Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku przez dzieci tak aby dziedziczyła mama

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-04-23

Potrzebuję pomocy w sprawach spadkowych. Jako rodzeństwo chcemy odrzucić spadek, zrzec się na poczet mamy. Siostra przebywa za granicą i nie może przybyć osobiście, dlatego jedynie możemy załatwić to przez sad? Wiem, że rodzeństwo musi złożyć do sądu wniosek (wraz z załącznikami) o odrzucenie spadku, a mama o stwierdzeniu nabycia spadku. Wszystkie dzieci są pełnoletnie. I chciałem zapytać, czy tyle wystarczy, czy coś jeszcze? I czy te wnioski mogą być złożone jednocześnie, czy najpierw zrzeczenie, a potem nabycie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku przez dzieci tak aby dziedziczyła mama

Odrzucanie spadku przez rodzeństwo i jego dzieci

Jeżeli rodzeństwo i Pan posiadacie dzieci, to konieczne będzie odrzucenie spadku także przez Państwa dzieci, aż do pozostawienia jako spadkobierczyni jedynie Pana mamy.

Zgodnie bowiem z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, w pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. W przypadku odrzucenia spadku przez dzieci, dziedziczą dalej ich zstępni. Dlatego odrzucić muszą wszyscy w linii prostej. Najpierw składa się oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, albowiem istnieje w tym zakresie termin 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powołaniu do spadkobrania. Dopiero po tym uregulowaniu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Niemniej, zgodnie z art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013, art. 1025 KC, Nt 54).

Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane – czyli, jak wskazałam, spadkobiercy ustawowi. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skierować sprawę do dowolnego notariusza.

Wspólna decyzja rodzeństwa i procedura związana ze spadkiem

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a w przypadku zawarcia związku małżeńskiego także skrócone odpisy aktów małżeństwa oraz testament.

Dla ułatwienia procedury proponuję aby złożyli Państwo wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, następnie przyjmiecie Państwo z mamą spadek i dopiero przy dziale spadku zrzekniecie się udziałów spadkowych bez spłaty na rzecz mamy – będzie to znacznie szybsza procedura niż odrzucanie spadku przez wszystkich.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »