Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Mam pytanie odnośnie prawa spadkowego oraz ewentualnego zabezpieczenia majątku. Wraz z mężem mamy rozdzielność majątkową, a więc brak jest majątku małżeńskiego. Co w przypadku śmierci jednego z nas? Jak działa prawo dziedziczenia? Czy mąż w razie mojej śmierci dziedziczy cały mój majątek (nie mamy żadnych wspólnych dzieci)? Mąż jednak ma dziecko z poprzedniego związku, w jakich procentach dziedziczony jest majątek męża przez poszczególne strony? Jak będzie wyglądać to w sytuacji, gdy będziemy mieć wspólne dziecko? Dodatkowo chcieliśmy zabezpieczyć majątek męża w razie jego ewentualnej śmierci, tak by jego majątek nie wpadł w ręce byłej partnerki. Dziecko męża z poprzedniego związku jest niepełnoletnie, więc majątkiem dysponowałaby wówczas jego matka. Tego nie chcemy. Jakie jest rozwiązane, aby jak największą ilość majątku zabezpieczyć? Może przepisane go na kogoś, napisane testamentu, jego sprzedaż? Wydziedziczenie dziecka nie wchodzi w grę. Dziecko partnera ma z nami stały kontakt i chcemy dla niego jak najlepiej. Chodzi nam o takie zabezpieczenie majątku, aby w razie śmierci wewnętrzne rozdysponować majątkiem, a nie według ustawowego prawa spadkowego. 

Zapis windykacyjny w testamencie a zachowek

Zapis windykacyjny w testamencie a zachowek

Mieszkanie jest wspólną własnością małżonków. Mąż posiada pełnoletnią córkę z pierwszego małżeństwa oraz pełnoletnią córkę z drugiego małżeństwa. Jest już w podeszłym wieku i chciałby w testamencie w postaci zapisu windykacyjnego należną jemu część mieszkania przepisać tylko i wyłącznie córce z drugiego małżeństwa. Czy córka wskazana w testamencie będzie musiała spłacać siostrę i czy siostra będzie miała prawo do zachowku?

Podział majątku dorobkowego w formie darowizny za życia

Podział majątku dorobkowego w formie darowizny za życia

Mamy z żoną troje dzieci. Niedawno zmarł jeden z synów, pozostawiając troje swoich dzieci, dwóch synów z pierwszego małżeństwa i córkę z drugiego, w którym pozostawał w chwili śmierci. Chcemy z żoną dokonać całkowitego podziału naszego majątku w formie darowizny za życia (mamy wspólność majątkową), obdarowując w równych częściach dwoje żyjących dzieci i troje dzieci zmarłego syna (wnuków). Dla przykładu: jeżeli żyjący syn i córka otrzymają w formie darowizny po 150 tys. zł, a każde z dzieci zmarłego syna po 50 tys. zł, to czy będzie zachowana równość i czy od takiej darowizny będzie przysługiwał zachowek żonie zmarłego syna?

Nakłanianie do zrzeczenia się spadku i obietnica podziału

Nakłanianie do zrzeczenia się spadku i obietnica podziału

Mój brat zmarł pół roku temu. Od dawna nie miałam z nim kontaktu. Drugi brat aktywnie zajął się sprawą spadku. Teraz nakłania mnie do zrzeczenia się spadku na jego korzyść. Obiecuje, że po sprzedaży dobytku podzieli się ze mną. Czy to jest dobry pomysł?

Otwarcie testamentu i ustalenie zachowku

Otwarcie testamentu i ustalenie zachowku

Po 14 latach od śmierci ojca ma zostać otwarty jego testament. Według testamentu ojciec zapisał „całość spadku” małżonce. Ojciec miał 2 dzieci z pierwszego małżeństwa oraz 1 z drugiego. Zasadniczą częścią spadku jest mieszkanie nabyte w trakcie trwania drugiego małżeństwa. Chcemy uregulować sprawy spadkowe, otworzyć notarialnie testament. Bardzo proszę o określenie, jak prawidłowo wyliczyć wartość należnego dzieciom zachowku w wypadku, gdy będą się o niego ubiegać po uznaniu testamentu? Dodam tylko, że wszystkie dzieci są pełnoletnie i zdolne do samodzielnego utrzymania.

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Czy jest jakaś szansa na przyśpieszenie sprawy spadkowej w sądzie odnośnie nabycia spadku przez małoletnią? Odbyła się już druga sprawa ze względu na brakujące dokumenty. Obecnie sędzina posiada już zaświadczenie ze spółdzielni, że na mieszkaniu po zmarłym nie ma zadłużeń, posiada również księgi wieczyste oraz informację, że zmarły miał także majątek w formie oszczędności. Sędzina zażądała od nas potwierdzenia z banku odnośnie wysokości oszczędności, co dla nas jest niemożliwe do zdobycia, gdyż żaden bank nie udzieli nam takich informacji. W całej sprawie chcieliśmy uzyskać tylko oświadczenie z sądu, że małoletnia może taki spadek przyjąć i w dniu dzisiejszym sędzina odroczyła na kolejne 5 miesięcy sprawę, abyśmy załatwili dokumenty z banku. Proszę o pomoc, jak tę kwestie można obejść i czy jest szansa, aby taką sprawę przyśpieszyć?

Dziedziczenie przez nienarodzone dziecko

Dziedziczenie przez nienarodzone dziecko

Trzy tygodnie temu zmarł mój brat, jego partnerka jest w ciąży. Brat miał nieruchomość, którą dostał od rodziców (rodzice żyją) – była to darowizna. Partnerka brata nie jest zameldowana w tej nieruchomości. Nie wiemy, jak załatwić sprawę spadkową po bracie. Czy dochodzi do dziedziczenia przez nienarodzone dziecko? Co z obciążeniami finansowymi po bracie?

Podważenie zasadności wydziedziczenia

Podważenie zasadności wydziedziczenia

Jestem matką 2 dorosłych dzieci, mąż zostawił nas, wyprowadził się innego miasta, gdzie zakupił mieszkanie (na kredyt), wystąpił o rozwód. Po 3 latach ożenił się, a po dwóch latach małżeństwa zmarł. Po śmierci byłego męża nasz syn wniósł sprawę do sądu o ustalenie spadkobierców. Okazało się, że ojciec zostawił testament notarialny, w którym wydziedziczył własne dzieci, a cały majątek zapisał swojej nowej żonie. W skład majątku wchodzi: zakupione mieszkanie z kredytem (spłacona około 1/3 całości kredytu) oraz część majątku, który nie został podzielony po rozwodzie, czyli mieszkanie, działka letniskowa i garaż (które były współwłasnością małżeńską z 1. małżeństwa). Druga żona, której zapisał w całości swój majątek, odrzuciła spadek. Sąd ustanowił jedynym spadkobiercą wnuka. Czy moje dzieci mają jakieś szanse na to, by podważyć zasadność wydziedziczenia i zostać spadkobiercami, czy nie jest już to możliwe? Jeśli nie to, czy mają prawo do zachowku (zachowek dla matki od 7-letniego syna?) od spadkobiercy? Dziedziczony majątek jest zadłużony nie tylko kredytem, ale także nieopłacanym czynszem przez ponad 4 lata. W załączniku przesyłam uzasadnienie wyroku.

Darowizna domu z dożywociem a prawo do zachowku

Darowizna domu z dożywociem a prawo do zachowku

Chciałabym zapytać o zachowek. Przed 8 laty rodzice przepisali w formie darowizny na moją siostrę dom i działkę. W akcie notarialnym zagwarantowali sobie prawo dożywotniego zamieszkiwania. Mama zmarła 5 lat temu. Ojciec nadal żyje. Czy mam prawo do zachowku po mamie i co z zachowkiem po ojcu?

Spadek a długi spadkobiercy

Spadek a długi spadkobiercy

Trzy tygodnie temu zmarł ojciec. Nie pozostawił testamentu. Teoretycznie do podziału spadku jest mama i czwórka dorosłych dzieci. W skład majątku wchodzi dom i 4500 m2 ziemi uprawnej. Chcemy wystąpić do sądu o ujawnienie spadkobierców i procentowy udział w spadku, a następnie wszyscy chcemy się zrzec na korzyść mamy, aby mogła sprzedać ziemię uprawną (ma 73 lata). Problem jest w przypadku mojego brata. Jest osobą bezrobotną bez zameldowania i niepłacącą alimentów. Czy w przypadku ujawnienia spadku komornik lub fundusz alimentacyjny może przejąć jego udział na poczet zaległości i blokować wszelkie czynności związane z nieruchomością? Czy lepiej nic nie robić ze sprawą spadkową i czekać na „kolejne rozwiązania losowe – śmierć mamy”, a ziemię uprawną wydzierżawić?

Zabezpieczenie majątku dla dzieci żony

Zabezpieczenie majątku dla dzieci żony

Ja jestem bezdzietny, natomiast żona ma dwoje synów z pierwszego małżeństwa. Nie mamy w małżeństwie rozdzielności majątkowej, na nasz majątek wspólny składają się dom i oszczędności. Chcemy, aby dziedziczyły wyłącznie dzieci żony z pierwszego małżeństwa, niezależnie od tego, które z nas pierwsze odejdzie. Ja mam żyjące rodzeństwo (jednego brata), żona ma dwie żyjące siostry. Ani ja, ani żona nie ma żyjących rodziców. Nie chcemy, aby którekolwiek z rodzeństwa nabyło jakichkolwiek praw do spadku. W jaki sposób rozwiązać ten problem poprzez testament mój lub żony, tak aby dziedziczyły tylko dzieci żony i nikt więcej?

Jak liczone są terminy na odrzucenie spadku?

Jak liczone są terminy na odrzucenie spadku?

Sprawa dotyczy liczenia terminów na odrzucenie spadku. Po bracie taty, który po śmierci zostawił długi, odrzuciłam spadek w listopadzie. W kwietniu złożyłam wniosek do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. Czekam na wyznaczenie rozprawy. Czy teraz, skoro niedługo minie 6 miesięcy, mam złożyć wniosek o odrzucenie spadku przez dzieci i czekać na decyzję sądu rodzinnego, czy dopiero po decyzji rodzinnego odrzucać spadek za dzieci? Jak liczone są terminy na odrzucenie spadku w takiej sytuacji? Czy później będę mogła odrzucić spadek u notariusza, skoro w akcie zgonu jest tylko data znalezienia zwłok?

Spadek po żonie - koszty i podatek

Spadek po żonie - koszty i podatek

Moja żona zmarła miesiąc temu, nie pozostawiając testamentu. Do spadku po niej oprócz mnie powołani są dwaj nasi synowie. Majątek do podziału stanowi: 2 własnościowe mieszkania, garaż i samochód nabyte przez nas w trakcie trwania małżeństwa. Czy mam założyć w sądzie sprawę o przyjęcie spadku? Czy można sprawę załatwić bez sądu? Synowie chcą zgodnie cały spadek przekazać na moją korzyść, dlatego chciałem zapytać, jakie koszty poniosę za notarialny podział spadku? Czy będę musiał płacić podatek od spadków i darowizn?

Brak świadomości o konieczności zgłoszenia nabycia spadku do US

Brak świadomości o konieczności zgłoszenia nabycia spadku do US

Nie miałam świadomości o konieczności zgłoszenia się do US po śmierci męża. Myślałam, że obowiązuje mnie data rzeczywistego podziału majątku po zmarłym. W sądzie po śmierci męża było tylko stwierdzenie spadkobierców. Jak mogę się bronić przed zapłatą podatku?

Ważność testamentu po dokonaniu darowizn

Ważność testamentu po dokonaniu darowizn

Po śmierci ojca mój mąż stał się właścicielem 1/6 mieszkania, brat 1/6, matka 2/3. Na początku 2014 roku matka sporządziła testament, notarialny, przepisując 2/3 na brata. Pod koniec 2014 zrobiła darowiznę na 2/3 dla brata. W 2017 uzyskała ponownie prawo do 1/6 mieszkania (darowizna od brata?). Zmarła pod koniec 2017 roku. Brat wystąpił ze sprawą spadkową, w której powołuje się na ten stary testament. Czy ten testament jest ważny, skoro zmieniały się stosunki prawne itd.? W sądzie mąż zamierza kwestionować ten testament, ale czy w ogóle druga strona może się na ten testament powoływać? Wszystkie czynności prawne matki i brata były przeprowadzane w tajemnicy przed moim mężem.

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

W postanowieniu sądu rejonowego o sporządzeniu spisu inwentarza po moim ojcu (wniosek z urzędu) jest zapis „ściągnąć od uczestniczek postępowania »koszty sporządzenia spisu inwentarza spadku« z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego”. Komornik ustalił czystą masę spadku na sumę 55 tys. zł, stanowiącą 50% kwoty będącej na koncie wspólnym ojca z nieznaną osobą. Niemal cała ta kwota została w nieznanym terminie przez wspólnika konta wypłacona. Pozostałe 100 zł nie pokrywa kosztów sporządzenia spisu. Jak w tej sytuacji rozumieć zapis „z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego”? Nadmieniam, że w przyszłości może pojawić się masa spadkowa wynikła z dziś nieuregulowanych praw autorskich należących do mojego zmarłego ojca.

Uregulowanie własności mieszkania po śmierci małżonka

Uregulowanie własności mieszkania po śmierci małżonka

Mam pytanie dotyczące uregulowania własności mieszkania. Moja siostra została wdową 12 lat temu, mieszkanie, w którym mieszka, było własnością jej męża. Rodzice męża żyją do tej pory i sprawa własności nie jest uregulowana. W jaki sposób siostra może nabyć całkowite prawa do własności jej mieszkania? Zaznaczam, że teściowe są chętni, aby jej w każdej chwili przekazać ich udziały w mieszkaniu. Jaka będzie najprostsza i najmniej kosztowana forma takiego przekazania? Darowizna, testament? Proszę o poradę!

Wezwanie na sprawę spadkową osoby nieżyjącej - co zrobić?

Wezwanie na sprawę spadkową osoby nieżyjącej - co zrobić?

Niebawem odbędzie się sprawa spadkowa. Sąd wezwał na sprawę mojego nieżyjącego ojca. Przedmiotem postępowania spadkowego jest gospodarstwo rolne o pow. 7 ha. Po ojcu ustawowymi spadkobiercami jesteśmy ja i siostra. Czy powinniśmy się zgłosić na sprawę? Czy dostarczyć np. akt zgonu ojca? Czy można od razu wskazać nas jako spadkobierców, czy potrzebna będzie oddzielna sprawa spadkowa?

Spadek po zmarłej krewnej

Spadek po zmarłej krewnej

Zmarła moja krewna, ciotka, siostra mojej mamy, nie pozostawiając testamentu. Spadkobiercami po niej jest 6 osób. Są to dzieci rodzeństwa zmarłej. Rodzeństwo i rodzice nie żyją. Ona nikogo innego nie miała. Jeśli przez ostatnie kilka lat tylko ja opiekowałam się ciężko chorą, często leżąca w szpitalach ciocią, inni nie mieli z nią kontaktu, mogę starać się o przejęcie majątku po zmarłej krewnej? 

Dziedziczenie po matce która nie miała męża

Dziedziczenie po matce która nie miała męża

Niedawno zmarła moja mama. Nie miała męża. Miała jedno dziecko – tylko mnie. Nie sporządziła testamentu. Po mamie zostało jej własne mieszkanie (wypis aktu notarialnego) i pieniądze na wspólnym ze mną koncie bankowym (umowa o prowadzenie rachunków bankowych). Kto jest uprawniony do dziedziczenia? W jaki sposób załatwić formalności spadkowe? W jakim terminie powinno zostać przeprowadzone postępowanie o nabycie spadku?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »