Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-10-10

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło dobrowolnie po 1/2 opłat czynszowych za mieszkanie spadkodawcy. Sąd w postanowieniu podzielił spadek na trzy różne części. Nie został jeszcze przeprowadzony dział spadku. Czy spadkobiercy, którzy płacili część czynszu większą od uzyskanego sądownie udziału w spadku (czynsz płacili w 1/2, a udział w spadku uzyskali w 1/3) mogą żądać od pozostałych spadkobierców o większym udziale w spadku zwrotu odpowiedniej kwoty za zapłacony czynsz? Czy jest to tzw. działanie solidarne, czyli dobrowolne wpłaty niepodlegające już rozliczeniu po postanowieniu sądu dotyczącym stwierdzenia spadku?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowi art. 1035 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.): „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli spadek dziedziczy kilku spadkobierców, każdy z nich – w chwili otwarcia spadku – nabywa określony ułamkowo udział spadkowy (oraz odpowiednie udziały w przedmiotach należących do spadku), a nie poszczególne przedmioty wchodzące do spadku. Dochodzi wówczas do powstania wspólności majątku spadkowego.

Wspólnością objęte są wszystkie prawa majątkowe podlegające dziedziczeniu i istniejące w chwili otwarcia spadku, a więc także prawa z istoty swej podzielne.

Zgodnie z art. 206 K.c. każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Stosownie do art. 207 K.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Z powyższego wynika, że każdy ze spadkobierców jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem wspólnej nieruchomości. Jeśli jeden ze spadkobierców np. sam spłaca czynsz to może on np. podczas działu spadku dochodzić zwrotu od pozostałych współwłaścicieli odpowiedniej spłaty odpowiadającej ich udziałowi w spadku.

Stosownie do dyspozycji art. 686 K.p.c. w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Druga możliwość to wytoczenie spadkobiercy powództwa o zapłatę odpowiedniej części poniesionych przez Pana kosztów utrzymania lokalu. Zasadniczo może Pan domagać się zwrotu za trzy lata wstecz (do chwili przedawnienia się roszczenia). Oczywiście może Pan domagać się zwrotu opłat za czynsz, za okres 5-letni, jednakże jeśli spadkobierca (spadkobiercy) zarzuci przedawnienie roszczenia to niestety nie będzie można go egzekwować. W takiej sytuacji spadkobierca (spadkobiercy) będzie musiał zwrócić Panu opłatę za czynsz, za trzy lata wstecz.

Wnosząc powództwo musiałby Pan zebrać wszystkie rachunki jakie Pan poniósł w tym trzyletnim okresie, podzielić je w stosunku, w jakim każdy posiada udział w mieszkaniu i wezwać spadkobiercę (spadkobierców) do zwrotu części przypadającej na niego zapłaconych rachunków. Prawo do żądania płatności odpowiedniej części kosztów przysługuje Panu na podstawie art. 207 K.c., o którym wspominałam powyżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »