Zapisany w testamencie majątek dla partnerki życiowej, odrzucenie spadku

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, w którym cały swój majątek przepisał swojej partnerce, z którą mieszkał w związku nieformalnym ostatnie 20 lat. Z moją mamą się nie rozwiódł i ma z nią troje dzieci. Jakieś 15 lat temu rodzice darowali bratu dom. Ojciec twierdził, że resztę majątku, czyli mieszkanie i działkę, po jego śmierci otrzymam ja i siostra. Niestety nie dotrzymał słowa. Partnerka taty mówi, że nie chce po nim spadku. Brat również nie chce, bo sam uważa, że co miał dostać, to już dostał. Mama chce mnie i siostrze przepisać swój udział w tych nieruchomościach. Jaka w takiej sytuacji jest droga prawna? Udać się do notariusza, czy do sądu? Jeżeli brat odrzuci spadek, czy jego dzieci też powinny? Jeśli partnerka ojca odrzuci po nim spadek, czy jej dzieci będą po nim dziedziczyć?

Kupno nieruchomości od spadkobierców

Moja babcia zmarła 15 lat temu. Dzieci przeprowadziły sprawę spadkową, teraz dwoje z nich już nie żyje. Chciałabym kupić odziedziczoną nieruchomość od spadkobierców. Jak to zrobić szybko? Czy możemy spisać umowę z jednym spadkobiercą, a ja każdemu zapłacę odpowiednią część?

Dziedziczenie po konkubencie

Przez okres ponad 3 lat byłam w związku nieformalnym. Konkubent wynajmował mieszkanie, w którym wspólnie mieszkaliśmy. W takcie związku konkubent zachorował na raka, a w ostatnim czasie zmarł. Nie sporządził testamentu. Jedynym spadkobiercą jest małoletni syn z poprzedniego związku. Konkubent zmarł w domu, do samego końca się nim opiekowałam. W mieszkaniu przebywałam jeszcze przez ok. 2 tygodnie. Poinformowałam właściciela mieszkania o wypowiedzeniu umowy z końcem lutego. Zabrałam swoje rzeczy osobiste, a rzeczy zmarłego zabrał brat zmarłego. W tym momencie była żona zmarłego jak pełnomocnik jedynego spadkobiercy domaga się przekazania wszystkich rzeczy z mieszkania po zmarłym. Jakie ja mam prawa po zmarłym? Czy żądanie pełnomocnika jest jest uzasadnione? W czasie choroby konkubenta zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad nim, taką wspólnie podjęliśmy decyzję. Kolejną kwestią jest przekazanie środków przez zmarłego za życia. Czy przy ustalaniu masy spadkowej brane są takie środki pod uwagę?

Jaki zachowek dla spadkobiercy pozbawionego spadku z powodu darowizny?

Moi rodzice wspólnie posiadali mieszkanie. Ojciec zmarł dawno temu. Po jego śmierci mama przekazała to mieszkanie w formie darowizny mojej jedynej siostrze. Mama nie przeprowadziła postępowania spadkowego po tacie, zmarła 4 lata temu. Wystąpiłem o podział majątku począwszy od ojca. Wyrokiem sądu otrzymałem połowę mieszkania. Mój prawnik twierdzi, że ze względu na to, że mama przepisała je siostrze, trzeba wystąpić o zachowek. A więc co oznacza ten wyrok sądu – połowa mieszkania dla mnie? A jeśli należy mi się zachowek, to w jakie wysokości?

Co zrobić, aby nie spłacać rodzeństwa?

Rodzice sporządzili testament notarialny, w którym podzielili majątek (dom) na mnie i na mojego brata. Rodzice jeszcze żyją. Pozostałe rodzeństwo już teraz domaga się ewentualnego prawa do zachowku. Czy mogą się domagać zachowku? Jeśli tak, to co zrobić, aby nie spłacać rodzeństwa?

Jak odzyskać emeryturę zmarłej osoby?

Mama zmarła 23 lutego br., jej emerytura wpłynęła na konto 3.03. Byłam pełnomocnikiem do konta – mama nie posiadała innego majątku. Jak odzyskać emeryturę z konta w banku? Poniosłam wszystkie koszty pogrzebu, nie ma innych członków rodziny. Czy muszę zakładać sprawę w sądzie?

Czy wnukom należy się zachowek po dziadkach?

Jestem po rozwodzie 15 lat, mam dwoje dzieci. Czy po dziadkach ze strony byłego męża (dziadkowie już nie żyją) należy się zachowek dla wnuków (moich dzieci)? Byli teściowie posiadali ziemię orną i wszystko przejęła córka teściów i jej rodzina. Były mąż jest bardzo chory i może być tak, że umrze.

Spis inwentarza, pozwy o zapłatę, koszty pogrzebu

Przyjąłem po zmarłym ojcu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Został sporządzony przez komornika spis inwentarza. Spis wykazał aktywa – ok. 4 tys. zł i pasywa – 40 tys. zł. Pasywa stanowią długi z tytułu niespłaconych kredytów. Składając protokół spisu inwentarza do sądu rejonowego, zawnioskowałem o zmniejszenie aktywów spadku o kwoty poniesionych wydatków na pochówek i spis inwentarza (ok. 12 tys. zł). Jeden z wierzycieli wniósł przeciwko mnie do sądu trzy pozwy o zapłatę. Jedna rozprawa się odbyła. Sąd uznał pozew i nie przychylił się do mojego wniosku o oddalenie powództwa z tytułu ograniczonej do zera odpowiedzialności za długi spadkowe (brak odziedziczonego majątku). W wyroku jest klauzula, że na ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wartości spadku mogę się powoływać w toku egzekucji. Mam 2 pytania: Czy w toku postępowania egzekucyjnego mój wniosek o zmniejszenie aktywów spadku o koszty pogrzebu zostanie rozpatrzony i jakie może być rozstrzygnięcie na gruncie obowiązujących przepisów? Drugie pytanie dotyczy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dwa takie nakazy wydał sąd rejonowy. Czy ze względu na wysokość kosztów postępowania korzystniej jest złożyć sprzeciw, czy pozwolić uprawomocnić się tym nakazom?

Spadek do podziału między siostry przyrodnie

Mam 13-letnią córkę. Niedawno zmarła jej babcia, która posiadała mieszkanie. Babcia miała syna (ojca mojej córki), a on 3 córki, w tym dwie starsze niż moja, z inną kobietą. Teraz przyrodnie siostry mojej córki uważają, że spadek należy się tylko im. Czy to prawda? Co mogę zrobić dla mojej córki w tej sprawie?

Darowizna nieruchomości w zamian za spłatę długów a zachowek

Moja siostra była rozwódką, miała jedną córkę. Miała zasądzone alimenty, których nie płaciła i mnóstwo innych długów. Umówiłyśmy się, że ja spłacę jej długi i alimenty, a ona przekaże mi nieruchomość, którą posiada. Zgodziła się i spisałyśmy umowę darowizny u notariusza. Miało to miejsce dwa lata temu. Ostatnio siostra zmarła i jej córka domaga się ode mnie zachowku. Czy spłata długów siostry, koszty pogrzebu i opieki przed jej śmiercią mogą być argumentami, które spowodują, że sąd zasądzi mniejszy zachowek?

Jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?

Mój mąż ma długi. Spłaca je regularnie, ale niepokoi mnie, co się stanie w momencie naszej śmierci, jeśli dług nie zostanie spłacony. W związku z tym mam pytanie, jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?

Jak napisać testament, który będzie uwzględniał decyzje w sprawie mieszkania?

Jestem właścicielką mieszkania (spółdzielcze własnościowe), które należało do mnie, zanim wyszłam ponownie za mąż. Chciałabym, by w razie mojej śmierci mieszkanie mógł zamieszkiwać za darmo (tzn. ponosząc tylko koszty czynszu i mediów) mój mąż. Jednocześnie pełne prawo własności nabyłaby córka mojej siostrzenicy dopiero po śmierci męża. Nie mam dzieci. Jak napisać testament samej, który będzie uwzględniał moje decyzje w sprawie mieszkania?

Ciągnik po zmarłym

Mam pytanie dotyczące spadku po zmarłym. Chodzi o ciągnik. Właściciel zmarł kilka lat temu i nadal pozostaje jego właścicielem. Pozostała tylko żona w bardzo podeszłym wieku, dzieci niestety nie posiadali. Całe gospodarstwo zostało przepisane na krewnych, ale po latach okazuje się, że nie wszystko zostało załatwione do końca. Ciągnik nie jest już potrzebny ani używany i najlepszym rozwiązaniem byłaby jego sprzedaż. Ze względu na śmierć właściciela chyba jednak nie jest to możliwe. Jakie są najprostsze, najszybsze i najbardziej opłacalne sposoby na załatwienie tej sprawy?

Dziedziczenie przez nieślubne dziecko

Jestem kawalerem, mam nieślubne dziecko, po śmierci jednak chciałbym, aby mój majątek dziedziczyło moje dziecko i aby stał się jego własnością. Matka dziecka w dokumentach podała ojca jako „nieznany”. Nie chciałbym już teraz robić zmian w dokumentach. Jakie mam pozostawić dokumenty, aby tak się stało, bo podejrzewam, że testament nie wystarczy? Mam też dwóch braci, którzy tego faktu nie znają, a mogą też być zainteresowani majątkiem po mnie (czy też ich dzieci). Chciałbym też uniknąć ekshumacji i badań pośmiertnych. Jak się przed tym zabezpieczyć? Mogę majątek przepisać obecnie. Ale czy jest możliwość uniknięcia podatku związanego z darowizną niejako obcej osobie? Matka nie chce już zmieniać danych dotyczących ojca.

Choroba psychiczna spadkobiercy, problem ze spłatą

Przed 3 laty zmarł mój ojciec. Do chwili śmierci zamieszkiwał z moim przyrodnim bratem i byłą żoną. Dom, w którym mieszkali, został wybudowany w trakcie trwania małżeństwa. Podczas sprawy o rozwód przeprowadzono podział majątku wspólnego. Ojciec podzielił swój majątek pomiędzy mnie i przyrodniego brata po połowie w swoim testamencie. Mój przyrodni brat choruje na zespół Aspergera. Sprawa o należną mi z tego domu spłatę nie została jednak rozstrzygnięta, albowiem sąd rodzinny nie podjął żadnej decyzji w tym zakresie. Mam 1/4 udziału i chciałbym otrzymać te pieniądze, ale chyba ze względu na chorobę brata sąd nic nie postanowił. Co powinienem zrobić? Brat ma orzeczenie o niepełnosprawności, a więc jego prawnym opiekunem zawsze będzie matka.

Czy spadkobierca jest uprawniony znać treść testamentu przed śmiercią spadkodawcy?

Czy spadkobierca jest uprawniony znać treść testamentu notarialnego przed śmiercią spadkodawcy i przed jego otwarciem?

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?

Mieszkam z żoną i naszym 3-letnim dzieckiem w Niemczech. Żona odrzuciła spadek po swoim zmarłym ojcu 8 lipca ubiegłego roku. W październiku wystąpiliśmy do sądu o odrzucenie spadku w imieniu naszego dziecka. Sąd wydał zezwolenie na odrzucenie spadku 12 grudnia, jednak nasz prawnik nie złożył jeszcze wniosku o wydanie pisemnego potwierdzenia orzeczenia sądu, które się uprawomocniło 4 dni temu. Wygląda na to, że powinniśmy odrzucić spadek w imieniu dziecka w ciągu najbliższych 2 dni. Czy może z powodu oczekiwania na decyzję sądu termin przesunął się na tyle, abym mógł z żoną spokojnie poczekać, aż dostaniemy pisemną decyzję i wtedy u notariusza odrzucimy spadek? Jak wygląda ta kwestia? Czy trzeba jednak odrzucić spadek w ciągu tych 2 dni?

Uzyskanie postanowienia o nabyciu spadku, aby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło środki

Mam 23 lata, wychowywała mnie babcia, która zmarła przed paroma laty. W 2015 r. zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe i dział spadku. Dziedziczę w udziale 1/12. Niedawno uzyskałam informację, że babcia w 2001 roku ustanowiła w pewnym towarzystwie ubezpieczeniowym na moją rzecz, imiennie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ze składką jednorazową. Agent towarzystwa to potwierdził, jednak z uwagi na niedopełnienie jakichś formalności przez babcię, do wypłacenia zgromadzonych środków niezbędne jest postanowienie sądu. Wobec zakończonego postępowania spadkowego i dokonanego podziału masy spadkowej o co mam wnosić do sądu? Agent deklaruje, że potwierdzi w sądzie, że fundusz ustanowiony był wyłącznie na moją rzecz.

Podatki od odziedziczonych nieruchomości

Mieszkam w USA od 15 lat. 5 lat temu dostałam 1/3 połowy domu, domku letniskowego i hurtowni rodziców w spadku po śmierci mamy. Czy jestem teraz zobowiązana do płacenia podatków gruntowych lub od nieruchomości w Polsce za ten spadek?

Dziedziczenie mieszkania w kredycie

Żona zmarła we wrześniu, na chwilę obecną załatwiam sprawę u notariusza. Mamy wspólne mieszkanie spółdzielcze własnościowe, żona nie zostawiła testamentu. Miała syna z pierwszego małżeństwa. Na mieszkanie mamy kredyt w banku. Jaką wybrać opcję: przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić razem z długami i zobowiązaniami? Czy będę musiał odprowadzić jakiś podatek do urzędu skarbowego za inne rzeczy, np. samochód, lodówkę itd.?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »