Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy musimy odrzucić spadek po kuzynie?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-04-24

Zmarł mój kuzyn, który posiadał długi. Nie miał ani żony, ani dzieci. Spadek został odrzucony przez jego rodziców oraz siostrę wraz z jej dziećmi. Nasi (wspólni) dziadkowie nie żyją. Czy w takim wypadku, aby ustrzec się długów moja mama (siostra matki mojego kuzyna), siostra wraz z jej dziećmi oraz ja wraz moim dzieckiem musimy odrzucić spadek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście może być tak, że ktoś po latach dowiaduje się , że odziedziczył jakieś długi. Wówczas jednak dziedziczy je z dobrodziejstwem inwentarza, czyli tylko do tej wartości, jaką przedstawia czynna masa spadku.

Dziedziczenie ustawowe następuje w określonej kolejności grup dziedziczenia i według określonych zasad wstępowania w miejsce wcześniejszych spadkobierców. 

Zgodnie z art. 1020 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W tej sytuacji, zgodnie z inną reguła, wyrażoną w art. 931 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Reguł tych jest wiele, spróbujmy je przeanalizować dokładnie na Pana przykładzie. Należy się bowiem zastanowić, gdzie w kolejności dziedziczenia znajduje się rodzeństwo rodziców spadkodawcy – czyli Pana mama.

Kuzyn w chwili śmierci nie miał małżonka ani dzieci. Zgodnie z art. 932 § 3 i 4 w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Matka spadkodawcy i siostra odrzuciły spadek, czyli dla prawa nie dożyły jego otwarcia. Dzieci siostry odrzuciły spadek, więc"nie dożyły" jego otwarcia. Kolejnymi do dziedziczenia są zatem dziadkowie spadkodawcy, ale ci nie dożyli otwarcia spadku w sposób naturalny. Zgodnie z art. 934 w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Niestety art. 934 § 2 wprowadza zamieszanie, ponieważ stanowi, że jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. Skoro dziadkowie Pana i kuzyna nie żyją, to jednym z ich zstępnych jest Pana mama. Zatem także i ona musi odrzucić spadek. Cytowany przeze mnie artykuł nie dotyczy tylko bezpośrednich zstępnych dziadków, ale także dalszych. Tak wywnioskował Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 października 2013 r. (sygn. akt IV CSK 69/13): „Pojęcie »zstępni« zawarte w art. 934 § 2 KC obejmuje zarówno dzieci dziadków, jak i ich dalszych zstępnych, jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku”. Zatem skoro Pana mam odrzuci spadek, musi go odrzucić Pan, a w dalszej kolejności także Pana dzieci. O ile te dzieci nie mają swoich dzieci, o tyle na nich skończy się ten ciąg dziedziczenia.

Zgodnie z art. 935 w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Długi po zmarłym przyrodnim bracie

Zmarł brat przyrodni, z którym nie utrzymywałam żadnych kontaktów. Przyrodni brat miał długi. Mój dorosły syn, z którym również nie utrzymuję...

 

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?

Mieszkam z żoną i naszym 3-letnim dzieckiem w Niemczech. Żona odrzuciła spadek po swoim zmarłym ojcu 8 lipca ubiegłego roku....

 

Dziedziczenie nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa

Dziedziczenie nieruchomości nabytej w trakcie małżeństwa

Sprawa dotyczy dziedziczenia nieruchomości należących do majątku osobistego małżonków. Zmarł mój ojciec. Rodzice nie mieli rozdzielności majątkowej. Moja...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »