Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie się z ustaleń odnośnie spadku

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-01-18

W umowie ustnej ustaliłem z bratem, iż zrzeknie się praw do spadku, a ja w rekompensacie w akcie darowizny przekażę mu moje mieszkanie kawalerkę oraz 10 tysięcy złotych. Notarialne w akcie darowizny oddałem mieszkanie bratu, a on zrzekł się praw do spadku. Matka notarialne przepisała domek na mnie, gdyż wymaga on dużego remontu, a inwestycja ta oznacza zainwestowanie wszystkich moich oszczędności. W tej chwili brat chce ode mnie dodatkowych pieniędzy, a jeśli ich nie otrzyma, zamierza namówić matkę na notarialne wycofanie się z zrzeczenia się spadku. Czy mogę w jakiś sposób zabezpieczyć się przed taką ewentualnością i wycofaniem się brata z danego już słowa?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Zrzeczenie się dziedziczenia jest co do zasady trwałe i skutkuje wyłączeniem od dziedziczenia również zstępnych, a więc dzieci, wnuki i prawnuki rezygnującego ze spadku. Należy jednak zaznaczyć, że można uchylić skutki takiej umowy poprzez zawarcie kolejnej umowy między tymi samymi stronami lub umieszczenie przez spadkodawcę zrzekającego się w testamencie (zob. uchwała SN z 15.5.1972 r., sygn. akt III CZP 26/72, OSNC Nr 11/1972, poz. 197). Ponadto osoba, która zrzekła się dziedziczenia, podnosząc zarzuty braku świadomości albo swobody, błędu co do skutków umowy, zastosowania podstępu lub groźby, a więc wady oświadczeń woli, może zgodnie z art. 88 Kodeksu cywilnego uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, co następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Przy czym uprawnienie do uchylenia się wygasa:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

  • w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia,
  • a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Tak więc Pana brat może niejako „unieważnić” umowę o zrzeczenie się dziedziczenie po pierwsze wtedy, gdy zawrze z Pana mamą kolejną umowę anulującą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia (musi być tutaj zgoda Pana mamy), po drugie wtedy gdy mama powoła Pana brata do dziedziczenia w testamencie, wreszcie po trzecie wówczas, gdy Pana brat udowodni, że zawarł umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia pod wpływem błędu lub groźby.

Nie ma niestety żadnej innej umowy, która sprawiałaby że zrzeczenie się dziedziczenia byłoby nieodwracalne. Co zatem jeszcze można zrobić w Pana sytuacji, aby uchronić się przed ewentualnym unieważnieniem przez brata umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia? W obecnej sytuacji niewiele, prawo nie przewiduje bowiem innej umowy, która wywoływałaby takie skutki jak umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia. Pana mama może jeszcze, dopóki żyje, wydziedziczyć Pana brata w testamencie, czyli pozbawić go prawa do dziedziczenia i zachowku, pod warunkiem, że występują ku temu przyczyny.

Według art. 1008 K.c. „spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.

Wydziedziczenie z innych przyczyn niż wyżej wymienione jest niedopuszczalne. Przyczynę wydziedziczenia należy wskazać w testamencie. Aby wydziedziczenie było skuteczne, spadkodawca nie musi używać specjalnych, ściśle określonych wyrażeń, z tym jednak zastrzeżeniem, że te sformułowania nie mogą nasuwać wątpliwości co do istnienia zamiaru pozbawienia uprawnionego należnego mu, z mocy ustawy, zachowku.

Artykuł 1008  zawiera szczegółowe oraz wyczerpujące wyliczenie przyczyn wydziedziczenia. Tak więc, jeżeli któraś z tych przyczyn wydziedziczenia zachodzi w przypadku Pana brata, to mama może go wydziedziczyć. Będzie to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby bratu udało się podważyć umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »