Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-01-09

Jak mogę się wycofać z bycia wnioskodawcą w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Termin rozprawy wypada za 3 tygodnie. O tym, że jestem wnioskodawcą, dowiedziałem się niedawno z maila od wspólniczki mojego pełnomocnika. Stało się to wbrew mojej woli. Moje stanowisko co do tej sprawy było neutralne i moją wolą, jako ustawowego spadkobiercy, było zrzeczenie się dziedziczenia – tak miał mnie reprezentować pełnomocnik. Co mam zrobić w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poprzez pełnomocnika złożył Pan wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, któremu już został nadany bieg. Nie było to Pańską wolą. Teoretycznie zatem, jako wnioskodawca może Pan cofnąć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i w ten sposób doprowadzić do umorzenia tego postępowania – w rezultacie utraci Pan status wnioskodawcy. Umorzenie spowoduje taki skutek, że, najprościej mówiąc, sprawa będzie uważana za niebyłą. Nie jestem jednak pewna, czy wniosek ten złożyć Pan sam, czy jeszcze z inną osobą. Jeśli z inną osobą, to będzie trzeba z nią współdziałać w tym zakresie, czyli wspólnie będziecie musieli cofnąć wniosek, aby doszło do umorzenia postępowania.

Ponieważ postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się w postępowaniu nieprocesowym, to do czynności procesowej – cofnięcia wniosku – zastosowanie ma treść art. 512 Kodeksu cywilnego K.c.), który cytuję:

„§ 1. Po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym.

§ 2. Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu.”

Z przepisu tego wynika zatem, że cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego jest możliwe, gdy kumulatywnie spełnione są dwie przesłanki, tj. cofnięcie nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia (rozprawy) i żaden z uczestników nie złożył oświadczenia na piśmie.

Cofnięcie wniosku po rozpoczęciu posiedzenia będzie skuteczne, jeżeli inni uczestnicy nie sprzeciwiają się temu. Podobnie będzie, gdy inni uczestnicy złożyli jakieś pisma w sprawie, wówczas będzie Pan mógł cofnąć wniosek za zgodą pozostałych. Do dnia rozprawy ma Pan zatem czas na ewentualne złożenie wniosku o umorzenie.

Proszę się w opisanej sytuacji porozumieć też ze swoim pełnomocnikiem i ustalić z nim sposób postępowania na rozprawie, jeśli wniosku nie uda się jednak cofnąć. To, że występuje Pan jako wnioskodawca, nie oznacza, że nie może się Pan zrzec dziedziczenia – jak Pan to nazywa (chodzi o odrzucenie spadku), bo to jest możliwe. Zgodnie bowiem z treścią art. 1018 § 3 Kodeksu cywilnego oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem.

Artykuł 640 Kodeksu postępowania cywilnego z kolei stanowi, że oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Tak więc w trakcie rozprawy Pana pełnomocnik może zgodnie z Pana wolą takie oświadczenie złożyć, bo, jak rozumiem, o to Panu chodziło przy zleceniu mu reprezentowania Pana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki