Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2


Opublikowane: 2024-05-12

Dział spadku - jak podzielić majątek po zmarłym?

Dział spadku - jak podzielić majątek po zmarłym?

W niniejszym artykule zajmiemy się zagadnieniem działu spadku i kosztów z nim związanych . Omówimy zarówno aspekty formalne związane z umową notarialną, jak i możliwości, jakie daje postępowanie sądowe, a także podpowiemy, jak przeprowadzić cały proces...

Opublikowane: 2024-05-10

Zrzeczenie się swojej części spadku

Zrzeczenie się swojej części spadku

Kiedy w rodzinie pojawia się kwestia spadku, rodzą się pytania dotyczące dziedziczenia, w tym możliwości „zrzeczenia się” przez jednego spadkobiercę swojej części spadku na rzecz pozostałych członków rodziny. Nasz artykuł skupia się na zagadnieniu rezygnacji z...

Opublikowane: 2024-05-07

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania i nie chce go sprzedać, co zrobić?

Jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania i nie chce go sprzedać, co zrobić?

Po śmierci rodziców odziedziczyłam wraz z bratem mieszkanie z którego oboje korzystamy. Od dwóch lat utrzymuję je tylko ja, opłacam rachunki itp. Chciałabym sprzedać mieszkanie, ale brat (bezrobotny leń) się nie zgadza i twierdzi że jako spadkobierca musi na to wyrazić zgodę. Czy...

Opublikowane: 2024-05-07

Notariusz kontra sąd spadku

Notariusz kontra sąd spadku

Niedawno zmarł mój mąż. W skład wspólnego majątku wchodzą pieniądze i samochód. Mąż zostawił testament, w którym do spadku powołał mnie jako żonę i dziecko z pierwszego małżeństwa – po połowie. Jak najszybciej załatwić postępowanie...

Opublikowane: 2024-05-07

Co wchodzi w skład długów spadkowych?

Co wchodzi w skład długów spadkowych?

Niedawno zmarł mój ojciec, który pozostawił w spadku gospodarstwo rolne. Spadkobiercy to ja i moja siostra. Siostra chce złożyć do sądu wniosek o dział spadku, ale ja nie zgadzam się z jej propozycją (chciałbym otrzymać całe gospodarstwo i spłacić...

Opublikowane: 2024-05-05

Jak wygląda przeprowadzenie działu spadku?

Jak wygląda przeprowadzenie działu spadku?

Czy po sądowym stwierdzeniu nabycia spadku w trybie ustawowym (brak testamentu) należy przeprowadzić sądowy dział spadku, gdy istniała małżeńska wspólność majątkowa? Sąd wydał orzeczenie, że spadkobiercy dziedziczą po 1/4 masy spadkowej. Proszę o informacje jak wygląda...

Opublikowane: 2024-05-05

Jak podzielić dom ze spadku?

Jak podzielić dom ze spadku?

Rok temu zmarła moja mama, tata żyje. Chciałby przepisać dom na mnie i na moją siostrę po połowie. Nie dokonaliśmy na razie żadnej sprawy spadkowej po śmierci mamy. Z siostrą jednak nie możemy się dogadać. Jak doprowadzić do podziału domu mimo sporu?

Opublikowane: 2024-05-03

Brak dostępu do odziedziczonej nieruchomości, co zrobić?

Brak dostępu do odziedziczonej nieruchomości, co zrobić?

Przejęcie spadku po moim ojcu nastąpiło dwa miesiące temu. Mój udział w domu wynosi 1/4, reszta należy do innej osoby. Mimo że jesteśmy współwłaścicielami, druga osoba zagarnęła klucz do drzwi wejściowych. Potrzebuję dotrzeć do mieszkania ojca (wchodzi się...

Opublikowane: 2024-05-03

Dział spadku ze zniesieniem współwłasności

Dział spadku ze zniesieniem współwłasności

Niedawno zmarł mój dziadek, pozostawiając notarialny testament na rzecz swojego syna, a brata mojej mamy. W skład spadku wchodzi 4/6 udziału w mieszkaniu. Jest tak, ponieważ spadek po babci odziedziczyły też jej dzieci, moja mama i jej brat, każdy po 1/6 udziału...

Opublikowane: 2024-03-20

Mieszkanie po babci w spadku

Mieszkanie po babci w spadku

Moja babcia zmarła kilka lat temu, miała mieszkanie. Jej syn, a nasz tata też nie żyje. Ja i brat dostaliśmy wezwanie do sądu na sprawę o podział mieszkania po babci. Wujek od lat opłaca mieszkanie (też jakiś dług czynszowy zapłacił). Co powinniśmy mówić na sprawie spadkowej?...

Opublikowane: 2024-03-20

Spłata udziałów w nieruchomości

Spłata udziałów w nieruchomości

Na mocy orzeczenia sądu spadek po zmarłej mamie został podzielony w częściach równych między syna, córkę i męża (1/3). W skład spadku wchodzi nieruchomość, w której syn i córka mają po 1/6 udziałów, a ojciec 2/3 udziałów. Pięć lat temu syn, za (ustną) zgodą ojca i...

Opublikowane: 2024-03-20

Współwłasność ułamkowa nieruchomości

Współwłasność ułamkowa nieruchomości

Odziedziczyłam 1/4 nieruchomości. Chciałabym skorzystać jakoś ze swojej części (najchętniej sprzedać), ale jeden ze spadkobierców nie chce przyjąć do wiadomości, że całość nie jest jego. Czy można coś z tym zrobić?

Opublikowane: 2024-03-18

Przekazanie spadku w formie darowizny

Przekazanie spadku w formie darowizny

Mój ojciec wraz z siostrą odziedziczyli spadek po swojej ciotce. Ciotka nie zostawiła testamentu, nie była też zamężna i nie miała dzieci, więc sąd podzielił spadek na kilkoro spadkobierców. W skład spadku wchodziły grunty i stara nieruchomość. Ojciec wraz...

Opublikowane: 2024-03-18

Współwłasność konta a dział spadku

Współwłasność konta a dział spadku

Jakiś czas temu zmarła moja mama, która posiadała własne konto bankowe, do którego dopisała mnie jako współwłaściciela . Na konto mamy była przelewana tylko jej emerytura; ja miałem własne konto, na które wpływało moje wynagrodzenie, nie...

Opublikowane: 2024-03-15

Kto płaci czynsz przy współwłasności nieruchomości spadkowej?

Kto płaci czynsz przy współwłasności nieruchomości spadkowej?

Rok temu zmarła moja mama, w testamencie zapisała swoje mieszkanie mnie – 2/3 udziału i po 1/6 moim dwóm siostrom. Siostry nie miał pretensji co do decyzji mamy, a to dlatego, że przed laty to ja dałam mamie pieniądze na wykup tego mieszkania. Testament został...

Opublikowane: 2024-03-15

Kurator dla spadkobiercy nieznanego z miejsca pobytu

Kurator dla spadkobiercy nieznanego z miejsca pobytu

Moja matka zmarła wiele lat temu. Dwa lata po jej śmierci wyjechałem za granicę. Sąd ogłosił, że otrzymałem w spadku po mamie 1/3 domu. Mieszka w nim prawdopodobnie mąż mojej matki. Nie mam z nim kontaktu. Niedługo jadę do Polski i chciałbym załatwić sprawy spadkowe. Jest...

Opublikowane: 2024-03-15

Podział majątku po śmierci byłego męża

Podział majątku po śmierci byłego męża

Dwa lata temu zmarł mój ojciec. Zostawił troje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Przed zgonem rozwiódł się z drugą żoną, jednak nie zdążyli dokonać podziału majątku. Zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w wyniku którego my, dzieci...

Opublikowane: 2024-03-13

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło dobrowolnie po 1/2 czynsz za mieszkanie spadkodawcy. Sąd w postanowieniu podzielił spadek na trzy różne części. Nie został jeszcze...

Opublikowane: 2024-03-11

Dział spadku a wpis do księgi wieczystej

Dział spadku a wpis do księgi wieczystej

Dwoje spadkobierców – brat i siostra, postanowieniem sądowym z 1987 r. odziedziczyło po 50% udziału w nieruchomości po zmarłych rodzicach. Żadne z nich nie dokonało na tej podstawie wpisu do księgi wieczystej. Przez ponad 30 lat brat płacił podatek od...

Opublikowane: 2024-03-11

Udział w spadku nieletniego dziecka

Udział w spadku nieletniego dziecka

Współwłaściciel samochodu zmarł, jego rodzina poświadczyła u notariusza nabycie spadku. Spadek został podzielony na 4 osoby: żonę zmarłego i troje dzieci, jedno dziecko jest niepełnoletnie. Trzy osoby przekażą swój udział w formie darowizny, ale co zrobić z udziałem w spadku...

Opublikowane: 2024-03-11

Dziedziczenie spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu

Dziedziczenie spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu

Odziedziczyłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w udziale 85/96. Jedna ze współwłaścicielek jest za granicą (adres do niej mogą uzyskać z Internetu), druga właśnie zmarła – nie wiem, czy ma spadkobierców. Co jest najlepszym rozwiązaniem,...

Opublikowane: 2024-03-11

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Odziedziczyłem udział, 1/4 małego mieszkania nadającego się do kapitalnego remontu. Dziedziczenie jest już uznane sądownie. Mój problem polega na tym, że współwłaściciel oznajmił, że nie sprzeda mi swojej części, ponieważ chce odziedziczony udział w mieszkaniu trzymać...

Opublikowane: 2024-02-02

Spadkobiercy nie mogą się dogadać co do majątku spadkowego, co zrobić?

Spadkobiercy nie mogą się dogadać co do majątku spadkowego, co zrobić?

Konfrontacja z trudnymi decyzjami dotyczącymi spadku po bliskich jest często pełna emocji i napięć. Dzisiejszy artykuł przedstawia historię pani Michaliny zmagającej się z niechęcią rodziny do podziału majątku po zmarłym ojcu. Znajdując się w sytuacji, gdzie dom i...

Opublikowane: 2024-01-02

Pełnomocnictwo do działu spadku

Pełnomocnictwo do działu spadku

W kwestii formalności związanych z dziedziczeniem wiele osób zastanawia się, czy konieczne jest osobiste stawiennictwo wszystkich spadkobierców u notariusza, czy wystarczy obecność jednego z nich z pełnomocnictwami do działu spadku . Temat rozwijamy w...

Opublikowane: 2023-11-27

Czy komornik może zająć udział w spadku?

Czy komornik może zająć udział w spadku?

Dziedziczenie to zwykle nabycie na własność jakiejś nieruchomości, praw majątkowych czy innych środków. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy spadku nie stanowią przede wszystkim (lub same) długi. W życiu jednak zwykle nic nie jest proste i bywa tak, iż spadek przypada także...

Opublikowane: 2023-11-19

Termin na spłatę drugiego spadkobiercy

Termin na spłatę drugiego spadkobiercy

W artykule omawiamy, jak przebiega dział spadku ze zniesieniem współwłasności, skupiając się na aspekcie spłat i dopłat pomiędzy spadkobiercami. Jako przykład posłuży nam sytuacja, gdy jeden ze spadkobierców zdecydował się przejąć cały majątek po rodzicach z obowiązkiem...

Opublikowane: 2023-11-19

Podział majątku spadkowego między rodzeństwem

Podział majątku spadkowego między rodzeństwem

Podział majątku spadkowego po rodzicach często wywołuje emocje i nieporozumienia w rodzinach. Dzisiejszy artykuł porusza ten złożony temat, opierając się na realnym przypadku pani Haliny i jej rodzeństwa. W sytuacji, gdy rodzice nie pozostawili testamentu, a majątek obejmuje...

Opublikowane: 2023-11-16

Podział majątku po rodzicach - jak najkorzystniej?

Podział majątku po rodzicach - jak najkorzystniej?

Po śmierci bliskich osób prędzej czy później należy zająć się sprawami spadkowymi. Zwykle rodzice umierają szybciej niż dzieci, dochodzi wtedy do podziału majątku między rodzeństwem . Różnie układają się relacje w rodzinach, więc proces działu...

Opublikowane: 2023-11-11

Podział majątku między dzieci za życia rodzica

Podział majątku między dzieci za życia rodzica

Przekazywanie przez rodziców majątku swoim dzieciom jest ważną i delikatną sprawą, wymagającą zarówno zrozumienia intencji rodzica, jak i przestrzegania procedur prawnych. W artykule omówiono różne metody, w tym spisanie testamentu oraz darowiznę, aby zapewnić, że podział...

Opublikowane: 2023-11-09

Zrzeczenie się spadku po tacie na rzecz mamy

Zrzeczenie się spadku po tacie na rzecz mamy

Bardzo często po śmierci rodzica spadek przypada dzieciom oraz matce czy ojcu pozostałym przy życiu. Wiele rodzin oczywiście chce, by majątku nie dzielić, by wszystko zostało w rękach żyjącego rodzica. Dzieci zadają sobie więc pytanie, czy możliwe jest zrzeczenie się...

Opublikowane: 2023-11-09

Spadek po ojcu który drugi raz się ożenił

Spadek po ojcu który drugi raz się ożenił

Rozważania dotyczące dziedziczenia po bliskich zawsze budzą emocje i wiele wątpliwości prawnych. Kiedy odchodzi rodzic, pozostawiając po sobie dzieci z pierwszego małżeństwa i drugą żonę, sytuacja się komplikuje. Często pojawiają się pytania: co mi się należy? Jak mogę...

Opublikowane: 2023-11-05

Czy udział w sprawie spadkowej jest obowiązkowy?

Czy udział w sprawie spadkowej jest obowiązkowy?

W obecnych czasach wiele osób mieszka w różnych częściach Polski, a nawet Europy czy całego świata. Kiedy więc pojawia się w rodzinie temat sprawy spadkowej, część krewnych zaczyna się zastanawiać, czy na sprawie spadkowej muszą być wszyscy spadkobiercy ....

Opublikowane: 2023-11-04

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej od brata przebywającego za granicą

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej od brata przebywającego za granicą

W prezentowanym artykule zawarliśmy kompendium wiedzy na temat spraw spadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pełnomocnictwa w sytuacji, gdy spadkobierca stale zamieszkuje poza Polską. Przyjrzymy się, jak wygląda postępowanie spadkowe w kontekście nieobecności jednego ze...

Opublikowane: 2023-11-02

Czy współwłasność ułamkowa mieszkania uprawnia do zamieszkania?

Czy współwłasność ułamkowa mieszkania uprawnia do zamieszkania?

Po śmierci członka rodziny jego spadkobiercy dziedziczą majątek, który po nim został. Często w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość. Dopóki spadkobiercy nie dokonają działu spadku, mieszkanie czy dom jest ich współwłasnością w częściach ułamkowych. Na tym tle...

Opublikowane: 2023-10-27

Postępowanie spadkowe i skłócone rodzeństwo

Postępowanie spadkowe i skłócone rodzeństwo

W sytuacjach, gdzie po śmierci rodziców zachodzi konieczność podziału spadku między rodzeństwem, mogą pojawić się różnice zdań i konflikty. Przedstawmy przykład: ojciec zmarł 12 lat temu, a trzy lata później odeszła mama. W tej historii uczestniczy troje rodzeństwa - brat...

Opublikowane: 2023-10-26

Jak przekazać cały majątek jednemu ze spadkobierców?

Jak przekazać cały majątek jednemu ze spadkobierców?

Po śmierci rodziców dzieci stają przed koniecznością uporządkowania wielu spraw, w tym co do podziału spadku. W pewnych sytuacjach spadkobiercy mogą zdecydować się na przekazanie całości majątku jednemu z nich. Taka decyzja niesie za sobą określone obowiązki formalne i prawne....

Opublikowane: 2023-10-26

Żądanie spłaty spadku z odziedziczonej części domu

Żądanie spłaty spadku z odziedziczonej części domu

Śmierć ojca to trudny moment w życiu każdego człowieka. Po odejściu bliskiej osoby pojawiają się sprawy przyziemne, którymi trzeba się zająć, między innymi dotyczy to dziedziczenia, a także podziału spadku. Przybliżymy Państwu zagadnienie wyjścia ze współwłasności...

Opublikowane: 2023-07-26

Konflikt między spadkobiercami, dział spadku w sądzie

Konflikt między spadkobiercami, dział spadku w sądzie

Gdy miałem dwa lata w wypadku zginą mój ojciec wraz z babcią. Ja i mój brat dostaliśmy spadek po tacie, po paru latach jeden z wujków napisał odwołanie (mój tata miał dwóch braci), że się nie zgadza z takim podziałem itd. Dzisiaj ja i mój brat mamy...

Opublikowane: 2022-09-15

Jak zmusić spadkobierców do sprzedaży mieszkania i podziału środków?

Jak zmusić spadkobierców do sprzedaży mieszkania i podziału środków?

Mąż nabył mieszkanie w spadku po zmarłym ojcu wraz z matką i dwójką rodzeństwa. Mąż nie mieszka w tym mieszkaniu, zajmują je matka z rodzeństwem. W jaki sposób może zmusić do sprzedaży mieszkania pozostałych spadkobierców i podzielenia...

Opublikowane: 2022-04-21

Cofnięcie wniosku o dział spadku

Cofnięcie wniosku o dział spadku

Czy jest możliwe umorzenie postępowania w sprawie o dział spadku, gdy wnioskodawca przed pierwszym terminem rozprawy cofa wniosek, a dwóch uczestników po zobowiązaniu sądu do wypowiedzenia się, czy godzą się na cofnięcie wniosku czy nie, wyrażają stanowisko, że nie...

Uzupełniający dział spadku - pominięcie samochodów przy podziale spadku

Uzupełniający dział spadku - pominięcie samochodów przy podziale spadku

Mój tata zmarł 1,5 roku temu, pozostawiając po sobie majątek oraz 2 stare samochody. Moja mama, ja i siostra jesteśmy już po przyjęciu spadku oraz podziale spadku. Problem jest taki, że nie ujęliśmy tych samochodów przy podziale spadku, bo to stare samochody i o nich...

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Jest na pięcioro rodzeństwa, posiadamy akt dziedziczenia po zmarłej mamie, w którym to należy nam się po 3/20 części oraz tacie 1/4 z całości. W skład nieruchomości wchodzą: dwie działki budowlane; działka z zabudowaniami, na której stoi serwis samochodowy...

Spłata w zamian za zrzeczenie się spadku

Spłata w zamian za zrzeczenie się spadku

Dwoje z czworga rodzeństwa zrzekło się spadku na korzyść najmłodszego brata, więc on wystąpił do sądu o dokonanie działu spadku. W skład masy spadkowej wchodzi działka i budynek mieszkalny. W dokumentach, które otrzymałem z sądu, brat proponuje mi...

Bezumowne korzystanie z nieruchomości spadkowej

Bezumowne korzystanie z nieruchomości spadkowej

Czy w trakcie sprawy o dział spadku (mieszkania) można jednocześnie w pozwie lub wnioskach procesowych uwzględnić wniosek o zapłatę z tytułu bezumownego użytkowania części nieruchomości i utraconych zysków z tytułu uniemożliwienia wynajmu...

Dom, samochody i oszczędności wchodzące w skład spadku – jak podzielić?

Dom, samochody i oszczędności wchodzące w skład spadku – jak podzielić?

W skład spadku wchodzą: dom, samochody i oszczędności na koncie bankowym. Było przeprowadzone nabycie spadku u notariusza (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia). Dziedziczą po ojcu: żona i trójka dzieci. Jak to wszystko podzielić? Czy można samochody przez...

Podział działki ze spadku po dziadku

Podział działki ze spadku po dziadku

Zmarły dziadek posiadał działkę. Babcia, czyli jego żona, żyje i jest jeszcze 4 jego dzieci, m.in. moja mama. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe, abym jako wnuk stał się właścicielem części działki przypadającej mojej babci i mamie? Kto decyduje o tym,...

Darowizna sprzed wielu lat a dział spadku

Darowizna sprzed wielu lat a dział spadku

W 1998 r. teściowie w ramach darowizny przepisali notarialnie na mnie i męża działkę. Okazało się, że nie spełnia ona warunków do zabudowy i sprzedaliśmy ją 2000 r. za 30 tys. zł. W 2006 r. zmarła teściowa, a w 2016 teść. Pozostawili po sobie dom...

Nieuregulowany spadek po po mamie i problem z ojcem

Nieuregulowany spadek po po mamie i problem z ojcem

Mam własną rodzinę, mieszkam w domu rodzinnym razem z ojcem. Drugi brat nie mieszka z nami. Niedawno zmarła mama. Niestety żyjemy z ojcem w niezgodzie, od kiedy po jej śmierci związał się z inną kobietą. Obecnie korzystamy z części domu...

Czy można pozbawić spadku brata alkoholika?

Czy można pozbawić spadku brata alkoholika?

Tata nie żyje od 20 lat, a mama zmarła w tym roku, pozostawiając dom. Prócz mnie rodzice mieli jeszcze dwoje dzieci (siostra i brat). Po innym ojcu jest jeszcze najstarszy brat. Mamy wszyscy ogromy problem z tym rodzonym bratem, który jest po prostu alkoholikiem....

Przedawnienie długu osoby zmarłej

Przedawnienie długu osoby zmarłej

W 2009 r. zmarł mój ojciec, a był on razem z mamą współwłaścicielem domu. Jest nas 10-cioro rodzeństwa i mama; nie było jak do tej pory podziału majtku po ojcu. Ojciec często brał kredyty i jest taka możliwość, że mogą być nadal jakieś zadłużenia....

Strona: 1 2

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dział spadku - Porady prawne

Odziedziczyliśmy spadek, na który składają się różne dobra: nieruchomości, działki, środki finansowe zdeponowane na kontach bankowych, samochody, wartościowe przedmioty. Nie jesteśmy jednak jedynymi spadkobiercami, a więc spadek trzeba będzie jakoś podzielić. Jak wyliczyć i jak podzielić to, co w częściach ułamkowych przypadło nam w spadku? Z pomocą przychodzą nam przepisy dotyczące działu spadku i współwłasności spadkowej – właśnie tych zagadnień dotyczą porady prawne, które prezentujemy Państwu w kategorii „Dział spadku”.
Nasi prawnicy wyjaśniają, jak przejść krok po kroku od postępowania o nabycie spadku do działu spadku oraz jakie zasady obowiązuję przy podziale masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. Współwłasność ułamkowa może utrudniać sprzedaż odziedziczonych dóbr czy też zarządzanie nimi, dlatego wcześniej czy później spadkobiercy decydują się na ostateczne rozdzielenie majątku i zamknięcie spraw spadkowych po zmarłych członkach rodziny. Porady spadkowe zawarte w tym dziale powstały na kanwie rzeczywistych spraw, którymi zajmowali się nasi prawnicy. Te porady pomogły naszym klientom dobrze zadbać o swoje interesy przy podziale spadku, a często uniknąć długotrwałych sporów w rodzinie. Zachęcamy do skorzystania z pomocy prawnej naszych specjalistów.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »