Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucanie spadku przez pełnomocnika

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-11-29

Mam pytanie o formalności, jakie muszę załatwić w sprawie odrzucenia spadku. Przebywam na terenie USA od 13 lat, mam dwoje małoletnich dzieci, które nie maja obywatelstwa polskiego. Właśnie dowiedziałam się, że zmarł mój ojciec, z którym nie miałam kontaktu od 20 lat. Jestem jego jedynym dzieckiem, a spadek to same długi. Chce więc odrzucić spadek. Jak to zrobić w imieniu swoim i dzieci? Wchodzi w grę tylko pełnomocnik, gdyż nie przyjedziemy do Polski.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

  

Zasadne jest wskazanie, iż w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Nie ma zatem znaczenie, czy z ojcem utrzymywała Pani kontakt, czy też nie. Z punkty prawnego jest Pani córką, a zatem dziedziczy po ojcu w pierwszej kolejności. Zasadnym jest zatem złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W pytaniu wskazuje Pani co prawda, że o śmierci ojca dowiedział się dopiero teraz (pomimo, iż miała ona miejsce przed 2 miesiącami) to jednak na Pani miejscu nie czekałbym na ostatni moment lecz, teraz udał się do konsula w Stanach Zjednoczonych i przed nim złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Zgodnie z art. 641 K.p.c. „oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia”.

Nadto oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Zasadne jest zatem udanie się do konsula z dokumentem tożsamości i złożenie takiego oświadczenia przed konsulem, celem poświadczenia przez niego własnoręczności podpisu. Oświadczenie takie powinno być następnie wysłane przez Panią do Polski do sądu ostatniego miejsca zamieszkania ojca. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

W odniesieniu do Pani dzieci właściwe będzie prawo amerykańskie, stanowe dla miejsca zamieszkania dzieci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy odrzucenie spadku chroni przed dziedziczeniem długów?

Moja mama zmarła w zeszłym roku. Zaraz po śmierci mamy za pośrednictwem notariusza zrzekłem się prawa do dziedziczenia majątku po niej. Okazało się,...

 

Zadłużenie mieszkania będącego częścią spadku

Podczas sprawy spadkowej druga strona zadłużyła mieszkanie, które było częścią spadku. Zadłużenie to spółdzielnia oddała do sądu, a następnie do...

 

Czy spadkobiercy mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

W roku 2010 moja mama pożyczyła wnuczce (córce swojego syna, a mojego brata) 40 tys. zł na wesele. Młodzi mieli oddać to w ciągu 2 lat, czego nigdy...

 

Zrzeczenie się spadku po zmarłym teściu

Teść zmarł 3 lata temu. Żona nie złożyła oświadczenia o odrzuceniu spadku. Czy jest jeszcze możliwe zrzeczenie się po nim spadku? Dowiedzieliśmy...

 

Dobrodziejstwo inwentarza a brak majątku

Zmarła mi mama, która miała zaciągnięty kredyt w banku. Czy możemy (ja i dwie siostry) przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »