Ważność testamentu po dokonaniu darowizn

Ważność testamentu po dokonaniu darowizn

Po śmierci ojca mój mąż stał się właścicielem 1/6 mieszkania, brat 1/6, matka 2/3. Na początku 2014 roku matka sporządziła testament, notarialny, przepisując 2/3 na brata. Pod koniec 2014 zrobiła darowiznę na 2/3 dla brata. W 2017 uzyskała ponownie prawo do 1/6 mieszkania (darowizna od brata?). Zmarła pod koniec 2017 roku. Brat wystąpił ze sprawą spadkową, w której powołuje się na ten stary testament. Czy ten testament jest ważny, skoro zmieniały się stosunki prawne itd.? W sądzie mąż zamierza kwestionować ten testament, ale czy w ogóle druga strona może się na ten testament powoływać? Wszystkie czynności prawne matki i brata były przeprowadzane w tajemnicy przed moim mężem.

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

W postanowieniu sądu rejonowego o sporządzeniu spisu inwentarza po moim ojcu (wniosek z urzędu) jest zapis „ściągnąć od uczestniczek postępowania »koszty sporządzenia spisu inwentarza spadku« z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego”. Komornik ustalił czystą masę spadku na sumę 55 tys. zł, stanowiącą 50% kwoty będącej na koncie wspólnym ojca z nieznaną osobą. Niemal cała ta kwota została w nieznanym terminie przez wspólnika konta wypłacona. Pozostałe 100 zł nie pokrywa kosztów sporządzenia spisu. Jak w tej sytuacji rozumieć zapis „z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego”? Nadmieniam, że w przyszłości może pojawić się masa spadkowa wynikła z dziś nieuregulowanych praw autorskich należących do mojego zmarłego ojca.

Uregulowanie własności mieszkania po śmierci małżonka

Uregulowanie własności mieszkania po śmierci małżonka

Mam pytanie dotyczące uregulowania własności mieszkania. Moja siostra została wdową 12 lat temu, mieszkanie, w którym mieszka, było własnością jej męża. Rodzice męża żyją do tej pory i sprawa własności nie jest uregulowana. W jaki sposób siostra może nabyć całkowite prawa do własności jej mieszkania? Zaznaczam, że teściowe są chętni, aby jej w każdej chwili przekazać ich udziały w mieszkaniu. Jaka będzie najprostsza i najmniej kosztowana forma takiego przekazania? Darowizna, testament? Proszę o poradę!

Wezwanie na sprawę spadkową osoby nieżyjącej - co zrobić?

Wezwanie na sprawę spadkową osoby nieżyjącej - co zrobić?

Niebawem odbędzie się sprawa spadkowa. Sąd wezwał na sprawę mojego nieżyjącego ojca. Przedmiotem postępowania spadkowego jest gospodarstwo rolne o pow. 7 ha. Po ojcu ustawowymi spadkobiercami jesteśmy ja i siostra. Czy powinniśmy się zgłosić na sprawę? Czy dostarczyć np. akt zgonu ojca? Czy można od razu wskazać nas jako spadkobierców, czy potrzebna będzie oddzielna sprawa spadkowa?

Spadek po zmarłej krewnej

Spadek po zmarłej krewnej

Zmarła moja krewna, ciotka, siostra mojej mamy, nie pozostawiając testamentu. Spadkobiercami po niej jest 6 osób. Są to dzieci rodzeństwa zmarłej. Rodzeństwo i rodzice nie żyją. Ona nikogo innego nie miała. Jeśli przez ostatnie kilka lat tylko ja opiekowałam się ciężko chorą, często leżąca w szpitalach ciocią, inni nie mieli z nią kontaktu, mogę starać się o przejęcie majątku po zmarłej krewnej? 

Dziedziczenie po matce która nie miała męża

Dziedziczenie po matce która nie miała męża

Niedawno zmarła moja mama. Nie miała męża. Miała jedno dziecko – tylko mnie. Nie sporządziła testamentu. Po mamie zostało jej własne mieszkanie (wypis aktu notarialnego) i pieniądze na wspólnym ze mną koncie bankowym (umowa o prowadzenie rachunków bankowych). Kto jest uprawniony do dziedziczenia? W jaki sposób załatwić formalności spadkowe? W jakim terminie powinno zostać przeprowadzone postępowanie o nabycie spadku?

Nie ujęcie samochodów przy podziale spadku

Nie ujęcie samochodów przy podziale spadku

Mój tata zmarł 1,5 roku temu, pozostawiając po sobie majątek oraz 2 stare samochody. Moja mama, ja i siostra jesteśmy już po przyjęciu spadku oraz podziale spadku. Problem jest taki, że nie ujęliśmy tych samochodów przy podziale spadku, bo to stare samochody i o nich zapomnieliśmy. Chcielibyśmy je teraz sprzedać i pozbyć się dodatkowego źródła kosztów. Jak to zrobić?

Załatwienie sprawy spadkowej po rodzicach

Załatwienie sprawy spadkowej po rodzicach

Chciałabym załatwić sprawę spadkową po rodzicach. Kilka dni temu zmarła moja mama. Spadkobiercami ustawowymi jestem ja i moja siostra. Jednak siostra poinformowała mnie, że jest testament, w którym mama przekazuje majątek (nieruchomości) mojej siostrze i mojemu synowi. Wiem, że po zmarłym w 2010 roku ojcu nie została przeprowadzona i załatwiona sprawa spadkowa (nadal w księgach wieczystych figuruje jako współwłaściciel). Rozumiem że najpierw trzeba przeprowadzić sprawę spadkową po ojcu. Czy na tej podstawie mogę unieważnić testament? Siostra przejęła konta bankowe mamy przed jej śmiercią i wypłaciła wszystkie pieniądze. Proszę o informację jak podejść do tej sprawy i załatwić sprawę spadkową po rodzicach.

Zajmowanie mieszkania spadkowego - jak sprzedać mieszkanie i podzielić pieniądze?

Zajmowanie mieszkania spadkowego - jak sprzedać mieszkanie i podzielić pieniądze?

Jak mam otrzymać swoją część spadku po rodzicach, którym jest mieszkanie własnościowe, jeżeli zamieszkuje w nim mój brat i nie chce się z niego wyprowadzić i zgodzić na sprzedaż? Mieszkanie spadkowe jest zajmowane i uniemożliwia to jego sprzedaż i podział zysków.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a dziedziczenie

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a dziedziczenie

Sprawa dotyczy dziedziczenia po matce która była pozbawiona władzy rodzicielskiej nade mną. Dwa lata temu zmarła moja biologiczna matka, była pozbawiona władzy rodzicielskiej nade mną od 1988 roku, zostałam umieszczona w rodzinie zastępczej u dziadków. Kontakty z matką miałam sporadyczne, nie interesowała się mną. Wyszła za mąż i urodziła syna, z którym moje kontakty są sporadyczne, nigdy nie wspominał o długach matki (była alkoholiczką nie miała zdolności kredytowej), a od ok. 10 lat nie miałam z nią żadnego kontaktu. O śmierci dowiedziałam się od ciotki, na pogrzebie byłam. Nie złożyłam oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, ponieważ uważałam, że w związku z zawieszeniem praw rodzicielskich nie dziedziczę po niej. Kilka dni temu dostałam zawiadomienie o przelewie wierzytelności wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celu dochodzenia zwrotu wierzytelności. O długach matki nic nie wiedziałam. Czy mogę odrzucić spadek po terminie, powołując się na błąd co do świadomości dziedziczenia? Jeżeli nie, to jak mogę odrzucić spadek?

Zrzeczenie się spadku przez zadłużonego spadkobiercę

Zrzeczenie się spadku przez zadłużonego spadkobiercę

Sprawa dotyczy się konsekwencji zrzeczenia się spadku przez zadłużonego spadkobiercę. Tato nie żyje, mama mieszka w ich wspólnym mieszkaniu własnościowym. Udziały ojca zostały podzielone na spadkobierców, czyli na mamę, brata i na mnie. Mama przepisała mi wszystkie swoje udziały w testamencie. Nasze relacje rodzinne są bardzo dobre, jednak mamy kłopot. Brat posiada 15% udziałów, ale niestety ma poważne problemy finansowe – duże zadłużenie. On sam wystąpił z propozycją zrzeczenia się na mnie wszelkich swoich udziałów w spadku, czyli praw do mieszkania, aby jego problemy nie dotknęły rodziny. Jak można ochronić te jego udziały przed egzekucją?

Kolejność dziedziczenia i przygotowanie sprawy spadkowej po bezdzietnym wujku

Kolejność dziedziczenia i przygotowanie sprawy spadkowej po bezdzietnym wujku

Przed miesiącem zmarł mój wujek – brat mojej mamy, rok wcześniej zmarła jego żona. Moja mam też nie żyje od roku. Pozostawili mieszkanie własnościowe, którego byli współwłaścicielami. Wujek nie zakładał sprawy spadkowej po zmarłej żonie. Moje pytanie dotyczy kolejności dziedziczenia po wujku oraz zależy mi na wskazówkach, jak uporządkować te sprawy, aby formalnie odziedziczyć mieszkanie lub jego część. Rozumiem, że jako siostrzenica wujka jestem w kręgu jego spadkobierców, ale czy będzie tu miał miejsce podziału spadku? Nie wiem też od czego taką sprawę zacząć i jakie dokumenty będą potrzebne. Jeśli chodzi o krąg ewentualnych spadkobierców, to koligacje rodzinne, które są mi znane, przedstawiają się następująco: ciocia miała brata, z którym nie utrzymywała kontaktu, ale wiemy, że od kilku lat nie żyje. On prawdopodobnie miał córkę, która wyjechała do USA. Mój wujek miał córkę, która zmarła 11 lat temu, z ciocią nie mieli dzieci, rodzice obojga też nie żyją. Wujek miał jedną siostrę, która miała 3 roje dzieci: mnie i dwóch synów. Proszę o wskazówki, jak sprawę spadkową załatwić!

Dziedziczenie nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa

Dziedziczenie nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa

Sprawa dotyczy dziedziczenia nieruchomości należących do majątku osobistego małżonków. Zmarł mój ojciec. Rodzice nie mieli rozdzielności majątkowej. Moja mama posiada działkę, którą nabyła w trakcie małżeństwa, ale notarialnie działka jest zapisana tylko na mamę i należy do niej. Z kolei mój ojciec posiadał działkę nabytą w trakcie małżeństwa, która była zapisana tylko na niego i należała tylko do niego. Spadkobiercami po ojcu jest moja matka, ja i mój brat. Czy działka zapisana na moją mamę wchodzi do masy spadkowej i w jakiej części działka należąca do taty przysługuje każdemu ze spadkobierców?

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Jest na pięcioro rodzeństwa, posiadamy akt dziedziczenia po zmarłej mamie, w którym to należy nam się po 3/20 części oraz tacie 1/4 z całości. W skład nieruchomości wchodzą: dwie działki budowlane; działka z zabudowaniami, na której stoi serwis samochodowy i myjnie; działka rolna, dwa budynki (domy) mieszkalne postawione na jednej działce. Jeśli chodzi o nieruchomości nr 4, to zrzekliśmy się na jedno z rodzeństwa, a tata oraz ja pozostawiliśmy sobie dożywotną służebność. Spór jest o nieruchomość nr 2. Tata chce, aby jedno z rodzeństwa miał całość tej nieruchomości. Takie rozwiązanie nie jest sprawiedliwe według pozostałej części rodzeństwa. Odbyła się jedna mediacja, która nie przyniosła efektu. Na drugą nie ma zgody. Wyceny nieruchomości są wykonane przez biegłych rzeczoznawców. Ja chciałbym prowadzić samą myjnię na nieruchomości nr 2, ale nie ma zgody taty na to. Od czego zacząć ten dział spadku i jak to podzielić? Jakiego podziału spadku przez sąd możemy się spodziewać?

Testament odręczny a zachowek

Testament odręczny a zachowek

Nasza mama z racji wieku i chorób nie mogła już mieszkać sama. Sprzedała swoje mieszkanie własnościowe i połowę pieniędzy podarowała czworgu swoich dzieci, a pozostałą część pozostawiła sobie. Od 3 lat mieszka ze mną, ja się nią opiekuję dożywotnio. Mamie pozostała jeszcze spora suma ze sprzedaży mieszkania i spisała ręcznie (bez notariusza) testament, zapisując mi wszystkie pieniądze po jej śmierci, właśnie za opiekę dożywotnią. Moje rodzeństwo ma matkę w nosie, ale nie jej pieniądze! Czy taki testament napisany odręcznie wystarczy, abym nie musiała procesować się z rodzeństwem o zachowek? Mama też uważa, że to byłoby niesprawiedliwe.

Syn z pierwszego małżeństwa a majątek po ojcu

Syn z pierwszego małżeństwa a majątek po ojcu

Po śmierci mojego taty, który nie zostawił żadnego testamentu, uprawnionymi do dziedziczenia są moja mama, ja oraz syn z pierwszego małżeństwa mojego taty. Moi rodzice posiadają dom. Formalnie właścicielką domu jest moja mama. Mój tata pozostawił obligacje na swoje imię oraz samochód. Czy i w jakiej części następuje w tym przypadku podział majątku osobistego (obligacje i samochód)? Czy moja mama dziedziczy 1/2, a druga połowa podzielona w wysokości 1/2 na nas, czyli mnie i syna mojego taty (który z moim tatą w ogóle nie utrzymywał kontaktu)? A jak w tym przypadku wygląda podział i prawo podziału ruchomości znajdujących się w domu (np. wyposażenie znajdujące się w domu)? Czy jest to majątek wspólny podlegający podziałowi? Mam na myśli, czy coś oprócz części przypadającej z podziału majątku osobistego mojego taty przypada dla syna mojego taty z majątku wspólnego moich rodziców?

Uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym

Uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym

Jak uregulować sprawy majątkowych po zmarłym 3 lata temu ojcu (mama żyje)? Chcemy z rodzeństwem i mamą (jest nas pięcioro rodzeństwa, wszyscy dorośli) uregulować sprawy własności majątku w naszej rodzinie. Majątek stanowią dwie działki budowlane: jedna niezabudowana, zaś na drugiej stoi dom rodzinny. Działkę zabudowaną ma dostać jedno z rodzeństwa, druga działka ma zostać własnością pozostałego rodzeństwa. Co mamy zrobić, aby w przedstawiony sposób przeprowadzić tę sprawę? Do kogo się udać, do sądu czy notariusza?

Wojna braci o spadek do rodzicach

Wojna braci o spadek do rodzicach

W rodzinie szykuje się wojna o spadek po rodzicach(konkretnie chodzi o mieszkanie własnościowe). Sytuacja wygląda tak: zmarł teść i nie zostawił testamentu, została teściowa i dwóch synów – mój mąż i jego brat. Po śmierci teścia nie było przeprowadzonej sprawy spadkowej. Jak będzie wyglądał podział majątku po śmierci teściowej? Mamy duży problem, gdyż mąż jest skłócony z bratem i wątpię, żeby doszło między nimi do porozumienia. Każdy z nich twierdzi, że rodzice obiecali mieszkanie właśnie jemu. Dodam jeszcze, że brat męża mieszka i pracuje za granicą i wydaje mi się, że to może być dodatkowym problemem.

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Mój dziadek zmarł w 2015 r., zostawiając po sobie dług – niespłacony kredyt. Moja mama oraz jej bracia zrzekli się spadku, następnie ja, mój brat i kuzyni. Ci ostatni – nie wszyscy, wiem, że 3 osoby tego nie zrobiły. Po czym w dalszej kolejności wniosłam do sądu sprawę o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu mojego 9-letniego dziecka. Zapadł pozytywny wyrok, ale nie byłam świadoma, że trzeba z tym orzeczeniem iść do notariusza. Myślałam, że to już automatycznie załatwione zostało w sądzie. Od wyroku sądu minęło 9 miesięcy. Czy można jeszcze coś z tym zrobić? Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dostałam już list z jakiegoś funduszu inwestycyjnego, że mają nasze dane i zbierają informacje. Jak to działa? Czy będą czekać, aż moje dziecko dorośnie i zaczną je ścigać za długi dziadka? Czy ja będę za to odpowiedzialna jako rodzic? I czy do czasu, kiedy moje dziecko dorośnie, to sprawa się przedawni?

Uzupełnienie zachowku

Uzupełnienie zachowku

Sprawa dotyczy uzupełnienia zachowku. Otóż, siostra z mężem otrzymała w formie darowizny dom i działkę od rodziców przed 15 laty. Dwa lata temu zmarł ojciec, a przed rokiem mama, nie zostawiając testamentu. Natomiast pozostał dom i część działki. Notarialnie podzieliliśmy to na 3 osoby (siostra, ja oraz dzieci brata – brat nie żyje). Czy mogę starać się o uzupełnienie zachowku?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »