Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy jest obowiązek otwarcia testamentu w określonym czasie po śmierci?

Mama ma drugiego męża, czyli mojego ojczyma. Ojczym umiera. Ojczym pozostawia testament. Czy jest obowiązek otwarcia testamentu w określonym czasie po jego śmierci? Czy jeżeli testament nie jest otwarty, należy składać cokolwiek w urzędzie skarbowym w jakimś określonym terminie? Pozostaje moja mama. Jeżeli testament ojczyma nie zostanie nigdy otwarty, jaki to ma wpływ na moje dziedziczenie po mojej mamie? Jestem jej jedynym dzieckiem (gdyby ona zmarła, nie otworzywszy nigdy testamentu męża). Czy konieczne jest otwarcie testamentu ojczyma, abym mogła dziedziczyć po swojej mamie? Zaznaczam, że mama posiada też swój majątek odrębny. Jeżeli w powyższym przypadku bez otwarcia testamentu po ojczymie mogłabym dziedziczyć po swojej mamie, to czy wystarczyłoby przeprowadzenie poświadczenia dziedziczenia u notariusza? Czy uprawnionymi do spadku po mojej mamie są dzieci ojczyma z pierwszego jego małżeństwa i czy one też musiałyby się stawić przed notariuszem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy jest obowiązek otwarcia testamentu w określonym czasie po śmierci?

Zobowiązanie do otwarcia testamentu

Zgodnie z art. 646 Kodeksu postępowania cywilnego osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę. Powyższe oznacza, ze co do zasady testament powinien być ogłoszony po śmierci ale dłuższe jego niezgłaszanie nie powoduje negatywnych konsekwencji dla samego spadku i jego ważności. Natomiast osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku nieujawnienia testamentu, mają prawo zgłosić to do sądu. Także wierzyciele, jeśli w skład spadku wchodzą długi.

Podatek od spadku

Czy jeżeli testament nie jest otwarty, należy składać cokolwiek w urzędzie skarbowym w jakimś określonym terminie? Co do zasady nie. Podatek od spadków powstaje w związku z nabyciem spadku, a ten nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy. Innymi słowy niezależnie od tego, czy testament będzie ujawniony, czy nie, spadkobierca nabywa spadek. Jednak dysponować tym spadkiem może dopiero po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku (postanowienie sądu lub notarialne poświadczenie). Ustawa o podatku od spadków i darowizn stanowi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

To oznacza, że dopóki nie zostanie stwierdzone nabycie spadku na podstawie testamentu, termin na zgłoszenie nie biegnie. 

W związku ze śmiercią ojczyma w skład majątku mamy, niezależnie od stwierdzenia nabycia spadku po ojczymie, z chwilą jego śmierci wchodzi spadek po nim. Skład spadku po mamie automatycznie będzie wchodził spadek po ojczymie ale z racji braku stwierdzenia nabycia spadku mama ani Pani nie będziecie mogły dysponować tym majątkiem. Spadek po mamie nabędzie Pani bez dodatkowych czynności wobec majątku odziedziczonego przez nią po ojczymie.

Sprawa spadkowa

Tak, wystarczy poświadczenie dziedziczenia u notariusza, ponieważ w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, a także w przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie bada się składu majątku spadkowego, a jedynie powiązania rodzinne czy dyspozycje w zakresie dziedziczenia. Ustala się spadkobierców i ich udziały a nie majątek spadkowy.

Dzieci ojczyma nie mają żadnych praw do spadku po żonie swojego ojca, która nie jest ich matką. W dziedziczeniu istotne są więzy krwi. Dzieci męża z poprzedniego małżeństwa nie należą do kręgu spadkobierców ustawowych. Tylko Pani zatem będzie stawiała się u notariusza i tylko Pani nabędzie prawa do spadku po mamie z chwilą jej śmierci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl