Opublikowane: 2023-03-30

Spadkobiercy nie mogą pojawić się u notariusza, co zrobić?

Spadkobiercy nie mogą pojawić się u notariusza, co zrobić?

Moja mama zmarła w listopadzie 2021 r. Pozostawiła testament, w którym wskazała mnie jako jedyną spadkobierczynię. Od lat nie żyją mój ojciec i brat. Brat miał dwoje dorosłych dzieci. W kancelarii notarialnej, w której zgłosiłam sprawę, poinformowano mnie, ...

Opublikowane: 2023-03-23

Przeprowadzenie sprawy spadkowej gdy spadkobierca mieszka za granicą

Przeprowadzenie sprawy spadkowej gdy spadkobierca mieszka za granicą

Po śmierci mojej siostry zostało mieszkanie. Miałam pełnomocnictwo do sprzedaży, ale jej śmierć nastąpiła szybciej. Jej syn mieszka w USA, ma dwoje niepełnoletnich dzieci. Wspólnie chcemy sprzedać mieszkanie i podzielić się pieniędzmi. Jak przeprowadzić sprawę ...

Opublikowane: 2023-03-16

Złożenie deklaracji SD-Z2 po terminie, czy można wydłużyć termin

Złożenie deklaracji SD-Z2 po terminie, czy można wydłużyć termin

Mam pytanie dotyczące zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Złożyłem tę deklarację 6 dni po upływie terminu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu spadku po zmarłej mamie. Termin minął 9 września, a ja wysłałem ...

Opublikowane: 2023-03-02

Korzystanie z nieruchomości przez jednego ze spadkobierców bez zgody pozostałych

Korzystanie z nieruchomości przez jednego ze spadkobierców bez zgody pozostałych

Siostrzeniec zajął część nieruchomości, która nie przysługuje mu w spadku. Czerpie z niej korzyści finansowe, prowadząc na jej terenie swoją firmę. Nie ma na to zgody spadkobierców. Zakwestionował ważność testamentu, ale sąd w pierwszej instancji wydał ...

Opublikowane: 2023-02-23

Brak porozumienia spadkobierców do sprzedaży odziedziczonego mieszkania, co zrobić?

Brak porozumienia spadkobierców do sprzedaży odziedziczonego mieszkania, co zrobić?

Po śmierci ojca odziedziczyliśmy wraz z siostrą 50% udziałów w mieszkaniu po zmarłej wcześniej żonie ojca. Pozostałe 50% odziedziczyło (po 25%) dwóch członków rodziny żony ojca. Jest to mieszkanie w bloku, które ma założoną księgę wieczystą. Chcielibyśmy ...

Opublikowane: 2023-02-16

Wuj zmarł, zanim doszły do niego długi spadkowe, co ze spadkobiercą testamentowym?

Wuj zmarł, zanim doszły do niego długi spadkowe, co ze spadkobiercą testamentowym?

W 2019 r. zmarł mój wujek (brat mamy) i zostałem jego jedynym spadkobiercą na podstawie testamentu. Wujek był bezdzietny. W praktyce cały spadek stanowiło mieszkanie. Obecnie poszczególni członkowie jego rodziny odrzucają spadek po dwóch zmarłych krewnych, tj.: po bracie ...

Opublikowane: 2023-02-09

Działalność gospodarcza i samochód w leasingu po zmarłym ojcu

Działalność gospodarcza i samochód w leasingu po zmarłym ojcu

Mój tata, który zmarł 3 miesiące temu, prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Na tę działalność miał w leasingu samochód – do spłacenia zostało 10 rat. Oprócz tego miał drugie auto, które był jego prywatną własnością i miał je na siebie ...

Opublikowane: 2023-02-02

Mieszkanie nabyte przez męża przed ślubem - prawo żony do mieszkania w przypadku śmierci

Mieszkanie nabyte przez męża przed ślubem - prawo żony do mieszkania w przypadku śmierci

7 lat temu po raz drugi zawarłam związek małżeński (po rozwodzie). Obecny mąż jest również po rozwodzie. Oboje posiadamy dzieci z poprzednich związków. Dzieci obecnie są już pełnoletnie. Posiadamy z mężem wspólnotę majątkową. Mieszkamy w mieszkaniu nabytym ...

Opublikowane: 2023-01-26

Sytuacja podatkowa spadkobierców I grupy po przekroczeniu terminu na zgłoszenie spadku do US

Sytuacja podatkowa spadkobierców I grupy po przekroczeniu terminu na zgłoszenie spadku do US

Tata, rozwodnik, umarł w listopada 2020 r., miał 3 dzieci. Spadek po nim to małe mieszkanie i samochód. Jako najstarsza z rodzeństwa zainicjowałam sprawę o stwierdzenie nabycia spadku (postanowienie z listopada 2021), a następnie dział spadku ...

Opublikowane: 2023-01-19

Jak nie dziedziczyć długów w spadku?

Jak nie dziedziczyć długów w spadku?

Ponad dwa lata temu zmarła siostra mojej mamy. Ciotka nie posiadała dzieci, jej mąż zmarł 28 lat temu, rodzice również nie żyją. Pozostało żyjące rodzeństwo siostry – 8 osób oraz jeden syn nieżyjącego dziewiątego brata. Po śmierci siostry nie zostało przeprowadzone ...

Opublikowane: 2023-01-12

Zabezpieczenie dzieci na wypadek śmierci rodziców

Zabezpieczenie dzieci na wypadek śmierci rodziców

Rodzice posiadają wspólny majątek plus każde posiada własny, odrębny majątek, ponadto ojciec ma udziały w firmie, którą prowadzi. Rodzice mają troje dzieci, w tym jedno niepełnoletnie. W jaki sposób zabezpieczyć dzieci, aby z chwilą śmierci rodziców wszystkie ...

Opublikowane: 2023-01-05

Podział spadku na spadkobierców i darowizna przed śmiercią

Podział spadku na spadkobierców i darowizna przed śmiercią

W tym roku zmarł ojciec mojego męża, matka nadal żyje. Przed śmiercią przepisał mieszkanie warte około 400 tys. po zmarłej babci bratu mojego męża jako darowiznę, a matka mieszka w innym mieszkaniu o wartości 430 tys., które jest współwłasnością ze zmarłym ...

Opublikowane: 2022-12-29

Testamenty wzajemne małżonków a obliczenie zachowku dla dziecka

Testamenty wzajemne małżonków a obliczenie zachowku dla dziecka

Mój mąż zmarł w 6 lat temu Oboje sporządziliśmy notarialnie testamenty, w których przepisywaliśmy sobie wzajemnie spadki po śmierci. Zwlekałam z otwarciem testamentu tak długo, ponieważ po śmierci męża pozostała mi duża część kredytu w CHF do spłaty ...

Opublikowane: 2022-12-22

Czy zachowek trzeba spłacić jednorazowo?

Czy zachowek trzeba spłacić jednorazowo?

Moja babcia zostawiła testament notarialny w którym przepisała mi swoją część majątku. Spadkobiercami są jeszcze dwójka jej dzieci, czyli moja mama i mój wujek, którzy odziedziczyli po 1/3 części po dziadku, który zmarł wcześniej, nie zostawiając testamentu. Mój ...

Opublikowane: 2022-12-15

Notarialne i sądowe potwierdzenia dziedziczenia

Notarialne i sądowe potwierdzenia dziedziczenia

W lutym tego roku zostałam wezwana do sądu na sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym wujku, ojcu i ciotce. W trakcie postępowania okazało się, że posiadam testament po zmarłym ojcu, ale nie posiadam aktu poświadczenia dziedziczenia. I że sąd przekaże tę ...

Opublikowane: 2022-12-08

Dziedziczenie samochodu we współwłasności przez pasierbicę

Dziedziczenie samochodu we współwłasności przez pasierbicę

Posiadam wspólnie z moim drugim mężem samochód po 1/2 udziałów, w rzeczywistości to on go kupił. Mamy wspólność majątkową małżeńską. Nie chciałabym, aby w razie mojej śmierci mój udział dziedziczyła moja córka z pierwszego małżeństwa (pasierbica ...

Opublikowane: 2022-12-01

Rozporządzenie samochodem po śmierci właściciela

Rozporządzenie samochodem po śmierci właściciela

Mój ojciec zmarł w 2018 roku. Rok przed śmiercią spisał ze mną umowę dożywocia, na mocy której po jego śmierci stałam się właścicielką domu i ogrodu. W tym samym czasie spisał testament u notariusza, w którym oświadcza, że odwołuje poprzedni ...

Opublikowane: 2022-11-24

Rozdysponowanie spadku między spadkobierców i sprzedaż nieruchomości

Rozdysponowanie spadku między spadkobierców i sprzedaż nieruchomości

Umarł ojciec, pozostawił nieruchomość (własność osobista) którą posiadał ponad 5 lat. Dokonano notarialnego potwierdzenia dziedziczenia – udziały po 1/3. Spadkobiercami są żona córka i syn (syn i córka dostali wcześniej od ojca darowizny).Czy na notarialnym dziale ...

Opublikowane: 2022-11-17

Podważenie darowizny w celu uzyskania prawa do spadku lub zachowku

Podważenie darowizny w celu uzyskania prawa do spadku lub zachowku

Dzień dobry, teść zmarł 12 lat temy. Okazuje się, że przed swoją śmiercią potajemnie wraz z teściową (swoją żoną) przepisał całe mieszkanie na jednego ze swoich synów aktem notarialnym - darowizna z zastrzeżeniem utrzymania dla pozostałej przy życiu teściowej. ...

Opublikowane: 2022-11-10

Przeprowadzenie sprawy spadkowej przez spadkobiercę testamentowego, gdy brak danych o spadkobiercach ustawowych

Przeprowadzenie sprawy spadkowej przez spadkobiercę testamentowego, gdy brak danych o spadkobiercach ustawowych

Mama odziedziczyła spadek po rodzicach na podstawie dwóch testamentów z 1996 r. Babcia zmarła w 2017, a dziadek w 2022 r. Mama jest jedynym spadkobiercą określonym w testamencie, jednak miała brata, który nie żyje od wielu lat, a on miał dwie córki. ...

Opublikowane: 2022-11-03

Kto odpowiada za długi zmarłego który przed śmiercią przepisał majątek?

Kto odpowiada za długi zmarłego który przed śmiercią przepisał majątek?

Ciotka, stara panna, przed śmiercią przepisała cały majątek na jednego z ośmiu możliwych spadkobierców. Teraz po 9 miesiącach od śmierci okazało się, że miała długi na kwotę 20 tys. zł które niby zostawiła w spadku. Czy związku z tym te długi będą rozbite na ...

Opublikowane: 2022-10-27

Sprzedaż udziałów w firmie odziedziczonej po ojcu

Sprzedaż udziałów w firmie odziedziczonej po ojcu

W styczniu tego roku zmarł nagle mój ojciec. Zostawił mi i mojej siostrze majątek. Przejęliśmy nieruchomości i ruchomości, w tym działającą firmę, lokal gastronomiczny. Został utworzony zarządca sukcesyjny. Została nim moja siostra. Próbuję razem z nią ...

Opublikowane: 2022-10-20

Rozstanie małżonków bez rozwodu a dziedziczenie

Rozstanie małżonków bez rozwodu a dziedziczenie

Moi rodzice posiadają dom, mają współwłasność są byli małżeństwem choć nie żyli ze sobą. Właśnie zmarł mój tato. Rodzice rozstali się 23 lata temu i od tego czasu nie prowadzili wspólnego gospodarstwa, mama mieszkała na piętrze, a tata na parterze; mieli osobne ...

Opublikowane: 2022-10-13

Odrzucenie spadku przed narodzeniem dziecka a zamkniecie linii dziedziczenia

Odrzucenie spadku przed narodzeniem dziecka a zamkniecie linii dziedziczenia

Mój brat zmarł kilka miesięcy temu, nasi rodzice nie żyją. Miał żonę i nie mieli dzieci. Pozostawił niespłacone długi, mieszkanie kwaterunkowe. Rozumiem, że z żoną brata dziedziczymy po 50%. Czy jej zrzeczenie lub przyjęcie spadku wpływa w jakiś sposób na moją ...

Opublikowane: 2022-10-06

Jak zabezpieczyć się przy sprzedaży udziału w nieruchomości ze spadku?

Jak zabezpieczyć się przy sprzedaży udziału w nieruchomości ze spadku?

Sprawa dotyczy zabezpieczenia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości ze spadku. Razem z bratem odziedziczyłam dom po rodzicach. Brat przekazał swój udział w nieruchomości córce. Ona chce wykupić ode mnie moją część, a ja aktualnie przebywam za granicą. ...


Porady spadkowe - Prawo spadkowe

Serwis Spadek.info jest dedykowany osobom poszukującym w sieci rzetelnych informacji na temat prawa spadkowego – dziedziczenia, zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe, podatku od spadków, testamentu itp. Serwis prezentuje obszerny zbiór porad prawnych prosto z życia – zostały one opracowane w oparciu o autentyczne sprawy spadkowe, którymi zajmowali się nasi prawnicy.


Znajdą Państwo u nas porady spadkowe od tych najbardziej typowych, np. kto dziedziczy po zmarłym, jak sporządzić testament albo formalnie przyjąć lub odrzucić spadek, po bardzo skomplikowane sprawy dotyczące długów spadkowych, współwłasności, działu spadku czy obliczenia wysokości zachowku.


Warto podkreślić, że autorzy naszych artykułów – prawnicy z wieloletnim doświadczeniem – są non stop do Państwa dyspozycji. Udzielają porad spadkowych na co dzień, na bieżąco śledzą zmiany w prawie spadkowym i w orzecznictwie sądów.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl