Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybudowanie domu na użyczonym terenie a spadek

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-10-07

Na działce, której jedynym właścicielem jest mój ojciec, stoją dwa domy. Pierwszy z nich wybudowali rodzice w latach 80., drugi – kilka lat temu ja, za własne środki. Zrobiłem to na mocy użyczenia terenu przez ojca, pozwolenia na budowę było dla mnie. Jak w świetle prawa własności i spadkowego wygląda ta sytuacja? Dodam, że spadkobiercami ojca będę ja i moja siostra. Co będzie przedmiotem spadku?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Konstrukcja prawna obowiązująca w prawie od czasów rzymskich jednoznacznie wskazuje, że właściciel działki jest właścicielem wszystkiego, co jest z działką trwale związane, zatem i budynku. Nie może więc istnieć sytuacja, gdy właściciel gruntu a właściciel budynku to dwie różne osoby (poza jednym wyjątkiem: wieczystym użytkowaniem od gminy lub Skarbu Państwa). Właściciel gruntu staje się bowiem właścicielem budynku, a ten kto wzniósł budynek na cudzym gruncie, jest właścicielem poczynionych nakładów.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Została ta zasada zamieszczona w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 191 „własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową”.

Nie trzeba być właścicielem gruntu, by budować na nim budynek. Zgodnie z prawem budowlanym trzeba mieć tytuł prawny do nieruchomości. Takim tytułem, oprócz własności, może być dzierżawa, użytkowanie itd. Zatem nie trzeba być właścicielem, aby dostać pozwolenie na budowę.

Na dzień dzisiejszy Pana ojciec jest jedynym właścicielem ziemi i domów na niej powstałych niezależnie od tego, że de facto to Pan zbudował jeden z domów za swoje pieniądze. Obecnie może Pan domagać się jedynie zwrotu nakładów, które Pan poczynił w związku z budową domu.

Po śmierci ojca, jeśli nie zostanie spisany testament, to do spadku na podstawie ustawy zostanie powołany Pan i Pana siostra. Każde z Państwa nabędzie po 1/2 udziału w spadku.

W skład spadku po Pana ojcu wejdzie cały jego majątek, który on nabył za życia, w tym oczywiście i przedmiotowa nieruchomość. Pan w trakcie działu spadku, jeśli do takiego dojdzie, będzie mógł rozliczyć swoje nakłady poczynione na nieruchomość.

Radziłabym Panu porozmawiać z ojcem, żeby sprawę uregulować jeszcze za jego życia, aby w przyszłości Pana siostra nie rościła sobie żadnych praw do nieruchomości zbudowanej przez Pana.

Proszę jeszcze pamiętać, że jeśli Pana ojciec będzie chciał przekazać na rzecz Pana część nieruchomości z domem, który Pan zbudował (lub całą nieruchomość), to też warto byłoby dodatkowo zabezpieczyć się przed ewentualnym zachowkiem, którego może domagać się Pana siostra po śmierci ojca. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »