Brak zgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego

Jak najlepiej rozwiązać problem spadku i jakie ewentualnie grożą kary? Orzeczenie prawomocne sądu o nabyciu spadku nastąpiło niecałe 5 lat temu, nie zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego, jest czterech spadkobierców.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak zgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego

Spadek niezgłoszony do skarbówki – czynny żal

W tej sytuacji najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem będzie zgłoszenie nabycia spadku do opodatkowania.

Kwestie opodatkowania spadków reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Ponieważ zgodnie z Pana informacją orzeczenie sądu stało się prawomocne w maju 2008 roku – zgłoszenie będzie dokonywane po upływie ustawowego terminu (art. 17a ustawy mówi o terminie miesięcznym na dokonanie zgłoszenia). Aby zatem uniknąć ewentualnych sankcji, należałoby złożyć do właściwego urzędu skarbowego informację SD-3, dołączając do informacji dodatkowe pismo tzw. „czynny żal” podpisany przez wszystkich spadkobierców (ewentualnie każdy ze spadkobierców może podpisać osobne pismo).

Złożenie zawiadomienia wyłączy możliwość ukarania za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia spadku w terminie.

Zobacz również: Kara za niezgłoszenie spadku do urzędu skarbowego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn

Złożenie informacji SD-3 spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn. W zależności od tego co jest przedmiotem spadku oraz jaka jest jego wartość – obowiązek zapłaty podatku powstanie bądź nie. W Państwa przypadku spadkobierców jest kilkoro; każdemu z nich przysługuje odrębna kwota wolna od podatku; dodatkowo w podatku od spadków i darowizn funkcjonuje szereg ulg i zwolnień – trudno jest mi jednak wskazać coś konkretnie, nie znając szacunkowej wartości spadku i nie wiedząc co wchodzi w jego skład.

Z uwagi na to, że zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn powstaje w wyniku decyzji – nie grozi Państwu również obowiązek odprowadzenia odsetek (w wyniku braku zgłoszenia zobowiązanie w ogóle nie powstało).

W wyniku postępowania podatkowego zostaną wydane decyzje ustalające wysokość podatku dla poszczególnych podatników – w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatek należy odprowadzić.

Zobacz również: Umorzenie postępowania cywilnego

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Elżbieta Jędruczyk

O autorze: Elżbieta Jędruczyk
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »