Darowizna ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej do schedy spadkowej

Dostałem od mojej babci (jako wnuczek) przed jej śmiercią w darowiźnie jej mieszkanie. W akcie notarialnym darowizny została wpisane: »niniejsza darowizna (mieszkanie) dokonana została ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej do schedy spadkowej” po niej. Mojej babci syn (mój wujek) twierdzi, że należy mu się zachowek od tej darowizny. Po babci nie zostało nic, a za jej życia jej syn nic nie dostał. Nie był sporządzony testament i nikt nie został wydziedziczony. Czy jego żądanie (mojego wujka) jest zasadne? Czy może przed sądem dochodzić zapłaty zachowku ode mnie? Czy muszę mu zapłacić określoną kwotę?

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych

Zmarła osoba, pozostawiając następujących krewnych: 1 syn, matka i 2 siostry. Spadek strony chcą zgodnie pozostawić 1 siostrze. Czy można to przeprowadzić notarialnie, czy trzeba iść z tym do sądu? Czy wskazana siostra może przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy musi wprost?

Nieruchomość dla wnuka w formie testamentu

Mojego syna wydziedziczyliśmy z ważnych powodów rodzinnych, ale mamy trzech wnuków i jednego z nich chcielibyśmy obdarować nieruchomością. Słyszałam, że jeśli wydziedziczymy syna, to i jego dzieci też powinniśmy – czy to prawda? Czy możemy mimo to testamentem windykacyjnym obdarować jednego wnuka nieruchomością?

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa

Czy jeśli małżonkowie bezdzietni przepisaliby cały majątek spadkowy testamentem wzajemnym na siebie, to czy zamknie to całym rodzinom małżonków możliwość domagania się wszelkich roszczeń od tego z małżonków, który by pozostał?

Darowizna majątku - czy należy się zachowek?

Brat mojego ojca, bezdzietny kawaler, zmarł ok. 2005 r. Pod koniec swojego życia, jak się niedawno dowiedziałem, w akcie darowizny zapisał cały majątek na swojego bratanka. Wuj miał tylko dwóch braci, w tym mojego ojca. Czy mojemu ojcu należy się jakaś część spadku lub zachowku? Z kolei od strony mojej mamy dziadkowie (mama zmarła w 2012) zapisali za życia cały majątek (gospodarstwo rolne) najmłodszemu synowi. Po śmierci dziadków obdarowany zapisał cześć jednej siostrze w darowiźnie, resztę sprzedał. Czy mi po dziadkach z tego majątku należy się zachowek?

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Zostałam spadkobiercą ustawowym po zmarłej matce w grudniu 2016 r. Nie odrzuciłam spadku. Mama niedługo przed śmiercią została spadkobiercą ustawowym swojego brata – wraz z jego długami (jest więcej spadkobierców). Do jakiej wysokości będę odpowiadać za te długi?

Podział nieruchomości ze spadku

Przed 5 miesiącami notariusz sporządził akt dziedziczenia na rzecz spadkobierców, którymi są: mąż zmarłej i dwaj synowie. Następnie geodeta przeprowadzał podział nieruchomości. Z dwóch działek wyodrębniono 4 działki, które mają zostać podzielone miedzy synów. Do tej pory nie zgłaszaliśmy spadku do urzędu skarbowego ani podziału nieruchomości do wydziału ksiąg wieczystych. Jak te sprawy należy załatwić i w jakim czasie? Czy należy poczekać aż działki zostaną przepisane synom? Czy trzeba dwa razy zgłaszać się do urzędu skarbowego i do ksiąg wieczystych – czyli po otrzymaniu aktu dziedziczenia, w którym spadek dziedziczą 3 osoby, a potem po przepisaniu działek synom? Co z podatkami?

Skuteczne odrzucenie spadku

W lutym 2016 odrzuciłam przed notariuszem spadek po ojcu, następnie złożyłam wniosek w sądzie w imieniu małoletnich dzieci. W czerwcu 2016 dostałam z sądu postanowienie na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły majątkiem dzieci. Dalej nic z tym nie zrobiłam. I właśnie się dowiedziałam, że po dwóch tygodniach od wydania postanowienia przez sąd powinnam wystąpić o odpis prawomocnego postanowienia, następnie pozbyć się spadku przed sądem lub notariuszem. Dwa dni temu odebrałam pismo z sądu, że muszę napisać oświadczenie, czy pozbyłam się spadku w imieniu dzieci, bo w przeciwnym razie sąd uzna nabycie przez dzieci spadku. Dzisiaj odbywa się sprawa o nabycie spadku, chodzi o 1/2 drugą samochodu (własność po połowie ojca i jego drugiej żony). Spadku się pozbyłam i chciałam się pozbyć w imieniu dzieci, bo podejrzewam, że ojciec miał długi. Czy skutecznie odrzuciłam spadek? Dodam, że dzieci mam niepełnosprawne, ja także mam rentę.

Wydziedziczenie przez matkę - czy należy się zachowek?

Na podstawie aktu własności ziemi matka przepisała dom na siebie, będąc w drugim związku (po śmierci ojca), pomijając dzieci z pierwszego małżeństwa – nie odbyła się sprawa spadkowa. W 1999 r. zapisała dom na syna z drugiego małżeństwa na podstawie aktu darowizny. W 2010 wydziedziczyła córkę i syna i syna dzieci. W 2017 r. zmarła i od syna z drugiego małżeństwa dowiedzieliśmy, się że nas notarialnie wydziedziczyła i nic nam się nie należy włącznie z zachowkiem. Czy możemy coś zrobić w tej sprawie?

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

W 2013 r. zmarł mój ojciec (mama zmarła parę lat wcześniej), który przekazał w 2002 r. notarialnie mieszkanie z dożywotnią służebnością mojej siostrzenicy (czyli wnuczce). Mieszkanie to siostrzenica wynajmuje. Ojciec zaciągnął kredyt, którego nie zdążył spłacić, i do dnia dzisiejszego otrzymuję pisemne ponaglenia do spłacenia tego zadłużenia. Siostra ze swoją rodziną sporządziła notarialny akt odrzucenia spadku, ja nie odrzuciłam spadku (z niewiedzy). Sprawy spadkowej jeszcze nie było i nie wiadomo, kto ją założy. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Odzyskanie przez spadkobiercę utraconej ziemi

W testamencie po babci zostało wskazane, że dziedziczy jeden z jej synów „całość spadku” – na drugiej stronie wyszczególniono, co w jego skład wchodzi. Sąd w 2008 r. potwierdził dziedziczenie. Po 10 latach okazało się, że część ziemi babci została utracona przez reform i teraz można to odzyskać. Czy spadkobierca może zająć się tą sprawą? Czy o tę ziemię mogą ubiegać się pozostałe dzieci, nieujęte w testamencie?

Spadek dla syna przyrodniej siostry

Umiera mój brat, który był samotny i pozostawia po sobie gospodarstwo rolne, które to otrzymał od swojego ojca (rok 1980) za emeryturę. Gospodarstwo nasz ojciec odziedziczył po swoim ojcu. Jest nas obecnie troje rodzeństwa w linii po ojcu i zmarła siostra przyrodnia z pierwszego małżeństwa naszej matki. Czy w takiej sytuacji należy się spadek po zmarłym bracie dzieciom zmarłej siostrze przyrodniej? Proszę o poradę i nadmieniam, że my, rodzeństwo po naszym ojcu, pracowaliśmy w gospodarstwie do 18. roku życia jak i później każdy urlop spędzaliśmy na gospodarstwie, od strony siostry przyrodniej nikt nigdy nie pojawił się w tym gospodarstwie. A teraz jeden z synów siostry przyrodniej jest w zakładzie karnym za poważne przestępstwo i zakłada sprawy o spadek, człowiek, którego nie znam, nagle chce części spadku. Jest to bardzo oburzające i nie zgadzamy się na to.

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Złożyłem do sądu wniosek o odrzucenie długu dla osoby małoletniej (mojego dziecka) po bardzo dalekiej krewnej. Otrzymałem z sądu postanowienie o zezwoleniu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Niestety po otrzymaniu postanowienia sądu nie udałem się do notariusza w celu odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy, bo o tym nie wiedziałem. Co w takiej sytuacji zrobić?

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Zmarł mój ociec. Jestem jedynym jego dzieckiem. Oprócz mnie spadkobierczynią jest tylko jego ostatnia żona. Mam problem z ustaleniem majątku ojca i porozumieniem się z jego ostatnią małżonką. Ojciec miał mieszkanie (własnościowe spółdzielcze, jedyny właściciel, był właścicielem przed zawarciem małżeństwa z ostatnią żoną), miał również dom (analogicznie jak z mieszkaniem, jego majątek osobisty, był właścicielem przed zawarciem małżeństwa), przed śmiercią dom sprzedał na raty. W momencie śmierci do spłaty zostały 3 raty. Zbliża się termin zapłaty z końcem roku kolejnej z nich przez kupującego. Ostatnia żona ojca przedstawiła mi jedynie ksero aktu notarialnego sprzedaży domu, jedynie z kwotami pozostałych do spłaty rat. Wartość sprzedaży domu i wcześniejszych rat została ukryta. Złożyłem wniosek do sądu o potwierdzenie nabycia spadku. Nie było testamentu. Co mi przysługuje? Jak ustalić faktyczny pełny majątek ojca? Jak sprawdzić np. konta bankowe ojca? Czy partycypuję też we wcześniejszych ratach za dom, jeśli ojciec nie wydał tych pieniędzy, i w jakim stopniu? Zanim sąd potwierdzi nabycie spadku, upłynie termin płatności przez kupującego dom kolejnej raty. Co robić w tej sytuacji?

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Wnuczka po rozwodzie rodziców otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości. Przed rozwodem, który zapadł w styczniu 2017 r., rodzice spisali porozumienie przed notariuszem, że o ile matka zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie oraz zrzeknie się majątku wspólnego, babka matka ojca przekaże aktem darowizny dom wnuczce. Po rozwodzie bez orzekania o winie aktem notarialnym zostało to potwierdzone 2017 r. W lipcu babcia zmarła i okazało się, że w 2016 r. oraz 2017 r. wzięła kredyty na 20 000 zł. Ojciec wnuczki odrzucił spadek w styczniu 2018 r. i teraz bank żąda spłaty długu. Czy odrzucenie spadku przez wnuczkę może spowodować skargę pauliańską przez bank i czy będzie ona skutkować koniecznością spłaty tego kredytu? Jaka jest szansa na wykazanie, że darowizna nie była ucieczką przed pokrzywdzeniem wierzyciela? Nadmieniam, że babcia spłacała systematycznie zaciągnięty kredyt do samej śmierci.

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Posiadam testament napisany przez rodziców, że po ich śmierci ich mieszkanie własnościowe przejdzie na mnie. Ojciec nie żyje, a matka jest ubezwłasnowolniona i mieszka w DPS-ie. Czy w tej sytuacji mogę sprzedać mieszkanie? Sam żyję za granicą.

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Moja mama jeszcze żyje, ale jest w podeszłym wieku i schorowana. Ok. 10 lat temu przepisała cały majątek na rzecz mojej siostry, ale pieniądze ze sprzedaży miały być do podziału na nas dwie (ustna prośba mamy). Siostra jednak już sprzedała część majątku po matce, ale nie chce podzielić się pieniędzmi. Co mogę zrobić?

Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku?

Z mężem mam współwłasność małżeńską, chcemy sobie w oddzielnych testamentach przepisać swoją część. Ja mam 3 siostry, mąż mamę i 2 braci. Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku i odwrotnie? Czy w takiej formie zapisu wzajemnego rodzeństwo ma prawo do zachowku? Chcę, aby dziedziczył tylko mąż. Nie mamy dzieci.

Sprawa o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości przy dziale spadku

Czy w trakcie sprawy o dział spadku (mieszkania) można jednocześnie w pozwie lub wnioskach procesowych uwzględnić wniosek o zapłatę z tytułu bezumownego użytkowania części nieruchomości i utraconych zysków z tytułu uniemożliwienia wynajmu innego lokalu? Czy konieczne jest wszczęcie odrębnej sprawy o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości i utratę zysków?

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

W listopadzie 2017 roku zmarł mój brat, a w maju 2018 mama. Według mojej wiedzy posiadali dług z tytułu zaległego czynszu i bezumownego korzystania z lokalu. Jest możliwe, że były też pożyczki. Oprócz wyposażenia mieszkania (łóżko, stary telewizor, stare meble – nadające się tylko do utylizacji) żadnego majątku nie posiadali. Co należy zrobić, aby w sposób skuteczny pozbyć się długu po zmarłych i odrzucić spadek? Brat ma syna. a ja mam pełnoletnie dzieci.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »