Jak przebiega sprzedaż mieszkania ze spadku?

• Data: 2024-01-30 • Autor: Artykuł Partnera

Otrzymanie mieszkania w spadku po bliskich nie zawsze oznacza, że należy je zatrzymać. Od kilku lat w polskim prawie znajdują się przepisy, które umożliwiają korzystną sprzedaż takiej nieruchomości. W trakcie tego procesu należy jednak pamiętać o pewnych wymaganiach. Zastanawiasz się, jak sprzedać mieszkanie ze spadku? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu.

Jak przebiega sprzedaż mieszkania ze spadku?

Sprzedaż mieszkania ze spadku — kiedy jest możliwa?

Pierwszym krokiem mającym na celu sprzedanie mieszkania ze spadku powinno być ustalenie spadkobierców. Można dokonać tego u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Uzyskanie takiego aktu wymaga jednak zgodności spadkobierców co do ich udziałów i sposobu dziedziczenia. Ponadto wszystkie osoby muszą stawić się osobiście w kancelarii notarialnej. Jeśli tak się stanie, dane zawarte w akcie zostaną wprowadzone do Krajowej Rady Notarialnej.

W sytuacji, gdy spadkobiercy nie zgadzają się ze sobą we wspomnianych wcześniej kwestiach, stwierdzenie nabycia spadku może odbyć się drogą sądową. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, kto jest spadkobiercą i jak duże są jego udziały. Rozwiązanie to sprawdza się też wtedy, kiedy osoby dziedziczące nieruchomość nie znają się. Ustalenie spadkobierców jest o tyle istotne, ponieważ akt notarialny lub stwierdzenie sądowe potwierdzają nabycie nieruchomości, a co za tym idzie - są podstawą prawną do jej sprzedaży. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://smadwokaci.pl/sprzedaz-mieszkania-ze-spadku/

Sprzedaż mieszkania ze spadku - dowiedz się, jakie dokumenty będą potrzebne!

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania ze spadku?

Po ustaleniu spadkobierców należy przygotować odpowiednią dokumentację dotyczącą sprzedaży mieszkania. Jeśli nieruchomość posiada własną księgę wieczystą, w pierwszej kolejności konieczne jest złożenie wniosku o wpis do niej. Jeśli spadek dziedziczy osoba, która nie jest rodzicem (również adopcyjnym), dzieckiem, małżonkiem lub rodzeństwem zmarłego, konieczne może być zapłacenie podatku. Niezależnie od sytuacji, wymaga się dostarczenia odpowiedniej dokumentacji do Urzędu Skarbowego — w tym opisu nieruchomości wraz z wyceną

Oprócz tego warto zadbać o inne zaświadczenia potwierdzające brak zaległości finansowych w danej wspólnocie lub spółdzielni oraz wymeldowanie poprzednich mieszkańców. W przypadku mieszkań należących do spółdzielni mieszkaniowej konieczne jest też uzyskanie dokumentu potwierdzającego spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania sprzedającego. Wymienione dotychczas zaświadczenia są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa kupującego.

Czy konieczne jest zapłacenie podatku od sprzedaży mieszkania ze spadku?

Istnieją sytuacje, w których sprzedaż mieszkania ze spadku będzie wiązała się z zapłatą podatku. Możliwe jest jednak uniknięcie tych opłat. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów jest przeznaczenie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe — zakupienie gruntu lub lokalu, przeprowadzenie remontu lub spłatę pożyczki wziętą na swoją własną nieruchomość. 

Według aktualnych przepisów szybka sprzedaż bez zapłaty podatku dotyczy głównie tych mieszkań, które spadkodawca nabył ponad 5 lat wcześniej od chwili przejścia spadku na osobę dziedziczącą. W przeciwnym wypadku trzeba liczyć się z dość wysokim podatkiem dochodowym. Dlatego niektórzy spadkobiercy preferują zaczekać ze sprzedażą do momentu, aż upłynie okres zobowiązujący do zapłacenia tego podatku.

Sprzedaż mieszkania ze spadku a wielu spadkobierców

Sprzedaż mieszkania, które zostało przekazane kilku spadkobiercom to sytuacja podobna do sprzedaży nieruchomości mającej wielu współwłaścicieli. Aby mogło do niej dojść, niezbędna jest zgoda wszystkich spadkobierców. Zdarza się jednak, że nie wszyscy wyrażą taką zgodę. Co zrobić w takiej sytuacji? Tego typu konflikty zazwyczaj rozwiązuje się drogą sądową oraz podziałem otrzymanych pieniędzy. Możliwe jest również dokonanie podziału spadku, które zobowiązuje sprzedającego do spłaty pozostałych spadkobierców. Podział taki określony będzie w stosownej umowie zawartej między wszystkimi stronami.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »