Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Opublikowane: 2024-03-20

Testament na osobę obcą, jak zwolnić ją z zachowku?

Testament na osobę obcą, jak zwolnić ją z zachowku?

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, nie mam rodzeństwa, mojego ojca nie znam. Planuję sporządzić testament notarialny, w którym cały swój majątek chciałbym zapisać osobie w sensie prawnym dla mnie obcej. Jednocześnie zależy mi na uniknięciu sytuacji, by osoba ta musiała...

Opublikowane: 2024-03-20

Powołanie do spadku siostrzenicy na mocy testamentu

Powołanie do spadku siostrzenicy na mocy testamentu

Moja ciocia (siostra mojej mamy) posiada mieszkanie, które chce mi podarować w spadku. Co musi zrobić, żeby tak się stało i czy po jej śmierci otrzymam to mieszkanie bez żadnych problemów? Z jakim podatkiem od spadku muszę się liczyć? Dodam, że ciocia jest wdową...

Opublikowane: 2024-03-14

Formalności spadkowe po śmierci rodzica

Formalności spadkowe po śmierci rodzica

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci rodzica? Przed miesiącem zmarła moja mama i nie wiem, jak po kolei wszystko załatwić. Po mamie zostało mieszkanie warte ok. 30 tys. zł. Mama była wdową, dziedziczę ja i moja siostra. Mama zostawiła testament sporządzony...

Opublikowane: 2024-02-16

Jak napisać testament wzajemny?

Jak napisać testament wzajemny?

Wiele małżeństw zastanawia się, czy wzajemne przekazanie majątku jest możliwe. W niniejszym artykule omawiamy tę kwestię. Wyjaśniamy również, jak napisać testament wzajemny . Zagadnienia te przedstawiamy na przykładzie pani Krystyny.

Opublikowane: 2024-02-06

Dwa testamenty notarialne, który jest ważniejszy?

Dwa testamenty notarialne, który jest ważniejszy?

Artykuł porusza złożoną tematykę konfliktów spadkowych wynikających z istnienia dwóch różnych testamentów . Nasza klientka dostała wezwanie na rozprawę dotyczącą spadku po babci. Posiada jej testament z 1970 r.,...

Opublikowane: 2024-02-04

Co należy zrobić z testamentem odręcznym po śmierci spadkodawcy?

Co należy zrobić z testamentem odręcznym po śmierci spadkodawcy?

Niekiedy zdarza się, że zmarły pozostawia po sobie testament napisany odręcznie. Co zrobić w takiej sytuacji? W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie kroki należy podjąć, aby upewnić się, że ostatnia wola osoby zmarłej zostanie spełniona. Jako przykład posłuży nam...

Opublikowane: 2024-01-23

Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta?

Jakie prawa ma konkubina po śmierci konkubenta?

Niekiedy partnerzy żyją w nieformalnym związku przez wiele lat. W takiej sytuacji wątpliwości może budzić kwestia dziedziczenia spadku po konkubencie . W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy osoba żyjąca w konkubinacie może ubiegać się o spadek....

Opublikowane: 2023-12-27

Wydziedziczenia małżonka

Wydziedziczenia małżonka

Rozważając możliwość wydziedziczenia małżonka , istotne jest zrozumienie, jakie prawo daje dysponowanie majątkiem osobistym i jakie są przesłanki wydziedziczenia według polskiego prawa. Ten artykuł dotyka budzącej wątpliwości kwestii,...

Opublikowane: 2023-11-10

Testament sprzed 20 lat

Testament sprzed 20 lat

Wiele lat po śmierci testatora odnalezienie i otwarcie jego testamentu może radykalnie zmienić sytuację spadkową. Historia pani Honoraty, która po dwóch dekadach decyduje się otworzyć testament ojca, ukazuje złożoność i wagę tego procesu. Testament, będący wyrazem ostatniej...

Opublikowane: 2023-11-10

Szansa na podważenie testamentu

Szansa na podważenie testamentu

Testament – ostatnia wola zmarłego, często wywołuje kontrowersje wśród spadkobierców. Czy jednak istnieją wystarczające powody, by kwestionować jego ważność? Kluczowe aspekty, takie jak stan zdrowia spadkodawcy podczas sporządzania testamentu, jego świadomość i...

Opublikowane: 2023-11-10

Sporządzenie testamentu tak aby dzieci dziedziczyły dopiero po śmierci obojga małżonków

Sporządzenie testamentu tak aby dzieci dziedziczyły dopiero po śmierci obojga małżonków

W obliczu nieuchronność życiowych zdarzeń, wiele par małżeńskich staje przed zadaniem zabezpieczenia przyszłości swojej i swoich dzieci na wypadek śmierci. Testamenty wzajemne wydają się być jednym z rozwiązań umożliwiających przekazanie spadku dzieciom dopiero po odejściu...

Opublikowane: 2023-11-09

Czy jest obowiązek otwarcia testamentu w określonym czasie po śmierci?

Czy jest obowiązek otwarcia testamentu w określonym czasie po śmierci?

Wiele osób pozostawia po sobie testament, w których rozporządza majątkiem ziemskim. Spadkobiercy i inne osoby zainteresowane nieraz zastanawiają się, czy ten dokument trzeba otworzyć i zrealizować. A jeśli tak, to w jakim terminie. Na te wątpliwości odpowiadamy w kontekście pytania...

Opublikowane: 2023-10-31

Procedura otwarcia i ogłoszenia testamentu

Procedura otwarcia i ogłoszenia testamentu

W przypadku śmierci osoby, która zostawiła po sobie testament, procedura otwarcia i ogłoszenia testamentu jest kluczowa, aby spadkobiercy ustawowi mogli poznać treść dokumentu oraz starać się o oficjalne nabycie spadku. W tym artykule na przykładzie sprawy Adama omówimy kroki, jakie...

Opublikowane: 2023-10-27

Nieruchomość od ciotki, która forma najkorzystniejsza? Darowizna, dożywocie, czy testament?

Nieruchomość od ciotki, która forma najkorzystniejsza? Darowizna, dożywocie, czy testament?

Przekazanie majątku bliskim osobom w taki sposób, aby uniknąć późniejszych roszczeń ze strony innych spadkobierców, stanowi ważne wyzwanie w planowaniu sukcesji majątkowej. Jeśli w jesieni życia chcemy docenić kogoś, kto był nam szczególnie bliski lub nam pomagał, warto...

Opublikowane: 2022-04-28

Wola zmarłego niezapisana w testamencie

Wola zmarłego niezapisana w testamencie

Samotny mężczyzna nagle umiera (brak żony i dzieci), posiada jedynie siostrę i brata. Testament nie został spisany. Jednak przed śmiercią wielokrotnie wskazuje, że chce wszystko zapisać bratanicy, która się nim opiekowała w ostatnich dniach życia. Niestety brak...

Zapis windykacyjny w testamencie a zachowek

Zapis windykacyjny w testamencie a zachowek

Mieszkanie jest wspólną własnością małżonków. Mąż posiada pełnoletnią córkę z pierwszego małżeństwa oraz pełnoletnią córkę z drugiego małżeństwa. Jest już w podeszłym wieku i chciałby w testamencie w postaci zapisu windykacyjnego...

Otwarcie testamentu i ustalenie zachowku

Otwarcie testamentu i ustalenie zachowku

Po 14 latach od śmierci ojca ma zostać otwarty jego testament. Według testamentu ojciec zapisał „całość spadku” małżonce. Ojciec miał 2 dzieci z pierwszego małżeństwa oraz 1 z drugiego. Zasadniczą częścią spadku jest mieszkanie nabyte w trakcie...

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa

Testament wzajemny bezdzietnego małżeństwa

Czy jeśli małżonkowie bezdzietni przepisaliby cały majątek spadkowy testamentem wzajemnym na siebie, to czy zamknie to całym rodzinom małżonków możliwość domagania się wszelkich roszczeń od tego z małżonków, który by pozostał?

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Sprzedaż mieszkania rodziców zapisanego w testamencie gdy żyje matka

Posiadam testament napisany przez rodziców, że po ich śmierci ich mieszkanie własnościowe przejdzie na mnie. Ojciec nie żyje, a matka jest ubezwłasnowolniona i mieszka w DPS-ie. Czy w tej sytuacji mogę sprzedać mieszkanie? Sam żyję za granicą.

Wgląd do testamentu przed śmiercią spadkodawcy

Wgląd do testamentu przed śmiercią spadkodawcy

Czy spadkobierca jest uprawniony znać treść testamentu notarialnego przed śmiercią spadkodawcy i przed jego otwarciem?

Odmowa ujawnienia testamentu, co zrobić?

Odmowa ujawnienia testamentu, co zrobić?

Tato zmarł 8 lat temu, 5 lat po jego śmierci ja i brat zostaliśmy poinformowani, że oboje rodzice spisali testament za dożywocie dla naszej siostry. Siostra odmawia ujawnienia treści testamentu, a obecnie chce oddać matkę staruszkę do domu opieki. Nie takie były między...

Podejrzenie co do autentyczności testamentu

Podejrzenie co do autentyczności testamentu

Rodzice męża rozwiedli się 35 lat temu. Mąż właśnie otrzymał pismo z sądu informujące o wniosku drugiej żony ojca o stwierdzenie nabycia spadku po nim wraz z testamentem, w którym ojciec wydziedzicza mojego męża i jego siostrę (jedyne dzieci...

Wydziedziczenie w testamencie a ubieganie się o zachowek

Wydziedziczenie w testamencie a ubieganie się o zachowek

Mąż został wydziedziczony w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego przez jego rodziców. Powód, jaki podali, to uzyskanie znacznej pomocy materialnej przy budowie własnego domu, co jest nieprawdą, ponieważ nie otrzymał nic. Spadkobiercami zostali drugi syn...

Testamenty wzajemne między małżonkami

Testamenty wzajemne między małżonkami

Sprawa dotyczy zabezpieczenia się małżonków w przypadku śmierci poprzez testamenty wzajemne. Moja żona i ja jesteśmy małżeństwem po raz drugi. Oboje mamy dorosłe dzieci z pierwszego małżeństwa. Notarialnie mamy spisaną rozdzielność majątkową. Chcielibyśmy...

Podważenie testamentu ze względu na alkoholizm

Podważenie testamentu ze względu na alkoholizm

Czy można podważyć testament osoby uzależnionej skrajnie od alkoholu? Zmarły leczył się kilkakrotnie w szpitalu (detoks), jednak nieskutecznie. Sąsiedzi uznawali go za osobę uciążliwą, notorycznie pijaną. Zgon nastąpił w skutek zaburzenia krążenia. Znaleźli go...

Odwołanie od decyzji sądu w sprawie spadkowej

Odwołanie od decyzji sądu w sprawie spadkowej

Krewna w testamencie notarialnym przekazała mi mieszkanie, ponieważ jej córka nie utrzymywała z nią kontaktu. Niestety przegrałem sprawę spadkową w sądzie, ponieważ według opinii biegłego testament był nieważny. Według biegłego krewna w chwili sporządzania testamentu nie była...

Przekazanie udziału w nieruchomości wspólnej

Przekazanie udziału w nieruchomości wspólnej

Rodzice zmarli 15 lat temu. Dom rodzinny został sądownie podzielony po 1/5 udziału na każde z dzieci (jest nas pięcioro). Jak dotąd nie przeprowadziliśmy podziału domu, tak więc razem z siostrą mieszkamy w nim, płacimy podatki, utrzymujemy go i w miarę...

Ujawnienie testamentu po latach

Ujawnienie testamentu po latach

Przed 25 laty wspólnie z mężem kupiliśmy duży dom. Mąż miał syna z pierwszego małżeństwa oraz mieliśmy wspólnego syna. Mąż nie żyje od 15 lat, przeprowadziłam po nim sprawę spadkową. Niedługo przed śmiercią mąż przekazał swojemu pierworodnemu synowi znaczną...

Spadek od obcej osoby

Spadek od obcej osoby

Niespokrewniona ze mną osoba w testamencie zapisała mi swój majątek, nie miała dzieci ani żony. Rodzice i rodzeństwo tej osoby już nie żyją. Jedynymi osobami z rodziny są: bratanica i jej dzieci. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, który mam...

Stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

Stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

Zmarła matka zostawiła spisany odręcznie testament, w którym uczyniła mnie swoim jedynym spadkobiercą. Majątek po mamie stanowi mieszkanie, które kupiła jeszcze przed ślubem z moim ojczymem. Ojczym żyje, nigdy nie był zameldowany w tym mieszkaniu i w nim...

Zmiana testamentu notarialnego bez odwołania starego

Zmiana testamentu notarialnego bez odwołania starego

Mama kilka lat temu spisała u notariusza testament, w którym powołała do całości spadku męża i wnuka, dzieląc majątek po połowie. W tym roku mama zmieniła swoją decyzję i spisała przed notariuszem drugi testament, w którym powołała do całości...

Czy strona w postępowaniu spadkowym ma obowiązek stawiennictwa w sądzie?

Czy strona w postępowaniu spadkowym ma obowiązek stawiennictwa w sądzie?

Najbliższą rodziną zmarłej ciotki jest mój mąż i jego siostra. Ciotka zostawiła testament, w którym jedyną spadkobierczynią uczyniła siostrę męża. Mąż został jednak wezwany przez sąd do stawiennictwa w sprawie spadkowej (nieobowiązkowego). Mieszkamy daleko,...

Testament matki sprzed lat, czy jest ważny?

Testament matki sprzed lat, czy jest ważny?

Miesiąc temu zmarła moja mama. Jestem jedynaczką, więc sprawa dziedziczenia wydawała się oczywista. Tymczasem po pogrzebie przyszła do mnie kuzynka i przedstawiła dokument pt. „Testament” napisany odręcznie przez moją matkę w 1990 r., bez potwierdzenia...

Zabezpieczenie mieszkania przed sprzedażą po śmierci małżonka

Zabezpieczenie mieszkania przed sprzedażą po śmierci małżonka

Jak sporządzić testament, żeby zabezpieczyć się wzajemnie w małżeństwie (w przypadku śmierci jednego z nas) od konieczności przekazania należnej części spadku zstępnym? Z poprzednich związków mamy po dwoje dorosłych dzieci, ze strony żony żyje jeszcze...

Spadek w Polsce dla obywatela USA

Spadek w Polsce dla obywatela USA

Mam obywatelstwo polskie i amerykańskie, na stałe mieszkam w USA. Moje dzieci są obywatelami amerykańskimi. Posiadam w Polsce nieruchomości odziedziczone po rodzicach. Czy moje dzieci na podstawie mojego testamentu odziedziczą nieruchomości w Polsce?

Dysponowanie rachunkiem maklerskim po śmierci męża

Dysponowanie rachunkiem maklerskim po śmierci męża

Mój mąż zmarł miesiąc temu. Pozostawił testament, w którym przekazuje wszystko mi. Czy mogę sprzedać jego samochód i dysponować rachunkiem maklerskim (mam hasła itp.)?

Spadek po ciotce

Spadek po ciotce

Zmarła moja ciotka, która zostawiła testament notarialny i wskazała mnie jako spadkobiercę. Nie miała dzieci, a jej majątkiem było gospodarstwo rolne. Ciotka miała rodzeństwo. Za kilka dni jest sprawa o otwarcie testamentu. Boję się, że rodzeństwo będzie chciało...

Wykonanie testamentu krok po kroku

Wykonanie testamentu krok po kroku

Ja i moi bliscy dziedziczymy z testamentu osoby zmarłej. Jak zrealizować krok po kroku przyjęcie spadku w tej sytuacji?

Testament zagraniczny

Testament zagraniczny

Moja matka mieszka od kilkudziesięciu lat w Kanadzie; ma obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Ja mieszkam w Polsce. Chciałybyśmy się dowiedzieć, jakie byłyby konsekwencje prawne (w tym podatkowe), gdyby mama przekazała mi jakąś sumę pieniędzy za życia,...

Czy testament przedawnia się?

Czy testament przedawnia się?

Moi rodzice zmarli na początku lat 90. Sporządzili testament, z którego wynikało, że do całego spadku (w tym mieszkania) był uprawniony mój brat. Zgodnie z wolą rodziców brat miał jednak przekazać mi połowę odziedziczonego majątku. Nic jednak od niego nie...

Wydziedziczenie syna

Wydziedziczenie syna

Chcę wydziedziczyć swojego syna . Przyczyny do tego są następujące: uporczywie nie dopełnia wobec mnie obowiązków rodzinnych, nie utrzymujemy kontaktu, jego matka jest wrogo wobec mnie nastawiona, jest nastawiony na wyłudzanie ode mnie jak najwyższych sum pieniędzy....

Podstawienie powiernicze

Podstawienie powiernicze

Mąż ma mieszkanie nabyte przed naszym ślubem. On ma troje swoich dorosłych dzieci, ja mam dwoje. Mąż chciałby, abym w przypadku jego śmierci otrzymała to mieszkanie, a jego dzieci żeby odziedziczyły je po mojej śmierci. Czy jest możliwe takie rozwiązanie? Jeśli tak, to jakie...

Wskazanie spadkobierców ustawowych przy dziedziczeniu z testamentu

Wskazanie spadkobierców ustawowych przy dziedziczeniu z testamentu

Zmarła siostra mojego dziadka, która nie miała dzieci ani męża. Jej rodzeństwo i rodzice nie żyją. Zmarła uczyniła mnie spadkobiercą testamentowym . Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszę wymienić wszystkich potencjalnych spadkobierców...

Wydziedziczenie i eksmisja syna

Wydziedziczenie i eksmisja syna

Czy mogę wydziedziczyć syna (jest pełnoletni), czyniąc spadkobierczynią tylko córkę? Syn zrezygnował ze szkoły, nie chce iść do pracy, obraża mnie, nie ma dla mnie szacunku. Ponadto ma wyrok za kradzież z włamaniem. Już nie mogę tego wszystkiego znieść! Czy...

Unieważnienie testamentu osoby chorej psychicznie

Unieważnienie testamentu osoby chorej psychicznie

Mój brat, który od dłuższego czasu chorował psychicznie, zapisał w testamencie cały swój majątek (mieszkanie) obcej osobie. Wcześniej przez wiele lat obiecywał, że jego spadkobiercą zostanie mój syn, a jego chrześniak. Sądzę, że osoba powołana do spadku nakłoniła go do...

Zachowek dla przyrodniej siostry

Zachowek dla przyrodniej siostry

Mój mąż ma córkę z dawnego związku. Nigdy nie interesowała się ojcem, nie wiemy, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Mąż zawsze łożył alimenty. Mamy mieszkanie, które chcemy zapisać wspólnej córce. Jak ją zabezpieczyć, by nie musiała w przyszłości spłacać...

Mieszkanie w testamencie od dziadka i żądanie zachowku przez syna

Mój dziadek przed śmiercią sporządził testament, ponieważ chciał, żebym odziedziczyła jego kawalerkę. Mieszkanie wykupił dziadek, ale to ja dałam mu pieniądze na ten cel. Syn dziadka (czyli mój wujek) żąda zachowku w wysokości 30 000 zł. Sądzę,...

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament - Porady prawne

Testament, czyli ostatnia wola, jest wyjątkowym dokumentem, o sporządzeniu którego każdy z nas powinien zawczasu pomyśleć. To w nim możemy zadecydować o majątku całego naszego życia – komu i w jakich częściach powinien przypaść, aby zapewnić bliskim osobom godne życie, gdy nas już nie będzie. Albo może nam zależeć na otoczeniu szczególną opieką niepełnosprawnego członka rodziny, czy zamierzamy zadbać o dalsze funkcjonowanie rodzinnej firmy – jak zatem napisać testament? Jakie są rodzaje testamentów? Gdzie go należy złożyć – o tym i o wielu innych zagadnieniach przeczytają Państwo w dziale „Testament”, który zawiera porady na temat dziedziczenia testamentowego w świetle polskiego prawa.


Kwestii związanych z ostatnią wolą jest naprawdę wiele, znajdą tu Państwo praktyczne podpowiedzi, jak przyjąć spadek na podstawie testamentu, czyli doprowadzić do jego ogłoszenia i otwarcia przez sąd spadku, albo jakie podjąć kroki, jeśli nie wiemy, gdzie przebywają spadkobiercy. Warto również zapoznać się z poradami spadkowymi, które mówią o wydziedziczeniu w testamencie albo dotyczą zapisu windykacyjnego.


Odrębnym zagadnieniem jest powództwo o podważenie testamentu, które mogą wytoczyć członkowie rodziny zmarłego – takie sprawy nie należą do rzadkości. Osoby, które żyją w związku nieformalnym, partnerskim powinny szczególnie zadbać o sprawy związane z wzajemnym dziedziczeniem, aby w przyszłości nie być pozbawionym majątku czy nawet dachu nad głową. Zachęcamy do lektury! A zarazem informujemy, że autorzy prezentowanych porad spadkowych – nasi prawnicy – pozostają do Państwa dyspozycji na wypadek problemów z dziedziczeniem i prawem spadkowym.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »