Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konkubinat, dzieci z poprzedniego małżeństwa – dziedziczenie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-27

Żyjemy od 5 lat w konkubinacie. Mamy wspólną córkę (2-letnią) oraz każde z nas ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Mój partner kupuje z własnych pieniędzy i tylko na siebie dom. Nie chcemy wydziedziczać dzieci, ale co można zrobić, aby w razie śmierci jednego z nas druga strona miała jak najmniej do spłaty dziecku konkubenta? Po kupnie domu nie wykluczamy małżeństwa. Ja nie chciałabym jednak zostać w przyszłości zmuszona do sprzedaży domu z powodu konieczności spłaty córki mojego partnera. Partner dom zapisałby na mnie (darowizna), ale nie chce być zmuszony spłacać mojego syna w razie mojej śmierci. Jak najrozsądniej wybrnąć z tej sytuacji? Prosimy o poradę!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby udzielić wyczerpującej porady prawnej w opisanej sprawie, należy podzielić ją na dwie części: okres, kiedy będziecie Państwo żyć w konkubinacie i okres po zawarciu w przyszłości związku małżeńskiego:

1. Konkubinat

Sprawy spadkowe w trakcie konkubinatu przedstawiają się o tyle prosto, że konkubinat nie został uregulowany w ustawodawstwie dotyczącym spadkobrania i osoby przebywające w konkubinacie po prostu po sobie nie dziedziczą. Są uznawane przez prawo jako osoby sobie obce. Tak więc jeżeli Pani umarłaby w trackie konkubinatu, to spadek po Pani przypadłby wyłącznie Pani wspólnej z mężem córce i Pani dziecku z poprzedniego małżeństwa. Pani partner nic by po Pani nie dziedziczył, nie miałby również prawa do zachowku. Tak samo jeżeli umrze Pani partner spadek po nim przypadnie wspólnej córce i jego dziecku z poprzedniego małżeństwa. Pani nie otrzyma nic. Oczywiście będzie się tak działo pod warunkiem niesporządzenia testamentu.

Zatem oczywiście możecie Państwo sporządzić testamenty wzajemne, w których Pani powoła partnera do dziedziczenia po sobie, a partner Panią, ale wówczas pojawia się kwestia zachowku. Jeżeli Pani partner umrze, Pani będzie musiała zapłacić zachowek jego dziecku z pierwszego małżeństwa (oraz wspólnemu dziecku, jeżeli z takim roszczeniem do Pani wystąpi) i odwrotnie – jeżeli Pani umrze, to do tego samego będzie zobowiązany Pani partner.

2. Małżeństwo

Tutaj sprawy wyglądają inaczej. Jako małżonkowie dziedziczycie po sobie wraz ze wspólnym dzieckiem i dziećmi biologicznymi. Tak więc jeżeli np. umrze Pani mąż, spadek po nim przypadnie Pani, wspólnemu dziecku oraz dziecku męża. Jeżeli Pani umrze – będzie analogicznie, z tym że zamiast dziecka męża będzie dziedziczyło łącznie z mężem i wspólnym Państwa dzieckiem Pani dziecko z pierwszego małżeństwa. Jeżeli mąż np. zapisałby majątek w całości na swoje dziecko z poprzedniego związku, to Pani i wspólnej córce należeć się będzie w takiej sytuacji zachowek.

Jakie zatem jest rozwiązanie Państwa sytuacji w chwili obecnej? Dopóki jesteście Państwo w konkubinacie, Pani mąż może przekazać na Pani rzecz dom wraz z działką za pomocą umowy dożywocia.

Według art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

W przypadku zawarcia umowy dożywocia zostanie Pani prawowitym właścicielem nieruchomości.

Umowa dożywocia nie jest bezpłatnym przysporzeniem (darowizną) i dlatego, jeżeli zostanie zawarta, dziecko Pani partnera z poprzedniego związku nie będzie mogło żądać zachowku od wartości nieruchomości zbytej na rzecz Pani tą umową (tak jakby to miało miejsce w przypadku darowizny czy dziedziczenia testamentowego).

Jest jeszcze inna możliwość: zarówno Pani jak i partner możecie zawrzeć ze swoimi dziećmi z poprzedniego związku umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Art.1048 K.c. stanowi: „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

Oznacza to, że w przypadku zawarcia takiej umowy (wymóg: w formie aktu notarialnego), Państwa dzieci zostałyby wyłączone z kręgu osób mogących dziedziczyć po Pani i Pani partnerze. Nie będą miały również prawa do zachowku. Oczywiście do zawarcia takiej umowy jest potrzebna zgoda każdej ze stron.

Reasumując, przedstawiłam dwa sposoby (oprócz wydziedziczenia), które pozwolą Pani i Pani partnerowi nie obawiać się o konieczność spłaty Waszych dzieci z poprzednich małżeństw. Innych sposobów Kodeks cywilny nie przewiduje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spór o pieniądze ze sprzedaży mieszkania jeszcze za życia matki

Kto dziedziczy mieszkanie mojej matki? Ja czy brat, który ma pełnomocnictwo do jego sprzedaży? Kilka lat temu to mieszkanie wykupiliśmy na własność...

 

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Syn oddziedziczył spadek po zmarłym dziadku na podstawie testamentu sporządzonego przed notariuszem. Żona zmarłego (babcia syna) złożyła wniosek do sądu...

Rozwiązanie sprawy majątku po babci

W 2008 roku zmarła moja babcia. Testamentu nie zostawiła. Rodzina nie zrobiła postepowania spadkowego. Babcia miała dzieci i była wdową od 1989 roku. Po...

 

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

Ściągnięcie kosztów sporządzenia spisu inwentarza z ograniczeniem egzekucji do majątku spadkowego

W postanowieniu sądu rejonowego o sporządzeniu spisu inwentarza po moim ojcu (wniosek z urzędu) jest zapis „ściągnąć od uczestniczek...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »