moja rodzina (żona i dzieci) możemy uniknąć dziedziczenia długów po moich rodzicach. Czym się różni...

Częściowy dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkodawcy

Czy częściowy dział spadku (dotyczący tylko ruchomości) spowoduje podział odpowiedzialności za długi spadkodawcy? Podział nieruchomości ze spadku jest na...

 

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski?

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski? A dokładnie chodzi o długi spadkowe po zmarłym dziadku, czyli moim ojcu. Ja...

 

Dziedziczenie długów spadkowych

Niedawno zmarła moja mama. Zostały po niej niespłacone kredyty. Nie mam pewności, czy nie pozostały jakieś inne zobowiązania. Mieszkałem razem z mamą...

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci

Moje dzieci otrzymały spadek po swoim ojcu (nie był moim mężem) i przyjęły go z dobrodziejstwem inwentarza. Zmarły nie pozostawił majątku oprócz...

 

Wyrzeknięcie się spadku w imieniu małego dziecka

Mieszkam na stałe za granicą. Chciałabym wyrzec się w imieniu rocznej córki spadku po moich rodzicach. Jak to zrobić, bym nie musiała jechać do sądu...

 

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Moja mama nie żyje, pozostał mi ojciec, który jest alkoholikiem. Ojciec jest na rencie z której większość zabierają komornicy. Ma długi...

Spłacanie kredytów po zmarłym bracie

Dwa miesiące temu zmarł mój brat. Był w trakcie budowy domu, którą pomagaliśmy mu (tzn. ja i mama) finansować, zaciągając na ten cel pożyczki....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »