Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy warto otrzymać spadek bezpośrednio?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-06-26

Mieszkam w Polsce, siostra ojca od 30 lat mieszka w Szwecji. Sporządziła testament i mam zapisane 25% jej majątku, który składa się z mieszkania. Po jej śmierci mieszkanie zostanie sprzedane. Jakie czekają mnie opłaty w Polsce i w Szwecji? Rodzina namawia mnie, bym prosiła o zmianę testamentu, żeby wszystko otrzymała siostrzenica, która potem się ze mną rozliczy. Podobno to pomoże uniknąć mi dużego podatku. Czy tak jest w rzeczywistości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy otrzyma Pani spadek bezpośrednio po ciotce, czy też od siostrzenicy, problem podatkowy jest w Polsce taki sam (w zależności, kogo nazywa Pani siostrzenicą, ewentualnie stawka podatku może być w Polsce inna). Jak wygląda sprawa opodatkowania w Szwecji – nie wyjaśnię, bowiem nie udzielamy wyjaśnień w sprawie szwedzkiego prawa wewnętrznego.

Przechodząc jednak do konkretów, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie obejmują podatku od spadków i darowizn. Nie inaczej jest w przypadku konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r., która również podatku spadkowego nie dotyczy. W Polsce opodatkowaniu podlega zarówno m.in. nabycie w drodze dziedziczenia, jak i darowizny. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – zasada domicylu). Zatem czy po ciotce, czy od siostrzenicy – i tak powstanie zobowiązanie podatkowe. Niektórzy wskazują, iż na postawie zapisów m.in. traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i orzecznictwa TSUE do podwójnego opodatkowania nie powinno dochodzić w sprawach spadkowych, uważam jednak, że teza taka nie jest słuszna, nie tylko ze względu na brak dostatecznie wyraźnego zakazu, ale i konstrukcję podstawy opodatkowania, zatem tezy takiej postawić nie można. Tym samym kraje miejsca zamieszkania spadkobiercy i spadkodawcy mogą pobrać podatki; zgodzę się jednak, że nie powinny stosować odmiennych zasad wyceny czy poboru podatku względem obywateli innych Państw UE.

W przypadku nabycia od rodzeństwa rodziców mamy do czynienia z nabyciem z tzw. II grupy pokrewieństwa, więc w Polsce podatek wyniesie (zakładając nadwyżkę podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną w II grupie, tj. 7276 zł) 7%, 9% lub 12% w zależności od wartości. Przy nadwyżce podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku ponad 20 556 zł zapłaci Pani 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualny podatek zapłacony od nabycia w drodze dziedziczenia w Szwecji jest ciężarem spadku i pomniejszy podstawę opodatkowania. Będzie Pani obowiązana złożyć zeznanie SD-3 w terminie miesiąca terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku i ewentualnie odnawia, gdy nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem z chwilą sporządzenia pisma, a jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Podobnie byłoby w przypadku darowizny od siostrzenicy (jeśli jest ona zstępną Pani rodzeństwa), jeśli siostrzenica nazywa Pani córkę cioci, to nie należy ona do II tylko do II grupy i darowizna od niej otrzymana podlegać będzie opodatkowaniu według wyższych stawek, tj. 12%, 16% i 20%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »