Darowanie nieruchomości w II grupie podatkowej a prawo do zachowku

Moja ciocia posiada dwa mieszkania. Jedno otrzymała od zmarłego męża w formie darowizny ponad 10 lat temu (mieszkanie A), drugie otrzymała 10 lat temu darowizną od zmarłego sąsiada, którym się opiekowała (mieszkanie B). Ciocia posiada dwoje rodzeństwa (moją mamę i wujka). Mąż mojej cioci posiadał z pierwszego małżeństwa syna, który pozostawił po sobie 2 dzieci. Ciocia chciałaby mieszkanie B przekazać mnie, lub mnie i mojej żonie, umową darowizny ze służebnością. Kto po śmierci cioci będzie mógł żądać zachowku i w jakim procencie od tego mieszkania? Ciocia w testamencie wskazała także mnie jako osobę, której zapisuje mieszkanie A. Analogiczne pytanie: kto z tego mieszkania będzie mógł żądać zachowku i w jakim procencie? Gdyby zamiast testamentu ciocia przekazała mi mieszkanie A umową dożywocia, to czy nie musiałbym płacić zachowku? Jaka jest w naszej sytuacji wysokość podatku?

Pomoc mamie w spłacie długów po tacie

Niedawno zmarł nasz tata, pozostawił po sobie długi. Mama oraz dzieci (4 rodzeństwa) żyje. Mama mieszka w mieszkaniu własnościowym. Nie wiemy, jak zrobić, żeby przejęła w 100% mieszkanie i długi, ale my jej je pomożemy spłacić (możemy nawet zawrzeć taką umowę). Jak tego dokonać?

Chcemy zrzec się spadku - jak i w jakiej kolejności?

Moja mama i jej siostra będą miały sprawę o zrzeczenie się spadku po zmarłym kuzynie. Czy mama może zrzec się również spadku w imieniu swoich pełnoletnich dzieci, czy każde z nas musi się zrzec osobiście? Jak to wygląda w praktyce? Jeśli my, dzieci mamy się zrzec każde z osobna, to czy możemy to zrobić od razu w imieniu naszych małoletnich dzieci? Problem jest taki, że mieszkamy w UK i tutaj urodziły się nasze dzieci, które nie posiadają polskich dokumentów, nawet nie mają numeru Pesel. Co w takiej sytuacji? Sprawa spadkowa oczywiście dotyczy spadku w Polsce.

Domaganie się spłaty od brata za dom rodzinny

Mój dom rodzinny po babci był własnością Skarbu Państwa. Mama go odzyskała, ale możliwe było tylko uczynienie właścicielem mojego brata, ponieważ tylko on w tym czasie był pełnoletni. Czy teraz ja wraz z moim drugim bratem możemy domagać się spłaty od starszego brata? Czy mamy jakieś prawo do domu rodzinnego? Dodam, że jesteśmy tam zameldowani i działka jest wspólna.

Zachowek dla dzieci które nie otrzymały darowizny

Czy dla braci którzy nie otrzymali darowizn należy się zachowek od obdarowanych dzieci? Niedawno zmarł mój tata. 13 lat temu przepisał (chyba darowizną) siostrze większość gruntów, jakie posiadał. Druga siostra też otrzymała dużą część. Zostało dwóch braci, którzy nic nie dostali. Ja przed śmiercią taty dostałem 20 arów. Mama żyje. Spadek po ojcu bez podziału przyjęliśmy wszyscy, ale jest to już niewielka cześć gruntu do podziału na nas wszystkich włącznie z mamą. Czy bracia mogą wystąpić do rodzeństwa, które lata temu dostało prawie całość gruntów o zachowek i do mnie? Czy będę musiał dzielić się moją darowizną, która jest taka niewielka? 

Mieszkanie dla wojskowego a spadek po pierwszej żonie

W 1983 r. otrzymałem mieszkanie ze spółdzielni na warunkach własnościowego prawa do lokalu na podstawie ustawy z dnia 31.01.1961 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych. W mieszkaniu zamieszkali: ja, jako główny lokator, żona, 3 córki. W 1988 zmarła żona. W 1989 ożeniłem się i z tego małżeństwa mam dwoje dzieci. Dzieci z pierwszego małżeństwa usamodzielniły się i mają swoje mieszkania. Obecnie w tym mieszkaniu zamieszkuję ja, żona i nasze wspólne dzieci. Jak w tej sytuacji wyglądało będzie rozliczenie zachowku po zmarłej żonie dla 3 córek z pierwszego małżeństwa? Jaka część mieszkania im przypada? Jakie są prawa do mieszkania obecnej żony (wspólnie inwestowaliśmy, aby podnieść jego standard)? Mieszkanie chcielibyśmy z żoną przekazać jednemu z naszych wspólnych dzieci.

Odrzucenie spadku przez dzieci po siostrze ojca

Ojciec moich dwóch córek (19 lat i 15) został pozbawiony praw rodzicielskich w Anglii, gdzie mieszkamy na stałe. Było to kilkanaście lat temu, od tego czasu nie utrzymujemy kontaktów, z jego rodziną również. Nie mieliśmy ślubu. Teraz otrzymałam wiadomość od jego siostry, że ich druga siostra zmarła i pozostawiła duże długi. Czy moja 19-letnia córka musiałaby jej długi spłacać? Co musimy zrobić, aby moje dzieci ten spadek w Polsce odrzuciły? Doradzono mi, by złożyć wniosek o odrzucenie spadku. Czy to konieczne? Czy te długi rzeczywiście mogą odziedziczyć moje dzieci?

Zaoczne przekazanie części spadku na brata

W raz z czwórką rodzeństwa jesteśmy współwłaścicielami gospodarstwa rolnego (spadek) na terytorium RP. Z bratem chcielibyśmy dokonać sądowego podziału majątku. Brat przebywa na stałe w USA (posiada podwójne obywatelstwo). Czy istnieje możliwość przekazania jego części spadku na mnie bądź reprezentowania brata w sądzie, bez konieczności przyjazdu do Polski, jakby zaocznie?

Czy córkom z pierwszego małżeństwa należy się spłata ze spadku po odwołaniu testamentu i darowiźnie?

W 2009 r. moja mama zawarła związek małżeński. Jeszcze tego samego roku mąż darował jej notarialnie swoje mieszkanie (spółdzielcze własnościowe). Dwa lata później zmarł. W 2014 r. mama to mieszkanie darowała mnie i niedługo potem zmarła. Rok później dwie córki męża mamy wniosły do sądu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, pomijając moją mamę, ponieważ rzekomo nie wiedziały o tym, że ich ojciec zawarł związek małżeński. Do sprawy przedłożyły bardzo stary testament notarialny stwierdzający podział tego mieszkania między obie córki i zobowiązanie, że mama ma prawo tam mieszkać do śmierci. Składając wniosek o nabycie spadku nie wiedziały, że ten testament został odwołany przez ich ojca, a następnie miała miejsce darowizna na rzecz mamy. Postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku stanowi, że nabywają majątek ustawowo dwie córki oraz moja mama po 1/3 części. Dzisiaj skontaktowała się ze mną jedna z córek, twierdząc, że ona i jej siostra posiadają 2/3 mieszkania i chcą porozumieć się w sprawie spłaty ich części. Co w tej sytuacji należy zrobić? Czy przeprowadzić dział spadku? I co z zachowkiem?

Darowizna ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej do schedy spadkowej

Dostałem od mojej babci (jako wnuczek) przed jej śmiercią w darowiźnie jej mieszkanie. W akcie notarialnym darowizny została wpisane: »niniejsza darowizna (mieszkanie) dokonana została ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia jej do schedy spadkowej” po niej. Mojej babci syn (mój wujek) twierdzi, że należy mu się zachowek od tej darowizny. Po babci nie zostało nic, a za jej życia jej syn nic nie dostał. Nie był sporządzony testament i nikt nie został wydziedziczony. Czy jego żądanie (mojego wujka) jest zasadne? Czy może przed sądem dochodzić zapłaty zachowku ode mnie? Czy muszę mu zapłacić określoną kwotę?

Przejęcie spadku przez jednego spadkobiercę za zgodą pozostałych

Zmarła osoba, pozostawiając następujących krewnych: 1 syn, matka i 2 siostry. Spadek strony chcą zgodnie pozostawić 1 siostrze. Czy można to przeprowadzić notarialnie, czy trzeba iść z tym do sądu? Czy wskazana siostra może przejąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy musi wprost?

Nieruchomość dla wnuka w formie testamentu

Mojego syna wydziedziczyliśmy z ważnych powodów rodzinnych, ale mamy trzech wnuków i jednego z nich chcielibyśmy obdarować nieruchomością. Słyszałam, że jeśli wydziedziczymy syna, to i jego dzieci też powinniśmy – czy to prawda? Czy możemy mimo to testamentem windykacyjnym obdarować jednego wnuka nieruchomością?

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa

Czy jeśli małżonkowie bezdzietni przepisaliby cały majątek spadkowy testamentem wzajemnym na siebie, to czy zamknie to całym rodzinom małżonków możliwość domagania się wszelkich roszczeń od tego z małżonków, który by pozostał?

Darowizna majątku - czy należy się zachowek?

Brat mojego ojca, bezdzietny kawaler, zmarł ok. 2005 r. Pod koniec swojego życia, jak się niedawno dowiedziałem, w akcie darowizny zapisał cały majątek na swojego bratanka. Wuj miał tylko dwóch braci, w tym mojego ojca. Czy mojemu ojcu należy się jakaś część spadku lub zachowku? Z kolei od strony mojej mamy dziadkowie (mama zmarła w 2012) zapisali za życia cały majątek (gospodarstwo rolne) najmłodszemu synowi. Po śmierci dziadków obdarowany zapisał cześć jednej siostrze w darowiźnie, resztę sprzedał. Czy mi po dziadkach z tego majątku należy się zachowek?

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Zostałam spadkobiercą ustawowym po zmarłej matce w grudniu 2016 r. Nie odrzuciłam spadku. Mama niedługo przed śmiercią została spadkobiercą ustawowym swojego brata – wraz z jego długami (jest więcej spadkobierców). Do jakiej wysokości będę odpowiadać za te długi?

Podział nieruchomości ze spadku

Przed 5 miesiącami notariusz sporządził akt dziedziczenia na rzecz spadkobierców, którymi są: mąż zmarłej i dwaj synowie. Następnie geodeta przeprowadzał podział nieruchomości. Z dwóch działek wyodrębniono 4 działki, które mają zostać podzielone miedzy synów. Do tej pory nie zgłaszaliśmy spadku do urzędu skarbowego ani podziału nieruchomości do wydziału ksiąg wieczystych. Jak te sprawy należy załatwić i w jakim czasie? Czy należy poczekać aż działki zostaną przepisane synom? Czy trzeba dwa razy zgłaszać się do urzędu skarbowego i do ksiąg wieczystych – czyli po otrzymaniu aktu dziedziczenia, w którym spadek dziedziczą 3 osoby, a potem po przepisaniu działek synom? Co z podatkami?

Skuteczne odrzucenie spadku

W lutym 2016 odrzuciłam przed notariuszem spadek po ojcu, następnie złożyłam wniosek w sądzie w imieniu małoletnich dzieci. W czerwcu 2016 dostałam z sądu postanowienie na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły majątkiem dzieci. Dalej nic z tym nie zrobiłam. I właśnie się dowiedziałam, że po dwóch tygodniach od wydania postanowienia przez sąd powinnam wystąpić o odpis prawomocnego postanowienia, następnie pozbyć się spadku przed sądem lub notariuszem. Dwa dni temu odebrałam pismo z sądu, że muszę napisać oświadczenie, czy pozbyłam się spadku w imieniu dzieci, bo w przeciwnym razie sąd uzna nabycie przez dzieci spadku. Dzisiaj odbywa się sprawa o nabycie spadku, chodzi o 1/2 drugą samochodu (własność po połowie ojca i jego drugiej żony). Spadku się pozbyłam i chciałam się pozbyć w imieniu dzieci, bo podejrzewam, że ojciec miał długi. Czy skutecznie odrzuciłam spadek? Dodam, że dzieci mam niepełnosprawne, ja także mam rentę.

Wydziedziczenie przez matkę - czy należy się zachowek?

Na podstawie aktu własności ziemi matka przepisała dom na siebie, będąc w drugim związku (po śmierci ojca), pomijając dzieci z pierwszego małżeństwa – nie odbyła się sprawa spadkowa. W 1999 r. zapisała dom na syna z drugiego małżeństwa na podstawie aktu darowizny. W 2010 wydziedziczyła córkę i syna i syna dzieci. W 2017 r. zmarła i od syna z drugiego małżeństwa dowiedzieliśmy, się że nas notarialnie wydziedziczyła i nic nam się nie należy włącznie z zachowkiem. Czy możemy coś zrobić w tej sprawie?

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

W 2013 r. zmarł mój ojciec (mama zmarła parę lat wcześniej), który przekazał w 2002 r. notarialnie mieszkanie z dożywotnią służebnością mojej siostrzenicy (czyli wnuczce). Mieszkanie to siostrzenica wynajmuje. Ojciec zaciągnął kredyt, którego nie zdążył spłacić, i do dnia dzisiejszego otrzymuję pisemne ponaglenia do spłacenia tego zadłużenia. Siostra ze swoją rodziną sporządziła notarialny akt odrzucenia spadku, ja nie odrzuciłam spadku (z niewiedzy). Sprawy spadkowej jeszcze nie było i nie wiadomo, kto ją założy. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Odzyskanie przez spadkobiercę utraconej ziemi

W testamencie po babci zostało wskazane, że dziedziczy jeden z jej synów „całość spadku” – na drugiej stronie wyszczególniono, co w jego skład wchodzi. Sąd w 2008 r. potwierdził dziedziczenie. Po 10 latach okazało się, że część ziemi babci została utracona przez reform i teraz można to odzyskać. Czy spadkobierca może zająć się tą sprawą? Czy o tę ziemię mogą ubiegać się pozostałe dzieci, nieujęte w testamencie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »