Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie długów po wujku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-05-04

Kilka miesięcy temu zmarł syn mojego wujka (brata ojca) Jan, pozostawiając po sobie długi. Nie miał żony ani dzieci. Jego siostra odrzuciła spadek. Rodzice i dziadkowie Jana nie żyją. Spadek został odrzucony przez siostrę mojego ojca, jej dzieci i wnuki. Moj ojciec nie żyje, spadek po nim przyjęłam ja, mój brat i moja mama. Ja z bratem odrzuciliśmy spadek po Janie. Notariusz twierdzi, że mama nie musi odrzucać spadku po Janie, mimo że dziedziczyła po ojcu. Czy ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie długów po wujku

Krąg spadkobierców ustawowych

Poniżej przedstawiam Pani informacje dotyczące procedury odrzucenia spadku i kręgu spadkobierców w zależności od kolejności ich powołania do spadku.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.

2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.

3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).

4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).

5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje).

6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może on/ona lub nie chce dziedziczyć) na jego/jej zstępnych.

Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć). Taka sytuacja będzie miała właśnie miejsce w Pani sprawie.

Dalej dziedziczą:

7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).

8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku i do spadku zostają powołani spadkobiercy w dalszej kolejności.

Jak wynika z podanych przez Panią informacji na dzień dzisiejszy Pani i Pani brat jako zstępni swojego zmarłego ojca odrzuciliście spadek po zmarłym wujku.

Czy wdowa dziedziczy po szwagrze?

Notariusz prawidłowo poinformował Pani mamę, iż nie musi ona odrzucać spadku po zmarłym wujku, ponieważ w świetle prawa nie dziedziczy spadku po nim. Do spadku po zmarłym wujku byłby powołany Pani ojciec, gdyby żył na dzień śmierci wuja. Jednakże na dzień śmierci wujka Pani ojciec nie żył, a więc nie mógł odziedziczyć długów wujka (czyli w skład spadku po Pani ojcu nie weszły długi wujka).

W związku z tym, że ojciec nie dożył otwarcia spadku, czyli śmierci Pani wujka, to udział spadkowy po śmierci wujka, który przypadałby ojcu przeszedł na jego zstępnych, czyli Panią i Pani brata oraz Waszych zstępnych po tym, jak odrzuciliście Państwo spadek. Pani mama nie jest zstępną Pani ojca, tylko jego żoną, dlatego udział spadkowy po Pani wujku na Pani mamę nie przeszedł z chwilą śmierci ojca i Pani mama nie musi spadku odrzucać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?

Moja matka ma sporo długów (chodzi o kredyty). Komornik zajmuje część jej wypłaty. Boję się, że wierzyciele zażądają ode mnie spłaty tych...

 

Zrzeczenie się spadku za życia dłużników

Zrzeczenie się spadku za życia dłużników

Rodzice mają duże zadłużenie za mieszkanie. Czy jest możliwość zrzeczenia się spadku (długów) po nich?

Kolejność dziedziczenia długów po zmarłym

Kolejność dziedziczenia długów po zmarłym

Zmarł nasz syn (nie miał dzieci). Zapewne pozostawił długi. My (rodzice) i nasz drugi syn odrzuciliśmy spadek. Syn i synowa starają się też...

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym

W 2011 roku zmarł mój ojciec, pozostawiając w spadku jedynie długi. Nie odrzuciłem spadku w ustawowym terminie, bo o długach nie wiedziałem....

Spłacanie długów ojca

Teść zmarł dwa lata temu, a teściowa rok temu. Mąż z dziećmi zrzekli się spadku po matce. Rodzice męża jednak narobili długów w bankach....

 

Odrzuciłem spadek, czy dziecko odziedziczyło dług?

Dwa lata temu w szpitalu we Francji zmarł mój ojciec; nie miał żadnego ubezpieczenia i obecnie ten szpital domaga się zapłaty 20 tys. euro. Nie...

 

Nie zdążymy odrzucić spadku w imieniu dzieci, co robić?

Za miesiąc mija 6-miesięczny termin, w którym ja i mój mąż musimy odrzucić spadek w imieniu naszych małoletnich dzieci. Wnieśliśmy sprawę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »