Wydziedziczenie przez matkę - czy należy się zachowek?

Na podstawie aktu własności ziemi matka przepisała dom na siebie, będąc w drugim związku (po śmierci ojca), pomijając dzieci z pierwszego małżeństwa – nie odbyła się sprawa spadkowa. W 1999 r. zapisała dom na syna z drugiego małżeństwa na podstawie aktu darowizny. W 2010 wydziedziczyła córkę i syna i syna dzieci. W 2017 r. zmarła i od syna z drugiego małżeństwa dowiedzieliśmy, się że nas notarialnie wydziedziczyła i nic nam się nie należy włącznie z zachowkiem. Czy możemy coś zrobić w tej sprawie?

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

W 2013 r. zmarł mój ojciec (mama zmarła parę lat wcześniej), który przekazał w 2002 r. notarialnie mieszkanie z dożywotnią służebnością mojej siostrzenicy (czyli wnuczce). Mieszkanie to siostrzenica wynajmuje. Ojciec zaciągnął kredyt, którego nie zdążył spłacić, i do dnia dzisiejszego otrzymuję pisemne ponaglenia do spłacenia tego zadłużenia. Siostra ze swoją rodziną sporządziła notarialny akt odrzucenia spadku, ja nie odrzuciłam spadku (z niewiedzy). Sprawy spadkowej jeszcze nie było i nie wiadomo, kto ją założy. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Odzyskanie przez spadkobiercę utraconej ziemi

W testamencie po babci zostało wskazane, że dziedziczy jeden z jej synów „całość spadku” – na drugiej stronie wyszczególniono, co w jego skład wchodzi. Sąd w 2008 r. potwierdził dziedziczenie. Po 10 latach okazało się, że część ziemi babci została utracona przez reform i teraz można to odzyskać. Czy spadkobierca może zająć się tą sprawą? Czy o tę ziemię mogą ubiegać się pozostałe dzieci, nieujęte w testamencie?

Spadek dla syna przyrodniej siostry

Umiera mój brat, który był samotny i pozostawia po sobie gospodarstwo rolne, które to otrzymał od swojego ojca (rok 1980) za emeryturę. Gospodarstwo nasz ojciec odziedziczył po swoim ojcu. Jest nas obecnie troje rodzeństwa w linii po ojcu i zmarła siostra przyrodnia z pierwszego małżeństwa naszej matki. Czy w takiej sytuacji należy się spadek po zmarłym bracie dzieciom zmarłej siostrze przyrodniej? Proszę o poradę i nadmieniam, że my, rodzeństwo po naszym ojcu, pracowaliśmy w gospodarstwie do 18. roku życia jak i później każdy urlop spędzaliśmy na gospodarstwie, od strony siostry przyrodniej nikt nigdy nie pojawił się w tym gospodarstwie. A teraz jeden z synów siostry przyrodniej jest w zakładzie karnym za poważne przestępstwo i zakłada sprawy o spadek, człowiek, którego nie znam, nagle chce części spadku. Jest to bardzo oburzające i nie zgadzamy się na to.

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Złożyłem do sądu wniosek o odrzucenie długu dla osoby małoletniej (mojego dziecka) po bardzo dalekiej krewnej. Otrzymałem z sądu postanowienie o zezwoleniu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Niestety po otrzymaniu postanowienia sądu nie udałem się do notariusza w celu odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy, bo o tym nie wiedziałem. Co w takiej sytuacji zrobić?

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Zmarł mój ociec. Jestem jedynym jego dzieckiem. Oprócz mnie spadkobierczynią jest tylko jego ostatnia żona. Mam problem z ustaleniem majątku ojca i porozumieniem się z jego ostatnią małżonką. Ojciec miał mieszkanie (własnościowe spółdzielcze, jedyny właściciel, był właścicielem przed zawarciem małżeństwa z ostatnią żoną), miał również dom (analogicznie jak z mieszkaniem, jego majątek osobisty, był właścicielem przed zawarciem małżeństwa), przed śmiercią dom sprzedał na raty. W momencie śmierci do spłaty zostały 3 raty. Zbliża się termin zapłaty z końcem roku kolejnej z nich przez kupującego. Ostatnia żona ojca przedstawiła mi jedynie ksero aktu notarialnego sprzedaży domu, jedynie z kwotami pozostałych do spłaty rat. Wartość sprzedaży domu i wcześniejszych rat została ukryta. Złożyłem wniosek do sądu o potwierdzenie nabycia spadku. Nie było testamentu. Co mi przysługuje? Jak ustalić faktyczny pełny majątek ojca? Jak sprawdzić np. konta bankowe ojca? Czy partycypuję też we wcześniejszych ratach za dom, jeśli ojciec nie wydał tych pieniędzy, i w jakim stopniu? Zanim sąd potwierdzi nabycie spadku, upłynie termin płatności przez kupującego dom kolejnej raty. Co robić w tej sytuacji?

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Wnuczka po rozwodzie rodziców otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości. Przed rozwodem, który zapadł w styczniu 2017 r., rodzice spisali porozumienie przed notariuszem, że o ile matka zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie oraz zrzeknie się majątku wspólnego, babka matka ojca przekaże aktem darowizny dom wnuczce. Po rozwodzie bez orzekania o winie aktem notarialnym zostało to potwierdzone 2017 r. W lipcu babcia zmarła i okazało się, że w 2016 r. oraz 2017 r. wzięła kredyty na 20 000 zł. Ojciec wnuczki odrzucił spadek w styczniu 2018 r. i teraz bank żąda spłaty długu. Czy odrzucenie spadku przez wnuczkę może spowodować skargę pauliańską przez bank i czy będzie ona skutkować koniecznością spłaty tego kredytu? Jaka jest szansa na wykazanie, że darowizna nie była ucieczką przed pokrzywdzeniem wierzyciela? Nadmieniam, że babcia spłacała systematycznie zaciągnięty kredyt do samej śmierci.

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Posiadam testament napisany przez rodziców, że po ich śmierci ich mieszkanie własnościowe przejdzie na mnie. Ojciec nie żyje, a matka jest ubezwłasnowolniona i mieszka w DPS-ie. Czy w tej sytuacji mogę sprzedać mieszkanie? Sam żyję za granicą.

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Moja mama jeszcze żyje, ale jest w podeszłym wieku i schorowana. Ok. 10 lat temu przepisała cały majątek na rzecz mojej siostry, ale pieniądze ze sprzedaży miały być do podziału na nas dwie (ustna prośba mamy). Siostra jednak już sprzedała część majątku po matce, ale nie chce podzielić się pieniędzmi. Co mogę zrobić?

Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku?

Z mężem mam współwłasność małżeńską, chcemy sobie w oddzielnych testamentach przepisać swoją część. Ja mam 3 siostry, mąż mamę i 2 braci. Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku i odwrotnie? Czy w takiej formie zapisu wzajemnego rodzeństwo ma prawo do zachowku? Chcę, aby dziedziczył tylko mąż. Nie mamy dzieci.

Sprawa o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości przy dziale spadku

Czy w trakcie sprawy o dział spadku (mieszkania) można jednocześnie w pozwie lub wnioskach procesowych uwzględnić wniosek o zapłatę z tytułu bezumownego użytkowania części nieruchomości i utraconych zysków z tytułu uniemożliwienia wynajmu innego lokalu? Czy konieczne jest wszczęcie odrębnej sprawy o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości i utratę zysków?

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

W listopadzie 2017 roku zmarł mój brat, a w maju 2018 mama. Według mojej wiedzy posiadali dług z tytułu zaległego czynszu i bezumownego korzystania z lokalu. Jest możliwe, że były też pożyczki. Oprócz wyposażenia mieszkania (łóżko, stary telewizor, stare meble – nadające się tylko do utylizacji) żadnego majątku nie posiadali. Co należy zrobić, aby w sposób skuteczny pozbyć się długu po zmarłych i odrzucić spadek? Brat ma syna. a ja mam pełnoletnie dzieci.

Zapisany w testamencie majątek dla partnerki życiowej, odrzucenie spadku

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, w którym cały swój majątek przepisał swojej partnerce, z którą mieszkał w związku nieformalnym ostatnie 20 lat. Z moją mamą się nie rozwiódł i ma z nią troje dzieci. Jakieś 15 lat temu rodzice darowali bratu dom. Ojciec twierdził, że resztę majątku, czyli mieszkanie i działkę, po jego śmierci otrzymam ja i siostra. Niestety nie dotrzymał słowa. Partnerka taty mówi, że nie chce po nim spadku. Brat również nie chce, bo sam uważa, że co miał dostać, to już dostał. Mama chce mnie i siostrze przepisać swój udział w tych nieruchomościach. Jaka w takiej sytuacji jest droga prawna? Udać się do notariusza, czy do sądu? Jeżeli brat odrzuci spadek, czy jego dzieci też powinny? Jeśli partnerka ojca odrzuci po nim spadek, czy jej dzieci będą po nim dziedziczyć?

Kupno nieruchomości od spadkobierców

Moja babcia zmarła 15 lat temu. Dzieci przeprowadziły sprawę spadkową, teraz dwoje z nich już nie żyje. Chciałabym kupić odziedziczoną nieruchomość od spadkobierców. Jak to zrobić szybko? Czy możemy spisać umowę z jednym spadkobiercą, a ja każdemu zapłacę odpowiednią część?

Dziedziczenie po konkubencie

Przez okres ponad 3 lat byłam w związku nieformalnym. Konkubent wynajmował mieszkanie, w którym wspólnie mieszkaliśmy. W takcie związku konkubent zachorował na raka, a w ostatnim czasie zmarł. Nie sporządził testamentu. Jedynym spadkobiercą jest małoletni syn z poprzedniego związku. Konkubent zmarł w domu, do samego końca się nim opiekowałam. W mieszkaniu przebywałam jeszcze przez ok. 2 tygodnie. Poinformowałam właściciela mieszkania o wypowiedzeniu umowy z końcem lutego. Zabrałam swoje rzeczy osobiste, a rzeczy zmarłego zabrał brat zmarłego. W tym momencie była żona zmarłego jak pełnomocnik jedynego spadkobiercy domaga się przekazania wszystkich rzeczy z mieszkania po zmarłym. Jakie ja mam prawa po zmarłym? Czy żądanie pełnomocnika jest jest uzasadnione? W czasie choroby konkubenta zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad nim, taką wspólnie podjęliśmy decyzję. Kolejną kwestią jest przekazanie środków przez zmarłego za życia. Czy przy ustalaniu masy spadkowej brane są takie środki pod uwagę?

Jaki zachowek dla spadkobiercy pozbawionego spadku z powodu darowizny?

Moi rodzice wspólnie posiadali mieszkanie. Ojciec zmarł dawno temu. Po jego śmierci mama przekazała to mieszkanie w formie darowizny mojej jedynej siostrze. Mama nie przeprowadziła postępowania spadkowego po tacie, zmarła 4 lata temu. Wystąpiłem o podział majątku począwszy od ojca. Wyrokiem sądu otrzymałem połowę mieszkania. Mój prawnik twierdzi, że ze względu na to, że mama przepisała je siostrze, trzeba wystąpić o zachowek. A więc co oznacza ten wyrok sądu – połowa mieszkania dla mnie? A jeśli należy mi się zachowek, to w jakie wysokości?

Co zrobić, aby nie spłacać rodzeństwa?

Rodzice sporządzili testament notarialny, w którym podzielili majątek (dom) na mnie i na mojego brata. Rodzice jeszcze żyją. Pozostałe rodzeństwo już teraz domaga się ewentualnego prawa do zachowku. Czy mogą się domagać zachowku? Jeśli tak, to co zrobić, aby nie spłacać rodzeństwa?

Jak odzyskać emeryturę zmarłej osoby?

Mama zmarła 23 lutego br., jej emerytura wpłynęła na konto 3.03. Byłam pełnomocnikiem do konta – mama nie posiadała innego majątku. Jak odzyskać emeryturę z konta w banku? Poniosłam wszystkie koszty pogrzebu, nie ma innych członków rodziny. Czy muszę zakładać sprawę w sądzie?

Czy wnukom należy się zachowek po dziadkach?

Jestem po rozwodzie 15 lat, mam dwoje dzieci. Czy po dziadkach ze strony byłego męża (dziadkowie już nie żyją) należy się zachowek dla wnuków (moich dzieci)? Byli teściowie posiadali ziemię orną i wszystko przejęła córka teściów i jej rodzina. Były mąż jest bardzo chory i może być tak, że umrze.

Spis inwentarza, pozwy o zapłatę, koszty pogrzebu

Przyjąłem po zmarłym ojcu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Został sporządzony przez komornika spis inwentarza. Spis wykazał aktywa – ok. 4 tys. zł i pasywa – 40 tys. zł. Pasywa stanowią długi z tytułu niespłaconych kredytów. Składając protokół spisu inwentarza do sądu rejonowego, zawnioskowałem o zmniejszenie aktywów spadku o kwoty poniesionych wydatków na pochówek i spis inwentarza (ok. 12 tys. zł). Jeden z wierzycieli wniósł przeciwko mnie do sądu trzy pozwy o zapłatę. Jedna rozprawa się odbyła. Sąd uznał pozew i nie przychylił się do mojego wniosku o oddalenie powództwa z tytułu ograniczonej do zera odpowiedzialności za długi spadkowe (brak odziedziczonego majątku). W wyroku jest klauzula, że na ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wartości spadku mogę się powoływać w toku egzekucji. Mam 2 pytania: Czy w toku postępowania egzekucyjnego mój wniosek o zmniejszenie aktywów spadku o koszty pogrzebu zostanie rozpatrzony i jakie może być rozstrzygnięcie na gruncie obowiązujących przepisów? Drugie pytanie dotyczy nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dwa takie nakazy wydał sąd rejonowy. Czy ze względu na wysokość kosztów postępowania korzystniej jest złożyć sprzeciw, czy pozwolić uprawomocnić się tym nakazom?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »