Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybudowanie domu na użyczonym terenie a spadek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-10-07

Na działce, której jedynym właścicielem jest mój ojciec, stoją dwa domy. Pierwszy z nich wybudowali rodzice w latach 80., drugi – kilka lat temu ja, za własne środki. Zrobiłem to na mocy użyczenia terenu przez ojca, pozwolenia na budowę było dla mnie. Jak w świetle prawa własności i spadkowego wygląda ta sytuacja? Dodam, że spadkobiercami ojca będę ja i moja siostra. Co będzie przedmiotem spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konstrukcja prawna obowiązująca w prawie od czasów rzymskich jednoznacznie wskazuje, że właściciel działki jest właścicielem wszystkiego, co jest z działką trwale związane, zatem i budynku. Nie może więc istnieć sytuacja, gdy właściciel gruntu a właściciel budynku to dwie różne osoby (poza jednym wyjątkiem: wieczystym użytkowaniem od gminy lub Skarbu Państwa). Właściciel gruntu staje się bowiem właścicielem budynku, a ten kto wzniósł budynek na cudzym gruncie, jest właścicielem poczynionych nakładów.

Została ta zasada zamieszczona w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 191 „własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową”.

Nie trzeba być właścicielem gruntu, by budować na nim budynek. Zgodnie z prawem budowlanym trzeba mieć tytuł prawny do nieruchomości. Takim tytułem, oprócz własności, może być dzierżawa, użytkowanie itd. Zatem nie trzeba być właścicielem, aby dostać pozwolenie na budowę.

Na dzień dzisiejszy Pana ojciec jest jedynym właścicielem ziemi i domów na niej powstałych niezależnie od tego, że de facto to Pan zbudował jeden z domów za swoje pieniądze. Obecnie może Pan domagać się jedynie zwrotu nakładów, które Pan poczynił w związku z budową domu.

Po śmierci ojca, jeśli nie zostanie spisany testament, to do spadku na podstawie ustawy zostanie powołany Pan i Pana siostra. Każde z Państwa nabędzie po 1/2 udziału w spadku.

W skład spadku po Pana ojcu wejdzie cały jego majątek, który on nabył za życia, w tym oczywiście i przedmiotowa nieruchomość. Pan w trakcie działu spadku, jeśli do takiego dojdzie, będzie mógł rozliczyć swoje nakłady poczynione na nieruchomość.

Radziłabym Panu porozmawiać z ojcem, żeby sprawę uregulować jeszcze za jego życia, aby w przyszłości Pana siostra nie rościła sobie żadnych praw do nieruchomości zbudowanej przez Pana.

Proszę jeszcze pamiętać, że jeśli Pana ojciec będzie chciał przekazać na rzecz Pana część nieruchomości z domem, który Pan zbudował (lub całą nieruchomość), to też warto byłoby dodatkowo zabezpieczyć się przed ewentualnym zachowkiem, którego może domagać się Pana siostra po śmierci ojca. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przyjęcie spadku wprost zamiast z dobrodziejstwem inwentarza

Dzisiaj w sądzie oświadczyłem, że przejmuję spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza (nie zdając sobie sprawy z tego, że sporządzenie spisu inwentarza...

 

Opodatkowanie działu spadku

W 2013 r. nabyłem spadek po tacie – postanowienie sądu. Był to udział w nieruchomości; drugą połowę nabył mój brat. Tata zmarł w 2005 r.,...

 

Wynajęcie odziedziczonego mieszkania

Moi rodzice przed śmiercią sporządzili testamenty, w których powołali wnuka (mojego syna) do dziedziczenia całego majątku. Moja siostra oświadczyła,...

 

Zarządzanie nieruchomością spadkową

Po śmierci mamy odziedziczyliśmy z rodzeństwem po 1/3 domu (nie ma podziału tego domu). Tata ma dożywotnią możliwość mieszkania w domu, obecnie...

 

Roszczenia brata po śmierci mamy i próby szantażu

Moi rodzice mieli mieszkanie, ale należało ono wyłącznie do ojca. Mama zmarła w 2009 r., tata sprzedał mieszkanie i kupił inne (potem znów...

 

Jak podzielić spadek między spadkobierców?

Rodzice byli współwłaścicielami nieruchomości. Mieli dwoje dzieci. Ojciec zmarł w 1990 r., nie spisując testamentu. Mama zmarła w 2010 r., zostawiając...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »