Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci osoby uprawnionej

Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci osoby uprawnionej

Moja mama ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Opiekował się nią mój brat. Od 5 lat (do 31.10.2020 r.) pobierał z tego tytułu specjalny zasiłek opiekuńczy. W listopadzie 2019 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad matką. Decyzja burmistrza była odmowna, ale brat odwołał się do SKO i 5 stycznia br. otrzymał decyzję przyznającą świadczenie od 1 listopada ubiegłego roku. Niestety brat zmarł nagle 4 dni po tej decyzji, a gmina nie zdążyła wypłacić mu zaległego świadczenia. Czy zatem matka może ubiegać się o wypłacenie świadczenia za listopad i grudzień ubiegłego roku, skoro brat był na jej utrzymaniu przez te miesiące (nie miał innych dochodów)? Czy to świadczenie nie powinno wejść w skład masy spadkowej po bracie?

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci babci

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu komunalnego po śmierci babci

Problem dotyczy uregulowania mojego statusu prawnego jako najemcy lokalu komunalnego po babci. W tym mieszkaniu mieszkam całe życie, dwa ostanie lata z przerwami spowodowanymi chorobą mamy. Jestem tam także od urodzenia zameldowana. Umowa do lokalu była zawarta pomiędzy gminą a moim dziadkiem w latach 60-tych, po jego śmierci najem przeszedł na babcię. Dwa lata temu babcia zmarła i w tym samym mniej więcej czasie moja mama zaczęła poważnie chorować, często przebywała w szpitalu i nie udało nam się załatwić w urzędzie przepisania umowy na nią. Mama zmarła trzy miesiące temu. Po jej śmierci uregulowałam wszystkie opłaty i nie ma żadnych zaległości w czynszu. Chciałabym wystąpić do urzędu o przepisanie na mnie umowy najmu lokalu komunalnego. Wiem, że nie dziedziczy się mieszkania komunalnego, dlatego proszę mi doradzić, co zrobić, żeby pozytywnie załatwić sprawę przeniesienia najmu na mnie. Nie ukrywam, że w bliskiej przyszłości chciałabym wystąpić o wykup tego mieszkania od gminy. Wiem, że babcia kiedyś wpłacała kaucję mieszkaniową. Posiadam wszystkie dokumenty – umowy i wcześniejsze pisma, dołączam uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy X.

Sprzedaż domu odziedziczonego przez dziecko

Sprzedaż domu odziedziczonego przez dziecko

Otrzymałam spadek po mamie na pół wraz z moim nieletnim synem w postaci nieruchomości. Jest to dom jednorodzinny. Obecnie mieszkam we własnym wybudowanym domu wraz z mężem i synem. Czy jest możliwość sprzedaży spadku nieletniego spadkobiercy, czyli odziedziczonej nieruchomości, przed ukończeniem 18. roku życia przez mojego syna? Ma skończone 10 lat. Nie stać mnie na utrzymanie nieruchomości otrzymanej w spadku, tym bardziej, że jest ona daleko od mojego miejsca zamieszkania.

Kilku spadkobierców testamentowych

Kilku spadkobierców testamentowych

Czy może być kilku spadkobierców testamentowych? Proszę o wyjaśnienie tematu i opisanie jak się to ma w praktyce.

Zrzeczenie się spadku po czasie

Zrzeczenie się spadku po czasie

Czy mam jeszcze szanse na zrzeknięcie się spadku w imieniu córki, gdy minął już czas na złożenie rezygnacji? 6 miesięcy minęło w czerwcu. Ja zrzekłam się spadku po zmarłym na sprawie sądowej i myślałam, że tak będzie również w sprawie córki, że dostanę wezwanie do sądu. Dopiero po moim zapytaniu, jak wygląda sprawa, otrzymałam informację, że powinnam się zrzec w przeciągu 6 miesięcy u notariusza. Czego niestety nie uczyniłam. A nie chce przejmować tego spadku. Moja ciotka, siostra babci, chce ten spadek przejąć. Czy istnieje możliwość, abym się zrzekła jeszcze na jej korzyść? Nadmienię, że nie otrzymałam żadnego oficjalnego pisma z sądu, tylko zostałam pouczona na sali sądowej. Czy możliwe jest odrzucenie spadku po czasie?

Lokaty bez upoważnienia po śmierci

Lokaty bez upoważnienia po śmierci

W listopadzie zmarł mój tata, zostawił po sobie lokaty w banku, do których nie upoważnił nikogo po śmierci. Pozostałe dobra przekazał już za życia na mnie. Zostałam tylko ja jako córka oraz 4 dzieci po zmarłym bracie. Dzieci te mieszkają od 30 lat w Niemczech, nie utrzymywały żadnych kontaktów z moim tatą, nie były również na jego pogrzebie. Obecnie potrzebuję porady prawnej w celu przeprowadzenia postepowania spadkowego.

Dziedziczenie przez jedyne dziecko

Dziedziczenie przez jedyne dziecko

Trzy tygodnie temu zmarła moja mama. Miała własnościowe mieszkanie. Nie zostawiła testamentu, a ja jestem jej jedynym dzieckiem. Mama zawsze mówiła, że czeka mnie tylko krótka sprawa spadkowa w sądzie i tylko ja będę dziedziczyła po niej. Proszę o informacje odnośnie dziedziczenia. Ile kosztuje taka sprawa spadku dla jedynego dziecka zmarłej? Co z podatkiem?

Wydziedziczenie w testamencie a zachowek

Wydziedziczenie w testamencie a zachowek

Po śmierci taty siostra mnie i mamie darowała cześć jej przynależącą. W swoim testamencie mama wydziedziczyła siostrę i jej zstępnych z powodu rażącego zaniedbywania przez okres kilkunastu lat. Treść testamentu została sporządzona przez notariusza. Gdy mama zmarła, siostra domaga się zachowku, twierdząc, że gdy pójdziemy do sądu, sprawę wygra na 100% i jeszcze może obciążyć mnie kosztami sądowymi. Czy sprawa rzeczywiście jest dla mnie przegrana, czy bazując na zapisie wydziedziczenia w testamencie zachowek może jej zostać nieprzyznany? 

Dziedziczenie długów po bratanku

Dziedziczenie długów po bratanku

Przed rokiem zmarł mój bratanek – syn mojego brata. Pozostawił ogromne długi. Właśnie się dowiedziałem, że wszyscy jego bliżsi, czyli żona, dzieci, rodzice, brat i jego dzieci, odrzucili spadek, aby uchronić się przed długami spadkowymi. Czy ja, jako wuj zmarłego, mogę stać się spadkobiercą mojego bratanka i, co za tym idzie, będę odpowiadał za te długi? Jeśli tak, to jakie mam podjąć kroki, aby tego uniknąć?

Mieszkanie od bezdzietnego męża a zachowek dla rodziny

Mieszkanie od bezdzietnego męża a zachowek dla rodziny

Mam mieszkanie, które dostałam w darowiźnie od męża. Dzieci mąż nie miał. Czy jego rodzina ma prawo do zachowku?

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Odziedziczyłem udział, 1/4 małego mieszkania nadającego się do kapitalnego remontu. Dziedziczenie jest już uznane sądownie. Mój problem polega na tym, że współwłaściciel oznajmił, że nie sprzeda mi swojej części, ponieważ chce odziedziczony udział w mieszkaniu trzymać dla swoich dzieci, a za mój udział może zapłacić mi maksymalnie 10 000 zł. Jest to według mnie zbyt mało, ponieważ wartość rynkowa mojego udziału w odziedziczonym mieszkaniu to 40 000 zł. Jest jakaś możliwość, aby podnieść cenę, którą chce mi zapłacić, lub sprzedać swój udział w mieszkaniu miastu bądź jakiejś firmie deweloperskiej, jeśli zaoferują więcej?

Gospodarstwo rolne po rodzicach - dziedziczenie przez dzieci

Gospodarstwo rolne po rodzicach - dziedziczenie przez dzieci

Pochodzę z pięcioosobowej pięcioosobowej, mam siostrę (3 dzieci) i brata (3dzieci), ja jestem bezdzietną rozwódką w stałym partnerskim związku od 17 lat (od 14 lat żyjącą w UK). Rodzice przeszli na emeryturę, ale nie zrobili podziału majątku (mają gospodarstwo rolne 18 hektarów) i raczej nie zrobią, również testamentu. Brat został z rodzicami w gospodarstwie rolnym i pomaga rodzicom. Jakie prawa i jaka cześć gospodarstwa rolnego rodziców przysługuje dzieciom? Proszę o informacje jak będzie wyglądało dziedziczenie gospodarstwa rolnego rodziców przez dzieci.

Przepisanie domu za pomoc finansową dzieciom a spłata pozostałego rodzeństwa

Przepisanie domu za pomoc finansową dzieciom a spłata pozostałego rodzeństwa

Moja mama poinformowała mnie i brata o decyzji w sprawie domu. Chce go nam, dzieciom przepisać z racji tego, że bardzo jej pomagamy finansowo (sytuacja finansowa rodziców jest tragiczna). Oprócz mnie i tego brata jest jeszcze czwórka rodzeństwa. Co nastąpi po przepisaniu nieruchomości na mnie i brata, jaką umowę sporządzić, by uniknąć spłacania pozostałego rodzeństwa?

Brak informacji o środkach na kontach zmarłego a deklaracja SD-Z2

Brak informacji o środkach na kontach zmarłego a deklaracja SD-Z2

Muszę złożyć do US zgłoszenie SD-Z2 z tytułu nabycia spadku po moim zmarłym ojcu. Dziedziczymy obie z mamą. Niestety mama cierpi na zaawansowane stadium choroby Alzheimera. Dlatego po śmierci taty przeprowadziłam procedurę całkowitego jej ubezwłasnowolnienia i decyzją sądu zostałam jej opiekunem prawnym. U notariusza przeprowadziłam poświadczenie dziedziczenia po tacie również w imieniu mamy – zostałyśmy spadkobierczyniami w 1/2 części każda. Niestety akt poświadczenia dziedziczenia nie wystarczył do przeprowadzenia procedury spadkobrania w bankach, ponieważ wysokość środków pieniężnych przekraczała wysokość zarządu własnego. W związku z tym nie wiem, jaka suma pieniędzy jest na kontach taty w dwóch bankach (bank nie chce udzielić takiej informacji bez zgody sądu). Z powodu własnych problemów zdrowotnych nie złożyłam jeszcze wniosku do sądu o zgodę na zarządzanie częścią majątku mojej mamy w procesie spadkobrania. Z tych też powodów w ostatniej chwili będę składać deklarację SD-Z2, tylko nie do końca wiem, jak to zrobić. Czy muszę złożyć taką samą deklarację w imieniu mojej mamy? Czy do deklaracji powinnam dołączyć kopię zaświadczenia, że jestem opiekunem prawnym? W zgłoszeniu należy podać nazwę banku i wartość odziedziczonych środków pieniężnych, ale ja nie znam tych kwot. Jaką uwagę albo komentarz wpisać w deklaracji? Co zrobić potem, kiedy na podstawie orzeczenia sądu banki udostępnią mi dane o zgromadzonych przez tatę środkach? Nie chciałabym popełnić błędu i płacić podatku od spadku.

Pobyt za granicą spadkobiercy a stawiennictwo na sprawie spadkowej

Pobyt za granicą spadkobiercy a stawiennictwo na sprawie spadkowej

Czy wszyscy spadkobiercy muszą być obecni w sądzie na rozprawie o stwierdzeniu nabycia spadku? Bratanica, jedna ze spadkobierców przebywa za granicą na stałe. Czy ewentualnie może ona kogoś upoważnić do uczestnictwa w sprawie spadkowej za nią? Kłopotliwe jest dla niej przyjechanie z zagranicy specjalnie na sprawę spadkową, chociażby ze względu na epidemię. 

Opóźnienie w odrzuceniu spadku

Opóźnienie w odrzuceniu spadku

Spóźniłem się z odrzuceniem spadku w imieniu moich dzieci. Spadek jest po zmarłym wujku, który miał długi i tak na dobrą sprawę niewiadomo ile jest długów w spadku. Sam odrzuciłem spadek w terminie, ale niestety w imieniu dzieci nie odrzuciłem spadku. Proszę o informacje, co mogę teraz zrobić, aby w imieniu dzieci zrzec się spadku? Czy opóźnienie w odrzuceniu spadku da się jeszcze naprawić?

Spełnienie ostatniej woli rodziców

Spełnienie ostatniej woli rodziców

Sprawa dotyczy spełnienia ostatniej woli moich rodziców dotyczących majątku/spadku po nich. Mama zmarła 12 lat temu. Ojciec jeszcze żyje. Dzieci jest troje (w tym ja). Obecnie sam opiekuję się bardzo chorym ojcem. I mam pewne obawy. Jeszcze za życia mamy rodzice podjęli decyzję, że według ich ostatniej woli cały majątek ma przypaść dla mnie. Mieszkam w domu rodzinnym od zawsze. Jakie kroki prawne powinienem podjąć, aby mieć pewność, że ostatnia wola rodziców pozostanie w mocy. Jeden z braci wielokrotnie potwierdzał, że ostatnią wolę rodziców spełni, drugi też, ale tu pewność mam mniejszą. Obaj bracia mieszają osobno, mają swoje rodziny. Rodzice pomagali im finansowo w usamodzielnieniu. Po śmierci ojca nie planuję spłacać braci (bo nie mam z czego). Jak mogę prawnie doprowadzić do spełnienia ostatniej woli rodziców? Z jakimi formalnościami i kosztami się to łączy?

Długi po mężu - odrzucenie spadku i przejście na emeryturę po mężu

Długi po mężu - odrzucenie spadku i przejście na emeryturę po mężu

Przed 3 tygodniami zmarł mój mąż, który zostawił po sobie tylko długi. Nasz syn ma rodzinę: żonę i troje dzieci, dwoje z nich nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Mieszkają na stałe w Anglii. Natomiast ja nie posiadam żadnego majątku, nawet mieszkania własnościowego, jedynie 18-letni samochód. Czy ja i mój syn z dziećmi musimy odrzucić spadek po mężu, oddając sprawę do sądu albo może do notariusza? Co zrobić, aby nie być zagrożonym spłatą długów zmarłego? Nie ukrywam, że jestem w trudnej sytuacji finansowej – pobieram emeryturę w wysokości 1000 zł, nie mam żadnych oszczędności. Czy mogę przejść na emeryturę po mężu bez obaw, że w ten sposób przejmę jego długi?

Jak zmienić testament przebywając za granicą?

Jak zmienić testament przebywając za granicą?

Siostra mojej mamy napisała w Polsce testament, w którym zostawiła dom swojemu synowi. Ostatnio jednak zmieniła zdanie i chce przepisać tę nieruchomość na mnie i moją siostrę – czyli na swoje siostrzenice. Jak wyglądają koszty przy dziedziczeniu takiego spadku? Czy płaci się podatek? Dodam, że ciocia poważnie choruje, mieszka we Francji i nie może przyjechać do Polski. Czy zmiana testamentu poza granicami Polski będzie ważna? Jak w ogóle zmienić testament przebywając za granicą?

Pobyt w zakładzie karnym za granicą a spadek z długami w Polsce

Pobyt w zakładzie karnym za granicą a spadek z długami w Polsce

Miesiąc temu zmarł mój teść. Był osobą chorą na schizofrenię i nie mieliśmy z nim dobrego kontaktu. Pozostawił tylko długi, ale nie znamy kwoty całkowitego zadłużenia i nie wiemy, gdzie był zadłużony. Nie miał żadnego majątku. Czy mąż będzie musiał spłacać długi, skoro nie ma masy spadkowej? Obecnie on nie może zrzec się spadku z uwagi na pobyt w zakładzie karnym za granicą. Powinnam dodać, że mamy małe dzieci. Jak pozbyć się tych długów?


Porady spadkowe

Serwis Spadek.info jest dedykowany osobom poszukującym w sieci rzetelnych informacji na temat prawa spadkowego – dziedziczenia, zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe, podatku od spadków, testamentu itp. Serwis prezentuje obszerny zbiór porad prawnych prosto z życia – zostały one opracowane w oparciu o autentyczne sprawy spadkowe, którymi zajmowali się nasi prawnicy.


Znajdą Państwo u nas porady spadkowe od tych najbardziej typowych, np. kto dziedziczy po zmarłym, jak sporządzić testament albo formalnie przyjąć lub odrzucić spadek, po bardzo skomplikowane sprawy dotyczące długów spadkowych, współwłasności, działu spadku czy obliczenia wysokości zachowku.


Warto podkreślić, że autorzy naszych artykułów – prawnicy z wieloletnim doświadczeniem – są non stop do Państwa dyspozycji. Udzielają porad spadkowych na co dzień, na bieżąco śledzą zmiany w prawie spadkowym i w orzecznictwie sądów.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki