Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgłoszenia nabycia spadku

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-10-08 • Aktualizacja: 2021-06-11

Jak najlepiej rozwiązać problem spadku i jakie ewentualnie grożą kary? Orzeczenie prawomocne sądu o nabyciu spadku nastąpiło w maju 2008 roku, nie zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego, jest czterech spadkobierców.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgłoszenia nabycia spadku

Spadek niezgłoszony do skarbówki – czynny żal

W tej sytuacji najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem będzie zgłoszenie nabycia spadku do opodatkowania.

Kwestie opodatkowania spadków reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Ponieważ zgodnie z Pana informacją orzeczenie sądu stało się prawomocne w maju 2008 roku – zgłoszenie będzie dokonywane po upływie ustawowego terminu (art. 17a ustawy mówi o terminie miesięcznym na dokonanie zgłoszenia). Aby zatem uniknąć ewentualnych sankcji, należałoby złożyć do właściwego urzędu skarbowego informację SD-3, dołączając do informacji dodatkowe pismo tzw. „czynny żal” podpisany przez wszystkich spadkobierców (ewentualnie każdy ze spadkobierców może podpisać osobne pismo).

Złożenie zawiadomienia wyłączy możliwość ukarania za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia spadku w terminie.

Postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn

Złożenie informacji SD-3 spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn. W zależności od tego co jest przedmiotem spadku oraz jaka jest jego wartość – obowiązek zapłaty podatku powstanie bądź nie. W Państwa przypadku spadkobierców jest kilkoro; każdemu z nich przysługuje odrębna kwota wolna od podatku; dodatkowo w podatku od spadków i darowizn funkcjonuje szereg ulg i zwolnień – trudno jest mi jednak wskazać coś konkretnie, nie znając szacunkowej wartości spadku i nie wiedząc co wchodzi w jego skład.

Z uwagi na to, że zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn powstaje w wyniku decyzji – nie grozi Państwu również obowiązek odprowadzenia odsetek (w wyniku braku zgłoszenia zobowiązanie w ogóle nie powstało).

W wyniku postępowania podatkowego zostaną wydane decyzje ustalające wysokość podatku dla poszczególnych podatników – w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatek należy odprowadzić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »