Rodzice przepisali wszystko siostrze, czy należy się zachowek?

• Data: 2024-01-28 • Autor: Iryna Kowalczuk

Czasem cały majątek rodzicielski trafia do jednego z dzieci w postaci darowizny od matki lub ojca, wtedy rodzi się pytanie o prawa majątkowe pozostałych dzieci. Artykuł ten zagłębia prawne aspekty i możliwości, które stoją przed osobami, które niczego nie odziedziczyły po zmarłym rodzicu. Na przykładzie sprawy pana Sylwestra zbadamy, jakie są szanse na uzyskanie zachowku oraz jakie kroki w tym celu podjąć, aby dochodzić swoich praw, gdy doszło do przekazania majątku za życia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rodzice przepisali wszystko siostrze, czy należy się zachowek?

Pan Sylwester napisał do nas w sprawie majątkowej po niedawnej śmierci swojej mamy. Ojciec od dawna nie żył, rodzice mieli dwoje dzieci: jego i siostrę. Kilka lat przed śmiercią mama przekazała w darowiźnie siostrze cały majątek. Od tego czasu siostra poczyniła znaczne nakłady na tę nieruchomość, a teraz oświadczyła, że brat nic z tego nie dostanie. Wobec tego pan Sylwester pyta, czy rzeczywiście nic mu się nie należy z rodzinnego majątku.

Roszczenie z tytułu zachowku 

Jeżeli w wyniku spadkobrania po swojej mamie pan Sylwester nie nabył żadnego majątku, ponieważ cały swój majątek mama za życia przekazała córce, jest on uprawniony do żądania od siostry zachowku. Jest ona w takiej sytuacji zobowiązana do zapłaty tego zachowku. Prawo do zachowku będzie przysługiwało panu Sylwestrowi, jeżeli nie otrzymał należnego zachowku w wyniku dziedziczenia (wartość spadków po mamie była równa zeru – mama nie pozostawiła żadnego majątku), a mama nie dokonała żadnej darowizny na rzecz syna.

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „zstępnym [Pan jest zstępnym], małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

Według § 2 art. 991 K.c.jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Z cytowanego powyżej przepisu wynikają następujące zasady:

  1. roszczenie z tytułu zachowku jest zawsze roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej (równowartość w pieniądzu 2/3 – gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni lub 1/2 udziału spadkowego – w pozostałych wypadkach – przysługującego spadkobiercy ustawowemu, który nie został powołany do dziedziczenia z mocy testamentu);
  2. roszczenie z tytułu zachowku przysługuje wtedy, gdy dany spadkobierca należy do kręgu spadkobierców ustawowych, a przy dziedziczeniu testamentowym nie został powołany do spadku i nie otrzymał od spadkodawcy darowizny i(lub) zapisu w testamencie.

Zobacz również: Jak przepisać spadek na jedną osobę?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

W jakim terminie można wystąpić o zachowek?

Należy pamiętać, że o zachowek można wystąpić tylko w ściśle określonym okresie. Roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się w terminie 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) albo od dnia otwarcia spadku (którym jest dzień śmierci spadkodawcy).

Jak obliczyć wartość darowizny?

Zgodnie z art. 995 § 1 K.c. wartość darowizny oblicza się według stanu z daty jej dokonania, ale według cen aktualnych na datę wystąpienia z żądaniem zachowku. Oznacza to zatem, że wartość nieruchomości ustala się na podstawie tego, ile w chwili żądania zachowku jest warta nieruchomość w stanie, w jakim była darowana, czyli nie uwzględnia się żądnych późniejszych nakładów na nieruchomość, które podniosły jej wartość.

Darowizna uczyniona przez mamę na rzecz córki będzie zaliczana do spadku, a zatem będzie się od niej należał zachowek, wbrew temu, co twierdzi siostra pana Sylwestra.

Zobacz również: Przepisanie majątku za życia na jedno z dzieci

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ustalenie wysokości zachowku

Co się tyczy obliczenia zachowku: pPodstawę ustalenia sumy stanowiącej zachowek stanowi tzw. substrat zachowku. Substrat zachowku to wartość stanu czynnego spadku wraz z wartością darowizn podlegających doliczeniu.

Aby ustalić wysokość należnego zachowku, należy ustalić wartość aktywów spadku pozostawionego przez spadkodawcę – należy zsumować wartość przedmiotów spadkowych pozostawionych przez niego oraz odjąć od tej kwoty pasywa spadku (długi spadkowe). Do tego należy doliczyć wartość darowizn uczynionych na rzecz uprawnionych do zachowku.

Zachowek wylicza się w następujący sposób. Wartość spadku ustalona dla potrzeby obliczenia zachowku × (razy) udział danego spadkobiercy wynikający z dziedziczenia ustawowego × (razy) ułamek należnego zachowku – (minus) darowizny (lub wartość majątku, który otrzymał uprawniony do zachowku w spadku) dla uprawnionego do zachowku = wartość zachowku.

Skoro spadkobierców po mamie jest dwoje: pan Sylwester i jego siostra, a w chwili śmierci spadkodawczyni pan Sylwester był dorosły i zdolny do pracy, należy się mu 1/4 wartości darowanej siostrze nieruchomości.

Zobacz również: Testament a zachowek dla brata

Jak wyegzekwować zachowek od spadkobiercy?

Jakie kroki pan Sylwester powinien teraz podjąć? W pierwszej kolejności należy wezwać siostrę pisemnie za potwierdzeniem odbioru do dobrowolnego wypłacenia mu zachowku, zakreślając na to odpowiedni termin, np. w ciągu miesiąca. Jeżeli pan Sylwester nie otrzyma zapłaty, należy skierować pozew o zachowek do sądu. Pozew ten podlega opłacie w kwocie 5% od żądanej sumy zachowku. Jeżeli siostra sprawę przegra, to oprócz zachowku będzie musiała zwrócić bratu również kwotę opłaty od pozwu.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek Anny

Anna była zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że jej matka przekazała cały dom jej siostrze. Mimo że Anna miała dobre relacje z matką, została pominięta w testamencie. Teraz, chcąc uzyskać sprawiedliwy udział w majątku, Anna zastanawia się nad możliwością ubiegania się o zachowek, aby otrzymać część wartości domu, który był jedynym majątkiem matki.

 

Historia Tomasza

Tomasz po śmierci ojca odkrył, że cały majątek rodzicielski, w tym kilka działek budowlanych, zostało przekazane jego młodszemu bratu. Tomasz, który przez lata pomagał ojcu w zarządzaniu nieruchomościami, poczuł się pominięty i zlekceważony. Postanowił skorzystać z pomocy prawnika, aby dowiedzieć się, jak może domagać się swojego udziału poprzez zachowek, szczególnie że wartość tych nieruchomości znacznie wzrosła.

 

Sytuacja Magdy

Magda i jej brat byli w trudnych relacjach z ojcem, który ostatecznie przekazał cały swój majątek swojej nowej partnerce. Magda, choć rozczarowana decyzją ojca, zdecydowała się walczyć o zachowek, zwłaszcza że była ona częściowo zależna finansowo od ojca. Z pomocą prawnika złożyła wniosek o zachowek, mając nadzieję, że uzyskane środki pomogą jej zabezpieczyć własną przyszłość finansową.

Podsumowanie

Zrozumienie praw do zachowku jest kluczowe dla tych, którzy czują się pominięci w dziedziczeniu majątku. Artykuł podkreśla, jak ważne jest świadome podejście do możliwości prawnych oraz terminowe działanie w celu dochodzenia swoich praw. Przykłady z życia uwydatniają różnorodność sytuacji, w których zachowek może stać się istotnym elementem sprawiedliwego podziału majątku rodzinnego.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej w sprawie spadkowej? Chcesz wystąpić o zachowek, ale nie wiesz jak? A może potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów? Skorzystaj z naszych usług online, oferujących szybką i skuteczną pomoc prawną, dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24.pl pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim. Z serwisem spadek.info współpracowała od początku jego istnienia czyli od 2012 roku.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »