Pozbawienie władzy rodzicielskiej a dziedziczenie

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a dziedziczenie

Sprawa dotyczy dziedziczenia po matce która była pozbawiona władzy rodzicielskiej nade mną. Dwa lata temu zmarła moja biologiczna matka, była pozbawiona władzy rodzicielskiej nade mną od 1988 roku, zostałam umieszczona w rodzinie zastępczej u dziadków. Kontakty z matką miałam sporadyczne, nie interesowała się mną. Wyszła za mąż i urodziła syna, z którym moje kontakty są sporadyczne, nigdy nie wspominał o długach matki (była alkoholiczką nie miała zdolności kredytowej), a od ok. 10 lat nie miałam z nią żadnego kontaktu. O śmierci dowiedziałam się od ciotki, na pogrzebie byłam. Nie złożyłam oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, ponieważ uważałam, że w związku z zawieszeniem praw rodzicielskich nie dziedziczę po niej. Kilka dni temu dostałam zawiadomienie o przelewie wierzytelności wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celu dochodzenia zwrotu wierzytelności. O długach matki nic nie wiedziałam. Czy mogę odrzucić spadek po terminie, powołując się na błąd co do świadomości dziedziczenia? Jeżeli nie, to jak mogę odrzucić spadek?

Zrzeczenie się spadku przez zadłużonego spadkobiercę

Zrzeczenie się spadku przez zadłużonego spadkobiercę

Sprawa dotyczy się konsekwencji zrzeczenia się spadku przez zadłużonego spadkobiercę. Tato nie żyje, mama mieszka w ich wspólnym mieszkaniu własnościowym. Udziały ojca zostały podzielone na spadkobierców, czyli na mamę, brata i na mnie. Mama przepisała mi wszystkie swoje udziały w testamencie. Nasze relacje rodzinne są bardzo dobre, jednak mamy kłopot. Brat posiada 15% udziałów, ale niestety ma poważne problemy finansowe – duże zadłużenie. On sam wystąpił z propozycją zrzeczenia się na mnie wszelkich swoich udziałów w spadku, czyli praw do mieszkania, aby jego problemy nie dotknęły rodziny. Jak można ochronić te jego udziały przed egzekucją?

Kolejność dziedziczenia i przygotowanie sprawy spadkowej po bezdzietnym wujku

Kolejność dziedziczenia i przygotowanie sprawy spadkowej po bezdzietnym wujku

Przed miesiącem zmarł mój wujek – brat mojej mamy, rok wcześniej zmarła jego żona. Moja mam też nie żyje od roku. Pozostawili mieszkanie własnościowe, którego byli współwłaścicielami. Wujek nie zakładał sprawy spadkowej po zmarłej żonie. Moje pytanie dotyczy kolejności dziedziczenia po wujku oraz zależy mi na wskazówkach, jak uporządkować te sprawy, aby formalnie odziedziczyć mieszkanie lub jego część. Rozumiem, że jako siostrzenica wujka jestem w kręgu jego spadkobierców, ale czy będzie tu miał miejsce podziału spadku? Nie wiem też od czego taką sprawę zacząć i jakie dokumenty będą potrzebne. Jeśli chodzi o krąg ewentualnych spadkobierców, to koligacje rodzinne, które są mi znane, przedstawiają się następująco: ciocia miała brata, z którym nie utrzymywała kontaktu, ale wiemy, że od kilku lat nie żyje. On prawdopodobnie miał córkę, która wyjechała do USA. Mój wujek miał córkę, która zmarła 11 lat temu, z ciocią nie mieli dzieci, rodzice obojga też nie żyją. Wujek miał jedną siostrę, która miała 3 roje dzieci: mnie i dwóch synów. Proszę o wskazówki, jak sprawę spadkową załatwić!

Dziedziczenie nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa

Dziedziczenie nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa

Sprawa dotyczy dziedziczenia nieruchomości należących do majątku osobistego małżonków. Zmarł mój ojciec. Rodzice nie mieli rozdzielności majątkowej. Moja mama posiada działkę, którą nabyła w trakcie małżeństwa, ale notarialnie działka jest zapisana tylko na mamę i należy do niej. Z kolei mój ojciec posiadał działkę nabytą w trakcie małżeństwa, która była zapisana tylko na niego i należała tylko do niego. Spadkobiercami po ojcu jest moja matka, ja i mój brat. Czy działka zapisana na moją mamę wchodzi do masy spadkowej i w jakiej części działka należąca do taty przysługuje każdemu ze spadkobierców?

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Jest na pięcioro rodzeństwa, posiadamy akt dziedziczenia po zmarłej mamie, w którym to należy nam się po 3/20 części oraz tacie 1/4 z całości. W skład nieruchomości wchodzą: dwie działki budowlane; działka z zabudowaniami, na której stoi serwis samochodowy i myjnie; działka rolna, dwa budynki (domy) mieszkalne postawione na jednej działce. Jeśli chodzi o nieruchomości nr 4, to zrzekliśmy się na jedno z rodzeństwa, a tata oraz ja pozostawiliśmy sobie dożywotną służebność. Spór jest o nieruchomość nr 2. Tata chce, aby jedno z rodzeństwa miał całość tej nieruchomości. Takie rozwiązanie nie jest sprawiedliwe według pozostałej części rodzeństwa. Odbyła się jedna mediacja, która nie przyniosła efektu. Na drugą nie ma zgody. Wyceny nieruchomości są wykonane przez biegłych rzeczoznawców. Ja chciałbym prowadzić samą myjnię na nieruchomości nr 2, ale nie ma zgody taty na to. Od czego zacząć ten dział spadku i jak to podzielić? Jakiego podziału spadku przez sąd możemy się spodziewać?

Testament odręczny a zachowek

Testament odręczny a zachowek

Nasza mama z racji wieku i chorób nie mogła już mieszkać sama. Sprzedała swoje mieszkanie własnościowe i połowę pieniędzy podarowała czworgu swoich dzieci, a pozostałą część pozostawiła sobie. Od 3 lat mieszka ze mną, ja się nią opiekuję dożywotnio. Mamie pozostała jeszcze spora suma ze sprzedaży mieszkania i spisała ręcznie (bez notariusza) testament, zapisując mi wszystkie pieniądze po jej śmierci, właśnie za opiekę dożywotnią. Moje rodzeństwo ma matkę w nosie, ale nie jej pieniądze! Czy taki testament napisany odręcznie wystarczy, abym nie musiała procesować się z rodzeństwem o zachowek? Mama też uważa, że to byłoby niesprawiedliwe.

Syn z pierwszego małżeństwa a majątek po ojcu

Syn z pierwszego małżeństwa a majątek po ojcu

Po śmierci mojego taty, który nie zostawił żadnego testamentu, uprawnionymi do dziedziczenia są moja mama, ja oraz syn z pierwszego małżeństwa mojego taty. Moi rodzice posiadają dom. Formalnie właścicielką domu jest moja mama. Mój tata pozostawił obligacje na swoje imię oraz samochód. Czy i w jakiej części następuje w tym przypadku podział majątku osobistego (obligacje i samochód)? Czy moja mama dziedziczy 1/2, a druga połowa podzielona w wysokości 1/2 na nas, czyli mnie i syna mojego taty (który z moim tatą w ogóle nie utrzymywał kontaktu)? A jak w tym przypadku wygląda podział i prawo podziału ruchomości znajdujących się w domu (np. wyposażenie znajdujące się w domu)? Czy jest to majątek wspólny podlegający podziałowi? Mam na myśli, czy coś oprócz części przypadającej z podziału majątku osobistego mojego taty przypada dla syna mojego taty z majątku wspólnego moich rodziców?

Uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym

Uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym

Jak uregulować sprawy majątkowych po zmarłym 3 lata temu ojcu (mama żyje)? Chcemy z rodzeństwem i mamą (jest nas pięcioro rodzeństwa, wszyscy dorośli) uregulować sprawy własności majątku w naszej rodzinie. Majątek stanowią dwie działki budowlane: jedna niezabudowana, zaś na drugiej stoi dom rodzinny. Działkę zabudowaną ma dostać jedno z rodzeństwa, druga działka ma zostać własnością pozostałego rodzeństwa. Co mamy zrobić, aby w przedstawiony sposób przeprowadzić tę sprawę? Do kogo się udać, do sądu czy notariusza?

Wojna braci o spadek do rodzicach

Wojna braci o spadek do rodzicach

W rodzinie szykuje się wojna o spadek po rodzicach(konkretnie chodzi o mieszkanie własnościowe). Sytuacja wygląda tak: zmarł teść i nie zostawił testamentu, została teściowa i dwóch synów – mój mąż i jego brat. Po śmierci teścia nie było przeprowadzonej sprawy spadkowej. Jak będzie wyglądał podział majątku po śmierci teściowej? Mamy duży problem, gdyż mąż jest skłócony z bratem i wątpię, żeby doszło między nimi do porozumienia. Każdy z nich twierdzi, że rodzice obiecali mieszkanie właśnie jemu. Dodam jeszcze, że brat męża mieszka i pracuje za granicą i wydaje mi się, że to może być dodatkowym problemem.

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Mój dziadek zmarł w 2015 r., zostawiając po sobie dług – niespłacony kredyt. Moja mama oraz jej bracia zrzekli się spadku, następnie ja, mój brat i kuzyni. Ci ostatni – nie wszyscy, wiem, że 3 osoby tego nie zrobiły. Po czym w dalszej kolejności wniosłam do sądu sprawę o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu mojego 9-letniego dziecka. Zapadł pozytywny wyrok, ale nie byłam świadoma, że trzeba z tym orzeczeniem iść do notariusza. Myślałam, że to już automatycznie załatwione zostało w sądzie. Od wyroku sądu minęło 9 miesięcy. Czy można jeszcze coś z tym zrobić? Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dostałam już list z jakiegoś funduszu inwestycyjnego, że mają nasze dane i zbierają informacje. Jak to działa? Czy będą czekać, aż moje dziecko dorośnie i zaczną je ścigać za długi dziadka? Czy ja będę za to odpowiedzialna jako rodzic? I czy do czasu, kiedy moje dziecko dorośnie, to sprawa się przedawni?

Uzupełnienie zachowku

Uzupełnienie zachowku

Sprawa dotyczy uzupełnienia zachowku. Otóż, siostra z mężem otrzymała w formie darowizny dom i działkę od rodziców przed 15 laty. Dwa lata temu zmarł ojciec, a przed rokiem mama, nie zostawiając testamentu. Natomiast pozostał dom i część działki. Notarialnie podzieliliśmy to na 3 osoby (siostra, ja oraz dzieci brata – brat nie żyje). Czy mogę starać się o uzupełnienie zachowku?

Zabezpieczenie się przed roszczeniami finansowymi po ojcu

Zabezpieczenie się przed roszczeniami finansowymi po ojcu

Chciałabym zabezpieczyć się na przyszłość przed jakimikolwiek zobowiązaniami/roszczeniami finansowymi ze strony mojego ojca. Jestem osobą pełnoletnią (powyżej 26. roku życia), rozliczam się indywidualnie. Z ojcem od 3. roku życia nie mam absolutnie żadnego kontaktu i choć przyznał się do ojcostwa (nigdy nie był w związku małżeńskim z moją mamą), to po zasądzeniu alimentów były trudności z ich egzekwowaniem, a wielokrotnie alimenty wypłacane były z funduszu alimentacyjnego. Obawiam się ewentualnego dziedziczenia długów, roszczeń o alimenty, pociągania mnie do odpowiedzialności finansowej w przypadku umieszczenia ojca w ośrodku pomocy społecznej itp. Z niewielu źródeł wiadomo mi, że ojciec wielokrotnie figurował w rejestrze bezrobotnych oraz, że był/jest kawalerem, stąd mam głębokie obawy, że w przyszłości mogą spaść na mnie roszczenia finansowe od – w zasadzie – zupełnie obcej mi osoby. Chciałabym się zabezpieczyć przed takim zagrożeniem ze wszystkich możliwych frontów.

Oficjalne potwierdzenie dziedziczenia

Oficjalne potwierdzenie dziedziczenia

Przed miesiącem zmarł tata, nie napisał testamentu. Był w związku małżeńskim z moją mamą, dzieci mieli dwoje – mnie i siostrę. Czyli dziedziczymy po tacie we trójkę, ale jedno z nas zrzeka się spadku na rzecz mamy. Tata nie miał długów. Okazuje się, że musimy założyć sprawę spadową, aby oficjalnie potwierdzić dziedziczenie, jak i w jakim terminie najlepiej to zrobić?

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza?

Odrzucenie spadku czy przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Mieszkam z pełnoletnią córką w Czechach, jednakże w Polsce jesteśmy zameldowane. Mąż zostawił po sobie długi, ok. 40 tys. zł. Natomiast jedynym majątkiem jest samochód nabyty wspólnie w Czechach o wartości ok. 28 tys. zł. Czy korzystniej będzie w tej sytuacji odrzucić spadek, czy przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza? Czy mam szansę na zachowanie samochodu po spłaceniu części przypadającej na męża, tylko komu? Gdzie te sprawy przeprowadzić, w jakim sądzie, czy może u notariusza? Dodam, że notariusz w Czechach – stosownie do umowy międzynarodowej – scedował to na stronę polską.

Ujawnienie testamentu po odrzuceniu spadku

Ujawnienie testamentu po odrzuceniu spadku

Moja mama odrzuciła spadek z ustawy, abym cały spadek po zmarłym ojcu dostał ja. Po jakimś czasie siostrzeniec ujawnił testamentu, o którym nikt nie wiedział. W tym testamencie jesteśmy wydziedziczeni. Czy moja mama powinna składać wniosek o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu błędu, czy nie ma to znaczenia, jeżeli do podziału majątku dojdzie z mocy testamentu?

Mieszkanie dla wnuka, opieka i pochówek a zachowek dla syna

Mieszkanie dla wnuka, opieka i pochówek a zachowek dla syna

Rodzice zmarli, pozostawili mieszkanie. Mieszkanie otrzymał wnuk (mój syn). Mój brat sądownie domaga się zachowku. Pochówek zorganizowałam ja i też opiekowałam się nimi do końca. Jest nas dwójka dzieci. Jaka będzie kwota zachowku dla brata?

Dziedziczenie po mężu z którym byłam w separacji

Dziedziczenie po mężu z którym byłam w separacji

Byliśmy małżeństwem w formalnej separacji, nie było uporządkowana sprawa mieszkania własnościowego. Mąż zmarł i chciałabym się dowiedzieć, co powinnam teraz zrobić, aby uporządkować własność mieszkania i co z dziedziczeniem po mężu. Mamy dwoje dzieci z mężem i jednego syna, który nie jest biologicznym synem męża. Chciałabym, aby po mojej śmierci cała trójka dziedziczyła po równo. Dzieci męża są zgodne, aby się zrzec na mnie swoje udziały i wówczas ja byłabym właścicielką całości, ale nie wiem, jaka powinna być kolejność postępowania. Co i jak powinnam zrobić, kto powinien wystąpić z wnioskiem do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego? Ja chyba nie, bo nie dziedziczę po zmarłym mężu.

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci

Dowiedziałam się, że siostra mojego teścia zmarła. Zostawiła po sobie ogromne długi. Jej mąż nie żyje, dzieci oraz jej rodzeństwo zrzekli się majątku. Jej rodzice i teściowie też nie żyją. Teść i jego córki też zrzekli się spadku. Szwagierki poinformowały mnie, że powinna też się zrzec w imieniu moich dzieci, gdyż mój mąż (a ich brat) nie żyje. Zmarła ciocia nie pozostawiła po sobie testamentu. Czy faktycznie dzieci mogą przejąć dług? Jak uchronić je przed długami rodziny mojego zmarłego męża? Jakie dokumenty muszę złożyć o odrzucenie spadku po ciotce w imieniu dzieci? Czy musi być akt zgonu ciotki? Do jakiego pokolenia dziedziczy się długi?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku

Zmarła nasza mama, nie pozostawiła po sobie żadnego majątku, ani nieruchomości, ani ruchomości, ani żadnych oszczędności. Nie zostawiła także testamentu. Była wdową od 5 lat. Niestety dowiedzieliśmy się, że zaciągnęła i nie spłaciła pożyczki na kwotę 45 tys. zł. Oczywiście zarówno ja, jak i moje dwie siostry, nie chcemy spłacać tej pożyczki. Wiemy, że w tej sytuacji moglibyśmy odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. I tu rodzą się pytania: czy można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza po osobie, która nie zostawiła żadnego majątku? Jak wobec tego dokonać spisu inwentarza? Kto dokonuje tego spisu, czy komornik? Czy przyjecie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że nie będziemy musieli odpowiadać za długi mamy? Jeśli natomiast odrzucimy spadek, co dzieje się potem? Czy sprawa się na tym kończy, czy sąd szuka dalszych spadkobierców? Mama miała rodzeństwo. Wiemy, że mamy pół roku na odrzucenie spadku. Czy pozostali krewni, którzy dziedziczyliby po mamie, jeśli my spadek odrzucimy, też mają pół roku od daty naszego odrzucenia spadku, czy może od daty śmierci mamy?

Co zrobić z rzeczami zmarłego?

Co zrobić z rzeczami zmarłego?

Mam problem natury majątkowej i spadkowej. Ojciec jest umierający, leży w szpitalu, a ma spore długi. Komornik zajął część jego emerytury. Pozostałe pieniądze idą praktycznie na spłatę kilku pożyczek. Po jego śmierci zamierzam zrzec się spadku, ale istnieje jeszcze inny problem. Ojciec wynajmuje mieszkanie. Właściciele żądają opuszczenia mieszkania. Co mam zrobić z jego rzeczami? Po śmierci zapewne upomni się o nie komornik. Nie chcę ich brać do siebie, a mieszkanie trzeba zwolnić. Gdzie powinny być przechowywane rzeczy i co zrobić z rzeczami zmarłego? Jeśli złożę wszystko np. w swojej piwnicy, czy nie będzie to traktowane tak, jakbym przejęła spadek po ojcu, a więc i długi? Czy komornik może upomnieć się o spłatę długów ojca ode mnie, zanim załatwię to u notariusza? Wiem, że mam na to pół roku. Czy jest to okres ochronny dla rodziny?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »