Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucanie spadku przez pełnomocnika

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-29 • Aktualizacja: 2022-05-01

Mam pytanie o formalności, jakie muszę załatwić w sprawie odrzucenia spadku. Przebywam na terenie USA od 13 lat, mam dwoje małoletnich dzieci, które nie maja obywatelstwa polskiego. Właśnie dowiedziałam się, że zmarł mój ojciec, z którym nie miałam kontaktu od 20 lat. Jestem jego jedynym dzieckiem, a spadek to same długi. Chce więc odrzucić spadek. Jak to zrobić w imieniu swoim i dzieci? Wchodzi w grę tylko pełnomocnik, gdyż nie przyjedziemy do Polski.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucanie spadku przez pełnomocnika

Dziedziczenie po ojcu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

 

Zasadne jest wskazanie, iż w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Nie ma zatem znaczenie, czy z ojcem utrzymywała Pani kontakt, czy też nie. Z punkty prawnego jest Pani córką, a zatem dziedziczy po ojcu w pierwszej kolejności. Zasadnym jest zatem złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w Stanach Zjednoczonych

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W pytaniu wskazuje Pani co prawda, że o śmierci ojca dowiedział się dopiero teraz (pomimo, iż miała ona miejsce przed 2 miesiącami) to jednak na Pani miejscu nie czekałbym na ostatni moment lecz, teraz udał się do konsula w Stanach Zjednoczonych i przed nim złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Zgodnie z art. 641 K.p.c. „oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia”.

Nadto oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Zasadne jest zatem udanie się do konsula z dokumentem tożsamości i złożenie takiego oświadczenia przed konsulem, celem poświadczenia przez niego własnoręczności podpisu. Oświadczenie takie powinno być następnie wysłane przez Panią do Polski do sądu ostatniego miejsca zamieszkania ojca. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

W odniesieniu do Pani dzieci właściwe będzie prawo amerykańskie, stanowe dla miejsca zamieszkania dzieci.

Zobacz również: Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »