Załatwienie sprawy spadkowej z zagranicy

Załatwienie sprawy spadkowej z zagranicy

Sprawa dotyczy załatwienia sprawy spadkowej z zagranicy. Trzy miesiące temu zmarł mój ojciec. Matka ma 75 lat, jest chora z objawami demencji. Mam dwie siostry i brata. Rodzice są współwłaścicielami mieszkania własnościowego. Osobnymi testamentami sporządzonymi przez notariusza w momencie wykupu na własność zapisali je siostrze, która obecnie mieszka tam i opiekuje się niezdolną do samodzielnej egzystencji matką. Ponadto ojciec posiadał konto/lokatę w banku, nie zadysponował na wypadek śmierci. Mieszkam w USA, ale to ja chciałabym przeprowadzić postępowanie spadkowe i w dalszej kolejności dział spadku, żeby matka miała zapewnione środki na opiekę i leczenie. Siostry i tak mają dużo na głowie, a brat nie zachowuje się rozsądnie. Czy mieszkanie wchodzi do spadku po ojcu, jeżeli matka żyje i istnieją testamentowe zapisy obojga rodziców na rzecz siostry? Czy testament(y) powinny być dołączone do wniosku do sądu? Czy bank wypłaca środki na podstawie postanowienia o nabyciu spadku, czy jest konieczne przeprowadzenie działu spadku? Czy przy pomocy sióstr w Polsce (USC, poczta itp.) będę w stanie złożyć wniosek do sądu i załatwić tę sprawę bez osobistej obecności?

Kiedy wnuczka powinna odrzucić spadek?

Kiedy wnuczka powinna odrzucić spadek?

Jestem wnuczką. Babcia zmarła 6 miesięcy temu, wiem, że okres na odrzucenie spadku to właśnie 6 miesięcy od śmierci babci. Męża babcia straciła 1,5 roku wcześniej. Do dziedziczenia pierwsze są dzieci babci – wujek i moja mama. Wujek odrzucił spadek miesiąc temu. Z mamą nie mam kontaktu, więc nie wiem. Kiedy jako wnuczka powinnam odrzucić spadek? Od jakiego terminu to liczyć?

Ochrona majątkowa dzieci z drugiego małżeństwa w przypadku śmierci

Ochrona majątkowa dzieci z drugiego małżeństwa w przypadku śmierci

Mamy z mężem dwoje małoletnich dzieci. Mąż ma z pierwszego małżeństwa dorosłego syna. Chciałabym, aby w razie śmierci nasze dzieci wspólne odziedziczyły po nas majątek. Syn męża dostał już działkę (po rozpadzie małżeństwa męża). Jak to prawnie ogarnąć, żeby zapewnić ochronę majątkową dzieci z drugiego małżeństwa na przyszłość w przypadku śmierci męża?

Wola zmarłego niezapisana w testamencie

Wola zmarłego niezapisana w testamencie

Samotny mężczyzna nagle umiera (brak żony i dzieci), posiada jedynie siostrę i brata. Testament nie został spisany. Jednak przed śmiercią wielokrotnie wskazuje, że chce wszystko zapisać bratanicy, która się nim opiekowała w ostatnich dniach życia. Niestety brak papierowej wersji testamentu staje się okazją do manipulowania ostatniej woli zmarłego przez siostrę i jej córkę – siostrzenicę zmarłego. Obie te panie uważają, że takie słowa nigdy nie padły, a wręcz to im się należy całości. Majątek obejmuje pożyczkę do spłaty, samochód, działkę i dom. Zmarły posiadał również polisę na życie, w której wskazał jako pełnomocnika brata.Co można w tym momencie zrobić z nieuczciwą rodziną, która liczy na spadek i wymaga od brata zmarłego oddania swojej części spadku? Czy mając świadków (innych członków rodziny, sąsiada), można założyć sprawę w sądzie i starać się o cały majątek zgodnie z wolą zmarłego? Jakie dokumenty należałoby złożyć i gdzie? Czy polisa na życie wskazującą pełnomocnika wchodzi do masy spadkowej, czy stanowi własność brata zmarłego? Ile trwa postępowanie spadkowe w takiej sytuacji? Czy jeśli sprawa zostanie wygrana przez brata, siostra może się starać o zadośćuczynienie bądź inne pieniądze po zmarłym?

Jak odrzucić spadek z długami?

Jak odrzucić spadek z długami?

Moja mama zmarła ponad rok temu, zaś tata – 5 tygodni temu. Wiem, że rodzice byli zadłużeni w paru bankach. Jak odrzucić spadek z długami? Czy nie jest za późno na odrzucenie spadku po mamie, skoro nie żyje ona od ponad roku?

Umorzenie postępowania w sprawie o dział spadku

Umorzenie postępowania w sprawie o dział spadku

Czy jest możliwe umorzenie postępowania w sprawie o dział spadku, gdy wnioskodawca przed pierwszym terminem rozprawy cofa wniosek, a dwóch uczestników po zobowiązaniu sądu do wypowiedzenia się, czy godzą się na cofnięcie wniosku czy nie, wyrażają stanowisko, że nie godzą się na cofnięcie wniosku?

Ubezwłasnowolniony mieszkaniec DPS a zachowek

Ubezwłasnowolniony mieszkaniec DPS a zachowek

Mama, wujek i mój kuzyn otrzymali spadek po dziadku i babci, do podziału było mieszkanie o wartość 150 tys. Mieszkanie zostało sprzedane, sąd przyznał z tytułu dziedziczenia ustawowego 2/16 dla mojego ubezwłasnowolnionego kuzyna po dziadku (gdyż nie było testamentu). Babcia nie wydziedziczyła wnuka, ale pominęła go. Z aktów prawa wynika, że może ubiegać się o zachowek w kwocie 75% tego, co by mu przysługiwało, gdyby nie było testamentu, lub nie byłby pominięty, gdyż nie może on podjąć pracy. Jest mieszkańcem DPS-u. Czy opiekunka prawna z DPS-u i jego kurator w osobie kierownika DPS-u muszą wnieść sprawę o zachowek? Czy mogą zrzec się go? Czy mogą spisać umowę z nami u notariusza albo własną, którą sporządzimy? Chcemy z nimi dogadać się na konkretną kwotę po odliczeniu kosztów, jakie ponieśliśmy na utrzymanie mieszkania przez 2 lata, aż do czasu ostatecznego zakończenia spraw sądowych., które trwały tak długo z racji jego niepełnosprawności i sytuacji zmiany opiekuna prawnego. Czy DPS/opiekunka może podpisać taką umowę polubowną, czy wchodzi to w zarząd, którym musi pokierować sąd? Czyli czy czeka nas sprawa o zachowek, czy możemy dogadać się i wpłacić pieniądze na konto kuzyna i podpisać z opiekunką prawną i DPS-em umowę?

Dywidendy po zmarłym członku spółdzielni

Dywidendy po zmarłym członku spółdzielni

Mój ojciec, który nie żyje, był członkiem wiejskiej spółdzielni. Złożył za życia dyspozycję zgodnie z art. 16 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze i wskazał żonę (moja mamę, która zmarła przed ojcem) do wypłaty udziałów po jego śmierci. Jednak w przedmiotowej sprawie nie doszło do wypłaty udziałów po zmarłym ojcu na rzecz brata (bo tak zadecydował brat), ale do przyjęcia brata w poczet członków spółdzielni w oparciu o ten artykuł. Jednak brat nie przedstawił w spółdzielni żadnego dokumentu spadkowego, a taki jest, tj. notarialny akt dziedziczenia, w którym widnieje zapis, że ja i mój brat jako spadkobiercy dziedziczymy po 1/2 części spadku. Do dnia dzisiejszego tylko bratu wypłacane są dywidendy, tj. za rok 2019 i 2020. Wobec powyższego czy mam również prawo jako drugi spadkobierca do połowy wypłat z rocznych dywidend w myśl art. 16a ustawy Prawo spółdzielcze? I czy mogę w spółdzielni zabezpieczyć wstrzymanie wypłat na rzecz brata z rocznych dywidend do momentu rozstrzygnięcia sprawy?

Długi syna pominiętego w testamencie - czy może upomnieć się o spadek?

Długi syna pominiętego w testamencie - czy może upomnieć się o spadek?

Mój ojciec (jedynak) zamieszkał w domu po zmarłym ojcu i mamie. Nie uregulował spraw spadkowych nieruchomości i mieszkał w nim aż do swojej śmierci. Księga wieczysta figuruje na moją babcię. Mam troje rodzeństwa, które zrzeka się dobrowolnie praw do własności na moją rzecz. Jeden brat ma zadłużenia komornicze w wysokości 1/3 wartości nieruchomości. Ojciec sporządził testament, w którym do całości spadku powołuje mnie i pominął syna który ma zadłużenie. Czy jeśli przejmę nieruchomość na własność, komornik może upomnieć się o spadek należny bratu i przejąć (zlicytować) część nieruchomości na rzecz zadłużenia brata?

Odrzucenie spadku i sprzedaż ruchomości zmarłego

Odrzucenie spadku i sprzedaż ruchomości zmarłego

Miesiąc temu zmarł mój ojciec. Odrzuciłem po nim spadek, bo były tam same długi. Ojciec wynajmował mieszkanie i teraz właściciel mieszkania chce pozwać mnie do sądu, ponieważ sprzedałem oraz wyrzuciłem rzeczy, które w tym mieszkaniu się znajdowały. Dodam jeszcze, iż mieszkałem z ojcem w tym mieszkaniu przez całe moje życie, tj. przez 21 lat, byłem tam zameldowany, a wymeldowałem się w dniu jego śmierci. Czy w związku z odrzuceniem spadku i sprzedażą przeze mnie ojca ruchomości jestem narażony na jakieś konsekwencje prawne?

Sprawa spadkowa po rodzicach z obywatelstwem niemieckim

Sprawa spadkowa po rodzicach z obywatelstwem niemieckim

Mam problem ze sprawą spadkową po rodzicach, którzy mieli obywatelstwa niemieckie i polskie. Zameldowani na stałe w Berlinie, z Niemiec mieli wszystkie świadczenia (emerytura, ubezpieczenie). W Polsce sporządzili testamenty. Generalnie sprawa bardzo zawiła, gdyż w 1994 r. rodzice (oboje już nie żyją) dostali odszkodowanie za porzucone mienie i chyba w związku z tym prawo do socjalnego mieszkania i innych świadczeń socjalnych, z których korzystali. Jednak w Polsce to mienie nadal było na ich nazwiska. Na dokumencie porzucenia mienia z Polski podpisali się moi rodzice i dwie siostry (obywatelstwo DE). Sprawa rozpoczęta w Polsce, ale czy właściwy nie był by sąd w Niemczech w takiej sytuacji?

Spór o działkę ze spadku - ustalenie udziałów i podział

Spór o działkę ze spadku - ustalenie udziałów i podział

Problem dotyczy dziedziczenia i sporu co do podziału działki i spadku. Miałam dwóch braci. Najpierw umarł mój starszy brat, bezdzietny kawaler, nie miał żadnego majątku. Następnie umarł tata, pozostawiając działkę, która została rozdzielona na mnie, na młodszego brata i na mamę. W 2004 r. umarł mój młodszy brat, który zostawił żonę i dwoje dzieci. Miesiąc temu zmarła mama, nie pozostawiła testamentu. Ja jestem mężatką i mam dwoje dzieci. Z mojej lektury Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 931, wnioskuję, że po śmierci taty wspomniana działka powinna zostać podzielona na trzy części (moją, mamy i brata). Natomiast po młodszym bracie jego część odziedziczyła żona i dwoje dzieci. Po śmierci mamy jej część działki chyba powinna przejść na mnie. Czy tak to wygląda w świetle prawa? Nie przeprowadzałam jeszcze sprawy spadkowej po mamie, ale w naszej rodzinie doszło do sporu o to, kto dziedziczy tę działkę i jak jest teraz podzielona. Za życia moich rodziców i brata postanowiono, że działka powinna należeć po równo do mnie i brata, ale nie zostało to spisane. Dziś moja bratowa zabrała i ogrodziła część mojej działki i chce sprzedać część swojej działki. Właśnie dlatego chciałam się dowiedzieć, jak wygląda własność tej działki i czy ona może ją sprzedać bez mojej zgody.

Odzyskanie nakładów własnych w postępowaniu spadkowym

Odzyskanie nakładów własnych w postępowaniu spadkowym

Przed zawarciem związku małżeńskiego miałam mieszkanie własnościowe, które sprzedałam, a środki włożyłam we wspólnie zakupiony budynek, zaadaptowany na cele mieszkalne. W roku 2011 wzięłam ślub, a w 2020 mąż zmarł. Obecnie jestem w trakcie postępowania spadkowego. Czy mogę się starać o odzyskanie nakładów własnych poniesionych podczas remontu budynku?

Spadek po teściu gdy mąż nie żyje

Spadek po teściu gdy mąż nie żyje

10 lat temu zmarł mój mąż i przeprowadziłam sprawę spadkową w stu procentach. Mąż przepisał w testamencie wszystko na mnie. Teraz będzie postępowanie spadkowe po moim teściu i mam pytanie. Czy mogę padać się razem z moimi dziećmi do spadku po teściu, skoro mój mąż nie żyje? Mnie rodzina męża uznaję za obcą osobę, której się nic nie przysługuje. Proszę o kontakt i informację w tej sprawie.

Czy udział w sprawie spadkowej jest obowiązkowy?

Czy udział w sprawie spadkowej jest obowiązkowy?

Dziadek chce mi, wnuczce, przepisać dom. Pół domu jest dziadka, pół babci, która nie żyje. Do dziedziczenia dochodzi pięcioro dzieci, z których jedno nie żyje. Już wiem, że trzeba zrobić nabycie spadku po babci. Ale mam pytanie – czy udział w sprawie spadkowej spadkobierców jest obowiązkowy? Jakich dokumentów potrzebuję?

Czy można zasiedzieć spadek?

Czy można zasiedzieć spadek?

Nasza działka graniczy z działkami po mojej prababci, która zmarła w 1990 roku. Po śmierci prababci nie było przeprowadzonej sprawy spadkowej, nadal widnieją jako właściciele tych dwóch działek prababcia i pradziadek. Obecnie spadkobierców jest około 14 osób. Mój tata od roku 1995 płaci co rok podatek od tej ziemi – ma wszystkie dowody wpłat za podatek rolny od tego roku. Również fizycznie dbamy o te dwie działki, co roku je kosząc i nie dopuszczając do tego, by one się zalesiły czy zachwaszczały. Czy można sądownie te działki ze spadku przejąć poprzez zasiedzenie? Czy jest może jakaś inna opcja? Czy jedyną opcją jest sprawa spadkowa i podzielenie tych działek na 14 na osób?

Pominięcie córki przy darowiznach a zachowek

Pominięcie córki przy darowiznach a zachowek

Rodzice mojej żony aktem darowizny przekazali nowy dom, zabudowania i ziemię rolną jej bratu, który z nimi stale mieszkał. Podobnie zrobili wcześniej ze starym domem, w którym zamieszkiwali – również darowali go bratu i to bez wiedzy ich jedynej córki. W darowiznach całkowicie pominęli córkę. Po paru latach szwagier sprzedał stary dom, a pieniądze zachował dla siebie. Żona miała dobre stosunki ze swoimi rodzicami – wspieraliśmy ich finansowo, tak jak i szwagra. On nie krępował się również korzystać z finansów swoich rodziców. Pół roku temu zmarł teść. Okazało się, że brat żony nie ma zamiaru wypłacić jej zachowku, co więcej – chce sprzedać całą nieruchomość którą otrzymał w darowiźnie, mimo że mieszka tam jeszcze matka. Czy może sprzedać rodzinną posiadłość, mimo że jest ona obciążona zachowkiem? Czy żona może żądać zachowku za stary dom sprzedany prawdopodobnie 15 lat temu? Brat i matka nie chcą nam przedstawić dokumentów, na podstawie których przepisane zostały nieruchomości, czy można ich w jakiś sposób do tego zobowiązać? Nie wiemy nawet, czy to był testament, czy akt notarialny. Teściowie twierdzili, że my damy sobie w życiu radę, a ich syn raczej nie i trzeba mu dalej pomagać. Żona czuje się skrzywdzona takim potraktowaniem, co w tej sytuacji może zrobić?

Upoważnienie do polisy i konta a spadek

Upoważnienie do polisy i konta a spadek

Podział majątku nastąpił przed sądem, trójka rodzeństwa dostała po 1/3 wartości majątku, po obu rodzicach. Tata, który zmarł w lutym 2021 r., pozostawił po sobie mieszkanie polisę ubezpieczeniową, oszczędności na koncie. Do polisy i konta był upoważniony brat, który twierdzi, że skoro był upoważniony, to jest to podarowane przez ojca dla niego i mi ani siostrze się nic nie należy, bo to są jego pieniądze. Tata zmarł nagłe, nie pozostawił testamentu ani ostatniej woli na piśmie. Czy pieniądze z konta i polisy należą się również mi i siostrze, czy tylko bratu? Jakie podjąć dalsze kroki, jeśli te środki też się nam należą?

Dziedziczenie długu przez dziecko - co zrobić?

Dziedziczenie długu przez dziecko - co zrobić?

Pytanie odnośnie postanowienia sądu o dziedziczenie długu przez dziecko 8-letnie. Sprawa odrzucenia długu po wujku, który nie żyje kilka lat, brata babci dziecka. Sprawy odrzucenia długu odbyły się i w kolejności doszło właśnie do dziecka, matka tego dziecka nie złożyła odpowiedniego pisma w określonym czasie, co skutkuje postanowieniem sądu o przejęciu długu na 8-latka. Z pisma można wyczytać, że nie ma możliwości odwołania się od postanowienia. Czy jest możliwość, aby dziecko nie płaciło długów?

Zakwestionowanie ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy w sprawie spadkowej

Zakwestionowanie ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy w sprawie spadkowej

Do sądowego postępowania spadkowego sporządzona została ekspertyza przez prywatnego rzeczoznawcę majątkowego w roku 2018. Rozchodzi się tu o nieruchomości rolne. Dopiero wczoraj jeden z uczestników postepowania zakwestionował tę ekspertyzę podczas rozprawy. Teraz sąd musiałby zlecić wykonanie opinii biegłemu sadowemu. Jest to zgodnie z prawem? W jakich przepisach jest to uregulowane?


Porady spadkowe - Prawo spadkowe

Serwis Spadek.info jest dedykowany osobom poszukującym w sieci rzetelnych informacji na temat prawa spadkowego – dziedziczenia, zachowku, odpowiedzialności za długi spadkowe, podatku od spadków, testamentu itp. Serwis prezentuje obszerny zbiór porad prawnych prosto z życia – zostały one opracowane w oparciu o autentyczne sprawy spadkowe, którymi zajmowali się nasi prawnicy.


Znajdą Państwo u nas porady spadkowe od tych najbardziej typowych, np. kto dziedziczy po zmarłym, jak sporządzić testament albo formalnie przyjąć lub odrzucić spadek, po bardzo skomplikowane sprawy dotyczące długów spadkowych, współwłasności, działu spadku czy obliczenia wysokości zachowku.


Warto podkreślić, że autorzy naszych artykułów – prawnicy z wieloletnim doświadczeniem – są non stop do Państwa dyspozycji. Udzielają porad spadkowych na co dzień, na bieżąco śledzą zmiany w prawie spadkowym i w orzecznictwie sądów.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »