Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgłoszenia nabycia spadku

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-10-08

Jak najlepiej rozwiązać problem spadku i jakie ewentualnie grożą kary? Orzeczenie prawomocne sądu o nabyciu spadku nastąpiło w maju 2008 roku, nie zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego, jest czterech spadkobierców.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W tej sytuacji najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem będzie zgłoszenie nabycia spadku do opodatkowania.

Kwestie opodatkowania spadków reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Ponieważ zgodnie z Pana informacją orzeczenie sądu stało się prawomocne w maju 2008 roku – zgłoszenie będzie dokonywane po upływie ustawowego terminu (art. 17a ustawy mówi o terminie miesięcznym na dokonanie zgłoszenia). Aby zatem uniknąć ewentualnych sankcji, należałoby złożyć do właściwego urzędu skarbowego informację SD-3, dołączając do informacji dodatkowe pismo tzw. „czynny żal” podpisany przez wszystkich spadkobierców (ewentualnie każdy ze spadkobierców może podpisać osobne pismo).

Złożenie zawiadomienia wyłączy możliwość ukarania za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia spadku w terminie.

Złożenie informacji SD-3 spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn. W zależności od tego co jest przedmiotem spadku oraz jaka jest jego wartość – obowiązek zapłaty podatku powstanie bądź nie. W Państwa przypadku spadkobierców jest kilkoro; każdemu z nich przysługuje odrębna kwota wolna od podatku; dodatkowo w podatku od spadków i darowizn funkcjonuje szereg ulg i zwolnień – trudno jest mi jednak wskazać coś konkretnie, nie znając szacunkowej wartości spadku i nie wiedząc co wchodzi w jego skład.

Z uwagi na to, że zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn powstaje w wyniku decyzji – nie grozi Państwu również obowiązek odprowadzenia odsetek (w wyniku braku zgłoszenia zobowiązanie w ogóle nie powstało).

W wyniku postępowania podatkowego zostaną wydane decyzje ustalające wysokość podatku dla poszczególnych podatników – w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatek należy odprowadzić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do US w związku z niezapłaconym podatkiem od spadku

Nabyłem spadek po ojcu na mocy postanowienia sądu. Było to kilka lat temu. Mój problem jest taki, że nie złożyłem stosownego zeznania podatkowego. Teraz...

 

Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Moja mama dostała krótko przed śmiercią (o czym nie wiedziałem) w spadku udział w mieszkaniu, było to w 1982 r. Ja, gdy osiągnąłem...

 

Podatek od spadku i ewentualne przedawnienie

Proszę o poradę dotyczącą podatku od spadku i jego ewentualnego przedawnienia. Sąd poinformował urząd skarbowy o stwierdzeniu nabycia spadku...

 

Czy nastąpiło przedawnienie podatku od nabytego spadku?

Dziadek przed śmiercią spisał testament, w którym zapisał mi cały swój majątek. W 2004 r. nabyłem spadek po dziadku na mocy postanowienia sądu....

 

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego

Przebywam od kilku lat w USA, rozliczam się tu z podatków. Dwa lata temu zmarł mój ojciec, pozostawiając testament, w którym przekazał mi...

 

Spadek piętrowy i rozliczenie z urzędem skarbowym

1. Jakie mogą być konsekwencje prawne przeoczenia jakiegoś składnika spadku w rozliczeniu z urzędem skarbowym w późniejszym zarządzaniu...

 

Sprzedaż spadku podstawą do wykazania dochodu w PIT-39

W 2012 roku sprzedałem dom, który otrzymałem w spadku w 2011 roku (w dziale spadku otrzymałem 10/15 jego wartości). Od 2004 roku byłem już...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »