Długi po mężu - odrzucenie spadku i przejście na emeryturę po mężu

Długi po mężu - odrzucenie spadku i przejście na emeryturę po mężu

Przed 3 tygodniami zmarł mój mąż, który zostawił po sobie tylko długi. Nasz syn ma rodzinę: żonę i troje dzieci, dwoje z nich nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Mieszkają na stałe w Anglii. Natomiast ja nie posiadam żadnego majątku, nawet mieszkania własnościowego, jedynie 18-letni samochód. Czy ja i mój syn z dziećmi musimy odrzucić spadek po mężu, oddając sprawę do sądu albo może do notariusza? Co zrobić, aby nie być zagrożonym spłatą długów zmarłego? Nie ukrywam, że jestem w trudnej sytuacji finansowej – pobieram emeryturę w wysokości 1000 zł, nie mam żadnych oszczędności. Czy mogę przejść na emeryturę po mężu bez obaw, że w ten sposób przejmę jego długi?

Jak zmienić testament przebywając za granicą?

Jak zmienić testament przebywając za granicą?

Siostra mojej mamy napisała w Polsce testament, w którym zostawiła dom swojemu synowi. Ostatnio jednak zmieniła zdanie i chce przepisać tę nieruchomość na mnie i moją siostrę – czyli na swoje siostrzenice. Jak wyglądają koszty przy dziedziczeniu takiego spadku? Czy płaci się podatek? Dodam, że ciocia poważnie choruje, mieszka we Francji i nie może przyjechać do Polski. Czy zmiana testamentu poza granicami Polski będzie ważna? Jak w ogóle zmienić testament przebywając za granicą?

Pobyt w zakładzie karnym za granicą a spadek z długami w Polsce

Pobyt w zakładzie karnym za granicą a spadek z długami w Polsce

Miesiąc temu zmarł mój teść. Był osobą chorą na schizofrenię i nie mieliśmy z nim dobrego kontaktu. Pozostawił tylko długi, ale nie znamy kwoty całkowitego zadłużenia i nie wiemy, gdzie był zadłużony. Nie miał żadnego majątku. Czy mąż będzie musiał spłacać długi, skoro nie ma masy spadkowej? Obecnie on nie może zrzec się spadku z uwagi na pobyt w zakładzie karnym za granicą. Powinnam dodać, że mamy małe dzieci. Jak pozbyć się tych długów?

Rozliczenie w Polsce spadku z zagranicy

Rozliczenie w Polsce spadku z zagranicy

Mam pytanie w kwestii rozliczenia spadku z zagranicy. Jestem Polakiem i mieszkam w Polsce. W lutym 2019 r. zmarł w Niemczech pewien mężczyzna, u którego przed laty pracowałem. Jak się okazało, zapisał mi w testamencie pewną kwotę w euro. Nie byliśmy spokrewnieni. Zgodnie z jego wolą realizacją wszelkich zapisów testamentu (a więc także wypłatą kwoty dla mnie) zajęło się wymienione w testamencie niemieckie stowarzyszenie. Ja o śmierci tej osoby i o zapisie dla mnie dowiedziałem się w sierpniu 2019 r. W styczniu 2020 r. stowarzyszenie przelało zapisaną mi kwotę na konto bankowe. Nie mam dostępu do pełnej treści testamentu, dysponuję jedynie skanem fragmentu odpisu testamentu potwierdzającym moje prawo do konkretnej kwoty. Nie ma na nim daty. Skan otrzymałem na maila od członka rodziny zmarłego. Proszę mi poradzić, co z tym spadkiem zrobić, gdzie go zgłosić i jak rozliczyć. Nie wiem, jak go rozliczyć w urzędzie skarbowym. Druk SD-3 jest przygotowany dla polskiego podatnika dziedziczącego po Polaku. Jak miałbym wpisać NIP/Pesel spadkodawcy – obywatela Niemiec? Nie posiadam tych danych. Czy US będzie żądać ode mnie całej ostatniej woli zmarłego? Nie mam dojścia do tego dokumentu, a nawet gdybym miał, to chyba żądano by ode mnie tłumaczenia sporządzonego przez przysięgłego tłumacza, co stanowi koszt i nie wiem, czy nie obciążono by mnie jeszcze jakimiś dodatkowymi kosztami. Obawiam się, że zgłoszenie tego spadku sprawi, że będę miał więcej kłopotów niż pożytku. Co mi Państwo radzą?

Co zalicza się do kosztów spadkowych pomniejszających zachowek?

Co zalicza się do kosztów spadkowych pomniejszających zachowek?

Przed 7 miesiącami zmarł mój mąż, który miał 2 synów z czasów kawalerskich oraz córkę z pierwszego małżeństwa. My nie mieliśmy wspólnych dzieci. Mąż nie znał swoich synów, nie utrzymywał z nimi nigdy kontaktu. Sprawa spadkowa odbyła się 4 miesiące temu, na mocy testamentu męża stałam się jego jedyną spadkobierczynią, a jedynie poleceniem testamentowym zadysponował on, ażebym spłaciła 1/4 wartości mieszkania jego córce. Spadek przyjęłam. Jego dwóch synów nie dostało nic i zwrócili się do mnie z roszczeniem o zachowek w kwocie 20 tys. zł dla każdego. Wyraziłam wolę wypłaty zachowku, jednak dopiero po oszacowaniu wartości całego majątku. Zleciłam wykonanie operatu szacunkowego odziedziczonego mieszkania, a następnie wysłałam pismo do pasierbów, informując o kwocie, jaka według mnie należy im się z mocy zachowku. Niedawno otrzymałam od nich odpowiedź, w której podważają niektóre z uwzględnionych przeze mnie kosztów. Według nich nie należą do długów spadkowych: koszty dojazdów do szpitala i zakupu leków (leczenia męża), wykupu mieszkania, zakupu i montażu nagrobka (powołują się na art. 922 § 3 K.c.), zakupu kwiatów. Chcą, abym doliczyła zasiłek pogrzebowy. Jest jeszcze sprawa długu kredytowego. Oni nie chcą zaliczenia go w koszty, gdyż nie podałam tego zobowiązania na sprawie spadkowej. Faktycznie nie wymieniłam tego kredytu, ponieważ wzięliśmy go oboje na prośbę wnuczka, który potrzebował pieniędzy na rozkręcenie firmy. Myślałam, że skoro przejmuję spadek w całości, to ten kredyt jest bez znaczenia. Bardzo proszę o przeanalizowanie sprawy i przedstawienie opinii, jakie koszty mogę odliczyć jako pasywa.

Śmierć konkubenta i dziedziczenie po nim

Śmierć konkubenta i dziedziczenie po nim

Teściowa żyła w konkubinacie i niestety jej partner nagle zmarł. Byli razem od 17 lat i razem mieszkali w jego mieszkaniu. Od 10 lat teściowa była pod tym adresem zameldowana na stałe. Nie wiemy, czy zmarły konkubent zostawił jakiś testament i jak to można ustalić. Czy teściowa może w jakiś sposób uczestniczyć w dziedziczeniu po nim majątku? Chodzi głównie o to mieszkanie, w którym tyle lat szczęśliwie żyli.

Pieniądze otrzymane od zmarłego a domaganie się zachowku

Pieniądze otrzymane od zmarłego a domaganie się zachowku

Przed 4 laty siostra otrzymała od ojca pieniądze na samochód (60 tys. zł), nie wiem do końca czy była to darowizna, może pożyczka. Ojciec zmarł rok temu. Czy mam prawo domagać się od siostry wypłacenia zachowku?

Służebność mieszkania w testamencie a podatek

Służebność mieszkania w testamencie a podatek

Zmarły w testamencie uczynił zapis windykacyjny na rzecz pewnej osoby. Ten zapis obejmuje nieodpłatną służebność osobistą mieszkania na czas nieoznaczony. Czy zapisobierca wymieniony w testamencie z zapisem windykacyjnym jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn? Ten zapisobierca należy do trzeciej grupy podatkowej w stosunku do testatora.

Inwestycje w dom rodziców a uniknięcie zachowku

Inwestycje w dom rodziców a uniknięcie zachowku

Właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jest mój tata. Jest schorowany i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podpisać żadnego dokumentu. W budynku mieszkam ja wraz z mężem i dziećmi oraz moi rodzice. Mam dwóch braci. Niestety stan zdrowia taty jest na tyle zły, że obawiam się, iż nie długo umrze. Według ustnych uzgodnień rodzinnych po śmierci taty nieruchomość ma przejść na moją własność (jednak nie ma na to żadnego dokumentu typu umowa darowizny lub testament). Mama chciałaby, aby po śmierci taty miała dożywotnią możliwość korzystania z domu. Bracia będą żądać zachowku. W 2016 roku zainwestowałam w dom i przeprowadziłam na swój koszt modernizację domu z rozbudową i wymianą dachu (miałam upoważnienie od taty, jestem wpisana jako inwestor w dokumentach, zaciągnęłam na ten cel kredyt, który nadal spłacam), wybudowałam również garaż na posesji. Inwestycje spowodowały wzrost wartości domu o 50%. Czy wartość poczynionych przez mnie inwestycji będzie odjęta od wartości wyceny schedy spadkowej? Jak najlepiej rozwiązać poniższą sytuację, tak abym została właścicielem domu po śmierci ojca i jednocześnie nie musiała wypłacać zachowku od wartości nieruchomości po modernizacji?

Powołanie w testamencie do spadku

Powołanie w testamencie do spadku

Miesiąc temu zmarła druga żona mojego dziadka. Nie mieli dzieci i w testamencie, którego kopię mam, powołuje mnie do całości spadku. W momencie, kiedy nastąpiła śmierć, ta kobieta była wdową. Kilka lat temu straciłyśmy kontakt. Krewna mieszkała sama, zmarła w szpitalu. Policja i opieka społeczna szukała rodziny. Ja dowiedziałam się przypadkiem, że pogrzeb się odbył i że odnaleziono jej bratanka. Prawdopodobnie ma również klucze do mieszkania. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe i jak zabezpieczyć mieszkanie (i pozostałą część majątku) przed osobami trzecimi?

Wyłączenie z dziedziczenia z powodu rozbicia małżeństwa

Wyłączenie z dziedziczenia z powodu rozbicia małżeństwa

Niedawno zmarł mój ojciec. Jestem jego synem z pierwszego małżeństwa. Ojciec ożenił się ponownie i ma z tego małżeństwa córkę. Ojciec nie rozwiódł się ponownie. Czy można wyłączyć z dziedziczenia po ojcu (testamentowego lub ustawowego) jego drugą żonę, jeżeli była ona przyczyną rozpadu pierwszego małżeństwa ojca? Znalazłem publikację, w której wymienia się, iż jest to możliwe. Czy kiedykolwiek zapadło orzeczenie sądowe wyłączające żonę z dziedziczenia z tego powodu? Czy można się oprzeć na jakiejś podstawie prawnej, orzecznictwie?

Niewykonanie zapisu testamentowego

Niewykonanie zapisu testamentowego

Znam osobę, która otrzymała spadek. W testamencie był również zapis, że powinna pewną, wskazaną cześć majtku przekazać konkretnemu domowi dziecka. Ta osoba jednak nie wywiązała się z tego zapisu w testamencie i czerpie korzyści z majątku, który miał być dla domu dziecka. Mam pewne poczucie niesprawiedliwości społecznej. Co powinienem zrobić, gdzie zgłosić sprawę?

Dziedziczenie przez osobę wychowaną w rodzinie zastępczej

Dziedziczenie przez osobę wychowaną w rodzinie zastępczej

Obecnie mam 29 lat. Wychowałam się w rodzinie zastępczej u mojej Cioci i Wujka, którzy zaopiekowali się mną, od kiedy skończyłam 3 lata. Moi rodzice mieli ograniczoną władzę rodzicielską i praktycznie nie znam ich i nie pamiętam. Dowiedziałam się za pośrednictwem Cioci, która mnie wychowała, że zmarł mój ojciec. Dowiedziałam się również, że ojciec jest spadkobiercą domu i innych nieruchomości w postaci gruntów po swoich rodzicach. W domu tym mieszka ojca brat z rodziną. Zamieszkał tam dopiero po śmierci dziadków. Na działce przyległej do domu wybudowała się córka brata ojca. Wiem, że mój ojciec posiada jeszcze inne dzieci, starsze ode mnie przyrodnie rodzeństwo, jednak nie znam ich, nie wiem, jak się nazywają i nie mam z nimi kontaktu. Nikt z rodziny nie poinformował mnie o ewentualnych sprawach spadkowych. Do dziś nie mam informacji, kto odziedziczył część mojego ojca. Ciocia, która mnie wychowała, miała jedynie informacje od rodziny, że mój ojciec miał długi. Więcej nic nie wiem. Czy sprawa spadkowa mogła odbyć się bez mojej wiedzy? Czy dziedziczę długi ojca? Jak i gdzie mogę się dowiedzieć, co dziedziczę, czy odbyła się sprawa spadkowa, czy wszystko zostało załatwione zgodnie z prawem, a jeśli nie, to co mogę jeszcze wyegzekwować? Jakie mam szanse w tej sprawie? Czy warto się tym zajmować, czy lepiej zrezygnować? Na życzenie Państwa prześlę wszelkie znane mi informacje dotyczące mojej sprawy.

Jak uniknąć spłacania długów matki z którą nie ma kontaktu?

Jak uniknąć spłacania długów matki z którą nie ma kontaktu?

Mój problem polega na tym, że nie mam kontaktu z moją mamą, a wiem, że ma długi. Nie mam możliwości dowiedzieć się, czy żyje, a chciałbym uniknąć spłacania jej długów. Co mógłbym w takiej sytuacji zrobić?

Przekazanie pieniędzy na wykup mieszkania komunalnego i zabezpieczenie przed zachowkiem

Przekazanie pieniędzy na wykup mieszkania komunalnego i zabezpieczenie przed zachowkiem

Mam problem natury spadkowej. W 1998 r. moja zmarła już mama wyłożyła pieniądze na zakup mieszkania, którego najemcą była babcia i dziadek (jej rodzice), oni finansowo nie dołożyli się do zakupu. Jedynym dokumentem, jaki mam na potwierdzenie tego, to spisane oświadczenie w roku 2011 przez babcię i dziadka, że pieniądze na zakup wyłożyła mama, a jej siostra dostała w ramach rekompensaty od babci pieniądze z książeczki mieszkaniowej, która była na nią założona. W 2001 r. została podpisana umowa darowizny pomiędzy mną a dziadkami, w 2011 r. podpisali, że mieszkanie nie wlicza się w poczet schedy spadkowej i że sfinansowała je moja mama, a ciotka dostała rekompensatę. Babcia jeszcze żyje, moja mama nie, a jej siostra tak. Teraz wiem, że ciotka szykuje się na batalię ze mną o zachowek, chce w najbliższym czasie sporządzić z babcią jakiś dokument notarialny (nie wiem niestety, jaki), podejrzewam, że coś, co pozwoli jej walczyć o zachowek, może testament, może cofnięcie darowizny. Babcia nie dowidzi na oczy, nic już nie przeczyta (ma swoje lata) i wiem, że jeśli ciotka się postara, to wmówi jej każdą rzecz. Obawiam się, że dojdzie do podpisania dokumentu dla mnie niekorzystnego. Czy mogę zrobić coś, co uchroni mnie przed taką sytuacją? Czy mogę sporządzić jakiś dokument z babcią, który spowoduje, że nie będzie nic podpisywać bez mojej obecności? Zależy mi na tym, żeby uchronić się przed zapłatą zachowku w całości, co mogę zrobić i jak się zabezpieczyć?

Jak zabezpieczyć pożyczkę rodzicom w przypadku ich śmierci?

Jak zabezpieczyć pożyczkę rodzicom w przypadku ich śmierci?

Rodzice kupili dom jednorodzinny i potrzebują gotówki na remont, w związku z tym zastanawiam się nad pożyczką pieniędzy rodzicom. Spłacam już jeden kredyt w banku i chciałabym jeszcze pożyczyć rodzicom ok. 40 tys. zł na dalsze remonty. Wiem, że nie będą mogli mi tych pieniędzy oddać. Po rozmowach doszłam do wniosku, że potrzebuję zabezpieczenia pożyczonych pieniędzy w przypadku ich śmierci(akt notarialny albo wpis do księgi wieczystej). Mam dwoje rodzeństwa i najprawdopodobniej po śmierci rodziców rodzeństwo nie weźmie pod uwagę mojej pożyczki da rodziców przy podziale majątku. W związku z tym, proszę o wyjaśnienie, jak zabezpieczyć pożyczkę pieniędzy rodzicom na remont zakupionego domu, by po ich śmierci te pieniądze nie przepadły i abym je odzyskała?

Darowizna po 10 latach a prawo do zachowku

Darowizna po 10 latach a prawo do zachowku

Na 17 lat przed swoją śmiercią moja mama podarowała jedyny składnik swego majątku, czyli mieszkanie, swojej wnuczce. Czy warunek 10 lat od dokonania darowizny przed śmiercią jest bezwzględny? Czy ma znaczenie fakt, że darowizna jest dokonana na rzecz wnuczki a nie osoby obcej? Czy nie ma znaczenia, że dzieci darczyńcy dowiedziały się o tej darowiźnie dopiero po śmierci matki? Po prostu zostało to ukryte przed dwojgiem dzieci zmarłej. Pytam, bo czuję się skrzywdzony i chciałbym otrzymać zachowek od wnuczki.

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Dziedziczenie przy rozdzielności majątkowej

Mam pytanie odnośnie prawa spadkowego oraz ewentualnego zabezpieczenia majątku. Wraz z mężem mamy rozdzielność majątkową, a więc brak jest majątku małżeńskiego. Co w przypadku śmierci jednego z nas? Jak działa prawo dziedziczenia? Czy mąż w razie mojej śmierci dziedziczy cały mój majątek (nie mamy żadnych wspólnych dzieci)? Mąż jednak ma dziecko z poprzedniego związku, w jakich procentach dziedziczony jest majątek męża przez poszczególne strony? Jak będzie wyglądać to w sytuacji, gdy będziemy mieć wspólne dziecko? Dodatkowo chcieliśmy zabezpieczyć majątek męża w razie jego ewentualnej śmierci, tak by jego majątek nie wpadł w ręce byłej partnerki. Dziecko męża z poprzedniego związku jest niepełnoletnie, więc majątkiem dysponowałaby wówczas jego matka. Tego nie chcemy. Jakie jest rozwiązane, aby jak największą ilość majątku zabezpieczyć? Może przepisane go na kogoś, napisane testamentu, jego sprzedaż? Wydziedziczenie dziecka nie wchodzi w grę. Dziecko partnera ma z nami stały kontakt i chcemy dla niego jak najlepiej. Chodzi nam o takie zabezpieczenie majątku, aby w razie śmierci wewnętrzne rozdysponować majątkiem, a nie według ustawowego prawa spadkowego. 

Zapis windykacyjny w testamencie a zachowek

Zapis windykacyjny w testamencie a zachowek

Mieszkanie jest wspólną własnością małżonków. Mąż posiada pełnoletnią córkę z pierwszego małżeństwa oraz pełnoletnią córkę z drugiego małżeństwa. Jest już w podeszłym wieku i chciałby w testamencie w postaci zapisu windykacyjnego należną jemu część mieszkania przepisać tylko i wyłącznie córce z drugiego małżeństwa. Czy córka wskazana w testamencie będzie musiała spłacać siostrę i czy siostra będzie miała prawo do zachowku?

Podział majątku dorobkowego w formie darowizny za życia

Podział majątku dorobkowego w formie darowizny za życia

Mamy z żoną troje dzieci. Niedawno zmarł jeden z synów, pozostawiając troje swoich dzieci, dwóch synów z pierwszego małżeństwa i córkę z drugiego, w którym pozostawał w chwili śmierci. Chcemy z żoną dokonać całkowitego podziału naszego majątku w formie darowizny za życia (mamy wspólność majątkową), obdarowując w równych częściach dwoje żyjących dzieci i troje dzieci zmarłego syna (wnuków). Dla przykładu: jeżeli żyjący syn i córka otrzymają w formie darowizny po 150 tys. zł, a każde z dzieci zmarłego syna po 50 tys. zł, to czy będzie zachowana równość i czy od takiej darowizny będzie przysługiwał zachowek żonie zmarłego syna?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »