Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy siostra odpowiada za długi brata po jego śmierci?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-01-21 • Aktualizacja: 2022-05-15

Przed czterema miesiącami zmarł mój najstarszy brat. Był bardzo zadłużony, miał komornika na karku. Obawiam się, czy jako siostra zmarłego nie będę musiała wraz z pozostałym rodzeństwem spłacać jego długów. Owszem brat ma dzieci, ale nie powodzi im się najlepiej, więc komornik nic nie wskóra. Natomiast bratowa ma jedynie skromną emeryturę po mężu. Co mam zrobić, by długi brata nie przeszły na mnie i na moją rodzinę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy siostra odpowiada za długi brata po jego śmierci?

Czy rodzeństwo odpowiada za długi zmarłego brata?

Pani oraz pozostałe rodzeństwo zmarłego może odpowiadać za długi spadkowe tylko w sytuacji, gdy spadkobiercy dziedziczący w pierwszej kolejności (dzieci, żona, rodzice zmarłego brata) odrzucą po nim spadek.

Kolejność dziedziczenia po zmarłym

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.) najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy;
  3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.
    Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć).
  7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów)

Zobacz również: Odrzucenie spadku po siostrze

W jakim terminie można odrzucić spadek po zmarłym?

W takiej samej kolejności jak dziedziczenie odbywa się również odrzucanie spadku.

Jeżeli nie chce Pani odziedziczyć długów zmarłego, to powinna Pani spadek po nim odrzucić w odpowiednim terminie.

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem, w którym dowiedzieli się oni z właściwego źródła o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny (tak uchwała SN z 15 stycznia 1991 r., III CZP 75/90, LexPolonica nr 302249, OSNCP 1991, nr 5-6, poz. 68).

Dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niegodności dziedziczenia takich osób.

Dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy.

Termin 6-miesięczny jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem.

Zatem ma Pani 6 miesięcy na odrzucenie spadku od dnia, w którym dowiedziała się Pani o powołaniu do spadku.

Pod warunkiem zatem, że dzieci zmarłego odrzucą spadek, jak również jego żona i rodzice, to dopiero wówczas spadek przejdzie na rodzeństwo zmarłego, a gdy któreś z rodzeństwa nie żyje (lub odrzuci spadek) to spadek przejdzie na jego dzieci. Tak jak napisałam, termin ten wynosi 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku. Ma Pani jeszcze czas na odrzucenia spadku i winna to Pani zrobić przed sądem lub przed notariuszem. U notariusza lub w sądzie (ale u notariusza procedura jest znacznie szybsza) powinna Pani pojawić się z aktem zgonu osoby zmarłej.

Jeśli odrzuci Pani spadek, a ma Pani dzieci, to również w imieniu dzieci powinna Pani odrzucić spadek. Dorosłe dzieci odrzucają spadek tak samo jak Pani.

Zobacz również: Czy po śmierci brata należy się zachowek?

Jak nieletnie dzieci mogą odrzucić spadek?

Co się zaś tyczy odrzucenia spadku przez nieletnie dzieci, to wskazać należy, że odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Tym samym rodzice muszą wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Z wnioskiem może wystąpić jedno z rodziców.

Sąd rozpatrując sprawę, ocenia między innymi legalność czynności (odrzucenie spadku zwykle jest zgodne z obowiązującym prawem) i jej celowość, to znaczy czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Ważne jest zatem dostarczenie dowodów, że spadek jest bardzo zadłużony i dla dzieci nie będzie korzystne jego przyjęcie.

Tak więc we wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka.

Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym przedłuża się, to należy w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez Panią złożyć do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu małoletniego dziecka zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku). Przerwie to wówczas bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

Reasumując, radziłabym Pani odrzucić spadek po bracie, kiedy dowie się Pani, że najbliższa jego rodzina go odrzuciła. Co prawda sąd powinien zawiadomić Panią, że spadkobiercy w dziedziczeniu Panią wyprzedzający odrzucili spadek, ale w praktyce różnie z tym bywa i lepiej warto być w kontakcie z rodziną, żeby wiedzieć, jak przebiega sprawa spadkowa. Jeżeli nie uda się Pani uzyskać tej informacji od rodziny, to proszę nie czekać, tylko spadek odrzucić we własnym imieniu. Po tej czynności będzie miała Pani kolejne 6 miesięcy na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci, jeżeli oczywiście je Pani posiada.

Opis stanu faktycznego ze stycznia 2015 r.

Zobacz również: Spadek po bezdzietnym bracie kawalerze

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):


Marek - 2021-04-22

Mam pytanie, kto dziedziczy długi po bracie? Mój brat miał żonę i dzieci. Odrzucili oni spadek po nim i rozumiem że dziedziczenie przechodzi teraz na rodzeństwo? Czyli żeby nie dziedziczyć po bracie, muszę odrzucić po nim spadek?


Admin - 2021-04-23

Dokładnie tak. Jeżeli nie chce Pan dziedziczyć po bracie musi Pan odrzucić spadek.Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »