Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodpłatne zbycie części spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-02-01

Dostałam po wujku postanowieniem sądowym stwierdzenia nabycia spadku 1/31 użytków rolnych o powierzchni ponad hektara. Chciałabym zbyć swoją część na innego spadkobiercę lub kogoś innego, bez zakładania sprawy o podział majątku, ponieważ spadkobierców jest wielu i nie jest to obecnie możliwe. Czy mogę zbyć nieodpłatnie swoją część, np. notarialnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, chce Pani zbyć swój udział w nieruchomości należącej do spadku po wujku. Odpowiadając na Pani pytanie, należy wskazać, że może Pani zbyć udział w nieruchomości należącej do spadku lub zbyć udział w spadku po wujku. W pierwszym przypadku przedmiotem umowy będzie wyłącznie udział w nieruchomości, a w drugim cały udział w spadku (czyli udział we wszystkich przedmiotach wchodzących w skład spadku, a także obowiązki wynikające ze spadkobrania).

Do zbycia udziału w przedmiocie spadkowym zastosowanie ma przepis art. 1036 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z tym przepisem spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.  Z powyższego przepisu wynika generalna zasada, iż do zbycia udziału w przedmiocie należącym do spadku konieczna jest zgoda pozostałych spadkobierców. Brak takiej zgody nie oznacza jednak, że jeżeli zbędzie Pani swój udział w nieruchomości na rzecz innej osoby to umowa taka nie będzie ważna.

Brak zgody któregoś z pozostałych współspadkobierców może spowodować, że zawarta przez Panią umowa będzie bezskuteczna, ale wyłącznie wówczas, jeżeli naruszałaby ona uprawnienia spadkobiercy, jakie mu przysługują z tytułu działu spadku.

Skutkiem zastosowania art. 1036 K.c. jest przeprowadzenie działu spadku w taki sposób, jakby rozporządzenia w ogóle nie było. Zatem gdyby zbyła Pani udział w nieruchomości, a to rozporządzenie prawem w przedmiocie należącym do spadku naruszyłoby uprawnienia innego spadkobiercy, który nie wyraził zgody na zbycie przez Pani udziału, to dział spadku mógłby odbyć się tak, jakby umowa zbycia nie była zawarta.

Jeżeli jednak zbycie przez Pani udziału w nieruchomości należącej do spadku w żaden sposób nie naruszy uprawnień innych spadkobierców przysługujących im na podstawie przepisów materialnoprawnych o dziale spadku, to umowa taka będzie „nie do podważenia”. Jeżeli zdecyduje się Pani zbyć udział w nieruchomości, jaki Pani przypadł w drodze spadkobrania, to umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dla ważności tej umowy nie ma znaczenia, czy nabywcą będzie osoba bliska, czy obca.

Jak wspomniałam powyżej, w Pani sprawie w grę może wchodzić także zbycie udziału w spadku, jaki Pani nabyła (a nie tylko udziału w jednym z przedmiotów spadku).

Stosownie do art. 1051 K.c. spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Umowa zbycia udziału spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1052 § 3 K.c.). Zgodnie z art. 1053 K.c. nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy.

Gdyby zatem zbyła Pani na rzecz jakiejś osoby nie udział w nieruchomości, a udział w spadku (w którego skład wchodzi nieruchomość), to nabywca wchodzi w Pani miejsce jako spadkobierca – przysługiwać mu będę wszystkie prawa i obowiązki jakie spoczywają na spadkobiercy. W przypadku zbycia udziału w spadku nie jest wymagana zgoda pozostałych spadkobierców, tak jak ma to miejsce w przypadku zbycia udziału w przedmiocie spadkowym. Oczywiście zawierając te dwie umowy (zbycia udziału w nieruchomości czy zbycia udziału w spadku), będzie trzeba wykazać przymiot spadkobiercy poprzez przedłożenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Zbycie udziału w nieruchomości wchodzącej w skład spadku czy zbycie spadku może nastąpić odpłatnie (np. sprzedaż) lub nieodpłatnie (darowizna). Dla skuteczności tych umów nie ma znaczenia, czy będzie to sprzedaż, czy też darowizna. To kwestia umowy pomiędzy Panią a nabywcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ustalenie masy spadkowej przez sąd

Ustalenie masy spadkowej przez sąd

Trzy lata temu zmarł mój tata. Rodzice rozwiedli się, gdy byłam mała i ja z mamą wyemigrowałyśmy do USA. Tata ożenił się ponownie...

Umorzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Jak mogę się wycofać z bycia wnioskodawcą w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Termin rozprawy wypada za 3 tygodnie. O tym, że jestem...

 

Dziedziczenie po prababci

Czy mój ojciec miał prawo sprzedać działkę bez zgody mojej i mojej siostry? Kilka lat temu ojciec odziedziczył tę działkę po swojej babci, teraz ją...

 

Wspólne mieszkanie a prawa spadkowe dziecka z poprzedniego związku

Mój narzeczony wkrótce zakupi mieszkanie z własnych środków. Planujemy ślub i narzeczony, już jako mój mąż, chciałby uczynić mnie...

 

Ustalenie własności mieszkania po śmierci jednego z właścicieli

Mieszkam za granicą i chciałbym się dowiedzieć, jak przeprowadzić w miarę szybko darowiznę nieruchomości. Chodzi o mieszkanie mojej babci....

 

Podział między spadkobierców wkładu mieszkaniowego

Mój brat zmarł w 2010 r., zaś jego żona zmarła cztery lata wcześniej, byli bezdzietnym małżeństwem. Razem z matką jesteśmy spadkobiercami brata...

 

Mieszkanie dla wojskowego a spadek po pierwszej żonie

Mieszkanie dla wojskowego a spadek po pierwszej żonie

W 1983 r. otrzymałem mieszkanie ze spółdzielni na warunkach własnościowego prawa do lokalu na podstawie ustawy z dnia 31.01.1961 r. o zakwaterowaniu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »